Skip to main content

Full text of "Rervm natvralivm scriptores graeci minores"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| lyi^si pRVM MTVRALIYM 
SCRIPT0RE8 GRAECI MINORES. VOL. I. PAEADOXOGRAPHI 

ANTIGONVS, APOLLONIVS, PHLEGON, 

ANONYMVS VATICANVS. EECENSVIT OTTO EELLER. 
LIPSIAE 

IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI 

MDCCCLXXVII. LZPSIAX, TTFI8 B. O. TITBNXBI. «• • « w • • • • 

• « • * 


« % « • WILHELMO LEVBE MEDICINAE DOCTORI VLMENSI SOCERO CARISSIMO D. D. 


PRAEFATIO. 

Inter Rerum Natnralium Scriptores Graecos raino- 
res, quorum opera edere instituimus, cum alii tum bi 
numerandi esse videntur : Antigonus, ApoUonius, Pblegon 
(Ife mirabilibus) , anonymus Yaticanus Robdli: quam- 
quam bi omnes ab iis qui de litteris Graecis scribunt 
non immerito paradoxograpbi solent appellari. tractant 
enim varias res mirabiles, ut pbysicae jquaestiones ma- 
xime dubias, animalia fabulosa fabulosisque naturis 
praedita, mortiferam Stygii fontis aquam, carbones fos- 
siles, similia: denique vera ac falsa adeo mixta con- 
fusaque produnt, ut velut inter multam barenam aliquot 
tamen auri grana possis invenire. nec scio an operae 
pretium sit, siquis nunc, postquam pbysiologia et geo- 
grapbia mirum quantum profecerunt, barum artium 
gnarus accuratius ea perscrutetur, quae auctores illi 
nobis tradiderunt. illorum ipsorum auctorum libros 
eam ob causam edere mibi proposui , quia eorum codices 
manuscripti satis accurate conlati mibi praesto erant. 
Antigonum enim, Apollonium, Pblegontem qua excellit 
eximia diligentia contulerat Alfredus liolder^ quo nemi- 
nem babeo amiciorem, paradoxograpbum Yaticanum 
Erwinus Robde. et bic quidem anonymi sui libellum 
in Friderici Ritscbelii actis pbilologorum Lipsiensium 
tom. I p. 35 — 42 publici iuris fecerat et praefatione 
(p. 27 — 34) apparatuque critico plenissime instruxerat. 
nec derunt fortasse, qui hanc no\a,\ft. ^^Mvissisv 's.wc^vs^- 

7f) hlo VI PKAEFATIO. 

ris editiouem supervacuam esse censeant. attamen illum 
anonymum praeterire nolui, et quod is cum Antigono 
Apollonioque optime congruit et qupd acta Kitscheliana 
in publicis magis bibliothecis quam in privatorum fao- 
minum manibus esse scio, praeterea quod huius quoque 
libelli indicem non sine legentium emolumento adiectum 
iri sperabam. magis vero necessaria visa est Antigoni, 
Apollonii, Phlegontis nova editio. nam illi duo iam 
ante hos quadraginta ferme annos novissime editi sunt, 
idque ita factum erat, ut illius editionis auctor codicem 
manuscriptum neque ipse inspiceret neque per alium 
in suum usiun describendum curaret. item qui ante 
hos duodeviginti annos Phlegontis novissimus editor ex- 
titit Carolus MUller, codicem manuscriptum neque ipse 
contulit neque in suum usum conferendum curaVlt. 
denique post Westermannum ac MtQlerum complures 
viri doctissimi ut A. Nauck, Meineke, Bergk, Hercher, 
Emperius permultos locos corruptos palmaribu& con- 
iecturis sahaverunt. quamquam igitur facere non potui, 
quin aliquot loca sine medela relinquerem, tamen hac 
nova editione operae pretium quodammodo nos fecisse 
lector benevolus haud negabit. 

lam vero eorum virorum, qui usque ad hunc diem 
maximopere de auctoribus illis meriti sunt, dabimus 
conspectum. inprimis nominandus videtur editorum 
princeps Gu. Xylander, qui Antigonum ApoUonium 
Phlegontem odidit Basileae 1668. 8; deinde lo. Meur- 
siuS; qui eosdem edidit Lugduni Batav. 1619. 1620. 4. 
plurimis locis, qua erat singulari doctrina ac sagacitate, 
feliciter sanatis. 3. Antonius Westermann cum aliis 
paradoxograpfais ctiam illos tres recensuit, Brunsvigae 
et Londini 1839. 8: quae usque ad hunc diem optima 
fuit editio. 4. de solo Antigono praeclare meritus est 
lo. Beckmann, cuius cura is prodiit Lips. 1791. 4. 
6, solum Apollonium edidit L. H. Teucher Lips. 1792. 8. 
6. solum Phlegontem I. G. P. Franz, Hal. 1776 et ite- 
rum 1822. 8. et 7, Carolus MttUer in fragmentorum PBAEFATIO. VII 

historicortun Graecorum vol. III p. 602—624. Parisiis - 
1849. 4. 8. paradoxographum Yaticanum edidit Erw. 
Rohde in actis supra laudatis. 

Emendationibus autem excelluerunt bi viri do- 
ctissimi: B. Bentley in Callimach. fragm. p. 328 sqq. 
(ad Antig. c. CXXTX [144] sqq.); I. G. Schneider in peric. 
orit. in anthol. Constant. Ceph. Lips. 1772 p. 132 sqq. 
(ad Antigonum); C. G. Heyne et I. N. Niclas in edi- 
tione Beckmanni (ad Antigonum); F. I. Bast qui codi- 
cem Palatinum denuo contulit et quas invenit discre- 
pantias adiectis adnotationibus publici iuris fecit in 
«pistola critica ad Boissonadium data, quae prodiit Gal- 
lice primum scripta Paris. 1805, in Latinum sermonem 
conversa a Wiedenburgio Lips. 1809. 8. (ad Antig. 
Apollon. Phleg.); lac. Leopardi in museo Bhenano UI 
1 p. 6 sqq^ (ad Antig. Apollon. Phleg.); Ad. Emperius 
in opusculiS; quae edidit Schneidewin Gottingae 1847. 
8 (ad Antig. ApoUon. Phleg.); Bud. Hercher in Aem. 
Httbneri Herm. XI (1876) p. 366 sqq. (ad ApoUon. 
«t Phleg.) ; Th. Bergk in Zeitschr. f. Alterthumswissensch. 
1849 (ad Phlegontis macrobios); A. Meineke in Philo- 
logo XLY p. 24 sqq. (ad Phlegontem) ; A. Nauck, qui 
non solum in Philologo Y p. 707 sqq. et in M61anges 
Gr^co - Bon^pins tir6s du BuUetin de rAcad6mie Impe- 
riale des sdences de St. P6tersbourg, tom. II et ni, 
«t alibi, ut ad Sophoclis Electr. 987 sqq. Phlegontis 
textum omnium miserrime depravatum hic illic ingenio- 
sissime sanavit et paradoxographi Yaticani quoque locis 
corruptis in iisdem M^langes tom. III p. 326 sqq. re- 
media attulit, sed etiam multas novas easque egregias 
«mendationes per litteras mecum communicavit consilium- 
que nostrum liberalissime adiuvit: quam ob rem huic 
viro humanitate erga nos pariter ac doctrina excellenti 
sunimas nunc agimus gratias. 

Praeterea gratiam habemus Alfredo Holdero, qui 
accuratam codicis Palatini coUationem nobis concesait^ 
«t Carolo Langio HeidelbeigQT^V^ o^ ^ ^^ ^^^g^sas» VIII PRAEFATIO. 

compluribus locis dubiis codicem illum inspexit et de 
vera lectione me certiorem fecit. 

Sed iam ad codices ipsos describendos transeamus. II. 

A. CODEX PALATINVS, 

Antigonum, Apollonium, Phlegontem 

continens. 

Est in bibliotheca Heidelbergensi, Palatinus Gr. 
398, membranaceus , saeculo decimo exaratus, liber ut 
inter Graecos optimae notae. formam habitumque eius 
descripsit W. Wattenbach, Anleitung zur griechischen 
Palaeographie , Leipzig 1867 p. 39. 40; idem apogra- 
phum dedit tab. I. 

Pristinum huius libii principium deest; quae super- 
sunt, incipiunt ab his mutilis verbis: oijlov ts Ttdd-og 
rods iTto^lfOfisvoi. ceterum folia 1 — lO^ non scripta 
sunt, nisi quod 2 — 3^ indicem continent Hasii manu 
confectum. insunt autem haec: 

1) fragmentum geographiae sine principio foLlP— 16''. 

2) Arriani liber de venatione praemisso^ indice fol. 

17r_30r. 

3) Arriani epistula ad Hadrianum (sub nomine Tra- 
iani) in qua describitur circumnavigatio Ponti 
Euxini fol. 30^ - 40^ 

4) eiusdem circumnavigatio sive descriptio maris rubri 
M. 40^—54^. 

5) Hannonis Earthaginensium regis circumnavigatio 
sive tractatus de partibus Africae ultra columnas 
Herculis sitae fol. 55"^ — 56^. 

6) Philonis Byzantini de septem orbis spectaculis 
fol. 56^— 69\ 

7) chrestomathia Straboniana lib. 1—16 fol. 60^ — 
156^ (pag. 156^ non scripta). 15) PRAEFATIO. IX 

8) Pseudo-Plutarchus de fluviis fol. IS?' — 173^ 

9) Parthenius nsQi iQmriKcSv na^ficcrtov fol. 173^ — 
188\ 

10) Antoninus Liberalis metamorphos. fol. 189*"— 208''. 

11) Hesychii patria fol. 209^— 215»*, pagina 215^ va- 
cua relicta. 

12) Phlegon nsQl ^avfiaalcov fol. 216'— 230^ 

13) Phlegon tcsqI (laKfjo^iciv fol. ^^O"" — 234^. 
Phlegon nsQl xdSv VXvfinicDv fol. 234^— 236^ 
Apofionii laToqlai ^avfiaaiai fol. 236^ — ^43^ 

16) Antigoni [aroQKSv naQa66'^ciiv avvayvyyri fol. 243^ 
— 261\ 

17) ^lnnoKQarovg Irixqov Kdov ^Jla%Xrimddscii iniaxohxl 
didcpoqoi fol. 262' — 282'. infima pagina eadem 
manu haec addita sunt: Srjxrjftiov xb kstnov x^g 
iniaxoXfjg^ xaJ xrjv nqog HxoXs^iov^ oX&aXriQOv, 

18) Themistoclis. epistulae fol. 283' — 302'. 

19) Diogenis epistulae. fol. 302^ — 321\ 

20) Mi^qMxov xciv Bqovxov imaxoXcSv avvaycoyrl 
fol. 322 —331', pagina 331^ non scripta est. 

Quatemionum autem ad paradoxographorum scripta 
pertinentium hic est ordo: 

AA = 216—223. 

AG = 224—231. • 

AS = 232-239. 

AZ = 240—247. 

AH = 248—255. 

Ae = X.256. 257.258.259. 260.261. X. folia X . X non extant. 
X PRAEFATIO. 

B. CODEX VATICANVS, 
paradoxographuxn Bohdii contineus. 

Hic liber est chartaceus, formae quadratae, saeculo 
quinto decimo a diversis manibus scriptus, continetque 
excerptarum ex diversissimis scriptoribus laciniarum 
variam ac multiplicem coUuvionem: omnigenus doctri- 
nae, inquit Bohde 1. 1. p. 27, minutal possis dicere, 
in quo sine ordine, sine consilio ullo delibata ex philo- 
sophis, grammaticis , loxicographis, metricis, rhetoribus, 
historicis, medicis, ecclesiasticis adeo scriptoribus frusta 
confusa magis extant quam composita. rerum mirabi- 
lium illa coUectio nullo auctoris nomine praefixo legitur 
inde a folio 211^ usque ad folium 215''. III. 

De singulorum auctorum aetate aliisque quaestio- 
nibus similibus propter spatii penuriam longius hic dis- 
serere supersedeo. quamquam haec profiteri non du- 
bito: nec Apollonium Dyscolum nec paradoxographum 
Vaticanum Isigonum esd^ appellandos; extare autem 
in Antigoni libro Qum alia tum duo longiora et continua 
excerpta, unum ex Aristotelis historia animalium, alterum 
ex Callimacho factum ; ApoUonium contra pleraque hau- 
sisse ex Pseudo-Aristotele', Theophrasto, Theopompo; 
^ paradoxographum Vaticanum priore parte Antigoni para- 
doxa, a capite XXV Nicolaum Damascenum paene ad 
verbum exscripsisse. denique mirabiles, quas dicunt, 
auscultationes Trophilo cuidam dixerim deberi, quod 
qaidem ex Stobaeo patet, cf. haec: 

Mirabil. Auscult. Trophilus 

(ed. Westerm.) (ed. Westerm.) 

c. XII (11). Tb rrjg ?xw- c. I. Tb tifg hxidoq U- 

dog aUotov slvai ov^ Zfioiov y6zaialdotovstvaiov%Zfioiov 

zfj q>v0H T(Sv komciv icimv^ vfj <pvCBi r<Sv koi^ntSv icitov^ 

aXX& auQsbv Sia navtbg aHa Cxtqsbv 6i& navxbg PRAEFATIO. XI olov oiSroHv, (paai dh %cu 
Cxqayyovqla^ ctvxb qxxQfiaxov 
elvai iv rotg aqlcroig xal 
dCdoo&ai i7ti'^v6iiBvov. olov oorovv^ OTcmg av Ttore 
diaTieifiivri rv%r^. q>a6l dh 
Crqayyovqlag avrb qxxQfiaKOv 
elvat iv roig agloroig^ nal 
6£6o6^aL ijti^vojjLevov, 

(ex Aristotele histor. animal. IX 6.) 

c. LXVI J67). Tbv 6i 
yaXecirriv^ orav ix^varirai 
t6 6iQ(ia^ Ka^aiteQ ot ^(peig^ 
imarQaq>ivra %aranlveiv ' 
rriQet(S^ai yaQ vTtb rdSv la- 
rQiSv 6ia t6 XQvfiHLOv elvai 
roig imXrjTtriTwtg, 

(ex Theophrasto neQi rcSv c. LXXVII (78). ^ ^aal 
6e nal Tt/v q>ciKrjv e^SfieCv 
rrjv nvrlavj oray aXiCY/rirai ' 
elvai 6i q>aQ(jiaKc56eg xal 
rovg imkrlTtroig %Qi]0ifiov, 

(ex Theophrasto mQL rdSv 

c. CXXXIX (151). 'Ev 
'jiQyei 6i q>ai5L ylveH^aL 
a%Qi6og t^ yevog^ S xaXeLraL 
(STiOQmofidxov, orav yaQ Mri 
rd%iora OKOQTtiov^ dv&iora- 
rai avrdi' (aaavrcag 6e Kal 
o OKOQTtiog iTieivrj * xal xv- 
TcXco 7teQiLOv(5a rQi^eL neQL 
avrov rbv 6e t6 nivrQOv 
inaiQOvra dvrLneQLayeLv iv 
r(3 avr^ tottgo, elra %axd 
jiLKQOv dviivuL xb nivrQOv^ 
xal riXog oXov iareivea^aL^ 
T^ff dKQidog xvxAoo rQexov- c.II. Oaalrbv yaXecirrjVj 
Zrav iK6vfj t6 6iQiia Ka^d- 
neQ 6 o(pLg^ inLCrQacpivra 
naraniveLv' rriQeta^aL yaQ 
vnb rcSv larQ^Sv 6Ld rb 
XQfjaLfiov elvai rotg im- 
XrptxoLg, 

Xeyo(ievcov ^mcDv (p&ovetv,) 

c. in. 0aal xr\v g^cixiyv 
i^efietv xrjv mxvav, oxav 
dXiaTirjxaL' elvaL 6i <paQfAa- 
KiS6eg Kal xotg imXrinxiKotg 

XQTjaLflOV. 

XeyofievcDv fwwv (p&ovetv,) 

c. IV. !Ev *!AQyeL (paal 
yivea^aL d7CQi6og xl yivog^ 
rjvKaXeto^aL a%oQnLO(idxov' 
OTttv yaQ rd]; xd^Laxa 0xop- 
niov^ dv&iaxaraL avxiS, dya- 
d^bv 6i (paOLV elvai xal nQbg 
xdg nXrjydg xoij aKOQniov xb 
imipayetv avxrjv. XII PRAEFATIO. 

arig, ra reXsvraicc ds nqod- 
sXd^ovCa xarscd^lsi avrbv rj 
aoiQlg. dya&bv di q)a6iv 
elvat Tial nqbg rdg nXriydg 
rov OTiOQnlov imq>ayslv 
avrrjv. 

(ex Theophrasto de letalibus animalibus, vide MttUenhoff, 
deutsche Alterthumsk. I p. 429.) 

Cum alia „Trophili" fragmenta non extent, nemi- 
nem certe fugiet Stobaei illum Trophilum miirabilium 
quas dicunt auscultationum aut excerptorem fuisse aut 
quod mihi quidem magis placet, ipsum auctorem. du- 
plici enim recensione, breviore et ampliore, nequis 
offendatur, ipsius Antigoni paradoxa exempli causa pro- 
feramus, quorum amplior recensio cum aliis tum Pau- 
saniae lexicographo praesto fuisse videtur, brevior in 
codice Palatino ad nos pervenit. IV. 

ADNOTATIO CRITICA. 

AD ANTIGONVM. 

Antigon. c. I (1). = Timaei fr. 64 p. 206 MtilL 
cf. Timae. fr. 65 p. 207 MtlU. = Strab. VI p. 260. 
Conon. hist 5. Plin. n. h. XI 27, 96. Pausan.VI 6. 
Aelian. nat. an. V 9. 

p. 1, 13. hic et alias ubique cod. Palat. scriptu- 
ram exhibet y' ovv pro yovv. 

p. 1, 17. ixiXsvas viTuev coni. censor Beckmanni 
in ephem. Gotting. 1791 p. 980 idest Heyne. Victorem 
pronunciavit' interpretatur Xylander. 

c. n (2). cf. Diodor. Sic. IV 22. Solin. c. 2. PRAEFATIO. XIII 

c. III (3). cf. Aristotel. hist. anim. VIII 28. 
Aelian. nat. anim. V 9. 

p. 2, 2. iTtCtads cod. recte, editionum pars ijti 
Tcids; sed vide Stephani thes. s. v. inlxads. 

c. IV (4). cf. mirab. auscult. (ex Tbeophr. ut vi- 
detur) c. LXX (71). Aelian. nat. anim. III 37. 

c. V (5) = Myrsili Methymnaei fr. 8 (vol. IV 
p. 459) Mtlll. cf. Pausan. IX 30, 6. 

p. 2, 6. MvqGlkog] sic hic et c. CXVII (129) 
cod. Palat.; sed. c. XV (17) falso yivqGikog. 

c. VI (6). ex Theophrasto iv to) Ttsql stsQOtpcovCag 
x(Sv ofioysvdSv fr. 181 p. 223 Wimmer, cf. Aristotel. 
hist. anim. IV 9. IX 8. Aelian. nat. anim. III 35. 

p. 2, 14. ylvsa&at cod., yCyvscQ^ai editiones. 

c. VII (7). cf. hymn. Homer. ed. Baumeister p. 
194; quamquam is cum Frankio vocem VTtoldpot non 
recte interpretatur. 

p. 2, 17. d-fiksloDv cod. recte; ^rjksioSv editiones. 

p. 2, 17. 18. vTtoldpot xlg cod. 

p. 2, 20. 6i'-rO)v cod. 

c. VIII (8). cf. Hesych. s.v. ^^xog et Theophrast. 
hist. plant. VT 4, 10. 

p. 2, 23. or' av hic et alias ubique cod. Palat. 

p. 3, 3. HSri xLg cod. 

p. 3, 4. xaV] % av cod. Palat. hic et fere ubique, 
Beckmann xc?v. 

ibid. Xdmcv editiones, idaGtv cod. 

c. X (10). cf. Aristot. hist. anim. VIII 28. mirab. 
ausc. c. CXXIV (136) (ex Theopompo) et LXXXIH (84). 
Aelian. nat. anim.V2. XVII 10. Plin. n. h.Vni58, 226. 

p. 3, 6. iv xfj cod. pro iv xfj. 

p. 3, 11, dtd ds xovxo avxbv Boether, fort. recte. 

c. XI (11). cf. Aristotel. hist. anim. VHI 28. 
similia hodieque in Cycladibus observavit Erhard, Fauna 
der Cycladen I. Theil, Leipz. 1858. 

p. 3, 18. 19. ovdh ^latpor ovd^ cod. otJd' ska- 
q)og^ ovSh editiones. XIV PRAEFATIO. 

p. 3, 20. ri iv Aiqtp recte, ut milii quidem videtur, 
supplet Xylander, conl. Ant. Lib. c. 2. 

c. XII (12) = Amelesagorae Chalcedon. fr. 1 p. 22 
(vol. n) Mtlll. ; cf. Habro apud Apollon. hist. mir. .c. 8. 
Aelian. nat. anim. V 8. Plin. n. h. X 12, 30. Apol- 
lodor. in 14, 6. 

p. 4, 1. pro uvxriv comes lacobus Leopardi mus. 
Rhen. III (1836) p. 7 coni. avx&. 

p. 4, 5 jravd^dao)^ xofl BQCri cod. 

p. 4, 14. ^/if/cKt hic exhibet cod., alibi (Phleg.. 
mirab. c 19) ^tif/a^, et hoc quidem rectius, cf. Ktlhneri 
grammat. amplior. I^ p. 903. 

ibid. hxiv' cod. iaxi^ editiones. 

c. Xin (13). Herod. IV c. 28. 30. cf. Aristot. hist. 
anim. (de asinis Scythicis) VIII 26. 28. Aelian. nat. 
anim. V 8. 

c. XIV (14) = Theopompi fr. 286 p. 327 MtQL 
mirab. ausc. (ex Theopompo) c. CXX (130). cf. Strab. 
VII p. 330 fr. 30. Plin. n. h. XI 28, 99. 

p. 4, 19. 9'qciKYii hoc loco cod. 

p. 4, 21. post nBv excidit Sv quod recte exhibet. 
codex, cf. nos in Austr. gymnas. ann. 1874 p. 120. 

c. XV (16) = Theopompi fr. 86 p. 292 MttlL 
mir. ansc. (ex Theopompo) c. CXXVI (138). cf. Plin. 
n. h. X 11, 31. Stephan. s. v. Kqdvvoov^ qui praeter 
Theopompum etiam Callimachum laudat. simil. etiam 
Aelian. nat. anim. VH 18. 

p. 4, 26. ini tSv nqo^ivcDv cod. et Westerm. inl 
xdSv TtQO^svKov = Mn tabulis de iure hospitii' Locell& 
itemque Beckmann ad Marbodum p. 156 prob. Bast. 

p. 4, 27. xb naQaarjiiov xrjg noXecig] etiamnunc in 
antiquis nummis Crannonensibus dub corvi in curriculo 
sedentes conspiciuntur, vide Heyne in ephemer. Gotting. . 
1791 p. 981. 

p. 6, 4. laxiv] 'Eaxlv di Miill. 

p. 5, 5. %aA,3c^] xalKfi cod. 

p. 5, 6. xccl q>aal cod. PRAEFATIO. XV 

ibid. l6ialT£Q0v\ ^est omnino comparatiyus liicireQog 
inusitattiS; apud ipsos eos auctores, qui Atticam dia- 
lectum non sectantur'. Bast. 

p. 5, 8. KQawcDvi hic et supra et infra cod. Palat.; 
KQdvmvi X. B. Mtlll. 

c. XV (16) = Ctesiae fr. 66 p. 79 ed. Mtlll. p. 243 
Baehr. 

c. XV (17) = Myrsili Methymnaei fr. 9 vol. IV 
p. 459 Mtill. 

p. 5, 14. iivQ(SiXog cod. 

p. 5, 15. fpri^l cod. cprialv editiones. 

c. XVI (18). Aristoteles iv vofiliioig paQpaQiKOig 
fr. nr. 562 p. 1570 Bekker-Rose = Apollon. histor. 
mir. c. 11. Aelian. nat. anim. V 14. Plin. (ex Aristo- 
tele) n. h. Vm 59, 229. cf. Aristot. hist. anim. VIH 29. 

p. 5, 19. iv XaitfKa^ cod. hic, sed alibi (CXXIII 
135) Aarfto). 

c.-XVI (19). ex eodem Aristotele fluxisse putat 
Mtlller fragm. hist. Gr. 11 p. 179. 
p. 5, 23. 'tlfvXXsol rivsg cod. 
p. 5, 25. TtdaxovOi, editiones contra cod. 
ibid. ovx Scriv cod. ovx ictlv editiones. 

c. XVn (20). Plin. n. h. XXI 13, 74 ('aegolethron'). 
p. 6, 3. di editiones. d^ cod. 

c. XVni (21. 22). mirab. ausc. (ex Theophrasto) 
c. XXV (24). Aelian. nat. anim. V 14. Steph. Bjz. s. v. 
FvaQOg, ^Avtlyovog d' 6 Kagvctiog gyrjciv^ oxi iv xavxr^ 
ot fivsg dLaxQ(6yovOi xov clSriQOV^ Kal oxt a%Bqdog ixsi 
^avdctfiLOv icxi nav slg aXXo iivdQOv ifin^^yg dcpavaCvst. 
Ttout ds xoHxo Tial xrjg ^aXaxxlag XQvyovog xo %ivxQOVj 
Y,al xovg oddvxag KaxaarJTtst 7CQO(Sa%x6^vov, Plin. n. h. 
Vm 57, 222. Theophr. ap. Phot. bibl. cod. 278 
p. 528 a. — mirab. ausc. CXLIII (155). Aelian. nat. 
anim.' 11 36. Oppian. halieut. 11 470 sqq. 

p. 6, 10. ifiLniq^^^g cod. IfiTrAi/l];^ X. B. improb. 
Bastio et opp. Aelian. II 36. XVI PRAEFATIO. 

p. 6, 11. TQvyovog cod., rgvyovog edit. falso, 
cf. nos in Austriac. gymn. annal. 1874 p. 120. 

c. XIX (23). cf. Yerg. georg. IV 295 sqq. Ovid. 
metam. XV 364 sqq. Aelian. nat. anim. II 57. I 28. 
II 33. Philes de anim. propriet. c. 52. epigr. exhibet 
Jacobs anth. Pal. II p. 758. et Brnnck anal. III p. 330. 
cf. etiam Horapollinem II 44 et Archelaum ipsum apud 
Varron. de re rustica III 16 p. 236 Bip. 

p. 6, 28. ^oDO^^srovGa cod. Scooyovovaa Nauck 
(m^langes 11); extat vocabulum ^tood^eretv etiam apud 
Maximum Planudem nsQl fisraparMiav re aal afiera-. 
PdroDv §fifidr(ov sub littera j (Bast, epist. crit. p. 82) : 
sed hic N. coni. fwo^vToJ pro fcoo^sroai. 

p. 7, 2. alii voluerunt scribere 6q>YiKB(S(Siv ^mcDv 
vel cgyfJKag^ idh foJoov (Meursius), vel tfg?ijfxag tde ^oDOvg 
ola rld^at ' (pvaig = ^vespas en vivas ut facit natura' 
(vir doctus quidam apud Bast. epist. crit. p. 83). 

p. 7, 3. aQUSrojcilria cod. 

de huius capitis fine cf. Aristotel. pseudepigraph. 
ed. Rose fr. 316 p. 337. Aristotel. fr. c. 325 p. 1532 sq. 
Bekker-Rose; de ocimo idem tradit Plin. n. h. XX 12, 
119. Galen. t. VI 640. geopon. XI 28. cf. Aelian. 
nat. anim: VI 20. 

c. XX (24) == Aristotel. fr. 331 p. 1533 Bekker. 
Aristoteles pseudepigr. ed. Rose p. 354 qui coniecturam 
tp^oveQa pro tpd^aQniid prompsit ex Photii lex. p. 112, 2 
s. V. iTtTtoiiavig. mirab. ausc. (ex Theophr.) c.LXXVsqq. 
(76—78). Xbeophr. ap. Phot. bibl.-p. 528. 

p. 7, 8. icri editiones, itfrtv cod. 

c. XXI (25). cf. Aristotel. hist. anim. VIII 2. 
VI 10. mirab. ausc. c. CLXV (179). Aelian. nat. anim. 
I 27. II 55. IX 65. Photius lex. p. 112, 2 Ox. s. v. 
tTCTtoiiavig. Oppian. venai III 57 sqq. Apostol. prov. 
XVI 25. Theophylact. epist. 73. Philes c. 87. Mich. 
Glyc. ann. p. 37 c. Aesop. fab. 240. 240 b. ed. Halm. 
Plutarch. t. n p. 494 et p. 982 a. Horapollo II 110. 

ceterum illud de polypo dictum non ex Aristo- PRAEFATIO. XVII 

tele sumptum esse apparet: hic enim hist. anim. VIII 
2, 27 S di^ inquit, Xiyoval ttvsg^ dg avxdg ccvtov ia^Ui^ 
^eHdog iauv. item hoius capitis finis minime congroit 
cum Aristotel. hisfc. anim. VI 31, 178. 

c. XXn (26). Aristot. hist. anim. III 20, 99. 102. 

p. 8, 2. tpYial edit. gyriaiv cod. 

p. 8, 5. ycc^ (prialv cod. 

c. XXm (27). cf. anonym. Matthaei 15. Bast ad 
Gregor. Corinth. p. 929 laudat etiam etymologicum 
Parisinum: *. . . ylvstat axstkuxattnov iitL^Qifi^ci ivti toH 
^(psv^ olov Bals §dXs xriQviog elijv' (cod. nflQV^ q)G)vt[v). 
anonymus Matth. kvqicov scribit pro htiqvXov, 

p. 8, 7. alHvovfov cod. recte. 

p. 8, 8. aad^svi^aoiiat edit. aad^svqacnaiv cod. 

p. 8, 9. (iipiSti cod. 

p. 8, 10. 11. xai sati cod. %ai iati edit. 

p. 8, 11. tov omis. edit., non cod. 

ibid. avvcoTiuoiiivov cod. 

p. 8, 18. aXt^TtOQcpvQoa cod. item c.VI la%vojp(6vova, 

p. 9, 22. avyiMi^iian^ cod. idest avyWjiQ^slari pr. 
sed correctum ab eadem manu. 

c. XXV (29). Aristoteles pseudepigr. ed. Rose fr. 
323 p. 362 sqq. Philo itsQi iii^rig t. I p. 383 Mang. 
cf. Plin. n. h. IX 29, 87 ex Aristotel. hist. anim. K 
37. Plutarch. quaest. nat. 19. Athen. VII p. 316 sq. 
Plutarch. de soU. an. 27. Theophr. apud Phot. p. 625. 

p. 9, 25. 8, ts cod. 

p. 9, 27. dvasQybv cod. 

p. 9, 28. <^^] irjiXovott Bose cum Bastio; sed Bast 
ipse refutans hanc sua^i emendationem praetulit Schae- 
feri coniecturam ad Gregor. Cor. p. 862. 

p. 9, 28. ^QvXovfiksvov recte cod., d^QvXXovfisvov 
edit. ; item d^QvXovaiv Plat. Phaedon. p. 65 B. Bodl. et 
Vat. e^QvXovfisv p. 76 D. Bodl. Vat. Ven. H Par. CH. 
TCoXv&QvXrita p. 100 B. Bodl. Vat. Vind, Y Par. C H. 
cf. Bekkeri anecd. p. 263 et Eustath. ad II. XXIII 396: 
^ nXsloov XQ^^atg oUs tft' sv6g itQOtpiQSiv, 

BaBUM RAT. 80SZPT. Gt. I. \^ XVIII PRAEPATIO. 

c. XXV (30). cf. PUn. n. h. Vm 27, 101. ex Aristot. 
hist. anim. II 11. Aristot.i fr.832 p. 15238q. Bekker-Bose. 

p. 10, 6. XQOucv B. fftlso, cod. rectius. 

c. XXV (31) = Aristot fr. 1. c. cf. Plin. n. h. 
Vm 34, 123. Solin. c. 30. mirab. ausc. c. XXX (29). 
Philo mQl fii^g t. I p. 383 Mang. Philes c. 55. 
Theophr. apud Phot. bibl. cod. 278 p. 525. Aelian. 
nat. anim. II 16. Steph. Byz. s. v. rsloDvoi. Hesychii 
verba IV p. 1^0 Scfam.: ^ta^aviog' ^dSov ihiq>m nafHx- 
nkrfiu)v^ oi talg SoQatg sig xixcivag %qiSvxav JSav^ai,^ 
fortasse ex pleniore Antigoni opere petita sunt, cf. 
Hesych. s. y. n^tqvltog. 

c. XXVI (32). cf. Dioscorid. IV 135. 

p. 10, 11. poxdvfi xig cod. 

c. XXVn (33) = Aristot. hist. «nim. IX 36. cf. 
Aelian. nat. anim. VI 65. quae inde ab hoc capite 
usque ad c. CXV (127) iqpud Antigonum legimus, ea 
ex Aristotelis historia animalium sunt excerpta. 

p. 10, 22. q^l edit. fpri^lv cod. 

ibid. Kmvcimov] vide uos in Austr. gjmn. annal. 
1874 p. 120. 

p. 10, 23. "xoig Xvxovg] aves quaedam intellegendae 

snnt. 

c. XXVm (34) = Aristot. hist. anim. IX 36. Plin. 
n. h. X 8, 23. mirab. ausc. c. CXVffl (128). 

p. 10, 27. hic cod. exhibet ^Qanri cum iota subscr. 

p. 11, 1. pro JSCedQtnokH Holstenius coni. JSCeqSv" 
Xioi noXei. 

c. XXrX (35) = Aristot. hist. anim. VI 29, 171. 
IX 5, 33. 38. 40. 

p. 11, 9. xiSv] G> in ras. cod. 

ibid. inl xov cxad-fibv — xoHxov — il^odov Sal- 
masius. in\ xovg cxa^fiovg Aristot. 

p. 11, 11. dud^^q^d^ai] BlXfjg^^ai Emperius recte: 
* stkrinxai^ Ari^tot. 

p. 11, 12. t&g av] &g ixi ooni. X., non necessarie; 
de usu particularum (og av cum participio vid. E. A. PRAEPATIO. XIX 

Sopbocles, Greek lexicon of the Boznan and Bjzantine 
periods s. y. tag p. 1187, nbi ex Sexto et loawe 
Damasceno exempla adferuntur. 

p. 11, 13. &kkla7ia0d^ai cod, mie ras. 

p. 11, 14. 9iaTaMvec&ai\ ^mtaiirjiXovvxai,^ cod. A* 
Aristotelis cons. Plin., cett. codd. (ut Antig.) minus 
recte naxa^Xivovxai, 

c. XXX (36) = Aristot. bist. anim. IX 6. mirab. 
ausc^c.rV (4). anonym.Matih. 16. Plutarch.moral.IIOyi e. 

p. 11, 16. Tolfv-^wtf* edit. xol^evQ^fSciv cod. 

ibid. ^/xrafAVOv cod. cons. Aristot. Plin. n. h. VIII 
27, 97. Hesych. s. v. 6Lvi,xa^voBidig, dCiixafiov B. item- 
que anonym. Matthaei. 

p. 11, 17. i^^Xvixi^ov cod. sine accentu. 

c. XXXI (37) = Aristot. hist. anim. IX 6, 43. 
probl. XTTT 4. Aelian. nat. anim. Y 40. 

p. 11, 20. aTtOKQVTtxsiv cod., defend. Bast; vnO' 
Tt^vnxEtv Meursius. 

c. XXXn (38) = Aristot. hist. anim. IX 6, 44. 

c. XXXni (39) = Aristot. hist. anim. IX 6, 45. 
mirab. ausc. c. VII (7). Aelian. nat. anim. III 11. 

c. XXXIV (40) — Aristot. hist. anim. IX 6, 46. 
mirab. ausc. c. XI (10). Aelian. nat. anim. ITI 6. VI 12. 

p. 12, 5. OQiyavov cod. OQi^dvov editiones. oqiyavov 
Aristoteles. et nos retinuimus OQiydvov conl. c. XXXV 
(41) : ^xov Ttifydvov nqoeGd^leiv' ; illud punctum pristinam 
suam sedem mutasse mihi ykletur ; nam olim pertinuisse 
credo ad yocem inxtXXavxog, 

p. 12, 6. ifixlX^avxog cod. 

c. XXXV (41) = Aristot. hist. anim. IX 6, 47. 
anonym. Matth. 39. Plin. n. h. XX 13, 132 et VIII 
27, 98. ceteruin sententia xai TtQog — no^iv non extat 
apud Aristotelem. itaque fortasse apud Antigonum. 
Povid^ei legendum est pro ^ori^eiv, 

p. 12, 9. itoXifiiov . . . xriv osiii^v] ^TtoXefiCa^ Aristot. 

p. 12, 12. divi^fid-iv cod., sed d^ in ras. ab altera 
manu. XX PRAlEFATIO. 

p. 12, 14. iuiQiiivov recte accentuatur in cod., cf. 
Austr. gymn. annal. 1874 p. 121. TiocQKtvov edit. 

ibid. fow W. iarl B. fowv cod. 

c. XXXVI (42) = Aristot. Ihist. anim. IX 7, 48 
(loco corrupto). Aelian. nat. anim. V 46. 

c. XXXVII (43) = Aristot. hist. anim. IX 7, 51. 
62. Aelian. nat. anim. HI 24. 26. Plin. n. h. X 33, 92. 

p. 12, 23. rcctg TttiQv^tv cod. totg TtriQv^iv W. 

c. XXXVIII (44) = Aristot. hist. anim. IX 7, 63. 
54. et Antigonus hic rectissime exhibet avvevvd^ea&aiy 
unde Aristotelis textus corruptus corrigendus est. 

c. XXXIX (46) = Aristot. hist. anim. IX 8, 60—62. 
Aelian. nat. anim. IH 16. Plin. n. h. X 33, 103 et 100 
et 101. 

p. 13, 6 sq. d^rjQsvrj rig cod. 

ibid. ro^-i-^^Qavovrog cod. 

p. 13, 10. XvfioclveC&at rcc tocc^ iva dc fti) iitcad^rj 
cod.; mendosum illud di ex antecedente yersu huc vi- 
detur inrepsisse. 

p. 13, 11. iuxta hunc locum in margine adscriptum 
est 2!H = Oriiieiov, 

p. 13, 12. avrovg recte cod. avrovg B. 

c. XL (46) = Aristot. hist. anim. IX 10, 70. 
Aelian. nat. anim. III 13. Plin. n. h. X 23, 68. 59. 
p. 13, 16. tdcoai edit. Hdcsaiv cod. 

c. XLI (47) = Aristot. hist. anim. IX 10, 71. 
mirab. ausc. c. XIV (13). Aelian. nat. anim. III 20. 

p. 13, 20. TteleTtdvag edit. neXeKavag recte cod. 
cf. Austr. gjmn. annal. 1874 p. 121. 

p. 13, 23. i^aiQOvvrag cod. 

c. XLII (48) = Aristot. hist. anim. IX 11, 74. 
cf. VI 6, 35. 

p. 13, 26. ioQaKe] secunda manus ex o co fecit, 
sed in loco raso. 

p. 13, 26. ^ pQvaaa}vog* Aristotelis codd, aliquot. 

c. XLIII (49) = Aristot. hist. anim. IX 13, 84. PRAEPATIO. XXI 

Herodot. in 111. Aelian. nat. aniin. XVII 21. Plin. 
n. h. X 33, 97. Eiistath. ad Dionys. v. 944. 

p. 14, 3. in margine adnotatom 2H{ft,eiov) neql 
TiiwaficSfiov. ^cinnamolgus' (avis) et ^cinnamum' (herba) 
Plin. 

p. 14; 7. (Aoki^dov cod. recte, item Aristotelis 
codd., (i6Xv§dov W. 

ibid. nQoau^ivrag cod. neQixi&ivtag Meursins. 

p. 14, 8. Kaxa^^yvvBiv cod. 

c. XLIV (50) = Aristot. hist. anim. IX 29, 107 
et 106. Aelian. nat. anim. III 30. Plin. n. h. X 9, 
26 et 27. 

c. XLV (61) = Aristot. hist. anim. IX 30, 109 
et IX 16, 89. ex quibus duo diversa confusa esse ap- 
paret. Plin. n. h. X 40, 116. cf. Callimach. II p. 637 
fr. 321 Schn. 

p. 14, 15. aiyi%ov\ ^ alyo^r^Xag^ Aristot. 'capri- 
mulgi' Plin. aiyi^ov defendit 0. Schneider. 

p. 14, 17. lacunam nos statuimus, quia non i 
fuxcxog^ sed f] at^ anoxvq^Xovxai^ cf. Aristot. 1. 1.; o 
funaxhg ^ dnoapivwxat^ idest tabescit. 

p. 14, 19. recepi Schneideri coniecturam 6 «c nov 
Alyvnxov (philolog. XVIII 4). 132 et Callim. II p. 637. 
538); cf. Boissonade ad Theophylact. p. 290. quam- 
quam nescio an melius fuerit cum Bentleio scribere 1% 
xfig Alyvnxov, 

p. 14, 20. aXkov xivog o^Wov] intellegere videtur 
x^ixa, infaustam nubentibus avem, cf. Meineke anal. 
Alex. p. 40 sq. 

p.'14, 21. aiyi^og\ alyC&aXXog Callimachus? cf. 
Callim. apud schol. Aristoph. av. 884 Dind. 

c. XLVI (62) = Aristot. hist. anim. 1X32,117. 
34, 123. 126. Plin. n. h. X 3, 16 et 13. 

p. 15, 2. a£TG? cod. 

ibid. avaivBC^ai cod. av^avea&ai B. W.; *av|a- 
vzxai^ Aristot., *in tantum adcrescente rostro* Plin.J 

p. 16, 4. atxov cod. XXII PRAEFATIO. 

p. 15, 5. auxbv cod. haliaeetnm Gesner cum Aristot., 
quem secuti recepimus ctUttUxov^ ietbv edit. ante lios. 

c. XLVII =^ Aristotel. hist. anim. IX 37, 133. 
Aelian. nat. anim. IX 24. Plin. n. h. IX 42, 143. 

p. 15, 11. ioriv cod. iari edit. 

p. 15, 12. rQixostiig Niclas, tQixiSdsg I. Q-. Schnei- 
der, illud etiam Aristoteles. 

p. 15, 13. codicis scriptura r<yOr pro ravr^ edi- 
tionum fortasse defendi potest. 

c. XLVm (53) — Aristot. hist. anim. IX 37, 134. 
Aelian. nat. anim. I 36. IX 14. Plin. IX 42, 143. 

p. 15, 15. Kccrafifilaaaccv I. G. Schneider, 8ed 
Ka^afiiilaaaav defendit Bast : 'Graeci eniih dicebant SfjLfiog 
et Sfifiog.*- 

p. 15, 16. ra (itidvvdfieva cod. 

ibid. t&v l%^v6l(ov coni. Niclas. 

ibid. avvsyyvg cod. recte, avviyyvg edit., cf. Austr. 
gymn. ann. 1874 p. 122. 

c. XLIX (54) = Aristot. hist. anim. IX 37, 138. 
AeHan. nat. anim. IX 12. Plin. n. h. IX 43, 145. 

c. L (55) = Aristot. hist. anim. IX 37, 149. PKn. 
n. h. IX 29, 86. 87. 

p. 15, 24. nowvvra cod., non nowSvrai ut indiM- 
gentius librum inspidenti videri solet; vide de hac re 
Bast epist. crit. ad h. 1. itoiovvxa coniecerat etism 
Niclas. 

p. 15, 26. ravrbv xovro Bast. 

c. LI (56) = Aristot. hist. anim. IX 37, 163. 
Aelian. nat. anim. IX 34. Plin. n. h. IX 29, 88. 

p. 16, 3. ^aov Emperius recte; item Aristot, 

p. 16, 5. v(i//iva cod., item antea &v(o//^bv^ posteat 
av anmrsLvGi/ /aiv^ q><S//Qag^ dva%s//Qalvsiv, 

p. 16, 7. dvo nos addidimus ex Aristotelis editio- 
nibus. 

c. LII (57) = Aristot. Mst. anim. IX 40) et 41. 
Plin. n. h. XI 6 sq. § 13 sqq. 10, 26. 

p. 16; 12. Siaxglsiv cod. ante ras., idem coni. P£LAEFATIO. XXUI 

I. Gr. Sehneider et Jacobs (Schukeitung 1828 p. 643). 
* ducx^iov6c* Aristoteles. 

p. 16, 13. quae in' apparatu acUiotata sunt de voce 
ccTCOKxelvaatv non huc pertinent; sed ad v. 15. 

p. 16, 17. cnavsCcag cod. ante rae. 

p. 16, 18. post inl TCccifiSv neseio an recte adiecerit 
I. 6. Schneider eMdoiv. 

p. 16, 23. eiam] ^ra etacD^ Aristoteles. 

ibid. inde a voce cgnjxa novum capitulum statuen- 
dum est, cf. Austr. gymn. annal. 1874 p. 119. 

p. 16, 24. hx^ xlg cod. 

p. 17, 1. nqoirtexeG^ai cod,^7tQoa7texavxai>^ Aristot. 

c. Lm (58) = Aristot. hist. anim. IX 45, 230. 
232. 234. Aelian. nat. anim. YII 3. mirab. ausc. 
c. I (1). 

p. 17^ 3. fili/ g>aclv cod. 

c. LIV *» Aristot. hist. anim. IX 46, 235. 47, 
238. 8 — anxec^ai in editionibua ante W. male cum 
c. Lm coaluerunt. principium capitis exeidisse probat 
W. ez Aristot. 1. 1. : WiAnm/ dh ri^aaaoxaxov %al f^- 
^xaxov rcov ayqlmv iaxlv 6 ikitpag * nolla yccQ wd TMri- 
Sevexai wxl ^vvItiCiv^ insl nal TtQoa^vveiv S^aaitovxai 
xbv (kcailia. Soxt de xal evawala^Tixov (sic optimi codd.) 
xal x^l avviaet vj akkj} vmQ§dlXov. o d^ av nxk^* 

p. 17, 14. yewalav etiam Aristoteles et W. elj^Bast. 

c. LY (60) « Aristot. hist. anim. IX 48, 239. Plin. 
n. h. IX 8, 27 — 33. cL etiam Aelian. nat. anim. Y 6; 
quamquam hic de Aeno, Thraciae oppido, agit. 

c, LYI (61) = Aristot. hist. anim. YI 35, 183. 
Aeliati. nat. anim. lY 4. Plin. n. h. Ym 22, 83. 

p. 18, 1. Itfri edit. taTiv cod. 

p. 18, 2. in marg. MT = ftv-O-os:. 
p. 18, 3, ^iv SoiSex* '^iqaig^ Aristot. 
ibid. xlKxeiv] ^coeat' Plin. *tiJv toStva aitoXvovaiv^ 
Aelian. 

c. LYII (62) — Aristot. hist. anim. IX l^ \ft . XXIV PRAEFATIO. 

Aelian. nat. anim. III 9. V 48. Plin.X 74,203. Plutarch. 
de odio p. 637 b. 

p. 18, 8. TtoksfJLiag — xopcav^^v omis. cod. pr., add. 
ead. man. in margine, superscript. signo L 

p. 18, 9. fis^fii^v cod., sed v. 12 ^ied^ tffiiQav, 

c. LVm (63) = Aristot. hist. anim. IX 1, 14. 
Aelian. nat. anim. V 48. Plin. n. h. X 76, 204. ano- 
nym. Matth. 31. 

p. 18, 13. tb" aHyi^ov cod. 

p. 18, 15. 6yxrjaritai Aristoteles et anonymus 
Matthaei. 

p, 18, 16. ma cod. ma B. W. sed cf. Jacobs 
anthol. Pal. m p. 723. 

c. LIX (64) = Arist. hist. anim. IX 1, 20. 21. 
Aelian. nat. anim. II 51. Plin. n. h. X 74, 205. He- 
sych. s. V. aicccQGiv, 

c. LX (65) = Aristot. hist. anim. IX 4, 31. Plin. 
n. h. Vm 60, 203. Plutarch. de soll. an. c. 21 p. 974. 

c. LX (66) = Lyd Eegini fr, 14 vol. II p. 374 
MtLll. pertinent ad eius historiam Libycam, cf. Steph. 
Byz. s. V. dpQorovov, 

p. 18, 25. rovtffi) xl cod. 

p. 19, 11. de locutione Tiara^dlksad-at §ipklov cf. 
de Bhoer ad Porphyrium de abstinentia p. 6. 

p. 19, 15. nQOH^fiivfov corr. Meursius; de codicis 
scriptura non verum narravit Bast epist. crit. p. 87. 

p. 19, 1j6. nsQi nos addidimus; etenim imxQBxsiv 
TtsQl xivog usitatum est. sed totum hunc locum opiime 
fort. restituebat Emperius: xd yovv ndvxa a%s6bv ifiSo- 
lAi^ovxa nsQl avxdSv Tiaxafiipkrixai fii^Xia^ ytal nsTCslQaxai 
il^rixtw&xsQOV Yi [axoQitmxsQov iv sndaxoig dvaaxQi(psa^ai 
nQhg xrjv fifisxiQav IxXoy^v inmoXrjg (obiter) nQoyQri- 
(livtov avxb xb ^ivov nal naQado^ov & xs xovxcnv xal 
xdSv StXXcav iniSQafistv, de inmoX^qg c£ c. CXXXm (148). 

c. LXI (67) = Aristot. hist. anim. I 1, 7. para- 
doxogr. Vatic. c. 4. 

c. LXII (68) = Aristot. hist. anim. I 2., 19. PRAEFATIO. XXV 

paradoxogr. Yatic. c. 5. cf. Aristot. de part. anim. 
III 8. 

p. 19, 20. oca T£ cod. itemqne y. 21. 

c. LXni (69) = Aristot. hist. anim. I 4, 23. 
paradoxogr. Vatic. c. 6. 

c. LXIV (70) = Aristot. hist; anim. I 6, 34. cf. 
de gen. anim. Y 3. 

c. LXY (71) = Aristot. hist. anim. 1 11, 60. in 
7, 56. de part. anim.IY 11, Herodot II 68. Plin. 
n. h. XI 37, 166. 

c. LXYI (72) = Aristot. hist. anim. II 1, 17. 
mirab. ansc. c. LXYIII (69). anonym. Matth. 31. 

p. 20, 7. imvv%ovg . . . fA(6vv%ov . . . 6l%Bqmf iam 
editores ante nos, Aristotelem secuti. 

ibid. ov^lv cod. et hoc loco et multis aliis, quae 
quidem scriptura in posteriorum temporum inscriptio- 
nibus saepe reperitur. 

p. 20, 8. ioQaCd-ai cum o hic cod. 

c. LXYII (73) = Aristot. hist. anim. II 1, 24. 
PUn. n. h. XI 49, 261 et cf. Antig. c. CYni (116). 

c. LXYin (74) = Aristot. hist. anim. U 3, 30. 
Plin. n. h. YII 16, 71. XI 37, 167. 

p. 20, 14. 'cotg deleyi; nam Aristoteles non de 
omnibus ceteris animalibus agit, sed solum de oyibus, 
capris, suibus; item Plin. 1. c. 'maribus plures quam 
feminis in homine, pecude, capra, sue.' 

c. LXIX (76) «» Aristot. hist. anim. n 16, 63. 
de part. anim. III 4. de gen. anim. Y 7. Plin. n. h. 
XI 37, 183. 

p. 20, 17. di riv(ov recte accentuat cod., 6h xivdSvW, 

c. LXX (76) = Aristot. hist. anim. II 16, 65. 

p. 20, 18. de edit, ^Vcod. itemque Aristoteles 
ipse. 

ibid. a;i;ci?uV«g cum punctis diaereseos cod. ot ccxat» 
vai yel ayctitvui apud nos appellantur ^Spiesser*. cf. 
Eaup, das Thierreich I 142: ^Der grSsste Theil der 
Hirsche der sUdlichen Gegenden bleiben zeitlQib^\^& ^c^- XXVI PRABPATIO. 

weder Spiesser, Gkibeler oder Dreiender, selten erhalten 
sie 4, 5 oder mehr Enden.' etiam Hispani veteres 
huiusmodi cervorum propriam appellationem habebant, 
enn6dio = Lat. enodis, Oermanice ^astlos'. Diez, lexic. 
Roman.* II 126. 

p. 20, 19. x(S W. tfji cod. recte. 

c. LXXI (77) = Aristot. hist. anim. II 17, 73. 
paradoxogr. Yatic. c. 7. of. Aristot. de part. anim. 
III 14. 

p. 20, 21. emendationem suam proposuit E5pke in 
dissertatione de Antigono Carystio, Berol. 1862 p. 54. 

p. 20, 22. ^TeQoninisi' Aristoteles; itaque fortasse 
%(fOfchnBtv legendum est in Antigono. 

c. LXXn (78) — Aristot. hist. anim. 11 17, 83. 
84. de gener. anim. IV 6. Aelian. nat. anim. II 3. 
Plin. n, h. XI 37, 207. XXV 8, 89. paradoxogr. Vat. 
c. 8. 

c. LXXni (79) = Aristot. hist. anim. 11 17, 85. 
omisit paradozogr. Vatic, suspicor, quia non intellezit 
teztum misere cormptum; yide apparatum criticum 
nostrum. 

p. 21, 4. Bochart emendationem suam protulit in 
hierosoic. I 6 p. 43. 

c. liXXIV (80) = Aristot. hist. anim. HI 7, 59. 
de part. anim. II 9. Aelian. nat. anim. IV 34. Plin. 
n. h. XI 37, 214. paradoxogr. Vatic. c. 9. 

c. LXXV (81) »* Aristot. hist. anim. m 9, 64. 
Aelian. nat. anim. 11 20. Plin. n. h. XI 37, 124. 

p. 21, 9. xtvoifct -i- Tor xiQcexa cod. 

c. LXXVI (82) »B Aristot. hist. aiim. m 10, 66. 
Plin. XI 39, 228. 

p. 21, 11. recte iam B. 

c LXXVU (83) = Aristot. hist, anim. m 11, 
70. de gener. anim. V 4. 

p. 21, 13. iyuta^ti^i edit. vyM^u^iv dod. 

o. LXXVm (84) » Aristot hist anim. m 12, 
78. mirab. ausc. c. CLXX (184). paradoxogr. Vatie. PRAEFATIO. XXVII 

6. 11, ubi Bohde al. loc. simil. allegat. apud Aristo- 
telem ipsum hune loeum miserrime corruptum esse inter 
omnes oonstat idest inter I. Q-. 8obnMderam et Piooo- 
lum et Aubertum et Wimmerukn. attamen Meursius 
Antigonum ex Aristotele emendare cdnatus proposuit: 
7iaXov(iLevov WvxQOv^ Sv nkovtai, 

p. 21; 19. TtoiBiv emend. W. et ante eum Leo- 
pardi (mus. Bhen. III p. 7). 

p. 21, 21. haXiiiiiv cod. Vdfrnxijv Meursius. 

p. 21, 22. XctXnidt iam B. W. 

c. LXXIX (85) = Aristot. hist. anim. IV 8, 95. 
Plin. n. h. X 70, 195. 

p. 21, 26. ^v^KiiMtq fpffilv cod. 

p. 22, 1. ^iakshtovift^ Aristoteles. 

c. LXXX (86) = Aristot. hist. anim. IV II, 122. 
de gener. anim. 11 5. 

c. LXXXI (87) = Aristot. hist. anim. V5, 19. 
de gener! anim. III 1. Aelian. nat. anim. XVII 15. 
Plin. n. h. X 33, 102. 

c. LXXXn (88) = Aristot. hist. anim. V 15, 72. 
Plin. n. h. IX 60, 183. 

p. 22, 10. naQ& %^(icc cod. et hic et ubique. 

ibid. &sg)d'iw cod. et X., dUip^ov cum Aristotele 
iam B. W. 

c. LXXXm (89) = Aristot. hist. anim. V 16, 77. 
I, 1. Plin. n. h. IX 45, 148. 

p. 22, 12. TCQodccia&fiTat cod. idest nQOtfaia^rai, 
pr. sed ead. manu ccnr. in TCQoaia^xai, ^aia^fjtai* 
Aristoteles. 

p. 22, 13. de locutione sQf&v slvai = %als7tiv 
slvai ut Aristoteles dicit, vide van Goens ad Parphyr. 
de antro Nymph. p. 4. 

c. LXXXIV (90) = Aristot. hist. anim. V 19, 105. 
106. de plant. II 3. Aelian. nat. anim. 11 2. PHn. n. h. 
XI 35, 117. 118 et 36, 119. cf. etiam Sotacus apud 
ApoUon. hist. mir. c. 36. Nicolaus de planMs II 5 
ed. Meyer. XXVIII PRAEFATIO. 

p. 22, 16. Aristoteles: ^iv di Kvnqtp (m5 17 xctX%Vxig 
Xld^og naisTai . . . ivtav^a yCvsrai ^qla iv xtS TtvQl*. 
secundum hoc correximxis Antigoni locum comiptum. 

p. 22, 17. wxl yivBxuv cod. yivsxai nal Salmasius 
in Solinum p. 125. idem iiviav scripsit pro fivcSv. Ari- 
stoteles exhibet: ^fieydXoiv fivuiSv*, 

p. 22, 18. *xal yivBxat iv x, K,^ Aristoteles. 

ibid. d^gioig cod. aidriQeioig Salmasius. 

c. LXXXY (92) = Aristot. hist. anim. V 19, 19, 
Aelian. nat. anim. V 43. Plin. n. h. XI 36, 120. Ci- 
cero (Aristotelem laudans) Tusc. I 39; 94 ex Crantoris 
m^l niv^ovg^ indidem Flutarch. de consol. ad Apollon. 
c. 17. cf. Heitz, verlor. Schriften des Aristoteles p. 229. 
cf. etiam schol. ad peripl. anonymi: tpaai xtveg xaxa 
xhv "Tytaviv noxafiov yivea&ai, ^(3ov TiaXovfie^vovy inc- 
SdXXov^ ZmQ av&rjfieQOv xi^v xe yiveciv v,al xtjv <p&0Qav 
vg>lcxa^ai, 

p. 22, 23. xeifieQtvag] ^^eQivag* Aristoleles, ye 
d-eQtvdg Meursius, sed haec emendatio ab usu Antigoneo 
abhorrere videtur. 

p. 22, 26. Ig?' cSv] nescio an cum Leopardio scri- 
bendum fuerit d(p' cSv aut cum A^stotele i^ <Sv. 

ibid. (fiyvvfiivmv iam Xyl. , congr. Aristot. 

c. LXXXVI (93) = Aristot. hist. anim. V 22, 116. 
Plin. n. h. XI 17, 66. corruptelas nos correximus ex 
Aristotele, minus recta coniectaverat Meursius, quem 
secutus W. hoc capitulum sic edidit: xd dh afniqvri anoX- 
Xva^aty idv xe riyefioveg [tuxvoI uri ivdSaiv^ idv xe xov- 
vavxiov noXXoi^ diaanav, vide ann. Austr. 1. c. 

c. LXXXVn (94) = Aristot. hist. anim. V 26, 
127. 27, 129. Plin. n. h. XI 25, 91. 

p. 23, 8. avveTtm^d^et cod., nos infinitivum prae- 
tulimus. 

c. LXXXVm (96) = Aristot. hist. anim. V 31, 
138. cf. Plin. n. h. XI 33, 113. 114. Plutarch. Sulla 
c. 36. Heraclid. Pontic. X 4. hist. Gr. 11 p. 216 Mtlll. 

p. 23, 9. dh omis. W. opp. cod. PRAEFATIO. XXIX 

p. 23, 12. de emendatione vyQciari cf. Aristot: 
^otav vyqaaici noXXr] iv rdS adficcrt ^.' de Bastii con- 
iectura voatifia rovrta iftmlrcxBiv ipse oonfert Lncian. 
historia quomodo conscnbenda sit c. 1. ^^A^dfiQtrccig 
<pa6l . , . ifimastv rt v60ri(ia roiovro.' Aristot.: ivloig 
Si rovro Cvfk^alvBi roig av^Qciitotg voarifiLa,^ Emperius 
coni. ^xoft idv rtg idcy^ slg voCrjfia roHto iKTtlntstv,' 

p. 23, 13. cf. Aristot.* ^&Otcsq ^AXxfidvd ti cpaoi 
rbv noiritriv tucI QsQSTivdriv tbv £vqiov,' ^AXnfiavi tm 
XvQtKdi Emperius. 

c. LXXXTX (96) = PUn. n. h. X 66, 188. epi- 
gramma habet Jacobs anth. Fal. II p. 758. 

p. 23, 20. nal <pfiaC cod. itaC tprioiv (sic) W. 

p. 23, 21. ag>QaylSstat cod. atpaQayt^stdt Niclas. 

p. 23, 22. fivsXoH ioc ^d%saig transponi yult Jacobs. 

p. 23, 24. o5g — Xdpy vel Xa^slv Jacobs. 

p. 23, 26. t66' iatlv^ cod. 

p. 23, 27. ts~7ial cod. atat eiciendum censet Bast. 

ibid. Emperius sic legendam censet: ^toi^ov fisv 
ovv iv dito^ ts Ttat g>SQ0fjtsvrj ttvl ov TtaQSQyoag r^ tov 
i7CtyQd(i(iatog %latst ij fiaQtVQCa nsUs^cn,^ 

p. 24, 1. Tjjf exhibent iam B. W. 

c. XC (97) = Aristot. hist. anim. V 32, 144. 

p. 24, 3. nriQtS tprjatv cod. %riQ^ (prjat edit. 

p. 24, 5. dnaQH etiam Aristotelis codd. optimi 
A* C*. dnaQi edit. 

c. XCI = Aristot. hist. anim. V 33, 149. ex He- 
rodoto 1168. cf. Aelian. nat. anim. IX 58. Plin. n. h. 
VIII 25, 89. 

p. 24, 7. Herodot. 11 68: td (isv yaQ (pd xrjvicDv 
ov TcoXX^ iisSova tintstJ* Plin. 1. c. *parit ova quanta 
anseres.' 

p. 24, 8. xriviov cod. Xyl. 

ibid. iTCta %at dsKdni^vv cod. 

c. XCn (99) = Arist. hist. anim. VHI 2 , 24. 
Aelian. nat. anim. IX 25. cf. Plin. n. h. IX 62, 185. 

p. 24, 10. * novXvnodaa cod. XXX PRAEFATIO. 

p. 24, 11. ovd^hv cod., item v. 12. 
p. 24, 12. noXvTtoSmv^ item y. 13 noXvTtoda. 
p. 24, 16. i^oli^^aCvsiv ^. — r-avtov cod. 
c. XCm (100) «» Aristot. hist. Miim. Vm 2, 31. 
Plin. IX 17, 69. 

p. 24, 17. HBdxqia qyqalv cod. 

c. XCrV (101) = Aristot. hist. anim.Vm 12, 86. 

p. 24, 20. ^yafifffaiwxa' Aristoteles. 

c. XCV (102) = Aristot hist. anim. Vm 22, 142. 

p. 24, 21. Kvvog pro xivoa coni. iam Xyl. 

p. 24, 22. drix^^ivj cod. 

ibid. TtXrjv av^qimtov etiam Aristoteles, quamqnam 
non Yemm est. nqlv av^qtinov coni. Leoniceus nXeiv 
(«5=5 nXiov^ av&qciTtov Marcellus Donatus TcXriv xtivog 
nescio quis (vid. Beckmann p. 153). 

c. XCVI (103) = Aristot. hist. anim. IV 11. pro- 
blem. X 8. 

p. 24, 24. dBvteQa cod. sine accentu. 

c. XCVn (104. 106) = Aristot. hist. anim. VI 
2, 6. Plin. n. h. X 64, 163. 

p. 26, 1. ilfls&ov cod. ^tlfla&ov* Aristoteles efc 
Meursius; sed secundum Moeridem '^la&og iv rc? a 
^AttiMSg^ dia tot? e^EXXrivag. 

ibid. /?o)g tovtov^ foog' recentioris Graecitatis est, 
cf. schol. Lucan. [Bast epist. crit. p. 89] *a7tb tovtov 
ineU 

p. 26, 2. cS*»' cod. 

p. 26, 3. i%mq>9rivai scripsi; certe Antigonus Ix- 
tqifiHvai scripturus fuisse putandus est, non iyxqiq>^vai» 

ibid. nqodeX^Blv cod. 

c. XCVm (106). cf. c. LXXn (78). 

p. 26, 4. %£Atd((vov, 6 in rasura (o> erasa?) cod. 

c. XCrX (107) = Aristot. hist. anim. VI 6, 37 
(sed Aristot. et Plinius de aquila, non de miluo). Plin. 
n. h. X 3, 13. 

p. 26, 9. ^ri^lv cod. , 

p. 26, 10. 9Pi}vi^v] 'ossifragi* Plin. PBAEFATIO. XXXI 

c. XCrX (108) «= Aristot. hist anim. VI 6, 40. 
Plm. n. h. X 12, 80. 81. 

c. C (109) «= Axistot. hist. anim. VI 7, 43. 44. 
rX 29, 106. mirab. ausc. c. m (3). Plin. n. h. X 
9, 26. Aelian. nat. anim. m 80. 

p. 25, 15. ovdivcc hic cod. 

p. 25, 17. oqvi^Uav corr. iam Xyl., noqvdmv male 
Meursius, Aristot. 1. -1. ^iXaxxowov iqvld^uw^, 

ibid. ^q>lu§(ov^ Aristotelis' optimi codd. (A* C*) 
hist. anim. VI 7, 48. item cod. A* hist. anim. VI 8, 
46. est ni fallor 'flaTarum' ayium quoddam genus. 
perperam cod. et W. q>a^tSv exhibent, quo columbarum 
quaedam species significatur (SundevaU, Thierarten des 
Aristot. p. 186). eandem ob causam damnanda mirab. 
ausc. c. 8 lectio gwxxcSv^ Beckmanno probata. re vera 
non de columbis palumbisve; sed de canentibus aviculis 
hic agitur quae insectis vivunt (cf. Lenz, Zoologie der 
Or. u. B. p. 818): quamquam iam Plin. et Aelianus 1. 1. 
de palumbibus ((pdxxatg) locuntnr. 

p. 25, 18. V7tolat6cov] cf. etiam Aristot.hi8t.anim. 
VI 5, 44. IX 29, 105 et Aubert et Wimmer ad Aristot. 
hist. anim. vol. I p. 110. 

p. 25, 19. 7VQodwtceQ%ovxa cod. 

c. CI (110) = Aristot. hist. anim. VI 8, 46. 

p. 25, 21. d^iSv xai iitoi^dSHv cod. 

c. CII «= Aristot. hist. anim. VI 18, 111. 129. 
Plin. n. h. Vm 52, 212. in cod. et edit. ante W. hoc 
caput male cum c. CI coaluit. 

p. 25, 24. 161(0 sine iota subscr. cod. 

p. 26, 1. in margine cod. adscriptum HHdisiov). 

ibid. ^fiQalvovxag iavxovg fort. recte I. G. Schneider. 

p. 26, 2. TiaxayQccfpei 'EmpGrixia recte. 

p. 26, 8. *ixxo7nJ' (sic) Aristotelis optimi codd. 
A^ C^. iKTiOTcslfi Antigoni cod. et edit. 

c. Cm (111) = Aristot. hist. anim. VI 19, 182. 
138. Aelian. nat. anim. VH 27. Plin. n. h. Vm 47, 189. 

p.26, 4. poQsiota cod., non PoQQsloigj quod exhibetB. XXXII PRAEPATIO. 

p. 26, 8. cStf avrma cod. 

p. 26, 9. ri aXvxbv cod. recte, cf. c. CXXXVI 
(151): xfp 6h v6art Qatvofiivovg. Aristot. h. a. VI 19, 
133: t& Sh ti aXvniv vdcDQ nlvovta nqotiQOv o%£v«tai. 

c. CIV (112) — Aristot. hist. anim. VI 20, 139. 
Plin. n. h. X 63; 178. simil. Aelian. nat. anim. IV 
40 init. 

c. CV (113) — Aristot. hist. anim. VI 37, 186. 
188. Aelian. nat. anim. XVII 17. cf. Plin. n. h. X 
65, 185. 

p. 26, 15. iva7toXrjg)^sl0rig falso Aristotelis edii, 
nam et Antigoni liber et Aristotelis codd. optimi A* C* 
recte habent ivaTCoXsKp^sCatia, 

p. 26, 16. stKoai edit. stnoctv cod. 

c. CVI (114) = Aristot. hist. anim. IX 1, 22. 
Plin. n. h. X 76, 205. 

p. 26; 20. ^aegithnm' Plin. alyl&ov Meursius ez 
Aristot. 1. 1. 

• c. CVII (115) = Aristot. hist. anim. IX 3. 30. 
Theophr. apud Phot. cod. 278 p. 528 b. Plutarch. symp. 
7, 2. Plin. n. h. VHI 50, 203. 

p. 26, 22. fita^ Meursius, quam egregiam emen- 
dationem in textum recipere debebam. 

ibid. fi/tt tla cod. 

p. 26, 23. ^riqvyyov^ Aristotelis codd. quidam cons. 
schol. Nicand. Ther. 645. 'aruncum' Plin. 

p. 26, 24. iisfMOQCDfitivaa cod. defend. Bast, nsfMa' 
Qaiiivag Meursius ; etiam Aristot. cod. D* ^fis^(OQa(iivat\ 

c. CVm (116) = Aristot. hist. anim. IX 6, 60. 
Plin. n. h. XI 49, 261. anonym. Matthaei 37. mirab. 
ausc. c. XII (11). cf. Eustath. ad 11.10, 335. Aristot. 
hist. anim. 11 1, 24. 

p. 27, 1. VxttSog] de accentu vide nos in Austr. 
gymn. annal. 1874 p. 127; cod. inttdoa, 

c. CIX (117. 118) = Aristot. hist. anim. IH 11, 72. 
IX 50, 247. de gen. an. V 3. Plin. n. h. XI 37, 131. 
Pseudo-Hippocrat. mQl <pvatog rcatSlov med. PRAEPATIO. , XXX ni 

c. CX (119) = Aristot. hist. anim. VH 4, 36. 40. 
Aristoteles apnd Gellium n. A. X 2, 1. nostri Aristo- 
telis codd. non habent ^ iv ^AXs^avdQsla^, sed Gellius 
1. 1. diserte scribit: ^Aristoteles pbilosophus memoriae 
tradidit mulierem in Aegypto uno partu quinque pueros 
enixam.' 

p. 27, 8. iv ^Als^avdQsCa Meursius ante fitav ex 
Phlegonte addit. 

c. CXI (120) == Aristot. hist. anim. VII 6, 45. 
cf. Plin. n. h. VH 13, 57. Antigoni fragm. c. CLXXV 
(191). 

p. 27, 16. 17. SvdQug ^riXvyovovg kccI yvvaifueg 

ctQQSvoyovovg Meursius ex Aristotele, opp. Beckmann. 

p. 27, 18. iaxoQTirai cod., i in rasura? 

c. CXII (121) = Aristot. hist. anim. VH 6, 46. 

Plin. n. h. VII 11, 50. Solinus c. 1. cf. Aristot. de 

gener. anim. I 18. 

c. CXn (122) = Aristot. hist. anim. VH 6, 47. 
de gener. anim. I 18. idem de Nicaeo nobili pycta 
Byzanti genito Plin. n. h. VII 12, 51. ^^ rc5 Al^lom 
avyysvofiivri* Aristot. etiam in libro de gener. anim. I 
18. de re ipsa haudquaquam absurda cf. Wagners Hand- 
w5rterbuch Bd. IV. Nachtrag zum Artikel Zeugung. 

c. CXin (123) = Aristot. hist. anim. VH 10, 63. 
de gen. an. V 1. 

c. CXIV (124 -126) = Aristot. hist. anim. I c..9. 
physiogn. c, 6. Trogus apud Plin. n. h. XI 52, 275. 
276. cf. physiogn. scriptt. 

p. 28, 27. (appar. crit.) noil iota sed lineola recta 
stiperscr. est. 

p. 28, 11. §sXtl-r-arov cod. 
c. CXV (127) = Aristot. hist. anim. VI 18. Aelian. 
nat. anim. IV 11. 

p. 28, 15. tnito^avsiv corr. Niclas. 
p. 28, 24. versum supplet Plutarch. mor. p. 81d. 
767 b. 

BkRVM KAT. SOBIPT. Gb. I. • ^ XXXIV PRAEPATIO. 

p. 28, 26. '^v(iiv [Tcnoyvciiiovoi* cit. etiam Etjr- 
molog. M. p. 209, 48 et 474, 46. 

c. CXVl (128) — Ctesiae fr. p. 244 Baehr. fr. 
56 p. 79 Mtlll. sed hic ipse dubitat, num Ctesiae nomen 
bic exciderit, et cf. Antigon. c. XV (16). fort. inter- 
cidit nomen Tbeoponipi Cbii bistoriograpbi opp. Theo- 
pomp. Sinopens. cf. c. CXIX (ISl). de re narrata cf. 
AriBtot. de gener. anim. II 6. 

c. CXVII (129) sq. — Myraili Metbymnaei fr. 7 
(*iV nQciifp AeafiMav^) bist. Gr. fr. IV p. 458. 

c. CXVII (129). cf. Strab. IX p. 427. Pausan. 
X 38. 

p. 29, 7. Meursio aseentiunt Toup et Bast. 

p. 29, 10. nvov cod. recte, niiov W. et MUll., 
ged vide nos in Austr. gymn. annal. 1874 p. 127, ubi 
ad buius vocis originem provocavimus conl. Curtii 
libro OrundzUge d. griech. Etymol.* 287. 

ibid. xe^ccg)^ai cod. recte, vett. edit. teid^pd^at, 

<9 

ibid. in margine adscript. Ml^ = (liid-Os^ 

c. CXVm (130). ct scbol. Apollon. Rhod. I 616. 
Pbotius s. V. jdrifiviov piinmv. Suidas s. v. Arsenius 
p. 336. Apostol. XI 96. 97. Apollodor. I 9, 17. 

p. 29, 15. ifipalovarig Emperius recte. 

ibid. 6rj cod. 6i Meursius. 

c. CXIX (131). cf. Tbeopompi bistoriarum lib. 
XXXVIII apud Atben. EI p. 85a. = Mtlll.Ip.311 (scd 
Antigoni locus ibi praetermissus est). Steph. Byz. s. v. 

p. 29, 23. ov{^6v cod. 

p. 29, 24. nirj tla cod. 

p. 30, 4. diS' cod. 

c. CXX (182). cf. Heraclid. Ponticus de rebus pu- 
blicis c. X 3 (hist. Gr. fr. H 215). Aristot. fr. nr.531 
ed. Bekker Rose p. 1566. Aristot. bist. anim. III 12, 
77. Aelian. nat. anim. XVII 20. X 34, ubi legimus: 
^mg^^rjadv nots nai xsXidoveg kevnal^ (og *AXi^av6Qog 6 PRAEFATIp. XXXV 

Mvv6i4g <pfi(Stv.^ hodieque interdam apud' nos albae 
hirundiiies inveniuntur. 

p. 30,^ 6 c= Duris (W.). 

ibid. Sqovg (W. Mtlll. Bekker) = annales cf. Athe- 
naeus ed. Meinek. XII p. 540 d. Xm p. 572 f. 

p. 30, 7. de Schneidewini emendatione cf. Ana- 
creont. fr. LI Bergk. 

p. 30, 8. r^QOOtQarov^ g>rjolv cod. 

c. CXXI (133) = Hippys Eegin. fr. 5 vol. 11 p. 14 

MtQl. ; etiam schol. ApoU. Eh. IV 262 p. 494 K. nunc 

"Imtvg legitur. itaque non audiendi esse videntur 

Westerm. praef. paradoxogr. p. XX et Preller de Hel- 

lanico p. 38 qui "Ititkov retinendum esse censent. 

p. 30, 10. neql — ifinlTtTOvtcc olim in margine 
adscripta fuisse iudicat C. Mtiller. 

p. 30, 12. yqitpBiv cod.. 

p. 30; 12 sqq. iv — oxdSiov onmia falsa esse mibi 
videntur : primum paoiXicog pro iiq%ovrog dictum est, deinde 
de Epaeneto archonte nihil constat, nec magis de Ary- 
tama olympionica, sed si veritatem quodam modo resti- 
tuere vellemus, ex Eusebii chronicis vol. I p. 200 
Sch6n. emendandum esset: ^Okv^rciddog eKrrjg xal nr- 
raQamOrHg^ iv '^ XQvOafna^og Aantov viTca Oradtov, 
denique Hippyis aetate temporum rationem non ad 
Olympiades solebant referre. itaque ut absurdissimam 
interpolationem verba illa eieci. 

p. 30, 15. de aedificio ad Palicorum fontes ex- 
tructo cf. mirab. ausc. c. LVll (58). unde fluxit Steph. 
Byz. s. V. IIali%ol in fine. 

ibid. olyiodofiri&fivat corr. Beckmann. 

p. 30, 16. ano^vrfi^Biv corr. W. 

c. CXXn (134) = Piin. n. h. X 29, 78. Solin. 
c. 19 p. 104 Momms. 

p. 30, 19. iiri^hv cod. 

c. CXXin (135) = Strab. XII p. 579. 580. XIV 
p. 636. 

p. 30, 23. S, rB cod« XXXVI PRAEFATIO. 

p. 30, 24. eSSoioc qntfilv cod. 

c. CXXIV (136) = AeHan. nat. anim. 11 66. Plin. 
n. h. XI 37, 196. PiuUrcli. mor. tom. 11 p. 670 c. 
cf. II p. 376 e. idem Demetr. Plialer. § 159. mch. 
Giyc. ann. I p. 46 a. b. loann. Lyd. de ostent. c. 8. 

c. CXXIV (137) — Aristot. hist. anim. IV 5, 62. 
Plin. n. h. IX 61, 164. 

p. 31, 9. otfT^xov] otfr^, tum finis lineae, cod. 

c. C}^V (138) = mirab. ausc. (auctore Phania 
coni. Mtlllenhoflf) c. LV (66). 

p. 31, 14. xal supra yersum cod. 

c.CXXVI ri39 et 140) — Hellanici fr. 152, vol.I 
p. 66 Mtlll. 

p. 31, 15. 'EXXdvinog iam Beckm. 

p. 31; 16. &QXBI cod. 

p. 31, 17. zQiccKccdceO-T-vfivs^lav cod. 

c. CXXVI (140) = CaUimach. II p. 331 Schn. 
(apud Steph. Byz. 8. v. ^^i?). 

p. 31, 18. So^oci d' ccv Sturz; ego quoque conl. 
c. VI(6) sic iam scripsisse mallem: do^ai d^Sv uvs^, x. r.A. 

p. 31, 19. SvcnccqccdBnxov coni. Sturz. 

p. 31 , 20 sq. =: Aelian. nat. anim. I 22. Plin. 
n. h. XI 30, 109. 110. loann. Lyd. de mens. m 8. 

c. CXXVn (141). cf. Pausan. X 32. 

p. 31, 24. (palvBxcci B. (pcclveo^cci cod. W. X. 

p. 32, 1 sq. Mn 141 ist die Spur eines Penta- 
meters — ccvxoi yi(f dicc Ilccqvriaaolo (ylovxoy %qv<SO' 
QOfpcav Nvfiq>icDv s^acn (Jcviy d^cclccficav — vom Philo- 
xenos, von welchem wir ein Gedichtchen in der Antho- 
logie haben; es scheint vorher die Bede von Deucalion 
und Pyrrha gewesen zu sein, wie in Ovid Metam. I 320.* 
Heyne in ephemer. Gotting. 1791 p. 981. opp. Em- 
perius opusc. p. 230. 

c. CXXVni (143) = mirab. ausc.c. IX (8). Aelian. 
nat. anim. m 32. 

c. CXXIX (144) — Callimach. II 332. Plin. n. h. 
II 103, 227. inde ab hoc capite excerpta habemus Cal- PRAEFATIO. XXXVII 

limachea, ex illo libro cui inscriptum erat: ^avfiaalohf 
xa2 TtaQado^oDv tcSv ava naOav W/v yv^ wxra tOTtovg 
ovttav 0vvayayyri, 

p. 32, 11. aTtotk in appar.] " erasa. — i}fi«v cod. 

c. CXXX (146) = Oallimach. H 332. Theophr. 
fr. 164 p. 211 Wimmer. cf. Aristot. de mundo c. 4. 
Plin. n. h. II 106, 238. 

p. 32, 16. ®B6q>^Gtov corr. Bentl. 

ibid. tiiv corr. Meursius. 

ibid. '^^oXovis cod. 

c. CXXXI (146) = Callimach. H 332. cf. mirab. 
ausc. (ex Theophrasto secundum MtQIenhoff) c. LVIII 
(59). Steph. Byz. s. v. JriiiovTiCQQ. 

p. 32, 20. n^v fiiv de Eohden, de VII mundi 
miraculis p. 30; verum id non necessarium videtur, 
cf. c. CXLV (160). 

p. 32, 21. de nostra et Salmasii emendatione KaX%vi- 
Sovlmv vid. W. Eoscher in Curtii studiis I 2 p. 98 sq. 
XaXoiridovCmv Meursius. 

p. 32, 21 sq. iv dvo OQyvtats Meursius; in textu 
lege elg ^vo iqyvUxg (non o^vidg), 

p. 33, 1. avatB^ivtag corr. Bast. 

c. CXXXn (147) = Callimach. n 333. Megasthen. 
fr. 17 vol. II p. 413 MHII. Aristot. de mundo c. 4. 
Theophr. hist. plant. IV 7. 8. Plin. n. h. XIII 25, 141. 
(§ 140: ^qui navigavere in Indos Alexandri milites... 
tradidere . . .*). 

c. CXXXni (148) = CaUimach. U 333. Lyci 
Regini fr. 8 (Jv toig Zi^HBXinolg) vol. 11 p. 373 MlUl. 
Solin. c. 11. Vitruv. Vm 3. 

p. 33, 7. cf. ^ Kafn>%og^ ZinBUag^ aq> oi r^ noXig 
enXiii^fl.^ lexici geographici fragm. in histor. Gr. fr. V 

p. Lxrx. 

p. 33, 8. Sia ^akattfis coni. Beckm. 

ibid. lacobsi emendationem ^eovatjg prob. W. et 
MUll. &aldtty ^eovarj ^et (= mit kochendem Meer- oder 
Salzwasser) Bursian, conl. Solin. c. 5 da ^^^w^\ ^Ns^ XXXVIII PRAEFATIO. 

medio flumine subita exaestuatione fervet.' sed ef. He* 
rodot. VII 188;: ^akdaarig S^adarjg (= bei aufgeregtet 
See): usitata etiam Themistio, Philostrato , Plutarcho 
elocutio. dta ^akccvtrig Seovarjg ^st Holm, Gesch. Sicil. I 
p. 9; non male lacobs in Allgem. Schulzeit. 1828 sect. 
11 p. 643. proposuit isovarig ^sl = Camicus fluvius 
mari aestuante et ipse aestuat. 

ibid. xaTratocT cod. ''Avctnog Meursius fort. recte. 

p. 33, 10. ^lfiiQccv iam B. 

c. CXXXIV (149) = Callimach. H 333. Theophr. 
apud Plin. n. h. XXXI 2, 13. 14. et apud Aelian. var. 
hist. Xn 36. schol. Theocr. 6, 15. Timaei fr. 63 
p. 206 Mtlll. mirab. ausc. c. CLXIX (183). Euripides 
Troad. 227. Isigonus et Sotion et Agathosthenes apud 
Tzetz. ad Lycophr. 1023. 

c. CXXXV (150) = Callimach. H 333. 334. Poly- 
criti Mendaei fr. 5 (pone Arrianum Didotianum pri33). 
Plin. n. h. XXXI 2, 17. (Tolyclitus% falso, cf. mirab. 
ausc. c. CXII [133]). Vitruv. VHI 3, 8. Isidor. orig. 
Xm 13. cf. Theophr. apud Plin. 1. 1. 

p. 33, 19. de 0. Schneideri emendatione cf. Plin. 
n. h. XXXI 2, 29 : 'in Colossis flumen est, quo lateres 
coniecti lapides extrahuntur* et Antig. c. CLXXI (187;. 

c. CXXXVI (151) = Callimach. H 334. mirab. 
ausc. (ex Theopompo) c. CXV (125). Steph. Byz. s. v. 
Zivxicc, hoc Antigoni caput ex Theopompo fluxisse 
constructione evincitur, cf. de Rohden 1. 1. p. 30. Schrader 
in Fleckeis. ann. phil. 1868 p. 227. 

p. 33, 24. iy, delet Salmasius. 

c. CXXXVn (152) = Callim. II 334. Theopompi 
fr. 287 p. 327 Mtlll. cf. Theophr. apud Plin. n. h. 
XXXI 2, 14. *Aristot.' in exoerpt. Florent. c. 10. mirab. 
ausc. (ex Theopompo) c. CXXV (137). 

p. 34, 3. Xovaous cod. Aovaolg W. 

c. CXXXVin ri63) = Callimach. H p. 334. 335. 
cf. Plin. n. h. XXXI 2, 11: ^lacu A<l>phio vitiHgines 
tolli Varro auctor est.' PRAEFATIO. XXXIX 

p. 34, 7. 0. Schneider praefert *jiXto propter Hom. 
U. II 682 et Steph. Byz. s. v. "/^Aoc. 

c. CXXXIX (154) = Callim. 11 335. Lyci Regini 
fr. 9 vol. II p. 373 Mttll. mirab. ausc. ex Polycrito nt 
videtur c. CXIII (123 sq.). 'Aristot.' in excerpt. Plorent. 
€. 29. 

p. 34, 11. in margine cod. extat ccidm, de Syl- 
burgi et Meursii coniectura Mvrt0XQ<ix(a cf. Steph. Byz. 
s. V. MvxliSTQaxog. 

p. 34, 16. ov^evba cod. 

c. CXL (155) = Callimach. II p. 335; Polyb. 
XII 4 d. excerpt. Vatic. et Strab. VI p. 270 : uterque ex 
Timaeo. Timaei fr. 51 .p. 202. fr. 52 p. 203 (ceterum 
hic Antigoni locus a Mtlllero f^raetermissus est). alios 
de Arethusa auctores laudat Beckm. ad hunc Antigoni 
locum. Antigoni autem caput ex Lyco Begino fluxisse 
constructione efficitur. 

p. 34, 21. koiTtol qxxalv cod. 

ibid. = Pind. Nem. 1, Isq. etiam a Strabone citati. 

p. 34, 22. riktav cod. 

ibid. dk<p£//tov cod. 

c. CXLI (156) = Callimach. H 335. Theopompi 
fr. 288 p. 327 Miill. cf. mirab. ausc. (ex Theopompo) 
c. CXXI (131). Theopomp. apud Plin. n. h. XXXI 2, 
27. 29. Theopomp. apud paradoxogr. Vatic. c. 39. 

p. 35, 4. KvxQOig rj X(>a)t/;lv Meursius. KvxQayffft 
Bentl. prob. Harduino, Wesselingio, Wichersio, 0. Schnei- 
dero. KiyxQ^'*!^^^^^ R ^* Mtlll. ^xvHAwif/t' codd. mirab. 
auscult. c. CXXI (131). 'apud cychros' Plin. codd. aliq., 
sed meliores: *cicros'. ^iv XQoni^fi^ Theopompus in ex- 
cerpt. Plorent. c. 15 p. 185 West. 

ibid. ^Qal^iv cod. 

c. CXLII (157) = CalUmach. U 336. Theopompus 
apud Plin. n. h. XXXI c. 2, 17. mirab. ausc. (ex Theo- 
pompo) c. CXVII (127). Isigonus in excerptis Florent. 
c. 9 p. 184 West. = Isigoni fr. 10. hist. Gr. IV p. 
436 M. Paulus Silentiarius in thermas Pythias v. 87 so^* XL PBAEFATIO. 

p. 35, 6. 'in scotnsei, scothus sei, scotliissei' Flin. 
codd., nata ex ZKOTOTZZHL 

ibid. %^fivldiov Isigonus in excerptis Florent. et 
mirab. ausc. (Theopomp.) ; *lacum' Plin. 

c. CXLin (168) = Callimach. H 336; ex Theo- 
pompo hoc cap. fluxisse constructione efficitur (cf. de 
Rohden 1. c. p. 30). cf. Aristot. meteorol. II 3 p. 359 
ed. Bekk. Plin. n. h. XXXI 7, 82. 

p. 36, 10. Xaovlriv Meursius. 

c. CXLIV (169) = Callimach. II 336. AristoteL 
pseudepigraph. fr. 483 p. 487 E. Ajistot. fr. 488 p» 
1567 Bekk. Rose. Herodot. IV 181. Plin. n. h. 11 106, 
228. 'Aristoteles' in excerptis^Florent. c. 19 West. 

p. 35, .12. '"Afifiam 0. Schneider contra codicem. 

p. 35, 13. Zxi om. Meursius. Trjv supra versum cod. 

ibid. fiXlov edit. 

p. 36, 16. dioTi = oxi cf. c. CXLIX (164). mirab. 
ausc. c. LVI (57). ij d' akkri Jibg oxi Leopardi. 

ibid. avaPalvovxog prob. 0. Schneider. %axa§. 
def. iteiske in animadv. in Callim. p. 746. 

c. CXLV (160) = Callimach. H 337. Ctesias fr. 
p. 309 Baehr. Ctes. apud Strab. XVI p. 779. Ctes. apud 
Plih. n. h. XXXI 2, 9. Ctes. in excerpt. Morent. c. 17. 
Eufus apud Oribasium colL med. vol. I p. 334 sq. Daremb. 

p. 35, 20. yCvaa^ai hoc loco cod., supra autem 
V. 14 ylyvto&ai, 

p. 36, 21. Philoni Byblio hoc fragm. non tribuere 
ideoque vol. III p. 560 sqq. omisisse videtur C. Miiller. 

c. CXLVI (161) = Callimach. II 337. Ctesias 
apud Plin. n. h. XXXI 2, 21. Diodor. Sic. II 38. Hel- 
lanic. apud paradoxogr. Vatic. c. 36. cf. etiam Isidor. 
orig. Xm 13. 

p. 36, 22. d' iv cod. « iv W. 

p. 36, 23. Zllav probant Megasthenes apud Strab. 
XV p. 703 et Arrian. Indic. c. 7. 

ibid. pro ^Xrfiivxaiv Bast ex Diodoro fort. recte 
emendavit ifipifi^ivxoDv. eum secutus est W. PBAEPATIO. XLI 

p. 35, 24. inivetv Bentl., imnXaiv Buhnk., Bast, 
O. Schneider. 

c. CXLVn (162) = Callimach. H 337 sq. Strab. 
XII p. 563. Steph. Byz. s. y. ZdQritcc. Pansan. 1 33, 4. 

p. 36, 2. Kcel%ri66vt rectior forma, cf. etiam Steph. 
Bjz. 1. c. XalKfid6vi> W. 

c. CXLVin (163) =4» CaUimach. H 338 ex Eudoxo. 
cf. Isigonus in excerptis Florent. c 11 = fr. 11 Mtlll. 
vol. rV p. 436. Plin. n. h. II 103, 228: 'in Illyricis 
supra fontem. frigidum expansai^ vestes accenduntur.' 

p. 36, 7. ScU.6 %i cod. 

c. CXLIX (164) = Callimach. II 338. Amometi 
fr. 2 hist. Gr. vol. III p. 396. Amometua in excerptis 
Florent. c. 18. 

p. 36, 10. ceii(0(n]v6v g)rj<SLv cod. recte. 

p. 36, 11. civdTcXovv cod. 

c. CL (165) = Callimach. 11 339. Isigonus in 
excerptis Florentin. c. 3. Photius bibL 72 p, 49. 
Ctesiae fr. p. '339 Baehr. paradoxogr. Vatic. c. 35. 
Paulus Silentiarius in thermas Pythias v. 83 sqq. 

p. 36, 16. xdtcD ov] iiri Schott, prob. W. 

p. 36, 18. post %alx6v 0. Schneider inserit (ex 
Isigono et Photio): ^akk^ elg t6 ^tiQOv ag an^ OQydvov 

p. 36, 19. XevTtriv cod. Uvai^v minus recte W. 

c. CLI (166) = CaUimach. H 340. XenophiH fr. 
apud hist. Gr. fr. IV p. 530. Strab, XVI p. 763. 
Diodor. Sic. XIX 98. 

p. 36, 23. nescio an melius scripsissem ^I^Ttnrjg 
Xi(ivri pro codicis Unniij. 

p. 37, 2. iova&at] %atiovi5%ai Casaubonus West. 
Mtlll. fort. rectius. 

c. CLH (167) = Callim. H 34L HeracUd. Pontic. 
fr. apud hist. Gr. fr. II p. 200. idem apud paradoxogr. 
Vatic. c. 14 et in excerpfcis Florent. c. 22. Isigonus et 
Sotion et Agathosthenes apudTzetz. ad Lycophr, v. 704 sq. 

p. 37, 4 sq. vneQaCQsi B. contra cod.^ de con* XLII PRAEFATIO. 

structione on cum infinitiyo post verba dicendi etiam 
melioribus auctorlbus non inusitata cf. Stallbaum. ad 
Plat. Phaedon. p. 63 c. 

p. 37, 7. KctxiiSyyaBv W. contra cod. . 

c. CLII (168) = Timaei fr. 17 p. 196 MttU. cf. 
mirab.. ausc. (ex Timaeo ut vid.) c. CII (108). 

p. 37, 9. fiaTcctvxetv corr. Bentl. 

p. 37, 10. liysi corr. Bentl. 

p. 37, 13. ov^Ev cod. 

c. CLHI (169) = Callimach. II 342. cf. Ctesias 
apud Phot. p. 46. PHn. n. h. XXXV 15, 178. Vitruv. 
VIII 3. 

p. 37, 17. ojct' cod. 

c. CLIV (170) = Callimach. II 342. Lyci Regini 
fr. 11 voL II p. 373 MtllL 

p. 37, 22. ava&siv cod. et edit. et MttlL et 0. 
Schneider, avoe^stv BentL et Dindorf. in thesanro. 

c. CLV (171) = Callimach. H 342. Phaniae fr. 38 
voL II p. 301 MttlL Vibius Sequest. p. 13 Burs.: 
*Tyraca palus Syracusis.' et Stephan. Byz. s. v. 
2vQciiiov(Scti, Meursii coniectura IlvQQccloav prorsus im- 
probanda videtur: nam nihil aliud novimus quam iv 
IIvQQaia Thessaliae regione fontem fuisse, qui feminas 
steriles faceret. 

c, CLVI (172) = Callimach. II 343; Plin. n. h. 
XXXI 10, 110. mirab. ausc. (ex Phania ut videtur) c. 
Lm (54). Phaniam huius capitis auctorem esse ex sien- 
tentiarum constructione apparet, cf. de Rohden p. 31- 
Phaniae ipsius opera fort. ab Eudoxo excerpta erant^ 
cf. Strab. XII p. 563. 

c. CLVn (173) = Callimach. II 343. Nioagorae 
fr. apud Mttll. hist. Gr. fr. II p. 332. Plin. n. h. XXXI , 
7, 74. 

p. 38, 6. de Hemsterhusi coniectura cf. c. CLIV 
(170). 

c. CLVIII (174) = Callimach. H 344. Theophr 
fr. 160 p. 210 Wimmer. et Theophr. apud Plin. n. h PRAEFATIO. XLIir 

XXXI 2, 26. cf. etiam Plin. n. h. II 103, 231. XXX 
16, 149. 

p. 38, 8. nsQl de rmv vdceKov Wimmer fort. rectius, 
^eQl d' av TcSv vdaraii/ Bentl. W., sed tf' av Antigoni 
sermonem non sapit. 

p. 38, 9. ^e6q>QociSx6v q>ct<sl cod. 

ibid. (jM^ff*] cf. p. 39, 24. 

c. CLIX (175) = Callimacli. II 344. Lyci Begini 
fr. 12 vol. n p.373 M. Lycus apud Plin. n. li. XXXI 2. 
Isigonus in excerpt. Florent. c. 8 = Isigoni fr. 7 vol. IV 
p. 436 Mall. mirab. ausc. c. LVn (58). Polemon. fr. 
?53 (vol. m p. 140). Rufus apud Oribas. coUect. med. 
vol. I p. 334. 

. p. 38; 16. KQcixilQotg inserebat Cluverius, JelXXovg 
praefert etiam 0. Schneider. 

c. CLX (176) = Callimach. 11 345. Lyco Regino 
hoc quoque caput deberi constructione effici videtur 
(cf. de Rohden 1. c. p. 31). 

in appar. crit. ad v. 23 lineola ante *cod.' delenda est. 

c. CLXI (177) = CalHmach. II 345. etiam hoc 
caput ex Lyco Reg. fluxisse videtur (cf. de Rohden 1. c). 

p. 39, 2. ttXlo XI cod. 

p. 39, 4. xctl supra versum cod. 

ibid. xov cod. sine accentu. 

p. 39, 6. yevoa sine accentu cod. 

c. CLXII (178) = Callimachus (ex Eudoxo) H 346. 
mirab. ausc. (ex Phania ut videtur) c. LIV (55). cf. 
Rufus in Oribasii coUect. med. vol. I p. 332 Daremb. : 
^Zccct Ttriyccl ^a^elal xe xai ovdev cc7t6 xmv i^cad^ev ShPqodv 
Tcokv Xcc(i^dvov0iv evQiJGeig avxag xov nhv %eifA(ovog Y,cci 
xoig la%vQoxccxotg i/;i5%£(yt fAiKQOxdxceg ^ xov dh ^iQovg (le- 
ylaxccg^ S(Sxe %cci fj ev Jrikfp XCfivri xavx6 nd(S%ei xatg 
avxaig alxlaig xal cpQiaxa xa iv Hv^OTtokei.^ 

p. 39, 8. Ilv^07t6kei verissima emendatio est, cf. 
Plin. n. h. V 32, 148. Rufus 1. 1. Bernhardi ad Synes. 
de febribus p. 116; cetemm mirabil. auscult. aliquot 
codd. ^(iv^iquoUg*, XLIV PRAEFATIO. 

p. 39, 9. 7cc(6xov(Si edit. contra cod. 
p. 39, 11. (iri di^ ut assolet, cod. 
c. CLXm (179) = Callimach. (ex Eudoxo, id quod 
constructione efficitur) 11 346. excerpt. Fiorent. c. 4. 
p. 39, 14. 6i] dfj Meursius. 

e 
ibid. in margine cod. MT =* (iLv^og, 

c. CLXrV (180) = Callimach. H 346. Theopomp. 
apud Athen. II p. 43 d. fr. 229 p. 316 MtilL Plin. n. 
h. n 102, 230. Theopomp. in excerpt. Flor. c. 20 ei 
apud paradoxogr. Vat. c. 13. paradoxogr. Vat. etiam 
c. 23. Bufus apud Oribasium d. 1. p. 335. 

p. 39, 17. IvyHi^TaKS cod. XvyKiaraC Stephan. Byz. 
s. V. AvyKog, Avynilaxcci Meineke ad p. 420. Plin. 
'Lyncestis', excerpt. Flor.cod. *iv AvyxiJffTO)', Avynviiilatg 
Meursius, prob. W. et MtQl. 

p. 39, 18. (pciCiiBiv xi cod. 

p. 39, 19. ^Tri] ano Schneidewin conl. Athen. 11 • 
p. 43 d: ^zovg 61 Ttivovxag (is^vOKad^at (&g ccTcd oTvov* 

c. CLXV (181) = Callimach. n 346. Ctesias apud 
Plin. n. h. XXXI 2, 25. Ctesiae fr. p. 370 Baehr. 

p. 39, 21. aQ(i.tvt(av cod. 

c. CLXVI (182) = Callimach. H 347. Ctesiae fr. 
68 p. 94 MtllL (p. 291 Baehr). Plin.n. h. 11 106, 236. 
cf. mirab. ausc. c. CXXVII (139) sub fin. cf. Phot 
eclog. Ctesiae p. 81 Mfill.: ^wxi oti tcvq ianv iyyvg 
Oaarjhdog iv AvxCa d^dvarov Tial Ztt del KaCexai isd 
Ttixqag xai vvKxa xai riiiLiqav' %al vSaxt (lev ov a^iv- 
vvxai^ dlXa dva<pXiyei^ cpoqvrtS 6e a^ivvvxavj 

p. 39, 26. eaxiv cod. 'iaxl B. W. 

p. 40, 1. de Salmasii coniectura cf. etiam Plln. 
L 1.: ^extingui vero terra aut faeno.' 

c. CLXVn (183). Plin. n. h. XXXI 7, 85. Solin. 
c. 11. Augustin. de civit. dei XXI 5. 7. 

p. 40, 4. ^AKqayavxLvov excidisse putal Meursius. 

p. 40, 5. ^g corr. BentL 

c. CLXVm (184) = CalUm. H 347. Theophr. Tceql 
Moov c. 2 § 12 — 16. cf. mirab. ausc. c. XLI (41) PRAEFATIO. XLV 

(ex Theophr.) et CXV (125). Dioscorid. ne^l vktig 
lar^iKfjg T 146. in rem esse arbitror ea lioc loco repo- 
nere quae scripsimus in gyma. Aastr. ann. 1874 p. 1.31. 
Mas Capitel lautet in der Hs. und bei Westerm. so: 
^sqI di K&mv xov avtov rovrov kiystv^ rbv nuqoi xolg 
Botrialotg iv G^Ky (9^x]/ W.) yiv6(isvov^ 5r' Sv {Srav 
W.) 6 fjitog Ttqoapdll^^ TtijQ Ig ccvro€ i7i&v(iid0^ctt (Ix- 
^vfiiccrat cod.). i%sivog {iKstvog*W,) d^ Vva itaQixji yvovg 
[ihv xriv ro9v av^^axoov xqoimv dia(iivovxag atp^aQXOvg^ 
Kccv {*Kav W.) e^iaag xl (a^iaai xig W.) Ttahv STtinsxsi' 
QriKoiiSiv xriv aifxriv iviqysiav avvxslstv, der orste Satz 
scheint richtig zu sein; er findet seine ErklSrung bei 
Theophr. a. a. 0. § 13 : Sv dh mkovai amvov^ Sg '^v iv xoig 
(avxotg) (isxdU,otgy o^xog diaxOTCslg nal avvxs^slg TtQog 
iavxbv iv ro5 '^Uta xi&ifASvog nalsxai^ %ai (idXkov idv 
ijti^tpsTcday %al TtSQiQQdvrj xig, in der That entztlnden 
sich Stein- und Braunkohlenhaufen , die mit Eisenkies 
gemischt und feucht sind, leicht bei der BerUhrung mit 
der atmosphSrischen Lufk von selbst, d. h. durch die 
in ihnen vorgehenden chemischen Processe. der Anfang 
der zweiten HHlfte des Capitels scheint mir durch den 
Ausfall einiger Worte in fast unheilbare Corruption 
gerathen. auch in dem, was unserem Capitel vorher- 
geht, wird etwas supplieft werden mtissen, mSglicher- 
weise einige Capitel; denn grammatisch k5nnte unter 
xbv avxov niemand anders als der c. CLXVI (182) ge- 
nannte Etesias verstanden werden. es wird aber nie- 
mand einfallen und ist auch bis jetzt, soviel ich sehe, 
niemand eiugefallen, dieses Fragment tLber die thraki- 
schen Steinkohlen dem Etesias, der ilber Indien schjrieb, 
zuzuweisen; viebnehr ist es klar, dass wir es wahr- 
scheinlich mit einer theophrastischen oder aristotelischen 
Stelle zu thun haben. will man sich nun aber nicht 
zur Annahme einer LtLcke und einer fast unheilbaren 
Verderbnis fllr unsem zweiten Theil entschliessen , so 
m5chte ich vorschlagen statt i%sXvog d^ 7va naQixy yvovg 
fihv xrjv xcHv dv^QdKcav %Q0iav zu lesen inst ^' slvai XLVI PRAEFATIO. 

^xorl^ naQexofAivovg fisv (scil. Ud^ovg) zi^v xtSv av^qmimv 
XQbCuv, die Aenderung von %Q0iciv in xQslav ist durek 
die Parallelstellen z. B. Theophrast a. a. O. durchaus 
geboten, ist auch l&ngst von Niclas yorgeschlagen nnd 
von Jacobs gebilligt worden, und der angenommen» 
Gebrauch von TcaQix^a^aL ist gut griechisch. — - danxi 
weiter, nach Setzung eines Eommas, ^ucfiivovrag f 
acp^ccQzovgj tiSv apiaccvzsg naXiv imKSxsiQi^KtoaLv^ r^y 
ccvzfiv ivfQysiav Gvvzsksiv.' 

c. CLXIX (185) = Callimach. H 348. Aristot 
pseudepigr. fr. 249 p. 267 E. Aristot. fr. 253 p. 1624 
Bekk. Rose. cf. Theophr. hist. plant. IV 4, 12. 

p. 40, 14. zovzfov sine accentu cod., non xovtav, 

p*40, 15. cf. Steph. Byz. s. v. ^EQvd^sucz ^liysxai 

ds Tial ^EQv&ri Tiazcc Ovvakotqnjv^ <og zb ^Ayafifistcc lAyaiifui 

p, 40, 17. Ki&aQCf)6bg cod. 

p. 40, 19. Niclasii emendat. prob. 0. Schneider. 

ibid. avzm cod. pro avzdSv. 

p. 40, 20. %^f«a sine accentu cod. 

c. CLXX (186) = Callimach. II 348. Theopompi 
fr. 231 p. 317 MtiU. Plin. n. h: XXXVH 7, 99. 

p. 40, 22. hic Tiasa^at cod., sed p. 40, 1 : Tuxlscd^ah 

p. 40, 23. ^siitOfiTtov q)riGlv cod. 

c. CLXXI (187) = Callimach. II 348. Phnniae 
Eresii fr. 39 vol. H p. 301 Mtill. Plin. n. h. XXXV 
14, 171. Vitruv. H 3. 

p.41, 2. J!^sav6QtscDv Holstenius prob. 0. Schneider. 

p. 41, 3. xa-O^yryCTfta cod. 7ia&vyuc0scg Niclas, 
minus bene Ka^slKcicstg Bentl. 

ibid. pro codicis xai XQV^^I''^^ 0, Schneider vult 
axri XQV^^C'^' ^**** delevit Bentl. 

c. CLXXII (188) = Callim. II 349. Lyci Eegini 
fr. 4 vol. n p. 371 Mfill. Aelian. nat. anim. I 1. An- 
tonin. Liber. 37. Steph. Byz. s. v. AiofM^dsia, Plin. 
n. h. X 44, 127. mirab. ausc. c. LXXIX (80) (ex Lyco 
Regino fr. 4 MtiU.). Ovid. met. XIV 502. Augustin. PRAEFATIO. XLVII 

de civ. XVIII 16. Lycophr. v. 696 ibique Tzetzes. 
Philes de propr. anim. c. 6. Servius ad Aen. XTI 271. 

p. 41, 7. tcSv ^dcDv corr. Meursius. x(Sv TqoSwv 
Bochart. rav Kciaiv Beckm. 

p. 41, 9. 'EXXi^vaivli cf. gymn. Austriac. annal. 
1874 p. 132. 

p. 41, 9. 10. 7tcfqtcc§dlXy tla cod. 

p. 41, 12, GJ/cci/j-^vBLv cod. 

ibid. in margine cod. MT = fivd-og, 

ibid. gymn. Austr. ann. 1. 1.: 'nach dem Worte 
€ptXo(pQ6vcog ist eine Ltlcke anzunehmen, da das zweite 
Satzglied fehlt, welches dem Gedanken v7to fisv t(3v 
'EXXfjvoov entsprechen und den Sinn haben muss, dass 
die Diomedesvdgel gegen die Barbaren feindselig seien ; 
was aus den Parallelstellen in den mirab. ausc. und bei 
Aelian hervorgeht.' 

c. CLXXin (189) = Callim. H 349. Theopomp. 
fr. 143 p. 302 Mtill. apud Aelian. XVH 16. mirab. 
ausc. c. CXIX (129) (ex Theopompo). cf. etiam Lyci 
Regini fr. 6 vol. II p. 372 MtLll. Apostol. I 64. 

p. 41, 17. 'Ev&TOvg edit.; cod., rectius ni fallor, 
ivsxovGy vide gymn. Austr. ann. 1874 p. 132 sq. 

p. 41, 19. TCQoa&ivTcia cod. 

p. 41, 23. iq>l7ttua%cti cod., / in rasura? 

ibid. nci^cinEQiC tivaa cod. 

p. 42, 2. pro Vn 16 leg. XVII 16. 

c. CLXXIV (190). cf. anthol. Palat. II p. 140: 
ti tig ccTtay^aad^cii fAiv OTivet^ davcetov d^ ini^vfiEt^ i^ 
^IsQag TtSXsaig 'tlfvxQOv vdoDQ nUtto. 

p. 42, 3. tb 'Iv iv cod. AD APOLLONIVM. 

c. I = Theopompi fr. 69 vol. I p. 288 MUlI. Dio- 
genes Laert. I 10, 109. 111. Pausan. I 14, 4. Plin. 
n. h. VII 52, 176. XLVIII PRAEFATIO. 

p. 43, 1. Bcikov ^E7ri(iBvCdrig cum W. aliisque edi* 
toribus legi nequit; cf. Diogen. Laert. I 10, 109: ^^B^jU- 
(levldrjg^ xaOa g>fi0i Geonofinog kccI akkoi 0v%vol^ 
Tcar^bg (lev r|v OctLOxlov^ ot di Jm<suidov^ ot ih 
^AyKfiaqiov* siiniles genetivi auctoris apud Stobaeum 
saepissime inveniri monuit Hercher. 

ibid. ante Kijii\g excidit &. 

p. 43, 3. TtQopatov, o super oo; cod. 

p. 43, 6. Skkot xh cod. 

p. 43, 12. vmkdfiPavB edit. opp. cod. 

p. 43, 18. (oa qnfiiv cod. 

p. 43, 17 — 44, 1 sic corrigi vult Wichers: Ui- 
yov6i 116 V ot IC^TBg ftriy piwOavra avvbv ivbg Siovvog 
r^iaKoaia aTtod^avstv, mg 6i q>ri6i>v &e67t0fi7to;^ ipim ixariv 
TtevrriKOVTa nal iitra,^ 

p. 44, 1. %al iitra inseruimus cum Wichersio; 
non improbante C. MtUlero conl. append. Vat. cent. UI 
97: * ipita 6e oirog^ Sg q>ri<Siv 6 &e67tOfi7tog^ irrf 
ixarbv Ttevrr^novra nal ircrd^ aTteq i^tra ^xorJ Trfvrtjxovra^ 
iKa^evSrioevJ' 

c. II. cf. lamblichus vit. Pythag. c. 28. Herodot 
IV 14. Maxim. Tjr. diss. 16, 38. Plin. n. h. VH 52, 174. 

p.44,5.6. nummi Proconnesii exhibent ^TlPOkON^ 
congr. cum nostro cod., cf. Marquardt, Cyzicus uiid 
sein Gebiet p. 17. 18. 

c. in. cf. Plin. n. h. VH 52, 174. Lucian. enc. 
musc. c. 7. Tertull. de an. c. 44. 

p. 44, 13. i^fAojcLfiov et v. 27. I^fio^wftov cod. 

p. 44, 19. Kal ra TtaqaTtkr^iSut Hercher. 

c. IV. cf. lamblichus vit. Pythagor. c. 28. inter- 
pret. ad Herodot. IV 36 et Pauly, E. E.^ I p. 7 sq. 

p. 45, 8. Toupii emendationem comprob. Ideler 
et Bast conl. Pseudoplutarch. de fluviis c. 2, 5, 1. 
10, 5, 1. 24, 5, 1. 

p. 45, 10. de sine accentu cod. 

c. V. ex Theopompo cf. Theopompi fr. 66 MtLll. 
Plin. n. h. H 79, 191. Euseb. praep. ev. 10, 3. Diogen. PSA£FA3raO. XLIX 

Laert. I 11, ll^. paradoxograph. Vatic. c. 31. Favaro, 
terremoti p. 29^ 

p. 45, 17. £v^ legere malui, £n^^ edit. Sjros 
iasula bauad prooid a JUienia sita terrae mt)tibus magis 
obnoxia fuisse videtur quam Sejros. 

c. YI «» Aristoteies ste^ rdSv Ilv^ayeQstmv &. 185 
p. 1510 Bekk. Eose <» Aristot. pseudepigrapb. fr. 177 
p. 195 sqq. B.; baec omnia descripsit Apollonius ex 
uno Aristotele, ex quo partim eadem partim alia Aelia- 
nus var. bist. 11 26. IV 17. Diogenes Laertias Vm 1. 
Porpbyrius vit. Pytbag. § 27 sqq. lamblicbus vita Py- 
tbag. G. 28. nimis quidem contracta referunt. 

p. 46, 4. acaatog apud antiquos non reperitur, 
sed vid. Ducange lexic. p. 1516. 

p. 46, 6. lamblicb. 1. L : ^vsK^ig tolvvv qHxvrfiexai, 
v^uv^ egjwi^ mcI iqxxvti v&ttq^v icyiyv xb %koiav,^ 

p. 46, 7. d' h cod. dh iv edit. 

p. 46, 8. bic lacunam statuerat W. quam ex bo- 
moeoteleuto (^Sg qnfsiv ^A^OicoTihiifg ... 6 9cvv6g ^AqksxO' 
xUfig fQccqxov^) (»rtam putat Bose; ea explenda est 
^ex lambldidio § 142: *»eA iv Hv^cc^Bt xbv wpiv xhv 
aTCOKXslvotna x6v daOvv skafii xal aitmi^^^ato^ ^(loing 
ih xai %bv iv THjt^^W^r r6v fiuM^ ^S^piv^ Sg mtiKxeivs 
4aiwcov. Ii/ KqottDvt di xbv ccexev xdv X^nbv mcxi^tl^asv 
ifM^tivavtu^ &g (paai, ^ovloftivov Si xtvog iimmv^ 
iiv% i(p7i »09 ki^etv^ nqlv ^ arifuiov xt ipav^^ nal (texa 
wOxa iyivsto iv KavXoKvia ij Isvwti «e^ocvog.' 

p. 46, 11. ytvofiivfiv cod. y£vo(iivriv edit. 

ibid. mAwfoqloiis cod. 

p. 46, 12. ccTtii^QBv cod. ajtfj^ Bose. 

p. 46, 13. cf. Aelian. var. bist. IV 17: ^aXka fial 
VTtb xoi)' Koaa xo^ noxafiov (yfeb xov Koaa noxafiod Ael. 
V. b. n 26) 6uzfia(vcov nifoasQ^i^difi^ roC Ttoxafioif slitovxog 
avxa' XtxtQS^ Ilv&ayo^.^ cf. idem nomen Koaag cor- 
ruptum in Niaaov apud lamblicb. et Diogen. Laert. in 
KuvMcOov apud Porpb. et Cyrill.; est autem Koaag 
Latii flumen apud Strab. V p. 237. 

Bbbuv jtat. sobipt. Qb. I. ^ L PBAEFATIO. 

p. 46, 14. Hv^Qoajtov^ yolebat avd-QfoTcmv, cod.; 
veteres edit. avd^Qanavj sed cf. Libanius yol. XV 
p. 155: ^ninov^a yaQ vtcIq &v%Qmnov* 

p. 46, 20. b16 cod. ubi expectamus ig^ cf. Ana^ 
creontic. XTI 15: dq fiiXeiivov pro mg fiiksfivov. 

c. Vn «= Aristot. probl. XXI 24. XXXVm 10. 

p. 47, 1. ytvofiivovc cod. ysvofUvovg Ideler. 

p. 47, 2. post Kal cum W. ex Aristot. inserendam 
esse suspicor xaro^ifxa. 

c. Vlll Bs Andronis Halicamassensis fr. 16 yol. II 
p. 352 Miill. cf. Amelesagoras apud Antig. c. XTT (12). 
Aelian. nat. anim. (ez Aristotele ut yid.) V 8. Plin. 
n. h. X 12, 30. 

p. 47, 4. Meinekii emendationem prob. Westerm. 
in Paulyi R. E. P s. y. Andro. 

G. IX «s Aristoteles pseudepigr. fr. 217 p. 235 B. 
Aristot. fr. 225 p. 1519 Bekk. Bose. 

p. 47, 9. 10. JtQopXfjfiaai gnialv' cod. 

p. 47, 11. S%ovot Eose contra cod. 

c. X = Theopompi fr. 79 hist. Gr. I 291. cf. 
Aelian. nat. anim. II 47. Pausan. Y 14. mirab. ausc 
(ex Theopompo) c CXXm (135). 

p. 47, 14. duccvQOVTfov cum Emperio corrigendum est. 

c. XI <» Aristoteles pseudepigr. fr. 554 p. 539 IL 
Aristot. fr. 248 p. 179 (vol. H) Mtm. fr. 562 p. 1570 
Bekk. Bose. Aristoteles apud Antigon. c. XVI (18). 
Aelian. nat. anim. V 14. Solin. c. 30. Plin. n. h. Yin 
59, 229. 

p. 47, 19. TtaQ^ avtic cod. naQavtie W. Bose 
Mtlller. jtaQavtlita Leopardi. 

c. Xn =s mirab. ausc. (ex Theophrasto secundum 
MtlUenhoff.) c. CL (161). 

c. Xin. cf. mirab. ausc. (ex Theopompo secundum 
Mtillenhoff.) c. CXXXVn (149^. 

p. 47, 23. iv tdS Tuxta twtovg (ivd^mdi fort. «s iv 
tfj fiv^iKy imtofi'^ Phylarchi cf. hist. Gr. fragm. yol. I 
p. LXXIX. - •• • ••• • 

• • • • •- • 

• •• •••^ 

• • - • « t • t PRAEPATIO. LI 

c. XIV = Phylarchi fr. 16 p. 337 Mttll. 

p. 48, 2. TtakuQsiv] de altera k in cod. falso super- 
Bcripta cf. Antigon. c. XXXIV (40). 

p. 48, 3. lOxoQuSv emend. W. cf. c. 18. 

ibid. Tial delevit Herclier p. 357 cf. c. 18. 

p. 48, 4. aQapiov gyriol cod. 

p. 48, 10. ante TBxqanooUov Teucher addit rer^a- 
iuiis%iikov\ rectius pro xtxqanooUiiv scriberetur xBxqanto- 
fivQlanf cf. Pytheas apud Strab. 11 p. 104. 

p. 48, 12. 13. firi dh . . , fjLTi 6e cod. 

c XVI = Theophr. fr. 170 p. 213 Wimmer. 

p. 48, 14. 6h iv edit. contra cod. 

ibid. Tdfv del. Hercher p. 357 conl. c. 29. 33. 43. 
48. 60. 

p. 48, 15. xfiv xrjg d^a^^lag ^l^av Hercher 1. 1. 

ibid. in margine adscriptum manu recente ^Wal- 
wurtz*. 

c. XVn = Ctesiae fr. ed. Baehr. p. 361. cf. Cte- 
sias apud Phot. bibl. cod. 72 p. 47. Ctesiae fr. ed. 
Baehr. p. 252. 314. 

p. 48, 19. ylvBO^al cod., sed v. 16 ylyvsa^ai. 

p. 48, 20. rofr' W. contra cod. 

ibid. •9' HxH cod. 

c. XVm = Phylarchi fr. 37 p. 344 Mttll., simiL 
Phylarch. apud Athenae. I p. 18 d. 

p. 49, 1. q)riOlv cod. 

p. 49, 2. xno nodao pro rov^ noSag cod. 

p. 49, 4. 6ib defendit etiam Hercher p. 358. 

vti 

p. 49, 5. ^axov cod. 

c. XlX. cf. Pseudo-Dicaearchi Messenii, rectius 
Megaclidis critici fragmentum 60 § 5. 6. e codice Pa- 
risino apud hist. Gr. fr. H p. 262 M. : ^qyvsxai tf' iv 
x^ Sq€i nal KaQTcbg aiuiv^gj xaig IsvKaig TtagaTcXrjOtog 
livQXOig' Sv Zxav xtg XQltpag iXalo) %axa%qlcai [corrigen- 
dum xara;^/tf|7?] ro ocSfAa^ roiT (isylcxov %€i(icSvog ov 
IttfkPavsi xiiv inalo^vfiiv ^ ndvv PQa%stav ovdi iv x^ 
^ioH toif Tuxvuaxog x. r. A.' LII PSAfiFATIO. 

p. 49, 7. M^cmkeUfig coai. C. Mtiller hirt. Gr.II 
p. 232. Heraclidem Poniicum intellegendom esse cre- 
didit Welcker, sed propter temporum rationem ampliug 
illud fragmentum Parisinum Heraolidi Pontico tribui 
nequit. K^mnog emend. Olearius in Philostr. p. 525. 

c. XX »• Ctesiae fr. p. 224 Baehr. Addan. nat. 
anim, XVII 34. 

c. XXI — Aristot. fr. nr. 221 p. 1518 Bekker. 
Aristot. pseudepigraphus fr. 213 p. 284 B. similia nnno 
leguntur in problem. Aristot. ineditis II 131 sqq. Busse- 
mak. cf. Aristot. de part. anim. IV 10. ^ln den Worten 
TtSv TtaQatetrjQKKi^av d' iaxl rb rA dlxffXa |»<(v« rcOfv 
fs^mv Blg rovg inia^lovg nodag itstQaydlovg Sxmiv sind 
Spuren einer byzantinischen Hand ersichtUch. ohne 
Zweifel schrieb Apollonitts iv totg dnia^ioig noalv^ wie 
es gleich heisst iuL tl iv toig oma^loig %al oi» ifi- 
n^oo%loig, yielleicht hiess es auch tAv naQatetfiqfifUviitv 
iatC ohne di, wie 42.' Hercher p. 358. 

p. 49, 21. dtatl cod. diie tl edit. 

c. XXII «B Aristot. probl. X 44. 

p. 49, 24. d' cod. il edit. 

c. XXni = Aristot. probl. XXXVm 7. hunc lo- 
ciun omisit G. A. Palm, der Magnet im Alterthum, 
Stuttg. 1867. cf. Plin. n. h. XXVH 4, 61. 

p. 50, 2. ^fifftf sine accentu ood. 

ibid. fi^d' SXma cod. 

c. XXIV «» Eudoxi Rhodii fragm. 1 [t&v tatoqiAv) 
hist. Gr. fr. vol. IV 407. intellegendi videntur quos 
nos dicimus Albinos, cf. Isigon. apud Plin. n. h. VH 
2, 12. 

p, 50, 7. ^^vog gnialv cod. 

c. XXV — > Aristot. fr. nr. 99 p. 1494 Bekker- 
Bose. Aristot. pseudepigraphus fr. 90 p. 117. Diogen. 
Laert. 1X81. Arist. iv t^ nsQl fn,i%rig apud Athenaeum 
n p. 44 d. Sextus Empiric. hyp. I 84. 

p. 50, '10. avSQfov qnialv cod. 

ibid. ^^AQxoivlSfig 6 ^AQyetog' Arist. ap. Athen. PBAEFATIO. Lin 

p. 50, 11. perversa lectio Sni/voq neglegenti librario 
defoetnr, coi cmn scripsisaet Sit/^lifog in mentem yenit 
ansivog. 

p. 50,. 12. S(ifkwm cod. "A^mvet edit. 

p. 60, 13 sq. f)6ov et xovxo — /3/ov eiecit Hercher 
p. 358 cf. e. 33. 

p. 50, 14. iTCtilrfiiv cod. itmohi<fi edit. 

c. XXVI «« Aristot. de vit. et mort. c. 2. 

p. 50, 15. ii' eod. Sh edit. 
. ibid. xijg delevit Hercher p. 357. 

p. 50, 17. ovx ext cod. ovniti Ideler. 

ibid. ^ delevit Her(^er p. 357. 

c. XXVn «« Aristot. fr. 263 p. 1526 Bekker- 
Boae. Aristot psendepigraph. fr. 309 p. 325 B. cf. 
Psexido-Alexand. Ap]m)dis. probl. 11 30 p. 61 Ideler. 

p. 50, 21 uqq^ o£ ^eii^cf gyifalv iv r^ 7ug>cdfj iv 
xala fiaiiQdttif ov ^ivov^v (^lvoviH edit.) vocot^y fitk- 
Xovxtov xsXevxdv xdSv 'jtaCypvxmv^ ik^ iTtl xa nQoaKsq>ci- 
ilaca sv^anovwu^ m^ksXnnoxea xtiv asg^alilp/, Hercber 
correxit p. 359: oi q>^, qx, ot iv xf^ xsg>ak^ iv xaig 
fiaHQmg ov gjd^ivovat vdcoig^ (iskXdvxmv dl xsksvxicv xcSv 
TtaC^ivxmvtf, inl xa 7tQ0CiMq>dkata fisd^laxavxat^ TtQokskot- 
ndrss T^v Tisqiakiiv. 

c. XXVm = Aristot. fr. 264 p. 1526 et fr. 228 
p. 1519 Bekker-Bose. Aristot. pseudepigrapb. fr. 310 
p. 325 et fr. 220 p. 236 B. 

p. 50, 25. §vno0 cod. ^vnog Ideler. 

p. 50, 26. qyrfilv cod. 

ibid. ytyvdfisvoCj v. 28 yCvsxat, p, 51, 1 ytyvo- 
fksvovj p. 51,, 2 yiy^OfUvov cod. 

p. 50, 27. orav (ot' av cod.) xsksvxav fiikkcaatv 
delevit Hercher p. 359. — iiazQd^a cod. 

p. 50, 28. 6i qnfiiv cod. 
• p. 51, 1. aTtoiiSmxsv cod. aTtoisSmns edit. 

c. XXIX = Theopbr. hist. plant. IX 13, 3 ; cete^ 
nun ea quasi spnria uncis inclnsit Wimzaer. 

p. 51, 4. (i^^xQat gyr^alv cod. LIV PRAEFATIO. 

ibid. nf^iiJtaaiv Theophr. nQonUoaiv cod. tt^o- 
nhtxtoiSiv Bast. itQOCTthmatv Meursius, quod recepit 
Ideler, damnayit Bast. 

c. XXX »> Aristoxeni Tarentini fr. 87 vol. U p. 
291 MttU. 

p. 51; 7. pro 6 Meursius scribere yult ov^ sine 
causa remad Aristoxenum medicumHerophileum referens. 

ibid. tovg addidit Hercher p. 359. 

Cf XXXI — Theophr. hist. plant. IX 17, 4. Plin. 
n. h. XI 37, 194. 

p. 51, 12. (prialv cod. 

c. XXXn — Theophr. hist. plant. IV 4, 9. 

c. XXXni — Theophr. hist. plant. Vm 4, 5. 

p. 51; 17. ^ cod. ^ MenrsiuS; sed cf. c. XLI. 

p. 51, 18. SSom delet Hercher p. 858. 

c. XXXIV — Theophr. hist. plant. Vm 11, 7: 
*iv ^Okvvdta Kccl iv KrjQMip rilg Evfiolccg.* 

p. 51, 22. gnjisl cod. 

c. XXXV = Aristot hist. anim. VH 4, 80. 

p. 51, 24. _dh delet Hercher p. 359. 

p. 51, 28. id cod. {'corr. Meursius, recepit Ideler. 

c. XXXVE. cf. Strabo X p. 446. Stephanus Byz. 
s. V. KuQvarog. Plutarch. de orac. defect. p. 707. 

p. 52; 2. gyriiflv cod. 

p. 52, 4. ii-^avrom cod. 

p. 52, 5. nal ioriv cod. xa/ Itftiv yel xori iazl edit. 

p. 52, 8. vnorld^Brat Teucher, damn. Bast. 

p. 52, 9. hic ylvercci cod.; supra ylyvsrai v. 6. 
itemque infra v. 14. 

p. 52, 10. iyxQfjSBi] ivsQyei ooni. Hercher p. 359. 

p. 52, 11. axaraxavffra Meursius. 

p. 52, 14. MCQvat^Jfiod, recte, cf. ^Oyxriarog apud 
Homerum, 'OQxo(i6vog apud Antoninum Liberalem (Bast 
epist. crit. p. 161). * 

p. 52, 15. mlvg edit. 

p. 52, 16. xarapaivdvratv delet Hercher, idem 
inserit rnv v. 17. PRAEFATIO. LV 

p. 62, 17. 'Ekiicclov edit. cf. 'EXvfitxtoi. 

ibid. inb nira} cod. 

c. XXXVII = Aristot. probl. Xni 10. 

p. 62, 24. yfig] cf. schol. ApoUon. Rhod. I 922: 

ESdo^og iv d yilg nsQi6dov, 

p. 62, 26. gnjislv Meursius. effnv cod. shtsv Leo- 
pardi, idem delet S p. 63, 1, et post vTceQccvm lacanam 
statuit et di retinet pro rs et 7i€((ieyoi mutat in xs/jfu- 
vov ; W. sic edidit : Evdo^og — ns^iodov • hriv inl nctoi 
rcSv iv jiipvjf rt i^og^ ot vnsQavai Uv^rsatv rs xat 
KaQXfii6vog nQ6g avaroXag Kslfisvot^ dt wxlotfvrai Fv^av- 
vsg* «. r. X, 

ibid. Xipvji rl cod. 

p. 63, 1. vnsQ avG) cod. 

ibid. xaQXfidSvog cod. 

p. 63, 6. fiskXtaccSv cod. 

c. XXXIX = Aristot. fr. nr. 320 p. 1532 Bekker- 
Rose. Aristot. pseudepigr. fr. 312 p. 326 R. 

p. 63, 7. avarofAcSv^ qytficiv cod. 

c. XL a=s Aristoxeni Tarentini fr. 36 vol. 11 p. 
282 Mttll. 

p. 63, 13. ivlors cod. iviots Ideler. 

p. 53, 14. %aXo%)vro(S rtvoa cod. 

p. 53, 16. yivo(iiva(S cod. yiyvofisvag edit. 

p. 63, 18. iaQivoiHS cod. 

ibid. dcodsitarriiJ sine accentu cod. et in margine 
lineola ' adscripta, qua mendum indicatur; delevimus 
cum MtQIero, conl. p. 66, 26. 

p. 63, 19. haXia cod. 

c. XLI = Theophr. hist. plant. IX 18, 2. Plin. 
n. h. XXn 16, 39. XJVIO, 122. XXVn 3, 9. 

p. 63, 20. fj cod. '9' Meursius. 

ibid. rb Meursius. rov cod. 

p. 63, 21. ^Xvq>6vov etiam Nicander alexiph. 41. 

p. 63, 22. (s'%Qntoi0 cod. 

gloss. c. XLn. cf. Hesych. s. y. J|^§, 0^^^^ «^ ^^^ 
seholia ApoU. snppleri et corrigi poteat. LVI PRAEFATIO. 

p. 53, 26. ^ovGiv cod. lxov6i edit. 

p. 53, 26. Svsiciv] bUsiv Hercher p. 360. 

c. XLm =« Theophr. hist. plant. II 2, 7. 

p. 54, 3. oi cod. et Theophr. ol Westermaxm 
mendose. 

c. XLIV «. Aristot. hist. anim. IX 40, 190. 191. 
m 12, 79. 

p. 54, 7. i^lv cod. 

p. 54^ 9. iczlv cod. 

c. XLVI = Theophr. de caus. plant. V 16, 1. 

p. 54, 15. 'xfAv9)i^' etiam Theophr. 

c. XLVn = Theophr. fr. 167 p. 211 Wimmer, 
qui suum fragmentum ex Athenaeo 11 p. 62 deprompsit 
hoc Apollonii loco praetermisso ; quamquam hinc solum 
intellegitur, ad quod scriptum referendum sit. cf. etiam 
Plutarch. sympos. IV 2. 

c. XLVm = Theophr. hist pl^at. IX 11, 11. 

p. 55, 4. ^ojlxivri ood. 

c. XLIX = Theophr. fr. 88 p. 185 Wimmer. 
Aristoxeni Tarent. fr. 76 vol. II p. 288 Mlill. Gelliiis 
n. A. IV 13. 

p. 55, 12. yii^ gyi^otv cod. 

p. 55, 14 sq. ik^ivxet (%(ffiqiS€e0^cci avrbv xip (mmv- 
xsUp xijg TleiOwpdvig &^cc x^ iv JeXipoig Xiyexdii) xiv fi^ 
Teucher, prob. Ideler. xtjg Uctaiqxirig Alqxov adiXgy^g 
Meursius. Kce^am^ ifffilv^ ^AQiaxo^svov kiysxat xov fiov- 
atHOv nMxaax^^ifat (sanavisse) xbv %, r. L, reliqua (xbv 
(iov0i7ibv — adsXgypjg^ aliunde, fortasse ex capite quodam 
deperdito, huc inrepsisse putans, Leopardi. C. Mtlller 
pro sua emendatione piroYOcat ad Plutarch. Agid. c. 9. 
idem historiam ab ipso Aristo:|pno in opere nsQl ftov* 
CM^^g vel alio loco, ubi de ¥i musicae sermonem insti- 
tuerit, narratam esse suapicatur. 

p. 55, 19. rj iue%6iuvov coni. Emperius. 

p. 55; 25. lineola supra s in Yoce scna non ac- 
centus magis quam corruptelae signum esse yideatur. 

p. 56, 3. aXXaxrjt cod. aXXaxrj W. PRAEFATIO. LVII 

c. L ss Theopbr. liist. plant. IX 17, 3. 

p. 56, 6. i^XUT^y recte cod. iwaiy Meursios. 

ibid. nescio an ex Tbeopbrssti codicibus corri- 
gendum fuerit JEu^iyfiog: cf. c. XXXTV, 

p. 56, 7. *iXXi§oqov' Tbeopbr. 

p. 56, 9. i^kojci%voic cod. 

p, 56, 11. %qo tov iilXtiv y^via^m cum Tbeo- 
pbrasto Yel ^i%qi dsCiri iyivito inserit Leopardi; illud 
Yult etiam Hercber p. 360. ceterum ipsius Tbeopbrasti 
editores ante loiiaae^M ^nat^ inserunt contra Apollonium 
et Tbeophrasti CQdices. 

p. 56, 16. aa^€viisteQ€it cod. in^iviiSxiqai, W. 

ibid. owrid-usfiivoia cod. 

c. LI = Aristot. fr. nr. 223 p. 1518 Bekker-Rose. 
Aristot. pseudepigr. fr. 217 p. 235 B. AD PHLEGONTEM. 

Mirabilia c. I. ^einem pseudonymen Briefe des Hip- 
parcbos, Verwalters der vom K5nig Pbilipp von Make- 
donien eroberten Stadt Ampbipolis, an Ajnrbidaeos ent- 
lebnt' Robde, gr. Boman 391. 

p. 57, 17. fdsv cod., retinuit etiam W. sed cf. 
p. 59, 17 et acta Monacens. 1839 p. 1046. 

p.. 58, 3 sq. aeto i^stv'] fort. iq>Urat Nauck. 

p. 58, 12. TtiXsvsiv tI cod. 

p. 58, 15. avrrj inserit Nauck. 

ibid. tpQOVH rl cod. 

p. 58, 19. yeyovivaC] iyysyovivat Hercber p. 362. 

p. 58, 20. rj ante oog av inserit Leopardi. 

ibid. co<r av devriQaa ayyiXlaiS ovvrikec^iivrfi cod., 
delet Hercber; cS^ Sv aQag devriqag ano rrjg dyyellag 
coni. MUlIer. 

p. 58, 22. ri XaQnti delet Hercber. 

p. 58, 23. iam Franz : ^avaTiiS^^ctca pro 7$aQa%irtl)ceGa 
diligenter et attente contuita.' LVIII PRAEFATIO. 

p. 58, 26. T^v fiavxUiv cod. et W. sed cf. p. 64, 
24 sq. fiiSv%iav fojjev. 

p. 69; 4 sq. cod.: xriv 61 naQccyivofjtivfiv^ 6ia ti)v 
aTtokviSiv 6v<S<poQSiv r^ vBuvCiSiMp^ xal x^ ^ivtp Ttdvw i| 
itqiijqiS i^yrifSccfiivfiv, d^wOv JtSQl ta yovarcc TtSQinlBKO' 
(livriv Tov (laxdTOv^ xr\v akiq^eiciv BbtBlv^ (i7i6hv aTtOK^- 
tpcKfiivi^v* Hercher: ^mit Ausscheidung einiger Olossen 
ist zu schreiben: t^v Sh TtccQayevofiivfiv duc tijv anoXvGiv 
dviScpoQBtv r^ VBccvlciMp^ Kccl Tcivxcc i^ aQ%7iq i^yri6ccii€vov 
a^iovv T^v ikrfisucv slmlv fjtridsv ccTtoKQVtjfccfisvov,* Leo- 
pardi proposuerat: ^dv<S(poQstv' r<3 vsccvlfSKtp Sh r^ ^ivm 
X. T. L' eandem interpunctionem statuerat iam Franz. 

p. 59, 8. ccytaviiSccc cod. 

p. 59, 11. i6r(k(oCsv dts ^Kst cod. iS, 6g slxsv 
Leopardi et Nauck. iS, wg ^xev acta Monac. 1839 p. 
1046. iS. oiSri^ kccI Hercher p. 362. 

p. 59, 12. Xcc&Qat cod. ubique. 

p. 59, 13. ccTtolslsififiiva Hercher p. 363; sed 
vide ad p. 72, 16. 

p. 59, 13 sq. fiovXofisvog — marov deletHercher 1. 1. 

p. 59, 16. ila^sv cod. ha^s edit. 

ibid. ccTtoXsXotnsi, cod. ccTtskskotnst edit. ante W. 

p. 59, 22. cf. niv&og rtoislv apud Dion. Cassium. 

p. 59, 24. &(Savsl cod.' 

p. 59, 25. Koi supra y. cod. 

ibid. Ssofisvog delet Hercher p. 363. 

p. 60, 4. 7r^o(reTi}^ot;v cod. TtaQsriqQOvv Hercher 1. 1. 

p. 60, 10. irt] i in ras. si cod. 

p. 60, 12. Sl cod., defendit Hercher p. 363. 

ibid. Si(OQvxivai etiam W. cum codice. 

p. 60, 13. %QV(Sia cod. W. xQV(sia Nauck et Hercher. 

p. 60, 17 sq. ISovroDv rh , . , atpcivonv rh cod. 

p. 60, 27. ov — ravra resp. ivraH^a in suspicionem 
vocat Hercher 1. 1. 

p. 61, 2. nsQi/isi^sd^ai nsQt T^va Graecum non esse 
dicit Hercher; absolute dicitur nsQtxsi(S^at = um den 
Hals faUen apud Themist. or. XXIV p. 302 A. PRAEFATIO. LIX 

p. 61, 3. xcil ^Qfjvov temere omisit MtUler. 

p. 61, 4 sq. (og — iSv(i7Ctco(uxtog resp. ^sdfiatog 
delet Hercher; praetulimus Nauckii ingeniosam emen- 
dationem. 

p. 61, 5. &(ic( rs cod. 

p. 61, 7. nQWSrjyyilfi cod. fort. recte, ^QOiSfiyyikd^ri 
Hercher; cf. supra dMOQvxivai. 

p. 61, 9. firjna^ non (ii^ ti6^ cod. 

p. 61, 11. QTi&ivtmv Sh TCavtmv tc5v wntce (niQOO 
recte cod., cf. p. 62, 21. 22 rcJv htOQOvvtcov tcc wtta 
(liQoa. editores temere deleverunt ttSv ante Kcctcc (liQog. 

p. ^, 12. ^elffel^etv und inC schliessen sich aus; 
iiberdiess konnte die Grabkammer nicht frUher betreten 
werden, als bis sie ged&et war. Es ist also zu schrei- 
ben eX^eiv etc.' Hercher. 

p. 61, 14. t6v inserit Hercher. 

p. 61, 17 sq. cf. Xenoph. Ephes. HI 7, 4 p. 368H. 

p. 61, 18. 19. tiSv — otfTa suspectat Hercher p.363sq. 

p. 61, 22. &%eQ cod. orceQ Hercher conl. p. 59, 15. 16. 

p. 62^ 2. (leyilu ti cod. 

p. 62, 15. %veiv te cod. 

p. 62, 18. nciQeylveto cod. rcctQeyiveto Nauck. 

c. II. cf. B. Schmidt, Volksleben der Neugriechen 
I p. 171. 

p. 62, 23. Me Ephesio sive Alexandrino Hierone, 
ex quo hae ineptiae petuntur, aliunde non constat. 
Meursius scribi voluit "HQvyv. constat sane de Alexan- 
drino Herone mechanico; sed quomodo ad hunc nostra 
potuerint referri non video.* Mtlll. hist. 6r. inp.615. 

p. 62, 28. ^lXoMtyci^lav cod. 

p. 63, 1. tQKSlv cod. tQicl edit. 

p. 63, 10. ^vtctis ti cod. 

p. 63, 11. $e sine accentu cod. 

p. 63, 13 sq. %e%(aQlc9cii — AltcoXov delet Hercher 
p. 365. 

p. 63, 16. /JovAofwvoovcod., corr.Meursius, cf. p. 64, 20. 

p. 63, 18. i//<sd-fitcc cod. LX PRAEPATIO. 

p. 63, 21. %ovg nokCxag delet Hercher p. 365. 

p. 63, 25. tj} Si evvoCa wxl r^fj %iqixi Jt^a vfiaa 
cod. ; Nauck scribi mavult aut rjjf 6i svvola xal ;ta^n 
rj} TCQhg iiuig aut solum rjj 6h evvoUc r^ tt^A^ i&f^f> 
deletis vocibus xa/ et %ciqiti. 

p. 63, 27. fort. xara y^g Nauck. 

p. 63, 29. i^nov^ Tov'\ i^vroH bene coni. Emperius» 

p. 64, 1. 7MQai6i<p delet Hercher. 

p. 64, 5. SlXo u cod. 

ibid. fiif i% Bon fMti6\ cod. 

p. 64, 7. (i€ cod. jiiOA Hercher; cf. v. 22. 23. 

p. 64, 9. rcS^ cod. 

p. 64, 10. iSvyvcifiriv cod. 

p. 64, 11. aTCQoaSoTcrirov delet Hercher. 

ibid. e(OQocyi6re6 hic cod. 

p. 64, 18. 8r' — jtaQtav delet Hercher. 

p. 64, 23. fort. xarA y^^ Nauck. 

p. 65, 2. orvrorg delet Hercher. 

gloss. ad p. 65, 10. lineola supra i ip IqIv non 
pro accentu accipienda est. Kad-aQaiv coni. Emperius> 
aliter Boissonade ad Aen. Gaz. p. 159. • 

p. 65, 14. (i>mo(iiv<ov Hercher. 

p. 65, 17. *' cod. dh edit. 

p. 65, 19. §ovXo(iivtov rh cod. 

p. 65, 23. laba cod. 

p. 65, 24. va6v cod. 

p. 65, 27. i^-i-ifiiesv cod. 

p. 66, 3. TtaiStv cod. 

ibid. de Emperii emendatione cf. hymn. Hom. 11 350. 

p. 66, 5. ovd^ dvaTeavlfi rtg coni. Bast, sed ipse 
hanc emendationem renuntiavit epist. crit. p. 63; de 
Schaeferi coniectura cf. Hom. II. 11 380. 

p. 66, 6. lincKag verior forma est, vide Stephani 
thesaurum s. h. v. 

ibid. fpovwal coni. Meursius. 

p. 66, 7. de Nauckii emendatione cf. Homeriacum 
xcfxi} d' iittdiSQOfiev axXvg, PRAEFATIO. LXI 

p. 66, 10. jcriqoi W. 

p. 66, 12. m^9^vrtis cod. 

p. 66, 13. Kviice cod. 

p. 66,- 19. llns daCfjuov Emperius. 

p. 66, 21. ^iiuv* cod. corr. Mtiller. 

p. 66, 22. iiii Si ^' cod. 

p. 66, 23. (let' STtta^Bv cod. 

p. 67, 2. iniQyfiQaxs cod. recte. 

p. 67, 7. Yossius his Antistlienem Bhodium in- 
tellegendum esse putat, opp. C. MtQler, hist. Gr. yol. m 
p. 182 'fieri enim vix potuit, ut Antisthenes Bhodius 
rem sua aetate in regione omnibus notissima gestam 
ineptissimis fabellis deformftre conatus sit.' 

p. 67, 11. yevvalws th cod. 

p. 67, 13. traXkcv cod. 

p. 67, 18. evfuxQova sine accentu cod. 

p. 67, 19. ysvofiivri cod. 

p. 67, 19 — 21. i%ifpaviaxata afifistcc iyiveto 
^Pmfialoig. i%ifpttvivtog y&Q ^Avti6%ov x. t. A. huic 
loco mendum inesse suspicor. 

p. 67, 24. h)tq>vQ(ov te cod. 

p. 67; 25. PovTcXayoO^ y in rasura, cod. 

p. 68, 1. T^avHfHfiara cod. 

p. 68, 2. toifade cod. 

p. 68, 4. 67ivleva)v cod. 

p. 68, 6. Xevamv cod. 

p. 68, 10. ola y cod. 

p. 68, 13. g)a'||^ ji^tfl^aTOt; cod. 

p. 68, 24. iikiaaa cod. corr. Mtlller. 

p. 69, 1. evtQeTct^ovtea ^vatad cod., corr. Hercher 
p. 366. ^, 

ibid. Sri^O'Xeia cod. 

p. 69, 2. 6 in rasura, cod. 

p. 69, 5. lcttv d' c? cod. iatlv d' a edit. 

p. 69, 9. ritvpi^vai cod. 
p. 69, 11. &(5ti ttvaa cod. LXIV PRAEFATIO. 

p. 73, 13 — 15. cf. Angelo de GubematdS; Zoological 
Mythology 11 84: 'In the Mah&bh&ratam (I 3611 sqq. 
et 1 4585 sqq.) King Pandus dies at the moment when 
he is uniting himself with his wife M&drl, becanse he 
had one daj in the chase transfixed a male gazelle at 
the instant when it was about to have frait of itB 
union with a female gazelle.' 

c. Y B Dicaearchi Messenii fr. 30 toI. II p. 244 
et Callimach. ed. 0. Schneid. fr. 416 p. 590. cf* schol 
Hom. H. 1, 264. 

p. 74, 5. avrol] o in rasura, cod. 

ibid. t<stoQ(yOciv cod. tatOQoH^i edit. 

p. 74, 8. rectius fort. Leopardi avtfL ecvniv ei 
Yocabulo avti^v sequentis versus facile orin potuit. 

ibid. S-i-Sv cod. 

p. 74, 14. 15. in fastis consul. (ed. Baiter) con- 
sules anni 797 a. u. c. appellantur M. VinuGiuB et 
Taurus Statilius Corvinus. 

p. 74, 15. nescio an pro Tkov corrigendum fuerit 
MccQHov^ quod quidem commendat C. MfQIer. 

p. 74, 16. 'tqiCjicci^$B%cihifS cod. tquswictSBwdxi^ 
edit., sed cf. 7tsvtceet(g Plutarch. moral. p. 844 A, et 
de accentu vide G5ttling, Accentlehre p. 324. 

* p. 74, 21. SJ cod. di edit. 

p. 74, 24. inoQUtv ti cod. 

p. 74, 26. Tot delet Hercher. 

p. 74, 27. Tolv inseruit W. * . 

p. 75, 11. ^A%^vri6i edit. itemque v. 25. 

p. 75, 12. in fastis consul. anni 805 a. u. a 
consules appellantur D. lunius Silanus et Q. Hateriiu 
Antoninus. 

p. 75, 15. yovijjfov cod. 

p. 75, 26. in fastis consul. anni 868 a. u. c 
consules aj^IIantur ^(Aemilius) Aelianus, (L.) Antiidius 
Vetus.' inde Meursius prob. MtQlero legi vult Aorf»bm 
Al\xv\lov AlXuicvo€ kccI OvitsQog] Westerm. proposuft • PKAEFATIO. LXV 

Alfivklov AUucvod xttl jlovfUav Ovhe^. nos vel ^Av^ 
xicrlov vel AovkIov ^Avztortov putamug excidisse. 

p. 76, 2. 3. daas historias diversas in onam coa- 

luisse recfce intellexit Meursius. codicis nostri tres consules 

ad duo annos pertinent, quorum alterius consules in 

fastis anni 751 appellantur Imp. Caesar Augustus et 

M. Plautius Silvanus; sed hi abdicaverunt et in eorum 

1. f. s. Q. Fabriqius et L. Ganinius Gkdlus; alterius 

anni (628 a. u.) appellantur M. Plautius Hypsaeus, M. 

Fulvius Flaccus (sic Baiter; apud Mommsen G. I. L. I 

p. 534 sq. ad annum 629 Plautium Hjpsaeum et M. 

Fulvium Flaccum reperio, ad annum 752 (I p. 548 sq.) 

Octavianum Augustum et M. Plautium Silvanum). neg- 

legentioris librarii oculi ab illo M. Plautio ad hunc 

alterum aberrasse videantur. 

p. 76, 6. oUe cod. 

p. 76, 7 sqq. hoc carmen acrostichum esse primus 
intellexit Elausen, Aeneas und die Penaten, p. 267. 

p. 76, 7. xi^cc cod. 

p. 76, 9. ^c»fi]7 e$ Emperius. iy] ifiol Meursius. 

ibid. ytorh q>7i(il cod. 

p. 76, 13. di^fAfir^^ T in ras., cod. 

p. 76, 14. 15. W^llig sinnlos; offenbar ist etwas 
ausgefallen.' Emperius. 

p. 76, 17. . ccvriSv'] icrimv coni, Mtiller. 

p. 76, 18. %iUv corruptum. 

p. 76, 20. lacunam significavi; nam v. 19 de 
XXVn tauris, v. 21 de (XXVII) vaccis agitur. 

p. 76, 22. de sacrificantibus puellis agitur cf. 
p. 78, 11. 

p. 76, 23. do Nauckii praestantissima emendatione 
cf. Lobeck, Aglaopham. p. 690 et Athen. VI p. 261 d. 

p. 76, 24. yqdeiv et hic et infra cod., non i^Biv^ 
quod edit. exhibent. 

. p. 76, 25. Westermanni coniecturam comprobat 
etiam Emperius. 

p. 77, 2. fc^' cod. tq' Mtiller. 

BkBXTX NAT. 8CBIPT. Gb. I. ^ LXVI PRAEFATIO. 

p. 77, 8. vBod^ccXia cod, 

p. 77, 9. navxoSi6a%zov recte edit., cf, oracnlum 
apud Lactant. instit. I 7, 9: Tcdvaofpe^ navxoSlda^xB.,, 
Satfiov, 

p. 77, 13 sq. OBfiv^Vy Ilkovx. xoafi^] aBfivfj xal 
niovxQDvldi, Koafiov Emperius. 

p. 77, V. 18 — 20 lacunosi videntur Emperio. 

p. 77, 19. aTCBQvxifiBvai cod. 

ibid. aht cod. 

p. 77, 22. Nauckii coniectura Xi^fiaxt 9S (philolog. 
V 707 sq.) per acrostichiam optime comprobata est 
minus recte Emperius coniectayerat vi^fiaxlm] cf. etiam 
Cobet, Mnemosyn. VI p. 10. 8d' pro d' emend. 
Emperius. 

p. 78, 1. 2. f^oo d\ iv&a vofiiaxbv ininXBxo g>o^xl 
xdd^ ^QdBtv I ov TCiGx^^ Tial aSaixov ixBiv d^volav^ xaxa 
d' avXi^v. Emperius. 

p. 78, 6; ocdaxB sine accentu et spiritu cod. 

p. 78, 7. KQaxa cod. 

p. 78, 8. LKx^^QBO nLnxovxBiS cod. tnxriQ^ itSTtlnxov' 
xog Nauck. 

p. 78, 10. ^vav cod. 

p. 78, 11. vfiVBiv tf' Emperius. idem probat sicut 
nos Xylandri emendationes et post Xaotg ponit punctum. 

p. 78, 13. aixaC\ avxB Emperius fort. recte* 

p, 78, 14 sq. vd<S6(ovxai, (SSfivfjg §aGiXvit$og oXSb 
xLd^ivxtov I iv naxQloKSi vofioig "HQag ^oavov xs xcri 
olyiov, Emperius. 

p. 78, 16sqq. i^bi d' av fivd^oictv ifiotg xdde jtdvxa 
nl^tavxai vel xld^riai \ iv nokXm XQovtff ai rdr' i(p vcxz- 
Qov^ og HBv in avxoig \ viq^paXd hbv ^i^ag Zaat i^fiiQai 
Blg iviavxov^ \ aBfivoxdvriv ^aoCXiiSCav iniX&rj 6vv d^vat- 
aiaiv, Emperius. 

p. 78, V. 20 — 79, 5 lacunosi videntur Empeiio. 

p. 79, 3 sqq. • ififiit %Q6vog fidXa KBivog iv d noxB 
xaU,a vBoyvrig \ TQmg (idest Hadrianus) irj xoi navaet PRAEPATIO. LXVII 

as KaxdSv^ S(ia d' ^EXXddog in yHg, \ avmQ noH (lera- 
paCav inotQvvHg dyoQeHaai; Emperius. 

p. 79, 5. iTcotQvveia cod. 

p. 79, 7. codicem Xld-to babere falso testatus est 
Bast. 

p. 79, 8, Tuxxevexd-ivrog Hercher p. 366. 

p. 79, 15. Idovrets cod. eidoreg Hercheri non ne- 
cessaria emendatio. 

ibid. (pfjalv cod. 

c. XII. etiam buius narrationis auctor idem ille 
Apollonius esse videtur, cui antecedens caput debuit 
Phlegon. de rebus c. XH — XEX narratis cf. Lasaulx, 
geolog. Graec. et Roman. p. 10 sq. 

p. 79, 19. daXfiarla ri cod. 

c. Xin. hanc et sequentem fabulam ex Apollonii 
Dyscoli libro cui inscriptum erat naretl^evafiivrj taroQla 
prx)mptam esse suspicantur Meursius et Leopardi, mus. 
Rhen. IH (1836) p. 10; ceterum Franz ad h. 1. recte 
adnotare videtur in c. XHI non fictam sed veram rem 
narrari. 

p. 79, 27. edit. post Xyland. 

c. XIV. cf. Augustin. de civit. dei XV 9, qui 
sese in litore Vticensi enormem dentem vidisse ait. 

p. 80, 11. i]QOvro cod. pr.? quamquam etQOvro 
aliquotiens reperitur (Nauck). 

p.80,18. iiiyed-oa cod. cum signo corruptelae;ft^xo^? 

c. XV. cf. xoyxtJAia (paivofieva iytl roidt, ovQeci 
Herodot. H 12. 

p. 80, 28. nQoaaeXd^ovra cod. 

p. 81, 3 sqq. cf. Gellius noci Att. IH 10, 11: 
nunc quasi iam mundo senescente rerum atque hominum 
decrementa sunt. 

p. 81, 4. iKvo(p6Qet Meineke philol. XTV p. 28. 

c. XV et XVI coniungenda censuit Leopardi. 

c. XVI. Rhodus ossibus conchisque fossilibus re- 
ferta est, vid. Hamilton, it. per Asiam min. fact. 62. 64. 

c. XVII. elephantis primigenii ossa ex Euboea in LXX PEAEFATIO. 

de historia natuirali veterum p. 178 sq. *fait procul 
dubio yel muliebris vel equinus foetus monstrosus, quae 
est probabilis Bocharti sententia.' Caesar atLiem est 
Claudius, non Hadrianus, ut Bergk putavit. 

p. 84, 19. 7tQ(6 roia cod., finis versus est post n^, 

p. 84, 22. oIomsQ cod. 

p. 84, 27. scripsi SQQiotg pro codicis iQCotg, Her- 
cheri coniectura %G)Qtoig {= Landgut) ne cum superio- 
ribus . quidem verbis iv roig ^aGileioig congruere videtur. 
Bochart hieroz. VI 10 p. 835 scribi vult iv xoig -^- 
CccvQOig, sed horrea Caesariana (= die kaiserlichen 
Magazine) museo naturali aptissimum locum fuisse cre- 
diderim. similiter iam Meursius iudicans coni. OQBCotg^ 
Xylander OQxoig. Sqqiov = ino^rimi apud posteriores 
scriptores saepenumero occurrere constat, vid. E. A, So- 
phocles, Greek lexicon of the Boman and Bjzantine 
periods s. v. 

p. 84, 28. post vocem itQonnov sine ulla inter- 
ruptione et in eodem versu cod. pergit^of incixov Iriy. 
nescio an addendum fuerit c. XXXV ex Florentinis ex- 
cerptis quae Sotionis feruntur (c. 35 p. 189 V7est.): 
^OkiyiQv (cod. g^ai-O^oov) (pri^sl rov iv Bostcoqg} Tcorctfiiv 
ovrcag eivai tjJVXQOv^ Scre firidiv tcov S^oav vno[iivstv 
avrov rriv iffVXQorrira,* 

p. 85. iitulus hic non extat in codice. 

p. 85, 1. haec ad Yespasiani tabulas censorias 
pertinent, cf. Th. Mommsen, r5misches Staatsrecht II 
p. 342 sq. 

p. 85, 4. adnotatio ^Aovniov nos, tcoqvIov cod. etc.* 
ad h. V. pertinet, non ad v. 5. 

p. 85, 5. rXavTiiog corr. Nauck. 

p. 85, 13. post ya^ivu)(S latior rasura, circiter 
quattuordecim litterarum, sed nihil intercidisse videtur. 

p. 85, 17. Ilovdrig «= Padens. 

ibid. rirlov cod. et edit. Tirov Nauck, philol.V p. 705. 

p. 85, 21. prius yaioa sine accentu cod. 

p. 85, 22. TtQifioa cod. corr. N., item ceteris locis. PRAEFATIO. LXXI 

p. 86, 3. IloXkfiafcc = Pollentia. 

p. 86, 5. dexifitoa cod., non denivioa ut alii te- 
stantur. JsKivvtog W. et MtiUer. 

p. 86, 9. aevfJQoa cod., nos corr. secundum p. 89, 6. 

ibid. oveXetcca cod. et v. 16 ovtpuxs, 

p. 86, 12. Tccvnioa cod.; fort. Ta(i7Ciog scribendum. 

ibid. OvirSXig corr. Nauck. OvirccXlg edit. 

p. 86, 14. ^AnelUog nos conl. mirab. c. 3 init. 

p. 86, 23. iQovaioa cod. corr. Nauck ingeniosa 
emendatione HeQoviog, error ortus est omissa et postea 
neglegentius superscripta littera 2J. ^EQOvniog coni.Meurs. 

p. 86, 26. OoQTfiig recte se habet (— Forensis), 
nec in ^Qovrjaig mutandum est, quod quidam voluerunt. 

p. 87, 6. nccqyria^ non ndoyfia, cod. . 

p. 87, 7. Bccipicc Nauck, idem Nacfiiog p. 89, 6. 

p. 87, 8. ^der Anhang bei Phlegon, der alte Leute 
aus den drei Provinzen Makedonien, Pontus und Bithy- 
nia, Lusitania auffdhrfc, stammt schwerlich aus den Listen 
Yespasians, da diese Peregrinen im Eeichscensus nicht 
stehen konnten.' Mommsen 1. I. 

p. 87, 11. accQKfiaMXa sine accentu cod. 

p. 87, 12, ccfKpt^oXttta et v. 13 naQoi%o//jt6lea>a cod. 

p. 87, 22. ^lvxeqa^vrialag scribendum cf. Plin. n. h. 
IV 22, 118 ed. Detl. 

p. 88, 3. xeaaaQtQv dslevit Bergk. 

p. 88, 12. accfAtptoa cod. 

p. 88, 17 — 19. JrtfiOKQLTog — ccTtoaxofievog cf. 
Pseudo-Lucian. macrob. c. 18. 

p. 88, 18. enaxovziaaaQa cod.; in margine SH- 
{(leioH). 

p. 88, 19— 21 = ApoUodori fr. 103. hist. Gr. I 
449 MtLll. Pseudo-Lucian. macrob. c. 22. 

p. 88, 21 — 26. cf. Pseudo-Lucian. macrob. c. 22 
= Agatbarchidis Cnidii fr. 17 vol. HI p. 196 Mttll. 
^leQcivvfAOg de iv nokifioig yevofievog %al nolXovg xafia- 
xovg iTtOfjtelvag Kal xQavfuxxa S^riaev Iti/ xixxaQa zal 
iKaxdvj <ag ^Ayad-aQxldrjg iv xfj ivdxrj xcSv neQl tijj ^Aalag LXXIV PRAEFATIO. 

p. 95, 18. IlQOKXiovg Nauck. 

p. 96, 7. ci7to6tcivte<s cod. ccno6t€lXcivts$ Leopardi 
prob. Emperius, W., Mllll. 

p. 96, 9. jtavXccv W., cod. recte TtaijXccv. 

p. 96, 11. 7tQi(f§Bi4S tl cod. 

p. 96, 16. Sre di^ (idXev alccv coni. etiam Empe- 
rius, idque rectius videtur quam quod recepimtfe. 

p. 96, 17. iqotiv defendit 3ast. 

p. 96, 21, 6f\to^ev v(ihv cod. 

p. 96, 23. Xifios apud posteriores Qraecos saepis- 
sime femininum est. 

ibid. ov iatt cod. 

p. 97, 6 sqq. cf. Eusebii chronic. ed. Schdne 
vol. I p. 192 : tbv dh d^sov toig fihv IliXonnovvfiaioig 
XQTJCai tavta' * <a IIsXoTtovvqtSov vaitai^ neQl pcofiov 
lovteg I d^vets Kal nsi^sa^s^ td ksv (lavtstg ivi7t<D<fiv.\ 
^HXsloi TtQOTtoXoij TtatiQcov v6(iov l^vvovtsg'^ roZg 61 
^HXsloig tdds nQOayoQsvCai ' * tfjv avtdSv ^scd^s TtdtQav^ 
noXifiov d' dnixsad^s^ \ TiOtvodUov (pMag riyov(isvoi ^EX' 
Xrivsnai^ I &r' av ivl ^vvodoig fA^ q)iX6q;Qa>v ivuxvtog/ 

p. 97, 6. nsQf\ naQd Mflller ex Euseb. p. 141 
Mai, nsQt Euseb. cod. secundum Sch5ne. 

ibid. l<3vtsa Eusebii cod. pr. m. 

p. 97, 7. nvd^s^d^s Eusebii cod. 

ibid. ivinovaiv Eusebii cod. 
• p. 97, 12. iXoa cod. 

p. 97, 14. hunc versum ut partem prioris oraculi 
ezhibent Eusebii et Phlegontis codices. 

ibid. 'qXstot Eusebii cod. et Sch5ne. 

p. 97, 16. g>dlfjg MtiUer ex Eusebio Mai. 

p. 97, 17. sdt' av cod. Phlegontis. for' av Eu- 
sebius et Phlegontis edit. falso. 

ibid. ivl^ vodoKS cod. Eusebii. 

p. 97, 23. ^soiS cod. 

p. 97, 25. iXatdv Emperius. 

p. 97, 26. Xsntoidiv vg>d6(ia<s^ aQdxvrig edit. fort. 
rectiusj nam durior apocope defendi potuerit p. 78, 20 PRAEFATIO. LXXV 

et 81, 16. Nauck proponit: Xmrotg vfphciSiv. equidem 
^(pccaficcaLv glossema putayi poeticae Tocis niitXoiat^ cf. 
Philoxen. 3, 5: XBntolg ccgaxvag ivaXi/y^lotCi TthcXoig, 

p. 98, 6. Zg inseniit Meursius. 

p. 98, 18. Phlegon de Icario Hyperasiensi dizerat, 
<5f. Eusebii chron. I p. 196 SchSne: «^xotfrij xqkti. '^*^- 
^Log ^TTteQTjOtevg CTccdiov. 

p. 100, 6. IlrikBiov vulg. corr. Meier. 

p. 101, c. XVn. cf. Maxim. schol. ad Dionys. 
Areop. epist. 7. Origen. in Matth. tract. c. 29 et 35. 
contra Celsum II 33. Paulus Diac. hist. misc. Vll p, 254. 
loann. Malal. p. 240, 18 ed. Bonn. chronic. Paschal. 
p. 219 C. 222 C. ed. Paris. Philoponus de mundi 
creatione 11 21. 

p. 102, 1 — 22. haec omnia ad Hadriani aetatem 
pertinent. 

c. XXV. McciccvdQOvnoXig vulg. MaidvdQov ndXi^g 
scripsi cum cod. Vossiano. AD PAEADOXOGEAPHVM VATICANVM, 

p. 106, c. I = Oppianus ixeutic. c. II 17 et m 11. 
cf. Cicero de deorum natura 11 49, 125. 

p. 106, 5. ayvi]6a0av cod. corr. R. 

p. 106, 6. dianaiQrjdovTai cod. corr. R. 

c. II. cf. Aelian. nat. anim. Vll 22. Plin. n. h. 
Vin 30, 107. Agatharchid. de mari Erythr. § 77. 
Porphyrius de abstin. III p. 223. Timoth. Gaz. de anim. 
p. 26 H. KQOKotrag est hyaena picta. cum fabula 
V. 12 — 15 narrata cf. nostratium illam de puella 
rubro cucullo omata fabellafn et B. Schmidt, Volks- 
leben der Neugriechen I p. 156. Rohde laudat etiam 
Berger de Xivrey tradit. t6ratol. p. 140. 298. 544. 
^aXtav aliunde non notus est; emendaverim /leivtov 
(AI = iV), conl. Aelian. nat. anim. XVH 10: ^Xiysi 
6h /Selvfav iv Al^ionUc ylvsad^at tovg oQvid^ag tovg 
HOvoxeQcag^ %al vg tstQccKSQCDg %al nQO^ata iQlcDV fihv LXXVm PRAEFATIO. 

p. 109, 20. Ti/I^v cod. 
ibid. 8<f iav cod. corr. B. 

p. 109, 21. vcp II llvci cod. corr. R. 

c. XXVn = Nicol. Dam. c. 18 {' KavCiavol'). 
Herod. V 4 {'Tqavaol'), 

c. XXVm = Herodot. IV 172. plura diversamm 
gentium antiquarom exempla recensuerunt Valckenar. 
ad Herodot. 1. 1. Fabriciua ad Sextum Empiric. hypotyp. 
III 24. Tzschucke ad Pompon. Mel. I 8, 7. 

c. XXIX = Nicol. Dam. c. 21. 

p. 110, 5. ^lacunam significavi: intercidisse puto 
ovdlv rixxov ij vel simile aliquid. [contra multo plura 
excidisse recte suspicatur Nauck.] leges enim Persarum 
sacrae vetabant, nequis unquam canis conviventibus 
interesset quin is item ut homines cibo iuvaretur; cf. 
Duncke r, Ges ch. d. Alterth. 11 p. 366 ed. II.' R. 

c. XXXI = Theopompi fr. 66. Mtill. vide adnotat. 
ad Apollon. hist. mir. c. 5. 

p. 110, 8. iv UTiVQCii B., minus recte. 

ibid. cpqiaxoq excidisse coni. B. 

c. XXAIi = Phlegon mir. c. 4. 

p. 110, 10. ins^ruit R. 

ibid. IjviqQOvg R. itemque Phlegon. non mutan- 
dam esse codicis scripturam F/vr^qov arbitratur Nauck, 
conlatis plurimis exempHs ex C. I. Gr. 

c. XXXlll. cf. Pindar. N. IV 101 sqq. Stesiehorus 
Rhodio Nerei meminisse videtur in FriqvovLdi^ cf. Panyasis 
apud Athen. XI 469 d. 

c. XXXIV = Ariston in excerpt. Florent. c. 26 
{iv rjj Kitp)'^ apud nostrum videtur restituendum ^se 
Kela cf. Varro apud Plin. n. h. XXXI 2, 15 (in Cea 
insula). Vitruv. Vill 3 (in Cia insula). 

c. XXXV =^ Ctesias apud Antig. c. CL (166) 
(ex Callimacho). 

c. XXXVI = Ctesias apud Antig. c. CXLVI (ex 
Callimacho). Plin, n. h. XXXI 2, 21. Diodor. Sic. It 37. 

c. XXXVm. cf. Pausan. VH 23, 3. PRAEFATIO. LXXIX 

p. 111, 4. ^cr B. ^i€i cod. 

c. XXXIX = Theopomp. fr. 288 yol. I 327 MtllL 
Theopomp. in excerpt. Florent. c. 15. mirab. ausc. (ex 
Theopompo) c. CXXT (131). Theopomp. apud Antig. 
c. CX LI (15 6) (-ex Callimacho). Theopotnp. apud Plin. 
n. h. XXXI 2, 27. Vitruv. Vm 3. 

c. XL. C. Acilii annalium scriptoris fragmentum^ 
ignotum Petero veter. hist. Rom. rell. p. 48. cf. Sallust. 
histor. fr. IV 35 Kr. Strabo VI p. 258. 

p. 111, 12. anoaTCccGd-Etaa^ood, corr. R. 

p. 111, 15. lnetvov cod. corr. R. 
' c. XLI. cf. Strab. XV p. 733. Herod. I 138. 

c. XLII. cf. Lubbock, Entstehung der Ciyilisation, 
deutsch p. 193: ^die Chiquito-^Indianer glauben Sonne 
und Mond wiirden w^hrend der Finstemiss auf s grau- 
samste yon Hunden zerrissen, die bei eintretender DSm- 
merong die Luft erftUlten. die blutrothe Farbe der 
Himmelslichter schreiben sie den Bissen der unholden 
Thiere zu. um ihre theuren Gestime vor den Angriffen 
dieser Stherischen Bulldoggen zu schtltzen, senden sie 
unter lautem Oeschrei einen Pfeilregen in die Luft 
empor.' ebenso erheben die Stiens von Cambodja bei 
einer Sonnenfinstemiss einen entsetzlichen Lttrm, schla- 
gen das Tantam (avrttv(i7tavliovai)j stossen ein wildes 
Geheul aus und sohiessen unermtidlich ihre Pfeile in 
die Lufb, bis die Sonne wieder erscheint (1. 1. p. 194). 
Rohde adfert J. Grimm, deutsch. Mytholog.^ p. 1042 
et Kubn und Schwartz, norddeutsche MSrchen^ Sagen 
und GebrSuche p. 467. 

p. 111, 19. yaCxa<s cod. corr. R. 

c. XLIII ss Nicol. Dam. c. 46. ceterum hoc nostro 
loco (neSavola cod.) et Phleg, mir. c. 33 (ptaXaia cod.) 
effici videtur vocem UaSaioi vel IlavSaioi oxytonon 
esse. cf. etiam Herod. nl 99. Diodor, Sic. V 45. 
p. 111, 26. TcaqiXa^z inserui. 

p. 111, 28. hoc loco docemur, id quod aliunde 
non notum erat, XIV die mensis Thargelionis vel Daesii LXXX PRAEFATIO. 

pugnam ad Granicum factam esse, cf. PlaiarcL Alex. 
16. Camill. 19. Panlj s. y. mensis p. 1822. 

c. XLY . in^ fine capitis codex aperto mendo laborsi; 
pro tsiXniyya CTtrjkvyya scriptum fnisse credOy reliqnm 
emendationem dubius in medium protnli. 

p. 112, 4. 5. i&v %cttiqyvy6v retinebat B. eonL 
MuUach. Gramm. d. gr. Ynlgftrspr. p. 55 et Bekkeri 
anecd. 144, 31. aliter iudicans Bast epist. crit. p. 6S 
ittv ubique cum coniunctiyo reponi iubet. 

c. XLVI. cf. Plutarch. de muL yirtut. t."II p. 197 
Tauchn. (de Gallis). 

p. 112, 9. awepovXsvcav aut avvspovlev0uv r^N. 

c. XLVn = Nicol. Dam. c. 10. 

p. 112, 12. kifivQVMi cod., recte Nicol. DanL et B. 

p. 112, 15. slKdtovai Nic. Dam. et B. 

c. XLVin «= Nicol. Dam. c. 9. Aelian. yar . his t. IV 1. 

c. XLIX = Isigonus apud Plin. n. h. VH 2, 12. 

p. 113, 2. Plin. 1. 1.: ^cutibusque cnm oapillo 
pro mantelibus ante pectora uti Isigonus Nioaeensis.' 
unde mendosam libri lectionem avv voig Svsi^iv non 
cum Bohdio in avv roig ovv^iv^ yerum in 0vv vaig 
^Qi^lv corrigere et cum in cod. post inSsi^vxsg positum 
sit; ante i^a^ofisvot transponere malui. 

c. L «» Nicol. Dam. c. 21 et Isigonus apud Plin. 
n. h. Vn 2, 12. cf. Zenob. proy. V 25 (de Mazusiis). 

p. 113,4. nl^ovxai cod., nst&ovxai Nicol. Dam. et B. 

c. LI (» NicoL Dam. c. 27. Aelian. nat. anim. 
Xn 34. cf. Heusinger ad Aesop. fab. Plannd. 23. 

c. LII = Nicol. Dam. c. 29. Herodot. I 173 et 
Valckenar. ad h. 1. Heraclid. Pontic. fr. 15 voL 11 
p. 217 Mtm. 

c. LIII = NicoL Dam. c. 31. Herod. 1 196. Aeliaii. 
yar. hist. IV 1. 

p. 113, 23. ik^oiai. cod.; corr. Nauck. 

p. 113, 25. xaig jucQ&Jvoig ut glossema eiecimus 
cum NauckiO; omis. Nicolaus Damascenus. 

c. LIV = NicoL Dam. c. 32. PRAEFATIO. LXXXI 

p. 113, 27. Ttiqaaia cod., corr. E. 

c. LV == Theophrast. aut Sosibius iv to5 TtQog 
daaavdQOv neQl pccadelccg apud Athen. IV p. 144. 
ristoxen. vita Archytae apud Athen. XII p. 545* d. 

c. LVI. cf. Serenus (aut Nicol. Dam. ut Jiutat 
ohde) apud Stobaeum floril. XLIV 41 p. 189 M. 

c. LVII = Nicol. Dam. c. 32. 

p, 114, 10. TtQoatd^ei cod., corr. E. 

c. LVin = Nicol. Dam. c. 44; E. adfert etiam 
assen, ind. Alterthumsk. III p. 344 sq. 

p. 114, 12. TtOQoiacia cod., corr. E. 

p. 114, 13. XsIqcc dg)^akfi^ cod., corr. E. 
- c. LX = Nicol. Dam. c. 40. Herodot. IV 184. 

p. 114, 16. Nicolaus Dam. hanc gentem* j^^^nam 
ii Atarantes vel Atlantes appellare solent, ^A^Qavtsg 
Dminat, vide Stobaeum 11 226 ed. Gaisf. ; itaque e 
)d. nostri ag^aQatea levissima mutatione restituere 
alui scripturam Nicolai quam sequi E. qui correxit 
^tccQavteg. 

c. LXn 1—4 = Nicol. Dam. c. 13 West. p. 228 
tobae. Gaisf. 

p. 114, 28. oilte etiam Nicolai cod. et Gaisford. 

p. 116, 2. ^nvea&ai* Nicolaus. 

c. LXIII = Nicol. Dam. c. 14. 

p. 115, 3. Ktfjtea cod., recte Nicol. et E. 

c. LXIV = Nicol. Dam. c. 14. 

p. 115, 10. dvvovtea E., cum codice? 

c. LXV p. 115, 13. *de Tauris, Scythica gente, 
mile aliquid narrat Nicol. Dam. c. 19. atque ego non 
ubito quin nostrum quoque auctorem, quae de Scythis 
Eu*raverat, de Liguribus narrantem fecerit librarius, 
)mere quae praecedebant omitiens.' E. 

p. 115, 17. tb oXov nos supplevimus ex Nicolao 
>am. c 19, okov tb oJt/ov intercidisse opinatur E. 

p. 115, 18. aavd^cSv cod., corr. E. BmVJt If AT. 8CBIPT. Qb, I. V. 

SiaLORVM EXPLICATIO. 

cod. in Antigono, ApoUonio, Phlegonte «» Palatinus 
Gr. 398. 

cod. in paradoxographo Vaticano = Vaticanus 12. 

B. «8 Beckmann. 

E. =» Emperius. 

H. = Hercher, 

M. = Meineke. 

N. «=» Nauck. 

K. = Bohde. 

W. csa Westermann. 

X. «« Xylander. 

Aristotelis historiam animalium secundum editionem 
Auberti et Wimmeri, Lipg. 1868 laudavimus. 

quae addidimus, uncis obliquis <( y inclusa sunt, 

quae eiecimus, uncis directis [ J. CORRIGENDA, 

maximam partem ex praefatione hic repetita. p. 4, 21 lege fihv Sv pro likv, — p. 11, 11 lege 
[6C\illilqf%^ai, — p. 19, 13 — 16. Emperium sequi malim, 
vide praefationem ; item p. 23, 27 sqq. — p. 24, 10. 
lege XCn pro CXII. — p. 26, 1. lege xaTay^cfqpet^v]. 

— p. 26, 22. lege fita^g). — p. 29, 15. lege i|Ltj3aA- 
\i\Qvarig, — p. 31, 18. lege dol^ai 8\Svy ave^ixciarov. 

— p. 42, 2. lege XVII 16 pro VII 16. — p. 43. 1. 
lege 6 KQrjg pro KQTJg, — p. 47, 2. lege ^wxzaQQoiTiSy 
%& Cci(iccra, — p. 47, 14. lege dwfffv^ [fcf] ovroov. — 
p. 55, 6. lege XLIX pro XLXIX. — p. 63, 29 corrige 
i{kafrt(yO pro iftov, xoiS, — p. 66, 19. lege klite daCfimv, 

— p. 76, 9 rectiusne §co(it[I quam 'Pco(irj ? — de oraculo 
p, 78 sq. vide praefationem. — p. 83, 19. nunc malim 
^AS^vog pro TQaiavog, — p. 87, 22. corrige ^IvxsQa- 
livffilag pro ^IvxBQavirfilag, — p. 88, 22 lege (uv pro 
fiiv. — p. 96, 16. nunc praetulerim 6xb ^t) (hoXbv atay. ANTirONOY 

ISTOPiaN nAPAAOgaN STNArarH. 

I. Tt^aLog 6 xag ULxe^Lxdg lcxoQCag CvyyByQa- 
q)(Dg iv ^PtiyCu} (pri&l rovg AoxQOvg xal rovg ^PriyC- 
vovg OQCtpvxog "AkriTcog xakovfiivov Tcorafiov rav 
tBrrCycov rovg fihv iv rjj Aoxqlxtj adsvv^ rovg da 
iv rfj 'PrjyCvov dqxsivovg slvav. ksysrav Sd rv rov- 6 
rov ^v^adiorBQOV afpixo^ivcnv yaQ slg jdsXfpovg 
xi^aQGyStDV ^AQCoravog (ihv ix ^PrjyCov, naQa 8s 
AoKQCJV EvvdfioVj Kal tcsqX rot; xkriQov UQog iav- 
rovg slg dvnloyCav ikd^ovravy 6 fihv ovx Ssro dstv 
iXarrovCd^aiy rrjg olrig ^PriyCvov aTCOixCag ix AsXqxov lo 
^al naQa rov d'sov ysysvrjfiivrjg , 6 Sh xarirQSxsv, 
ort ro naQaTcav ovSh xi^aQcaSstv xad^xsL , TCaQ* olg 
OiJd' o[ rirriysg aSov6iv, svrifisQijaavrog yovv rov 
^PriyCvov iv rc5 dyfSvv, ivCxr^0sv Evvofiog 6 AoxQog 
naQa rovavrriv airCav • aSovrog avrov ft£ra|i) rirri,% i6 
inl rr^v XvQav iTCVTcrdg ySsv, ij Sh nav^yvQcg dvs^ 
P6rj0sv inl rc3 ysyovorv xal ixiXsvCsv idv, 

n. Kal akko Sh naQa roZg 'PrjyCvoig ro^ovrov 
mg ^vd^Lxov [CroQstraVy or^ ^HQaxkrig Sv ri,vi ronqi 
rrig %ciQag xaraxoLiir^d^slg xal ivoxkov^svog vn6 r(8v 20 
tsrrCycov rfi^aro avrovg dfpaivovg ysvi(f^ac. 

8. "AXri^oq W. sed cf, nos in ann. gymn. Austr. XXV 1874 
p. 119. I 16. iniatag 6. | 17. iTiiXsvas vi>%av Heyne. 

BXBTTM NAT. 80BXPT. OB. L \ 2 ANTIGONI 

IIL Kal sv KsfpalXrivCa 81 Ttotafiog dvBlQyu^ 
Tcal iTcCxads fihv yCvovtai, rixxiyag , iTcixsiva d% ov. 

IV. Ovd^ iv 2JsqC<pg) dh oC ^axQaxoi q^d^iyyov- 
xai^ xal (ivd^foSsg xal naQa xotg 2JsQL<pCotg svCcfxv6ev, 

5 TcXriv oC (ihv tcsqI ^HQaxkiovg, ot Sh tcsqI IleQ6imq, 

V. ^O Sh MvQCCXog 6 xa Asc^vaKa cfvyy^Qa- 
q)cig fpriOvv x^^g ^AvxiOCaCag , iv co xotcg) fivd^oX.oystxai 
xal SsCxvvxai Sh 6 xdfpog vtco xcov iyxfOQCcjv x^ 
xov ^OQ<pi(og xsg)aXijg, xag drjSovag slvav eTjqxovo- 

10 xiQag xc5v akX(ov, . 

VI. nCicxov S' av xo yivog xrlg ixkoyrjg slg xovg 
Xsyofiivovg iv xfi ^AxxLxf} xal BovoxCa TciQSixag^ mv 
xovg (ihv svq)C)vovgj xovg Sh xsXsCcog C^x^^og^dvovg 
ofioXoystxaL ylvs^d^av. 

15 Vn. "ISlov Sh xal xo tcsqI xd ivxsQa XiSv tcqo^ 

fidxov ' xd fihv ydQ x(ov ^qlc5v i6xiv aqcjva , xd ih 
x(ov d^rjXsCcov evfpcjva^ od^sv xal xov noLrixr^v vao- 
Xdpov xvg sCQrjTiivavy TCoXvTCQdyfiova Tcavxaxov xal 
TCSQvxxov ovxa, 
»0 sTCxd Sh d^r^XvxiQCJv otcov ixavv00axo xoQSdg, 

Vin. O^x r^xxov Sh rovrou d'avfia6x6v, xad^Cth- 
fivXri(iivov Sh (naXXov xo tcsqI xr^v iv xfj UvxeUtf 
axavd^av xr^v xaXovfiivrjv xdxxov sCg rjv oxav ikct- 
g)og ifiPfj xal XQaviiaxvadfj ^ xd oOxa d(pcava xal 
25 axQij6Ta TCQog avXovg taxsv, od^sv xal 6 ^vXrjxas 
s^rjyrjcaxo tcsqI avx^^g sticag' 

yrjQvOavxo Sh vs^Qog dno ^o^^v 6Xi6a6a, 
o^sCrjg xdxxov xv^ifia (pvka^afiivrj, 

20. = hymn. in Mercur. 61 , ubi av(iq}€ovovg pro d-rjXv 
tiqmv I 25. miXixaq cod., emend. Bast. | 27. versns habet 
Atnenaeus II p. 71 a, ubi tpv%riv pro imriv. fflSTOB. MIRAB. 3 

IX. 'Ev.Sh tatg rdiv Ariiiv£(ov vrj0oig tatg xa- 
Xoviidvaig Niaig TciQdLxsg ov yCvovrav^ aXXa xav 
tSri rig aTcdXXvvrai • iviOL Sh rovrov rsgaroSs^reQOv 
tfSxoQOv6vv ^ orv xav tS(06iv rrjv %(6Qav. 

X. Tiig Sh BoicDrCag i%ov0rig TtXi^d^sc TtoXXovg 5 
iffxdXaKag, iv rfj KoQcavixfi (lovrj ov yCvsrav rovro 
ro tpov^ dkXA xav slcaxd^rj rslsvr&y xa^aitSQ at 
yXavnsg iv Kqrirri^ iv 17 kiyovCiv ovSl gc5oi/ '&•«- 
vdffLiiov ovShv rriv jjQ^av tpi^siv, 

X b. T^v Sh Tti^TCrrjv Qai&ovrc rc5 Tcdvrciv 10 
aXavrjrcov svKQarordra' ^dlCa Sh avrov "EXXijvsg 
iipoyovov d^soXoyoijCLv. od^sv xai iv KQijrrj rsx^vav 
litvd^LXfSg adrov povXovrai, iv tJ d^avdCLfiov ovShv 
q>veraiy aAA' ovSh Ivxog rj yXav^ svQCcxsrai, wg 
qni^tv ^AvrCyovog. Crameri anecdot. Paris. I p. 319 15 
et loann. Lydus de mens. 11 9. 

XI. ^Ev ^AcrvnaXaCcc Sh ocpsig ov yCvovrat^ oiSh 
iv ^ld^dxy Xay(Sg^ oiSh iv AiPiirj vg dygCa ovSh 
iXatpov^ ovS* iv ^PrjvsCa rfi vcQog AtjXcj yaXrj, ovSh 
^eXeayQlg o^dSafiov aXXy ^Qdrav ... 20 

Xn. 'AfisXrieayoQag Sh 6 ^Adijvatog 6 r^v^Ard^CSa 
ffvyysyQa(pcig ov (prjav xoQcivr^v 7CQOOC7cra0%^ai TtQog 
trpf dxQOTtoXiv^ ovS^ ^%ot 3v slnstv soQaxcog ovSsCg. 
dnoSCSai0tv Sh rrjv atrCav fivd^Lx^og, (prjalv yaQ 
^HfpaC^rq} Sod^sC^rjg rrjg 'Ad^rjvdg avyxaraxXi^staav 25 

6. 'danaXanag cod. — yCvBod^ai cod. yCvstai Meursios. | 
i 
7. {^doov cod. et sic ubique, fmov B. W. — TsXsvtai cod. ts- 
Isvxa W, TfiAavTavMeursius. | 7. 8. 01 yXavnsg W. | 19. ^Xa^oi 

cod. ^Xaq>og W. — grivCa cod. | 20. oqazat cod, ^ ^S, £«k^«.- 
xoiff cod. 4 ANTIGONl 

avtrjv afpaviCdiivav^ xov 8h^Hq)ai6xov sig yijv ns- 
06vta TtQotsCd^aL to CTciQiia^ ti^v 8h y^v viSteQOV 
avtw dvaSoijvav ^Eqlx^oviov ^ ov tQBq>avv rijv ^A^ 
vdv xal elg xC^tr^v iia^slQi,ai xal TtaQad^dcd^av tatg 
5 KixQOTtog TcavaCv, ^AyQavlw xal IlavdQoeai xal^^tfg, 
xal ijtvtd^av firj dvoiysiv rijv xi6ti^Vy sopg Sv a^ 
ildTj. dg^ixofiivfjv dh slg ns^^rjvr^v (piQSvv OQogy Iva 
^QVfia n^Qo trjg dxQon:6},s(og n^ov^arj, tdg dh Kbxqo- 
nog ^vyatiQag tdg dvo^ "AyQavXov ^ai UdvdQOitoVy 

lotrjv xiOtrjv dvot^av xal Idstv SQaxovtag dvo nsQl 
rov ^Eqvx^ovlov r^ Sh ^A^va g)SQOv0y ro o(K)S, 
o vvv xaXsttai Avxafirittog, xoQcivriv tpri^lv d%av- 
tri6ai xal sCnstv, or^ 'EQvxd^ovvog iv tpavsQ^y r^ 
Si dxovaaOav ^tipav ro qQog onov vvv i6tiv rjjii 

15 xoQcivrj Svd trjv xaxayyskCav sCnstv, t&g sig AxqO' 
jtoXtv oi d^ificg aitfi ictav dfpvxicd^ai. 

Xin. OvSh xatd tr^v Uxvd^tov %cii(>ai/, SfioCtog 

Sh ovSh xatd ti^v *HX<^syCav rjfiCovog ov yswaxau 

XIV. &s67to(inog Si g^rjOvv xatd tovg iv &^xg 

20 XakxvSstg slvaC r^i/o; t6jtov tovovtov, sCg ov 8 tv 
fihv t(ov aXXcDv ^aiov sCaiXd^jj ndXvv dnad^hg dxiQ- 
XStaVj taiv Sh xavd^aQov odSsl^ Svag)svysv^ xvxkqt 
Sh 6tQsg)6fisvov rsXsvtc50vv a^dtov' Svb S^ xal to 
XCDqCov ovoiid^s^d^av Kavd^aQ^lsd^QOv. 

25 XV. 'Ev Sh KQavvcavv f^g GsttaXCag Svo g>a0lv 

ftoVoi/ slvav xoQaxag • Sv6 xal inl t(3v JtQo^sv(^vy(5v 
tciv dvayQag)OfiivG)v t^naQd0ri(iov tflg n6ksmg (xa- 
Q^ditSQ i^tlv id^vfiov naCv nQoenaQatv&ivav} vTto- 

1. avtrivl avttp Leopardi. | 4. naQocnoctad^iffd^ai Leo- 
pardi. 1 14. ^{'if^ai, cod. | 26. nQO^ivav cod. nQO^evtmv Lo- 
cella aa Xenoph. Eph. p. 252. HISTOR. MIEAB. 5 

yQdfpovtai Svo xoQaxeg ig)' &fia^{ov %aX7cov^ Sia ro 
liTiSi Tcore TtXsiovg tovtmv w(p^ai, ij 8\ afia^a 7tQO0- 
naQaxBitav Sim totavtrjv aitCav ^dvov yaQ t6G}g 
av xal tovto tpaveCri. iiStiv avtotg avaxsi^ivri 
XaXxrj, rjv otav avxfiog y aeiovtsg vScoq altovvtav 6 
xov d^sdvy xai fpa0L yivsad^ac. tovtov Si tt iSvai- 
XBQOV 6 ®667tO(i7Cog ^iysL* (priclv yaQ scog tovtov 
SiatQi^SLV adtovg iv tS KQavvcovt, scog av tovg 
vsottovg ixvsottsv6maiv j tovto S\ novri6avtag tovg 
l/bhv vsottovg xataXsiTtSLV j avtovg Sh dmivat. (16) lo 
xal iv 'Expatdvoig Sh xal iv niQ6aig Ktriaiag foro- 
QSt TcaQaTckrfiiov tv tovtoig' Sid Sh ro avtov noXka 
ilfSvSsoQ^ai TcaQsXsiTtofisv tiqv ixkoyrjv ' xal yaQ icpai- 
vsto tSQatdSrig. (17) MvQ6ikog Ss 6 Aio^iog iv 
t^ OQSL fprioi AsTCstvfivm Isqov ^AnokXcovog slvai i5 
xal rjQmov Asnstv^vov^ itp^ «, xad^aTCSQ iv tm 
KQavvcjvij Svo fiovov slvav xoQaxag, ovtcav ovx 
okiymv iv totg TcArjCiov tonovg. 

XVI (18). 'Ev Adtiim Sh t^g KaQiag gyrialv 
^AQv6totiXrjg tovg exoQJciovg, idv fihv tc5v l^ivcov 20 
tvvd 3Catd^C30LV y fistQimg kvTCstv, idv Sh tmv ^yjjrco- 
Qimv, scDg d^avdtov xatatsivsvv. (19) tmv Sh Avfivmv 
xakovvxav WvkXov tvvig^ naQ^ olg dvaTcaXiv tv yivs- 
tav tovtov ' vno ydQ tcov d^niScDV ovtov fihv ovShv 
ndfsxov0vv tv7Ct6(isvoVy tmv Sh kovnmv ovx iotvv 25 
06tvg Svaipsvysv Srjx^sig* 

6. t&imTSQOv Yviig.^ tdtmtSQOv^cod., corr. Bast. |^9. rovg 
cod. B. tovto W. I 10. avtivat cod. dnisvai C. Miiller (aniQX^''^' « *<y tai Stephan. Byz.) — in margine codicis: gtiiisiov oti Jtrij- 
aiag tpsvati]g, \ 22. Tiatayit stvsiv Meursius, sed cf. Libanius 
IV p. 629 ^atatsivsiv = cruciare, del. Heyne. | 23. tpvXXsot 
cod. WvXXoi B. W. congr. Strab. II p. 131 et alibi, Aelian. 
hist. anim. XVI 37. Plin. XI 25 (30) 89 p. 178 Detl. 6 ANTIGONI 

XVn (20). ^Ev Av%CcL tpvsxaC xi aiydksd^^Vj 
o tcSv fihv iy%(OQCGiv alycSv ovSsfiCa yBvttai^ ^ivri 
d' otav i(i7ti0y xal Sid r^v ayvoiav (pdyy r^g /3o- . 
tdvYig, anoklvtai Svafpd^aQstOa tov xaXovi/LSvov ixl- 
6V0V r^g xoLkCag, 

XVin (21). T^g Sh KaQvOtCag xal t^g 'AvSQCaq 
XciQag iatlv xXrjaCov t^aogy ij xaXov[iivfj PvaQOS» 
ivtavd^a ol fivsg SvatQciyoviSvv tov 0CSriQov, iv Sh 
tfi vi]0c) d-avdevfiog iotiv 17 a%SQSog ' xav alg aXlo 
10 SbvSqov iti^fj^tig d^pavaCvsi. (22) novst dh avto 
tovto xal to f^g tQvyovog xivtQov f^g d^aXattCag' 
xal idv slg tovg dSdvtag arjjri^ xata6rjjesv, 

JIX (23). ''ISva Sh xal nsQl tdg 6vyxQC(Ssvg xai 
dlXovci0svg tcjv ^&cav, itv Sh ysvicsvg, olov iv Al- 
15 yvTttfp tov fiovv idv xatOQv^yg iv tOTCovg tifslv^ 
Scts avtd td xiQata trjg y^g v7CSQi%svv^ sld'' vCtSQOV 
djtOTCQCaygj XiyovOvv ^LskCttag ixnitse^av (faxivta 
ydQ avtov slg tovto SvaXvsOd^av to ^cSoi/. ^ Tcal 
(paCvstav ^vkrjtag 7Cqo6s%svv^ Cxavcog Sv TtSQCsQyog* 
20 3tQO0ayoQsvsv ovv avtdg fiovysvstg Xiycov • 

fiovysviag q)d(isvog nQO0sfirj0ao [JvaxQd iJLsXC00ag, 
q)a0l Sh xal tov xqoxoSsvXov 0xoQn:Covg ysvv&v xal 
ix t(Sv v7t7tG)v ^q^^^xag ysvvd^d^av, xaC tvg lAQxiXaog 
AlyvTttvog t(ov iv i7tvyQdfifia0vv i^rjyovfiivGn/ td 
25 7taQdSo^a rcS IltoXsfiavp 7tSQl fihv t(Sv 0xoQ7tlc9V 
ovtog stQrjxsv 

sig vfidg XQOx6Ssvlov aTto^pd-Cfisvov SvaXtjsVj 
0xoQ7tCov^ ri 7tdvta t^^pod^stov^a (pv0vg, 
7tsQv Sh t(3v 0(prjx(5v' 

9. dxsQdog cod. | 19. q)iXCtag cod., emend. W. | 22. ysV' 
vav cod. HISTOR.- MIRAB. 7 

ix VBXvos tavtrjv itctcov yQciipaod^e ysviO^Xriv^ 
ag^^^xag' M' i^ olov ola tC^riCi, q>v0ig. 
6 Sh 'AQL6totiXrjs ^ccl ix rcoz/ 0i0v^^qC(ov (pr^6lv 
0a7tivt(ov OkoqtcCovq yCvaC^ai. 

XX (24). Ov% r^ttov Ss tovtcnv d^avfid^La ras 
fpd^ovBQa r(ov co^psXovvtaiv j olov 6 yakscitrjg otav 
ixSiiy ro y^Qag^ s7tiOtQa(pslg xatiTtLSv ijtvXriiljCag 
yccQ ictLVj (pa^Cv^ (og 6 ^AQL6totikrig xatayQd(psi^ 
q)ciQfiaxov, (OCavtcjg d' iq cpdxri (ista ro tsxstv ifist 
%6v OQov xal yaQ tovto TCQog trjv avti^v aQQoatCav lo 
'%Qi^6iliL0v. tag 81 liCTCovg to ijtLg)v6fisvov totg ifir- 
pQvocg [jt7to(iavhg aTtsOd^CsLV • yCvsO^av Sh tovto i%l 
tov fistciTtov xal TtQog nokXa tpfitstcd^av, trjv Sh 
iXacpov to Ssi,i6v xiQag xatOQV00svv slvav Sh xal 
xovto iv Ttokkotg %QrJ0Vfiov, tavta [isv ovv stts i5 
Tiata 7tQoaCQS0vv stts xatd tv%rjv ovtog i%sv , TtoX- 
A^g i0tvv i7tv0td0s(og Ss6(isva, 

XXI (25). 'O Sh 7tolv7tovg iv rc5 %svfiavv tdg 
TtXsxtdvag aitov xats^d^Csv tovt' i0tvv 

^[latv %svfisQCG}, or' dv60tsog ov TCoSa tifivsv, 20 
rcSv Sh yaks(dv td i^ipQva i^v6vta ix f^g xovkCag 
vifistav xal TtdXvv sl^Svstav xatd to 0t6fia, iq Sh 
kiavva Slg oi5 xvC0xstav' totg ydQ ififiQiJovg^ Sg 
(pri0vv ^HQ^Sotog^ 0vvsx^dkXsv tdg firjtqag, ovSh 
i%vSva SCg • i0^Csv ydQ avf^g trjv xovkCav td ifiPQva. 25 2. atprj^Kaei S^ ^aimv cod., corr, Jacobs. | 6. (pd'(XQ////i'iia 
cod. q>&(XQxi.iid B. W. q^d^ovs^ot Bose cf. ann. Austr. p. 120. 

9. cf. ann. Anstr. p. 120. fieToc ro tstistv tov Q-oqov cod. 

10. TovTo] tovTov Bekker. | 20. = Hesiod. op. et di. 624. — 
tifivei.] tsvdsi Hesiod. | 22. iTiSvstott cod. (falsi snnt Bast et 
W.) iv^vstoct Meursins. cf. Schaefer ad Gregor. Corinth. 
p. 246. I 24. = Herod. lU 108. | 26. iad^tsiv W. 8 ANTIGONI 

XXTT (26). *H vvxTSQlg 8h (lovov tcSv dgviop 
dSovrccg i%Bi, xal fiaCtovg xccl ydka. qyricflv dh i 
^AQi6totiXrig %al g^dxriv xal fpdkaivav t0%siv ydla. 
tovtov dh ovx '^ttov xatayQdtpsv tSQatcSSsg' iv 
5 ArjfivG) ydQ g^rjacv dfisXxdijvaL ydka tQdyov toeov- 
tov^ w6ts tQOfpakCSag ysvied^av, 

XXTTT (27). Tcafv 8h aXxvovav ot aQ0svsg xf^ 
Q^Xoi xakovvtaL • Stav ovv V7c6 tov yiJQCng a^d^svii- 
aa^iv xal firixitt 8vv(ovtaL 7tits6^ai,j g)iQOV0iv 
10 avtovg aC d"ijksLaL iTtl t(Sv ntSQ&v Xafiov0ai, xci 
ioti t6 VTto tov ^Akx(idvog ksyofisvov tovrcp cfw^ 
x<^syic3fiivov fpriolv yccQ dod^sv^g Sv 8vd rd yiiQag 
xal totg x^Q^^S ov 8vvdfisvog ^vfiTtSQig^iQsad^ai ovih 
tfj t(3v ytaQ^iv(X)v oQx^JJ^sc 
15 ov iL itCy JtaQd^svLxal fisXLydQVsg , [sQd^pcovoL, 
yvta (piQsvv 8vvataf fidks dij, fidks xniQvXog stf[v^ 
Zg t i%\ xvfiatog avd^og ayi,^ dkxv6vs66L xot^tav 
vr^^shg '^toQ ^%coi/, aki7t6Q(pvQog staQog OQV&g, 
XXTTT b (27 b). ^^dkkd xal nsQl tcSv xriQiikc^v^ 
20 xal a (pr^0Lv ^AvtCyovog ksxtiov yrjQd^avtag tovg 
aQGsvag dkxv6vag aC d^TjksLai fia0tdtfiv6L totg stts- 
QOtg, iv 8h tfi 0wov0Ca yriQcc^avtsg oC ccQQSVsgts- 
ksvt(30i. Tzetzes ad Lycophron. Cass. 387. 

XXnic (27 c). ''AkkcDg' 6 aQ^r^v dkxvdv xrjQV- 
26 kog kiystav • sv 8h tatg 0vvov0Caig (yriQd0agy dTto- 
^vij^xsL, schol. Aristophan. Av. 300 Dind. 

6. matE ylvsad-ai xQoq)cilCSot Aristoteles. | 7. TirjQvXat 
cod. I 15. ov fisv XI cod. | 16. ad vocabula fi&XB 9ri BaXs haec 
in margine adnotata sunt: arj^siov naxd dnov.onriv xov a 
a^xrtxov axoixs£ov^-y iaxi votQ x6 oXov a§ccXs, arjfiavxiTiov 
SVXVS inCQQrma, dvxl xov og^sXsv std^s' at&s, | 18. viiXshs 
cod. vriSssQ Boissonade vr^Xsyl^ Bergk. HISTOR. MIRAB. 9 

XXIIId (27 d). KBtQvkog (xsiQvXog cod.)] tov- 
xov ivioi KYiQvXov (xTjQovv cod.) Xiyov0t,' i6ti Sh 
oQvsov ' 6 Sh ^AvtCyovog t(Sv &Xkv6v(ov rovg &QQ6vag 
xfjQvXovg fpriOL Hesych. 11 p. 456 Schm. 

XXin e (27 e). 'AvtCyovog Si (pfjCft tovg Sq0£-- 5 
vccg tc5v ccXxv6v(DV xriQvkovg XiyeOd^ac, ovg xal 
yriQccaxovtag at d^TjksLai, fiaatd^ovai totg TttsQotg. 
schol. Aristophan. Av. 300 Dind. 

XXnif (27 f). ^AvtCyovog Ss (prj0LVy otv tct 
&QQSva tovtov xrjQvloc xaXovvtai, ovg^ otav yri- lo 
qcc^tccoGlv y a[ dlxv6vsg (piQovOiv ijtl tcjv TCtSQcciv 
Xafiov6ai. schol. Theocrit. VII 57. 

XXIIIg (27g). latiov Si, oti xrJQtfXXov xatd 
IlavOavCav iv dXxv66vv ot &QQSvsg ^ ot yriQaOavtsgj 
(prj^Cvy vno tcav d^rjXstcav fiaatd^ovtai. Eustath. ad i» 
Hom. n. I 558 p. 776, 39. 

XXIV (28). ^Ixav(Dg Sh xal 6 xoirjtrig Xiystav 
naQd Ttdvtav ija^sX^^g xal TCoXvTCQdyficov slvai' 6 
yaQ 'OSv066vg inKpsQOfiivcDv avt^ t^v xvv(dv iv 
tij TtQog tov avpcitrjv dvafidest 20 

s^sto xsQSoOvvrjj ^x^^JttQov Si ot ixTtscfe xsiQ6g, 
01} ydQ (pa6iVj otav Svc3H6(isv6g tcg ^vyxad-C^jiy 
dSixstv tovg xvvag. 

XXV (29). &avfia6td Sh xal td totg t67toi,g 
6wag)0fi0L0V(isva ^ olov ts TtoXvxovg' yCvstatyaQ^^ 
dSidyvG)6tog tw XQciiLCitL roi; iSd(povg xal jtavtog 
jS av jt6Qi7tXaxfl ^ S6t6 slvav Sv66Qyov avtov tr^v 
d"i]Qav' od^ev di) xal 6 noLrif^g t6 d^QvXovfi^vov 
lyQajl^6V' 

21. «Homer. Odyaa. XIV 31. | 27. av] idv cod. | 28. 
drj Schaefer d^^lov cod. 10 ANTIGONI 

n:ov^V7Codog c5g texvov ixGov iv 0tiid'€6i ^iiov^ 

rotoiv ig)ccQ(i6^6LV, 

(30) yivstai Sh tccvtov xccl xsqI tov %uiiaiXiovta' 

xal yaQ totg 6tski%a0t tSv SivSQOV xal totg.tpv^ 

6 Xoig xal ty yy tov avtov tgonov aTcavti ro^co ^vf*- 

^LEta^dlXav f^v %Qoidv, (31) ^AQL0totikrig Si qjti^i 

xal roi/ xaXovfisvov tdQavSov toiko 7cd0%siVj bvta 

tstQaicovv xal 0%sSdv l'0ov ov(p xal nax^uSsQfwv 

xal tstQi%(x)fiivov y xal d^aviia^tov slvav 7t(Sg al tQ^r 

10 %sg ovtcjg o^icog aXXoiovvtai,, 

XXVI (32). rCvstav Sh xal potdvtj ti,g, ti xa- 
Xattav tQVTtoXiov fpvatai S' iv totg iTCvd^aXarrioig 
inl tcav ^atQav^ dtpCri^i S\ avd^og^ o r^g rnisQag 
tQlg fiata0tQiq)atav to %Q(D(ia' yCvatai Sh ota ^iv 
y&kavxovy irta Sh (poLVvxovVy oth Sh ^ijkvvov. xal 
(ii^v tdg ta kovTcdg ivtQa%aCag t(3v ^cicov, olov iv 
fid%avg^ iv ^aQaicaCavg tQav^dtov^ iv 7CaQa0X6vatg 
tcjv TCQog tbv pCov dvayxaicoVj iv (pvXo0tOQyCavg, 
iv fivrlfiavgy dxQv^a0tat av tvg ix f^g tov *AQV0to- 
20 tiXovg 0vvayoyijg xatafidd^ov^ i^ ^g i^fiatg 7tQ(Stov 
Tcovrj^ofiad^a trjv ixXoyijv. 

XX Vn (33). Ofi^lv TcaQl KovciTCiov tijg Mav- 

citvSog Xi(ivrig tovg Xvxovg icaQa tcSv aXviov Xayir- 

pdvovtag tQO(piiv (pvkdttavv ti^v d^^lQav* av d' mco- 

25 Xdpo0Cv tv dSvxat^d^av ^ Xv^iaCva^d^av td kCva xal 

tovg v%^vag avt(Sv. 

XXVm (34). 'Ev ©Qdxfi Sa tfi xXrid^aC0y jtoth 

1. sq. = Clearchua apud Athen. VII p. 817 a: novXvno' 
Sog iiot, TStivoVy i%aiv voovy 'Api,tpCXo%* TiQcag, xotaiv iq>a(f- 
lio^siv, xG)v nsv %axu dniiov t%7jav. \ 7. zdeQavTOv cod. | 14. 
OTS cod. I 16. IsvKOv cod. : — OTS cod. — oTS cod. I 22, %a>' 
vconvovy i in ras. , cod. Kcovtoncov W. HISTOR. MIRAB. 11 

KedQLTcdkei tovg dvd^QciTtovg Tcal rovg IsQaxag xoLvtj 
%^QBvevv ta OQVv^^aQva* xovg ^ilv yctQ ^o^etv rotg 
l^vXoLg, rovg 8h IdQaxag xatadidxeiv ^ td 8h tpsv-^ 
yovta elg tovg dvd^Qcijtovg iiiTtiTtteiv* 8l6 xal iieta- 
SiSdvai, totg [iQa^cv avtovg tiSv ^rnpd^ivtov. b 

XXTX (35). Tdg 8* ildg)ovg leyev tCxteiv 
TtaQd tdg oSovg^ q)evyov0ag td d^rjQia' 7JXL0ta ydQ 
ijtLtid^eCd-ai tovg ^^vxovg iy ^d S e ' ayeLv 8h xal ta 
texva iftl t(Sv ^tad^iiiSv , id^L^ov^ag ov 8st dTCotpev- 
yeiv elvai 8h tovto TtetQav aTtoQQcoyay iiiavSx^v-io 
6av 686v, 7J8rj Sh 8LeLKrj[fp^aL dxaLLvi]v iXatpov XLt- 
tov i%ov6av ijtl tiSv xeQatcav (Dg dv ivvyQCDv ov- 
tCDV, dkicxe0^q:L Sh ildcpovg xal 0VQLtt6vtc3v xal 
diS6vtCDV, S0te xal xataxUveiS^aL V7t6 f^g '^Sov^g, 

XXX. (36). Tdg d' iv KQijty alyag tdg dyQiag, 15 
Stav to^evd^S^LVy ^i^tetv triv Sixta^ivov' Soxet yaQ 
ixfiXritLxdv elvaL t(ov PekiSv. 

XXXI. (37). Ti}v Sh TtaQSalLV fpdvaL tLvdS 
xatavevor^xvtav^ otL td gcoa tfj d^^jj adtrjg xaiQev^ 
dstoxQiiTtteLV eavf^v xal ovtG>g d^rjQeveLv td TtQOO- 20 
7t0Qev6neva iyyvg. 

XXXn (38). T6v Sh l%vev^ova^ otav HSy otpLV 
vijv d^TtiSa, ov 7tQ6teQ0v iytLti^eC^aL TtQlv xaXi- 
Cav fiorjd^ovg alXovg' TtQog Sh td Sijy^ata xal tdg 
nXriydg nriX^ xatanKdtteLV eavtovg • ^Qi^avtag ydQ 25 
to 6tS^a xvXie6%aL iv tp xovLOQt^. 

XXXm (39). Tcov Sh xQOXoSeiXcjv UyeL tovg 
tQo%lkovg ixxad^aiQeLV tovg 686vtag xal aTto tov- 

1. KsSQLnoXt cod. KsdQonoXsi Meursius W., cf. ann. 
Austr. p. 121. I 11. ad vocem d%ditvriv^ in margine haec ad- 
notata sunt: d%otitvai %otl onavivccij '^Xmioci, rivhg iXdqjoDv. 12 ANTIGONI 

t(ov XQi^pBiSd^av^ tbv 8h cogpfAovftfi/ov ccl^d^dveiSd^M, 
xal otav i^sXd^etv ^ovXritaL 6 tQOXLlog^ tov avxivu 
XLvetVy Lva fti) 0wdi]xd"(j. 

XXXIV (40). T^v Sh %sX(6vriVy otav oq>€(Dg 
5 (fdyriy iTtBC^CsLV oQLydvov. xal noti tLVOg TCaQa- 

t7iQ7J6avtog xal ixtiXavtog ti^v d^Lyavov ovx l%ov- 
6av imipaystv tsXsvf^^aL. 

XXXV (41). Triv dh yakrjv, otav iidxrjtat 
listd tov otpsog , tov TCrjydvov tcqos^Q^Cslv ' jtoXifiLOV 

io ydQ slvaL rc5 otpSL tr^v o^nijv. xal TCQog tdg ^rAij- 
ydg di tov otpscog fiorjd^stv ro nr^yavov iv dxQdta 
dLr^dirjd^hv xal Ttod^iv, xal yaQ 'Sg otav vno tov 
otpscDg Srix^V^ (piQStaL svd^icag ijtl tovg Jtotafiovg 
xal ^rjtst tov xaQxCvov. i6tLv 8h xal tovto tcSv 

15 xatayQaq)Oiiivaiv xal fiorjd^st TtQog tdg nXriyag tov 
o^pscng l6xvQc5g. 

XXXVI (42). ^H cpdtta di^ otav nlriyfi^ f^v 
dQiyavov i6a^sv slg to sXxog xal yivstaL tovtov 
tov tQOTtov vyLijg. 

20 XXXVII (43). 'O *' ovv 'AQL6totiXrig nji/ 
XskLdova cprialv iv tfj axrjvoTtOLicc CvyxatankixsLV 
totg xdQ(ps0LV tov Ttrjlov, xav iJMjty jtrjXog, /S^c- 
X0v6av avtrjV xvXisC^aL xal tatg TttiQV^LV dva- 
la^ipdvsLV , 0tLpado7tOLSt6^ai ts xad^dTtSQ avd^QOTtov 

25 xdtcad^sv vnotL^st6av td 6xkriQd • totg ts vsottotg 
triv tQog)rjv dLdovaL xatd niQog, TtaQatrjQOv^av Lva 
fti) 8lg totg avtotg dc5* trjv 8h xotcqov iilxqcSv ^iv 
ovtcDV avtriv ix^dkXsLV^ av^rjQ^ivtcov 8h 8L8d(SxsLV 
iioi 6tQa(pivta td vsdttLa d(po8svsLv. 

2. povXszai cod. | 23. avr^v cod. HISTOR. MIRAB. 13 

XXXVin (44). Tag ds 7C^QL6tBQag ov d^eXsLV 
nksloCLV cvvsvvat^ecQ^ai ovdl ^qoXbCtcsiv r?)v avv- 
oviSiaVy idv fti) XVQ^S V XV9^ ysvtitai' totg Sh vsot- 
rotg zf^g dX[ivQL^ov6fig y^g dLaiia6rj0aiiBvag sCoTCtvsLV 
slg vo 6t6iia 7tQO7CaQa6xsva^ov0ag tQoq)r}v. 5 

XXX [X (45). Tovg 8i TCSQdLxag, otav dTiQSvy 
xvg Tovg vsottovg^ TCQOxvXCs^d^aL tov d^iQSvovtog 
mg imXiJTCtovg ovtag xal inL^Tca^d^aL, sog av dia^ 
SQa xd vsottva, Svd Sh to slvaL dq)QoSL6La0tLKOvg 
Av(iaivs6d^aL td ^d, vva firj inpd^ij ^ '9'ijAfta, trjv lo 
dh dvTL^rjxavdad^aL xal SLaSQaCav tixtSLV. tovg Sh 
XiJQOvg iid%s0%^aL TCQog avtovg, tov Sh fittri^^ivta 
dxoXovd^stv 6xsv6(isvov vtco fi6vov tovtov. 

XL (46). Tdg Sh ysQdvovg slg v^og 7CstB6%aL^ 
Zva xadvQfS^LV fiaxQav^ xdv HSco^lv vitpri xal dvatQO- i5 
qyijv ^Ovxd^SLV Sx^lv Sh xal fiys^6va* tdg ^hv ovv 
aXkag xad^svSsLV vno tf^v ntiQvya tdg xsq^aldg ^si- 
^ag^ tbv Sh fiys^6va yv^vf^v i%SLV sCQOOQcifisvov^ 
xSv atod^tai ^tL^ CrniaivsLV taZg aXXaLg Po(Svta. 

XLI (47). Tovg Sh TCsksxdvag tdg sksiag x6y~ 20 
%ag xataicivsLV l6toQst^ iicsLta 6Xiyov xata^xovtag 
iv tp avGi trjg xoLlLag i^siistv xs%rivviag^ slta ovto) 
%d XQia i^aLQOvvtag ia^isLV. 

XLU (48). FvTCog Sh XiystaL vtco tLvcjv otL 
ovSslg i6Qaxs vsottov ovSs vsottsiav • Slo xal ^Hq^- 25 
SonQOv tov BQvOcovog tov 0oq)L0tov ycatiQa d7c6 

10. (6d et ^nmdtff] ^^* ^^* Aiistr. p. 121. | 19. tt om. 
cod., add. W. ex iriatotele. | 20. ^rjXsCag cod. XsCag Bocbart 
iXsCap no8, ann Austr. p. 122. | 21. oXCyag cod. | 24. in mg. 
cod. manu admodom recente haec adnot.: crjiisicoziov , oti 
srfiQl xovtaav sig xny s^aiJiiSQOv q^rjaiv 6 (isYag BaaiXsiogf 
ovg ys nal davvSvaatng g>aaiv mg xa nol.lia xt'iK.x%<&%<it. 14 ANTIGONI 

rivog avrovg itSQag qxivai yi]g elvai ^etedQOv. 
xixteLV d' ovv iv aTtQoa^dtoig nitQaig. 

^^XLin (49). Aiyevv Sd tivag xal to hlvvAiko^ 
fiov oQVsov slvac xal td aQciiiata tpiQevv xal tdg 
5 veottevag ix tovtov ytOLetod^av^ veottevevv d* ifp^ 
vilf7iXc5v SivSQcav xal dpdtcoVj tovg Sh iyxGiQlovq 
(lohpSov totg 6t0totg TtQOOtid^ivtag to^eijeLv Tud 
xataQQfjyvveLV tdg veottetag. 

XLIV (50). Tov Se xoxxvya Soxetv ino^oXi- 

10 yiaCovg tovg veottovg noutv Sid to SeiXov elvai 
xal iirj Svva^d^ac dfbvveLV tCkkeo^av yaQ V7t6 tav 
iXaxC^tcDv. td Se vTtoSe^dneva t(Sv ^Qviov ixfidX- 
Xeiv tovg eatn(5v veottovg Sid to xaXov elvav tov 
tov xoxxvyog. 

15 XLV (51). T&v Sh atyi^ov alya d^riXd^eiv nQoe- 

Ttetoiievov^ od^ev xal tfjv 7tQo0rjyoQCav elXrjg)ivai' 
tov Se ^a6t6vj o^ev av eXxv0y, . . . dvcotvtpXovod^ai, 
i6tv Sh xcoXov to OQveov^ od^ev xal KaXXCfiaxog 6 
Ix Ttov Alymctov TteQCtQavog elvai fiovXofievog iqyq- 

20 6ev TtQoeCnas vnhQ dXXov tivog oQviov 
^atyi^og d(ig)iyvfjeLg,' 
ov acSletav ovv avtp 6 Xoyog* i6tv yaQ ovx dfif^- 
teQa %oAdi/. to d' d(ig)Lyv7]ei.g ov tovovtovy dXX* 
(Dg inl tov ^H(pal6tov etQtitac^ otav exatiQovg j 

25 xexa^XcJiiivog. TtsQl (ihv ovv toi) KaXXi^x^'^ ^^^ 
t6 ditCd^avov JtQ0iJxd7i(iev elnetv. 

2. Irta n(^6q dpdzoig cod. et editores ante nos, iv dit(foa- 
§dtoig nos ex Anstotele: ^tovtov S' attiov oti tlntsv iv 
nitQccig dnQoopdtoig^. \ 3. haec in mg.: arjfistov nsQl nivvafuo' 
(lov. I 7. fioli^d.ovcf. ann.AuBtr.p.l22. | 17. cf. Aristoteles nist. 
an. IX 30, 109. | 19. Ix tov Alyvntov cod. Ix tov MovasCov Mei- 
neke. Ix f^g AiyvntovBeniley. Ix nov Alyvntov 0. Sclmeider. HISTOR. MIRAB. 15 

XLVI (52). ^O Si *AQL6rotiXifjg q^rjalv xip 
*BX& yriQcc(59tovrc rd Qvyx^S avi,dvBO%ai xal ya^- 
^ovad^aL xal riXog dnod^inj^KSiv Xl^S. rrjv g)fjvYjv 
dh rovg iKpXrid^svrag r(3v vBornSv iTto rov derov 
Xa^fidveiv xal ixrQicpsLV. ror Sl (jKXiyaCerov ijtavay- 5 
xd^eiv rd rixva irc ^iXd ovra TtQdg rc3i/ rjXiOv fiXi- 
nsvvy ro 81 daxQvov avrc5v xal ft^ d^iXov dvro- 
fpd^aXiistv dnoxrsCvsLV, 

XLVll. Tcav l%%"vG>v 81 rbv aXiia xaXov(is- 
vov pdrQaxov dTjQsvsiv rd l%%^8La rolg dno rc5v lo 
dq^d^aXiKSv aTtoxQSiia^ivoig^ <Sv ro ^ihv iirjxog icriv 
XQiX^siSigy i^ji dxQOv 8\ %Qo6xsCyi,svov &6%sq 8iXsaQ 
6rQoyyvXov ravr^ ovv XQvipavra iavrov TtQo- 
xsCvsiv. I 

XLVm (53). Tfjv 81 vdQxrjv xad^aii^CiJaaav is 
iavr^^v rd /lm) Swd^sva rciv C%%"vg)v^ orav 6vv- 
syyvg y^ xoXvii^av 8Ld rrjv vdQxrj6LV 6vXXafipdvsLV. 

XLTX (54). Tdg 8h xaXov(iivag dXciTtsxag, 
Srav atad^cjvraL ori ro ayxLiSrQOV xara7tsitcixa6LVy 
ava8Qaiiov6ag dvcad^sv r^g OQ^Lag dTtorQciysLV. 20 

L (55). Tdv 8s noXvnoSa xararC^s^^aL rQO- 
qyqv sCg rdg ^aXdfiag, xal orav rd %Qrj6nia dva- 
Xdtfy^ rd dxQsta ixfidXXsLV^ xal rd 6vvsQx6(isva 
X(3v Cx^vSCcav inl rd ixpsfiXrjfiiva d^rjQSvsLv^ TtOLOvvra 
xo XQ^l^^ TtaQaTtXfj^LOv olg Sv iyyvg y XCd^OLg • xal 25 
oxav q^ofirjd"^ 8h rovro TtoLstv avrov, 

2. dv^dvBa&aL B. ex Aristotele. avaCvscd^cci cod. | 5. 

disxov cod. I 12. tQOxosidhg cod. | 13. tovt' cod. | 15. ^ad^aX- 

xs 
(iCaaaav cod., corr. Niclas. | 17. vdQ%7jaCv^ avXXafifidvstv 

cod. I 24. noiovvtai 9i B. noistad^ai Locella. 16 ANTIGONI 

LI (56). ^I8h xal tov vavxCXov TtoXvnoda olq 
icoist nsQLttdv* S%Bt, nev yag oiStQaxov^ o acara- 
CtQeifag avacpsQBtaL^ vva QaStov dvBVBX^ hbvov* 
avGD^Bv 8h yBv6(iBvov ^staCtQBfpBiv' i%Biv Sh [istaliv 

5 tSv TtXsxtavciv inC tt 6vvB%ig olov vfidva Tial tovta 
otav 7tvBV(idtvov y ScnsQ lCtC<p iQri^^^aL^ dvtl Tdjda- 
lC(ov 8h <^Svoy TCaQaTtad^LBvat tc5v xlsxtavcSv, 

Ln (57). Tdg Sh (isXCttag d^viimiidvag wcd 
tov TiaTtvov Tcal TcaxoTtad^oiioag tots (idXufta fiikt 

10 io^CsLVj tbv Sh XoLTtov %q6vov q^sCSs^d^aL^ dg tQO- 
q)^g %dQLV aTtotLd^sndvag. totg dno tcSv SdvSQCov 
Ss SaxQvoLg SLa^QCsLV to ^fi^^vog t(DV dkkcnv svsxsv 
di]QlG)V' ag Sh av dTtOKtsCvcD^LV al %Qri6tal [idXLttaLf 
TtSLQdad^aL fihv avtdg il^cj tovto TtOLStv idv dh ica 

is roi) 6(i7Jvovg dTtoxtsCvcD^Lv iKcpiQSLV, tovg Sh q^dh- 
Qag xaXovfiivovg xaTcovQystVf idv Xdd^caCLV 7CaQSL6' 
sXd^^vtsg' sCaiQ%ovtaL Sh aitavCcog- trjQstad^aL ydq 
avtovg xal iitl JtaacSv tpvXaxag slvaL, slvaL Sh 
avtdg tstay^iivag ig)' sxdatco t<5v iQycDV, xal tdg 

20 fihv dvd^og^oQStv , tdg Sh xatOQd^ovv td xrjQCa. dvtf- 
%SQaLvBLV S^ avtdg xal f^ SvCcoSCa f^g tQog)^g xai 
tip l^vQ^y xccl tb stSQCttcaiia Sh i^a) dcpLSvai. xcA 
tdg iihv TCQsapvtiQag stacD iQyd^sad^aL. a^pr^xa S' 
av kd^ri tLg tav axsXdv xal totg TCtSQOtg ia fioiir- 3. dvaa)6QSzai\av(o (psQStaL Meursius — nsvov^ ^divov' 
cod. I 7. Svo add. Schneider. | 9. filv ~ cod. fiiXi »chneider 
exAristotele{iWEiV = ME-4I). | 12. $st %qiIsl/v cod, post 
rasuram, antea fuerat ^ta pro $si. | 13. dnotitstvoiaiv cod., 
sed flo in ras. fort. supra ov. | 19. iq>* sytd — fftm cod., 
iq>' ^naatov Aristot. | 20. dva%s/QaCvsiv cod. | 23. nqsafivts- 
Qag cod. I 24. ntSQOtg — (prjaLv] nQOtiQOLaaQo^Pai ^ nQO- 
nitsa^ai -i- q)7}aiv cod., emend. Meursiua ex Anstotele. HISTOR. MIRAB. 17 

fistVy TtQO^Tthe^d^ai (prioiv xovq axivxQov^y t<Sv d' 
i%6vx(Qv To KBVXQOV ovdivu. 

LIII (58). Tov Sh ^ovcjTtov yCvac^ai (isv (pa- 
0tv iv IlaiovCa, iv rcS oqbi, MaQCdvipy odovxag Sh 
Tovg avGD^iv oi5x i%SLV^ cSotcsq fiovv^ ovS^ al^^o s 
rmv StxaQatcDv ovSiv^ xal takka TCQoaa^tpsQlg alvai 
T^ tavQC). Slcdxohsvov Sh TtQoaa^poSsiieLV TtoQQo- 
^ev, xal triv xoTtQov^ otav Tteg^oPrniivog tovto 
7C0L7J6fjy iitixdsvv ovtog Sots tdg tQC%ag aTtOQQStv 
TiSv xvvfov av S' avsv (po^ov tovto, TtOLfjOfjf oiJ- lo 
dhv Ttdc%SLv ovSh pidjttsOd^aL, 

JAV. . . . o d' av oxsiiiJrj xal iyxvov noLriCri^ 
Tovtov TtdlLV Qv% SyttsGd^aL. (59) tc5 Sh Uxtid^aiv 
fiaCLXst LTtTtov q)aal ysvvaCav ysviod^aL* tavtrj tov 
i^ aii^Ajg ysvvijd^ivta 7tc5Xov itQoadysLV^ Iva oxsvay^ 15 
Tov d' 01; d^ilsLV dg Sh nsQixalv^avrsg TCQOiS- 
^yayov tijv iTtTtov dvafi^^vaLy dTtoxaXvcp^sCCrig Sh 
iSovta tb . TtQOOcDTtov cpsvysLV xal xataxQrjfivCaaL 
iavtov. 

LV (60). TiSv d^alattCov Sh ^^cav rjiiSQcitatov 20 
elvaL SsXfptva' xal yaQ itQog natSag iQC3tLxc5g ixsLv^ 
olov nsQl TdQavta xal KaQCav xal akkovg tditovg 
xokXovg. iv Sh KaQCa Ssd^ivtog Ssltptvog xal tQaii^ 
(lata la^dvtog wcoXXd TtaQaysviad^aL TtoXXovg iitl 
PoTJ^SLav sig tov h^iva, scjg dg)ijxsv 6 ahsvg. 25 

LVI (61). IIsqI Sh tov toxov tc5v Xvxov (ivd^L* 

3. (lovmnov nos in ann. Austr. p. 123 fiovoozov cod. /to- 
vanov Aristoteles (lovoona Aelianus. | 10, tivv&v W. et Ari- 
stoteles Tcri^t^cjo^ cod. | 12. principium sententiae excidisse 
probat W.: agitur enim de elephante. 1 14. ysvvaiov cod. 
yBvvcciav Meursius. | 25. aZ*«vs] Plinius in Aristotele legit 
paaiXfvs. 

« BaBlTM NAT. 80BIFT. OB. I. ^ 18 AOTIGONI 

x6v XV tskBlcDc 8LBi,iQ%^ai xal oiioi6g icriv xal tf 
(SvvBLdoti. q>7i6lv yccQ adtovg anavtag iv dBxadiio 
^'^fiiQaigy. tov iviavtov tixtatv, elvav dh tovtov 
attiovy (og 6 ^oyog^ otc iv t/3 i^fiiQaig tijv ArpA 

5 jtaQSx6iii6av i^ ^TTtsQfioQicov slg ^iiXov kvxaivav 
g)aLV0(iiv7]v. 

LVII (62). T^v dh ykavxa xal f^v xoQcivijv 
^olsiivag slvaiy triv [ihv xoQcivrjv KyfpaQnd%siv tit 
(pay f^g ylavxog [isd'' fiyiiQav 8ia to (li] fiXinsw 

10 xYiv yXavxa^ rijv Sh yXavxa trjg xoQcivi]g vvxtcnQ 
Sia to tiiv xoQcivriv [i'^ oQav • Sio xal XQateiv av- 
t(3v f^v (liv vvxtcDQ, tijv Sh ftf-^*' i^iiiQav. 

LVin (63). Kai roi/ ovov «al tdv afyiS^y 
noXs^Blv iaijtotg' 7CaQL6vta yaQ ^iis^^^av slg tag 

15 axdvd^ag • Sid ts ovv toiko xal otav oyx^f^i^tai, 

ix^dXksiv td cJa tov atyC%^ov xal tovg vsottovg 

(poP(yv^ivovg ixTclTttsLV' tov Sh Sid tijv fiXd^v 

tavtrjv xokdictSLV td sXxrj avtov ijCLTCStofisvov. 

LIX (64). Kal tov atadXcava Sh noli^LOv sl- 

^ vaL tfj dXdTCBXL , tov Sh x6Qaxa xal tijv dXdTCSTUt 
(ftXovg' ^oXs(istv Sh xal tov x6Qaxa t^ at^sdXcDvij 
Slo xal tv7Cto(iivrj tfi dXcinsxL ^ori^stv. 

LX (65)* Tovg atn6Xovg Si (pi]6L Xiysvv 5rt, 
orav tdxLdta 6 i]XLOg tQaicy^ dvtL^Xijcovaai aitp 

^ at alysg xatdxsLVtaL. (66). tovt(p rt 7CaQa3cXrf6Lov 
Avxog t6tOQst' (prjal ydQ iv Al^vi] td xf^vrj tSv 

3. '^fiigatg add. Meursius. | 8. vtpagndSstv td ad addi- 
dimus ex Aristotele, cf. ann. Ausb:. p. 123. | 14. *^vso9ul 
Meursius ex Aristotele Hvse&at cod. | 16. oy%r^aatxo (sic) cod. | 

16. rijff ttlyl^ov cod. xov Bast ex Aristotele. | 19. Tov-f--:- 
iodXmva cod. aladXoiva Aristoteles et Aelianus cons. Plinio. |* 
21, icdXmvt cod. | 23. $h, (paal cod. emend. Schneider. HISTOR. MIRAB. 19 

fikv aKlov XQOvov rcc ^ihv avtots ivavvia^ toc d' 
tSg lxv%sv oiOLfia^d^aiy ty Sh vvxt£, xad'' ijv tov 
xvvog dvatokri yCvsxai^ TtQog a^dto to aCxQOv 
i^tgaiiiiiva , xal tovtu) tsxiiriQip t^g inttoX^^g tovg 6 
ixet XQfj^d^at. TcXriv oya ^AQiCtotiXrig xc^Qlg trjjg 
icbqI tovg fiiovg t(Sv %<pG)v ivtQBxdag xal toiavtd 
tiva SiBl^iQxstai, vcdvv TtoXXi^v iTtiniXBiav TteTtoiri- 
uJvog iv totg nXalatovg avtc5v xal olov ^Qyoo* ov 
nagioyip XQcinevog ty TteQl tovtcav iirjyjjaei, ta lo 
yovv ndvta <y%«d6i/ ifido^7]xovta nsQl avt<Sv xata- 
pifiXfitaL fiifiMay xai nsTtslQatav i^riyritLXciteQOv 
rj CatOQLXcitSQOv iv exdotoig dva^tQiq^sad^aCj . . . 
TCQog triv T^iietiQav ixkoyriv imTtoietv ix ts tovtcov 
tSv TtQoecQri^ivcJV avt^ to ^ivov xal itaQdSo^ov i^ 
xal ^TteQiy t(3v aXXov imSQafietv. 

LXI (67). ^iyeL yovv td x^Q^^^^ ntdvta dva- 
nvstv^ o6a nvev^ovd ix^i^ 6g)ijxag Sh xal fieXiaaag 
ovx dvanvetv. 

- LXn (68). "06a te xvtstiv ix^i ndvta xal xot- 20 
XCav, o6a te xoiXlav <oi5> ndvta xal xv6ttv, 

TjXTTT (69). "Avat{i,a Sh elvat noXkd ^ihv t<Sv 
iiptovy xa^^dXov Sh 06 a nXeiovg noSag ix^t tettdQcav. 

11. mg.: ariii^Biov x6 nXri^os tmvnsQl ^cioav 'AQiatotiXovgpt- 

pXCtov. 1 14 — IQ.ngog — imnoistv nQorjQrifLSvaiv avxmi z6 ^ivov 
xal naQttdo^ov kn ts xovtmv xal t&v akXoiv ini9gafi,stv cod.; 
Leoparai coni.: inmoist t&v nQOStQrifiivoav avt^ (vel avTo) 
TO iivov Kttl naQaSo^ov in ts tovtav B. et W. locum cor- 

raptnm in medio reliquerunt. — nQorjQTifiivcov cod. | 18. ix^i V paradox. Vatic. ix^iv cod. | 19. avanstv cod. | 21. ov add. 
W. ex Aristotele cons. paradoxogr. Yatic. | 23. nXsCm cod. 
nXsCovg nos ex Aristotele cf. ann. Austr. p. 123 ceterum srXeto) 
etiam paradoxogr. Yatic. ^ 20 ANTIGONI 

LXIV (70). ''*Oaa 81 rQC%aQ ixsv navta ^fToro- 
xstv ovx dvti0tQ^q>st(vy Sd. 

LXV (71). ndvta td ^pa xivslv tr^v xdto 
Ciaydva jtkrjv roi) ytotaniov TCQOXodsikov toikov 
6 Si ^dvov tr^v avG). 

LXVI (72). 'Ev 'nXvQiotg slvai xctl Ilaiovbf 

fiiDVvxovg (vgy* (icivvxov dh xal 9Cxsq(ov ovdhf 

soQ&ad^aL^ (lOvox^Qata Sl xal fidvvxa olov tov '/v- 

Sixov ovov tovtov Sl xal datQoyaXov tSv fimvii'- 

10 xo^iv §xsiv gojcov ((lovovy. 

LXVn (73). T-^ff Ss yaXijg o6tovv alvai x6 
alSotov. 

LXVni (74). Td *' aQQSv toiH d-ijXsog tcXsI- 
ovg ix^LV oSovtag xal iv avd^Qcimoi^g xal [totg'] aX- 
15 koig %(6oLg. 

LXTX (75). Ti)v Sl t(Sv imcGiv xa^SCav ictovv 
xal fiocSv Ss tivGDV. 

LXX (76). Twi/ d' skdq)G)v tovg dxaitvag xa- 
Xov[idvovg Soxstv sv tfj xsqxg) f^v x^X^^v Sxbvv. 

80 LXXI (77). Tovg Sh Ix^vg ovx Bxblv 6t6[m- 
XOVy Si,6 xal t(ov (isydkcov, stSQOV otav Sidxaeiv 
sldttova, nQOOstCntsiv ti^v xoiXCav slg ro Ct6(ia, 

LXXn (78). Tovg Sh oq>Sig nksvQag §x^lv I. 

2. dvtiax^itpBi cod. dvriarQitpsiv nos cf. ann. Austr. 
p. 124. I 7. (lovvvxovg' fiovvvxov dh 'nal SUBqm cod. — vg 
ex AriBtotele add. Meursius. | 8. (lovo-KSQOizd ts xal fimw- 
Xatov xov cod., in margine arjfiSLOv nsQi fiovo%iQa>xog. — 
fimvvxoc olov coni. W. f 10. fLOvov nos add. ex Aristotele, 

ann. Austr. p. 124. | 18. in margine cod. : dxoiitvat noid nsQl 
{tig corr. Bast.) iXdqxov jjXtx/a. | 19. t^] cf. ann. Anstr. p. 
124. I 21. ^tsQov cod. ^tsga 6. W. cf. ann. Austr. p. 124, 
ivCoig EOpke, verae codicis scripturae ignarus. HISTOR. MIRAB. 21 

xal o(i^ara dh avrtSv idv xig ixx£vt7]6ri^ xad^ccTCeQ 
xa tc5v ^^Atddi/ow/, itdXiv yCvsC^^ai, 

LXXni (79). T(Sv d' Ix^vGiv tov axdgov fto- 
vov (irjQvxd^SLV, 

LXXIV (80). Tov Sh Xiovtog ovtcag Blvai td 5 
66ra CtBQsd S6te noXkdxig xo7Cto^svG)v tcvq 
ixXdiiTtSLv. 

LXXV (81). 'Ev 0Qvyia 8h povg slvaL, o'l xl- 
vovci td xiQccta. 

LXXVI (82). TQ^xccg dh i%BLv tc5v gcocoi/ Saa lo 
na^d xal ^wotoxay fpoXCdag dh o6a Tte^d xal aotoxa, 

LXXVII (83). ''Hdrj 8i tLCLV xd^vovOLV TCokLag 
yCyvs0^m, vyLaCd^stCLv dh icdkLV (is^aLvag, 

LXXVm (84). Tov 8h iv tfj XaXxL^Lxy icota- 
liov tov inl &Qaxrjg tbv xakov^svov KoxQvvvav i5 
jCLOVta td jCQoPata ^^etv td ysvvci^sva fiiXava 
TCOLStv. xal iv tfj *Avtav8QLa 8vo 7Cota[iovg slvuLy 
cSv tbv (ihv Xsvxd^ tbv 8h (liXava ysvvdv, 8oxstv 
8h xal tbv Uxd(iav8Q0V ^avd^d icoLStv^ S^b xal tbv 
TCOLrjf^v dvtl Uxa^dvSQOv Sdvd^ov avtbv iCQoCayo- 20 
QSVSLV, xal iv tfj Ev^oCa 8h xatd trjv ^AttLxr^v 
tiqv 6yvoQC^ov6av ty XalxCSL 8vo jcota^oC, KiQCJV 
xal Nr^Xsvgy Sv al f yvvatxsg idv tcsqI tb avXXa^- 
fidvsiv ov6aL 7cCc36lv^ idv ^hv dnb TCota^ov KiQCJVog^ 
liiXava tCxtovCtv, idv 8h aTcb tov JSrjXicDgj Isvxd, ^ 

LXXIX (85). Tovg 8h ^vQ(irjxdg q^r^CLV vitb 

3. xov aiiccQOv fLovov^ Toy%X7jQOfi6vov cod., corr. Meur- 
siiis. I 4. ii-ij fvyxd^siv cod, , corr. Bochart ex Aristotele. | 
11. xal f.J Ticciato ytal foootoxa cod. — o5or.] ^cooToxa cod. | 
17» «otfir cod, I 19. = Iliad. 20. 74. | ^\,' iraXi%7iv cod. corr. 
Meursius. | 22. ^iaXxCdi cod. | 23. yvvatvLsq cod. alyBg Politus 
oves Plinius nqo^ata Strabo. 22 ANTIGONI 

oQLydvov 9cal ^'bIov Tts^iTeartoiiivovg ixXeijestv tag 

fiVQiii]xiccg. 

LXXX (86). T^v d' iy%sKvv ovr' Sqqsv slvat 

ovts dijXv, 

6 LXXXI (87). Tovg 8h iciQSixag^ idv xax' 

&VS110V 0t(Sai,v al d"ilksiai tSv aQQiv&v^ iyxihvs 
yCvsc^ai, 

LXXXn (88). Tov dh xaloviisvov d6tiQcc ovta 

didd^SQ^ov slvai^ So%'^ ovttva Sv Idfijj tiSv t%%iimv 

10 TCaQa %Q^^a d(fysq)%ov noistv, 

LXXXm (89). "E^stv dh xal anoyyiov alksfhi- 
6lv' dv "^aQ yiiXXovtog dico6itdv XQoaCc^T^ai^ 6v- 
GTcda^ai xal iQyov slvai dfpsXstv tavto 8* 3v &vs- 
fiog ^ xXvdov fj yivs^d^at, 

15 LXXXIV (90). Elvav S\ xal iv %i6vi ^<pa 6x&- 
XfjxosLdrj Sa6ia, iv Sh KikcQp ov 17 %aX%txig Xi&og 
xaCstav^ yCvsCd^ai %^qCov ^v%q& [ist^ov iivcmv. ti 
«iJro Sh Kal iv totg KaQv6tCc9v ^avsvytfiQCoig. 
dTCodv^^xsvv Sh td [ihv tijg %v6vog^ td Sh tov icv- 

80 Qog %c}QLi6(isva, (91). tfjv Sh 6alapidv8Qav apsv- 
vvsbv ro nvQ. 

LXXXV (92). nsQl 81 tov "TTCavcv TCotafiiv 
rov n:sQl B6<S7Coqov tdv Ki(i(iiQLOv tcsqI tQOxdg %sv- 
liSQtvdg xataq^iQsed^aC (prjaLV olov ^vXdxovg lul- 

25 lovg QayfSv^ itp^ (Sv ^yvvfiivav i^iQ^s^d^av fjSov 

1. iKlsCnsLv W. ex Aristotele iXXCnBiv cod, | 16, iv 
nviCQm y' ovv %aX%Cxig cod. | 17. yCvsad^ai nos.cf. ann. Austr. 
p. 124 nal yCvstai cod. — fivcav cod. 1 18. &"rjQCotg cod. jr«- 
vBvzriQCoLg nos, ann, Austr. p. 125. | 22. in^margine: aij^stov 
9r«pl tov 'naXoviiivov intBaXXovtog icpov o (aCuv i^pkigav ^ji 
— Tnavtv ex Aristotele Bast vndviov cod. j 23. ^oonoqov 
cod. I 24. (paoiv cod. corr. nos. | 25. nriyvvikivmv cod. HISTOR. MIRAB. 23 

nrsQaxov tBtQ&TCovv, ^rjv dh [liav '^^dgav tdiov 
dh xal ro meQCDtdv tstQaTCovv slvai, 

LXXXVI (93). Ta Sl ^iirivri anoXlv^d^at, idv ts 
r^sfLov^^sg (i'^ ivyc50LVy idv ts tovvavtlov ^okkoC, 

LXXXVII (94). Tovs 81 axoQJtCovg tovg xsq- 5 
0aCovg vno tfSv tixvov aTCod^vi^^xsLV. xal fpaXdy- 
yva Sh xtsCvstv riji/ tsxov^av, noXkdKig Sl xal 
rovg aQQSvag' &vvs7CC)disL(vy yaQ. 

LXXXVni (95).' 'Ev Sh t^ a(6(iatL tdiv dv- 
%Qoiit(Qv yCvs6%ai olov lov^ovg fitXQOvg ' tovtovg lo 
8h idv tLg xsvtriari^ il^iQxsad^ai fpd^slQag^ xal sdv 
rig vyQd67]j vo^rj^a tovtG) iiiTtCntSLV ScnsQ ^AXx- 
lidvL tS TtoLTjtfj xal OsQSXvSy tp SvQCm. 

LXXXIX (96). "ISiov Sh xal tovto^ vsxq(Sv 
rLVCDv tov (ivskov Canivtog ix trjg Qdxsog otpiSia is 
yCvsod^aLy idv TtQo tov tsXsvtdv ocpstBg tsd^vrjxotog 
iXxv0G}6L ti^v oOfi^^v, xal tLVL xal inLyQaii(iatLp 
7tSQiatS7ttcixa(isv ^AQ%sXdov , ov xal TtQotSQOv i^ivi^ 
0di](isvj og TtsQl t(DV d^avfiaaCov xal tovto xata- 
yQd(psL^ xaC (pti^L' «o 

Ttdvta Sl dlkrjXcav 6 TtoXvg 6(pQayC^staL aldv 

dvSQog yaQ xoCXrjg ix nvskov ^d%s(og 
SsLvdg yCvst^ o^pLg, vixvog SsLloto 6a7tivtog^ 

Sg viov ix tovtov Jtvsv^a kdfiy riQaog^ 
tsd^vsdfog gcoiji/ sXxcjv (pv6Lv sl Sh roS^ iCtCv^^^ 

ov d^av^a piaCtstv tov SL^pvr} KixQOTta. 
rovto (ihv ovv iv dxoy ts xal (psQOnivrj tLvl xal 

4. ^yff'6v///////€oaiv cod., cf. ann. Austr. p. 125. | 11. sq^. 
idv tig sdarj etg voarjfLa zovro i(i7tLntsi cod. vyQciarj coni. 
W. cetera coni. Bast. | 12. alnfiociaivi ttS (pvai^m cod. errore 
excerptoris: 'AX}C[iava tov noiriti^v recte exhibetAristoteles. ' 
13. tp8Q8Hv9et cod. 24 ANTIGONI 

naQioyayg rfj rov iTCLyQci^natog noiBl ^aQzvQia xst- 
6%av. 

XC (97). 'O 81 ^AQiatotikrig iv xrjQp gyritfiv 
ylvBC^aL t^ovy d^ doxstv iXd%L0tov slvac xai 

5 xaXet^d^aL dxaQi. 

XCI (98). Tov Sh TCotd^iLOv xqokoSslXov il^ iXa- 
%l6tov yLVBCQ^aL (iiyL6tov' to [ilv yaQ pov <oi}> iiBt- 
lov yCvBOd^aL %riv<^ByCov^ a^&tov 8h yCvBOd^ai xal BTtta- 
KaL8B7cditri%vv. 

10 CXII (99). T(Sv 81 xaQdpcjv tovs 7toXv7to8as 
XQatBtVj ov8hv yaQ vTto t(Dv 66tQdx(ov 7td6%BLV' 
tiSv 8h 7toXv7t68a)v tovg yoyyQOvg^ ov8hv yctQ av- 
totg Slu trjv kBLOtrjta Siivaad^aL tbv 7toXv7toda ^Q^q- 
ad^aL' tov 8h yoyyQov xdQa^ov, ov yccQ iioXiC^aC- 

is VBLV avtoVj dXkd xatati^vBdd^ai Slu fqv t&v 
ofJtQdxcDV tQa%vtijta, 

XGin (KX)). Tov 8h xBCtQia tprjaCv^ otav 
fpo^ri%"fi^ triv xBcpaXriv XQVTttBLVy (6g oXov tro 6iSika 

XQVTttOVta. 

20 XCIV (101). Td ya(iil;d Ttdvt^ slvaL fiLfifjtLTcd. 

XCV (102). 'TTtd xvvdg Xvttcicrig Xvttav 7tdvta 
td 8ri%^ivta TtXriv dv&QcoTtov, 

XCVI (103). Tcov ^cicDV td (laxQa aQ0Bva bI- 

vaLy td 8BvtBQa d^TJXBa. 

w XCVn (104), Kal iv AlyvTttp xatoQvtrovtag 

Blg x67tQOV VBottovg 7tOLBtv. (105). iv ZlvQaxorj0aLg 

8h (fLXoTtotriv tLvd Blg trjv y^v xatOQV^aL xal iTtt- 

1. T^] zrig cod. I 3. a. XiY////iv %7jQq} (prjalv cod. | 6. sq. 
dndiQrjtov dioQ tafiiov: xov 8l yiQOKodsiXov coa., emend. Meur- 
sius. I 7. ov add. Meursius ex Aristotele. | 21. vn6 zivos 
cod. cprr. Xylander. HISTOB. MIRAB. 25 

9dvtcc rrjv '^ia%'Ov a(X}g tovtov itCvsiv Cvvex^g^ eoDg 
yXvg)ijvcci, tcc ^d' i^dri Sh xaifisvcc av ayyaCovg aXa- 
sivotg iTCTtaq^d^^vao xal iCQoaX^atv, 

XCVIII (106). Tc5v 8a xskidovov tovg vaot- 
rovgj idv tig ixtvq)kcii6y , tc&Xlv fiXinaiv, 5 

XCIX (107). Tov Sh CiQaxa tqCa ^hv tCxtaiv^ 
a^d^avoiiivcov Sh tc5v vaottfSv 'ix^.iyaLV tov ava • ov 
y&Q SvvaOd^ai tQiq^atv Sid to rov %pdi/ov rovtov 
xovg ovv%ag avxov Sia^rQicpaC^ai xal ^riShv aQTtd- 
^aiv • rov Sh nXavri^^ivra ri^v q>7]Vi]v vTCopdXka- lo 
(fd^ai^. (108). xal ro oXG}g imaLXfag rovg yaiiilfci^ 
vv%ag^ orav ^drrov oC vaorrol SvvovraL TciraO^a^^ 
ixfidlXaLV nlriv rijg xoQcivrig' ravrriv Sh xal naro- 
lidvovg iicC rLva XQOvov ipG^fiC^aLv. 

C (109). Koxxvyog Sh vaorrovg ovSiva aoQa- 15 
xivaL' rCxraLv yaQ avrov ovx iv ry ISCa vaorraCa^ 
dkV aig rdg rov dQVLd^Cmv rj alg rdg rcSv q)<^kydfia}v 
ij vnoXatScov alOTcaro^avov ^ orav xaraq)dyrj rd 
7CQOV7cdQ%ovra ^d, 

CI (110). Toijg Sh TciQScxag noLatO^ai 6rixovg riSv 20 
^(Sv xal iiCGidt^aLV xal rQiq^aLV ixariQovg^ xal rovg 
vaorrovg orav TCQcSrov i^aydycoCLV 6%avaLV avrovg. 

CIL Tovg <ivgy Sh JCQog dXXrjkovg (id%a0^aL 
d^coQaxL^oiiivovg rp ISCip SiQfiarLy Tcotatv Sh rQa%v 
ix naQa6xavijg rQC§ovrag TCQog SivSQa xal np icrik^ 25 

2. Iv dyyBCoig XayCvoig cod. emend. W. | 3. iyitQicp^i^vat 
cod., iytnsqid^^vat. nos ex Aristotele ann. Austr. p. 126. | 10. 
ffqvriv Meursius ex Aristotele, (p(ovriv cod. | 15. '^oyiyLvviog 
cod. — ioQaKsvaiy in erasa o cod. | 17. oQvri^Cciiv cod. | 
18. Ti vffoX.] 7ivno3vct9satv cod., emend. Bochart ex Theophr. 
hist. plant. II 24. — yLataq>vyrj cod., emend. Schneider. | 23. 
vg ex Aristotele add. Schneider. | 25. tQi§ovteg cod. 26 ANTIG(»n 

liokvvovrag xal i,riQaCvovxag, tpdvai, 8i rtvag xara' 
yQdg)£tVj 6g avtog oi; nBjiBiQa^ivog , Sr^ av ig tiv 
SxBQOv oipd-aX^ov ixxoTf^^ aTto^VTJ^xet ra%img, 
Cm (111). ^lyag dh xal jtQofiara fioQetoig 
5 i^hv 6x£v6^8va aQ68voroxstv cig ro noXvj vorlots 
8h d^fjlvroxstv kevxd 88 rd yBvvd^sva ylvE6^ai 
idv vjto rfi yXdrrri rov xqlov Xsvxal tpXifisg diftVy 
liiXava Sk idv yiiXaivai, (a6avrmg 8i xnrl ixl rm 
nvQQcSv. jCQorsQOv 81 6xsvs6^aL ro aXvxov v8wif 

10 nlvovra, 

CIV (112). Tovg 81 Aaxcyvixovg xvvag novi^ 
6avrag (idXXov 6%svsiv. 

CV (113). ®av^6ta}rdri^v 8^ slvai rei rdxei 
rriv rcSv iivcjv yivs6iv' fj8i] ydQ nors r^g ^XsUx% 

16 xvov6fjg xal ivttnoXsi(p^sC6rig iv dyysCqi q^avrjfim 
[isr ov noXvv xq6vov yivg stxo6iv xai ixarov. njfg 
8h IlsQ6ixiig iv ri6vv ^ronoig^ dva^xttofiivoiv rmv 
^rjXslov rtSv ^vfSv rd i^fiQva jjSri xvovra svqI- 
^xs^d^av, 

80 CVI (114). Alyid^ov 8h Xiystai xal dTcavd^iSog 

alfitt ^oXig iiCyvv^d^ttt. 

CVn (115). T(DV 81 ttlyfSv orttv yiCa rig Xdp^ 
t6 ttXQOv Tov 6Qvyyov {i6riv d' ofov Q^qCI^)^ rag 
ttXXttg s6rdvtti olov iiSficnQCiifiivcig iyifiXsnov6ag slg 

26 ixsivriv. 

2. av vg Scjineider av tig cod. | 3. iii%on^ nos ez Ari- 
fitotele itDionsiri cod. | 9. TtQotsQov rj oxsicd^at cod. emend. 
Meursius et Schneider. — xd dXvTtov^cod, td dXvTtov Schnei- 
der, cf. ann. Austr. p. 127. I 17. tonoig add. nos ex AriBto- 
tele (*lv Ttvt tonm^). | 20. ansi^ov cod. alyl^ov MenrsiuB. | 
23. OQvyyov nos^ ex Aristotele {bqvyyov cpd. A*) oQvtCov cod. 
r^Qvyyiov Meursiut riQvyyov editores Aristotelis. HISTOR. MIRAB. 27 

OVIII (116). To dh ri]g txuSog aldotov elvav 
p,6V d0xovv • SozsKvy S% Eivai q)dQfiaxov ^XQayyovQCag, 

CIX (117). E(vvov%ov Si g^aXaxQov o^dSiva yi" 
vBO&at. (118). rag SsvteQoyovetg xQCxag tovg filv 
ix jJtaiSdg Svaip^aQivxag ovx t^xeiv^ xovg Sh v^xs- 5 
Qov anofidXXsvv srAiJv iTil rtjg fjprjg. 

CX (119). rvvatxa xCxxsvv JtXst6ta Tcivxs. 
xal fivi^iiovsvsod^av ^Cav iv titQa0iv toxoig stxo0i 
rstoxvtav xal td nXstota tovtoDV ixtQag)ivta. idv 
^&Xiy Sl xvov6a SaipLXsatiQC) iQi^Critai , ovx i%ovra lo 
ovv%ag yCvsod^at td jtavSCa. 

CXb (119b). Kal 'AvtCyovog Sl tctoQSt iv 
^AXs^dvSQsCa ^iCav yvvatxa iv titQaaiv toxstotg 
etxo6i tsxstv xal td itXstOta tovtaiv ixtQaqy^vai. 
Phlegon mirab. c. 28. i5 

CXI (120). Elvac Sh xal avSQag xal yvvatxag 
^flXvyovovg xal aQQSVoyovovg ^ o xal TtSQl rov ^HQa- 
xXiovg [etOQfjtaf iv Svo ydQ xal ipSofiijxovta 
tixofoig filav avtov ysvv^^ai ^vyatiQa. 

CXII (121). rCvsad^av Si tivag xal ix %o)Ac5i/2o 
xal ix tvg}Xc5v ofioCcog tvg^Xovg xal %ci)Xovg' ijSri 
Si tivag xal 6tCy^ata ivrivo%ivai. (122). iv^^HXvSi 
S% ix trig vno rov Al^^Conog iiOv^svd^sC^rjg ^vya- 
tiQa fihv ysvidd^av Xsvxt^v^ tov Si ix tavtrjg Ai- 
^Cona. 25 8. titaQaiv cod. | 9. iHTQaq>svT(OP cod., emend. Bast. 
10. tm dXl post %vovaa ex Aristotele add. Meursius, iav dXi 
Bast epist. crit. p. 71. | 16. mg^.: ^HQatiXiovg naideg a^gsvsg 
o 9"nX8ia a. 1 17. xal 8 ood. o tiai B. Becundum Aristote- lem 

TOV .. I 23. v7to tov cod. a. ras., yno xov cod. p. ras., vno 
W., sed cf. Aristoteles: ^fj za> Al^Com (lotisvd^Btaa*. 28 ANTIGONI 

CXIII (123). Td 61 TCaidla axQi ysvrjrac rar- 
raQdxovta t^hsq(Sv iyQrjyoQota ^hv ov yskav ovSh 
SaKQvsLVj vTtvovvxa ds d^q^OTSQa, 

CXIV (124). Kal g)v0toyvofiovst 8^ viva rot- 
5 avxa ' totg to fidtcoTCov fisya Bxov0iv fiQadvtSQOis 
yCvsOd^ai^ liiHQov dh svxLvrjtoig (^tig ijtl rd noXv 
jtQoatid^slg iv sxd^toLg), olg nkatv ixerazLXotq, 
(125). oipQvg sv^slag ybaXanov jjd^ovgy TCQog rr^v ftva 
xsxa(i^svag 6tQVipvoVj JtQog tovg XQOtdipovg luoxov 
10 xal stQCDVog, (126). xavd^ovg xQsoidsLg TtovriQtag^ 
(Sta ^s0a fisXtl0tov fjd^ovg^ td Sh ^sydla x(d 
i7tavs0ti]K6ta fioQoXoytag xal d8oXs0%lag. 

CXV (127). Twi/ 81 d'riUcDv gcaW ^mxd- 

tSQOV (prjOLV slvaL JtQOg trjV 0VVOV0lciV LTtTtOVj xti 

16 tjtTtOfiavstv l0xvQ(Sg^ o^sv xal TtQog tijv fiXa0(pif- 
^tav djto tovtov fista(piQS0&aL xal tdg JtQog ta 
d(pQoSL0La xsxLVi]^svag dvsLSt^s^d^aL. tpaCvsrai dh 
xal Al0xvXog t0tOQLX(3g to toiovtov ovrtog icmg 
slQtjxivaL ^Qog rdg naQ^ivovg iv ratg Tol^6rL6w 
«o[Aescliyl. fragm. 238 Nauck]- 

-/Ltfov rat0LV dyvatg naQd^ivoLg yaiLYiXCov 
XixrQCDV dTtslQOLg pXs^^drcov ^in^^syi fioXr]; 
xal 8LaXLn(av7tQQ0i^rixsv [Aescliyl.fragm.239Nauck]*- 
(yiag yvvaLxogy ov fis ftij Xd&rj (pAiyc3v 
25 o^pd^aX^iog^ '^rig dv^Qog y ysysvfiivrj* 

iX^ S^ rovrcov d^v^iov iTtjtoyvd^ova. 

7. intcctiiiotg cod. | 9. otgvtpvovg' cod. | 13. QOKinmttQOv 
cod. p. ras. tQontncateifov cod. a. rag. ^onincotsifov Sahna- 
sius. i 15. htnofiavCav cod. | 21. ^Sa>v tatg cod. fi&v taiw 
Nanck. | 22. aatsi fiTiBXsfAfAatmv cod. dneCQotg pisfiudtmv 
Heath. — QsnipovXrj cod., corr. Salmasius. | 26. ^] rjteoS, | 26. 
^X(ov cod. Ijj^o) Salmasius. HISTOR. MIRAB. 29 

^oXXav di ovxGiv^ (Sv TtatayiyQatpsv *AQi0toxikrig^ 
ijcl to0ovtov rjdvvTJd^i^iisv i^fiEtg sTtl tov Ttagovtos 
xa fisv ixXsl^aLj ta d' dvafivi]0d7Jvat.l 

CXVI (128). 0^0lv d\..6 L0tOQLoyQdq)og 'Aq- 
0dfii]V tbv ndQ0i]v svd^vg sx ysvstrlg oSovtag ixsiv. s 

CXVII (129). MvQ^Clog ds 6 As0fiiog Ao- 
^QOvg tovg 'Ot^okag tijg STCLdrifiiov iTCcovv^vag tstv- 
XT]7civaiy otc trjg x^Q^S 'trjg avtcjv ^to vScoQy o^si 
xal fidXL0ta tov Ta<piov xaXov(iivov OQOvg' xal 
^stv avtod^sv slg Q^dka^^av &07Csq tcvov^ tsd^dq^d^ai lo 
S' iv tp oQst tovtp Ni00ov tov KivtavQOv^ ov 
HQaxX^^g dnixtstvsv. 

- CXVin (130). Tdg Sh ArjfiVLag Sv060fiovg 
yBvi0^aL MrjSsCag dipLXOfiivrjg fist' ^ld^ovog xal (pdQ- 
(laxa ifiPaXkov^rjg slg trjv vrj0ov ' xatd dij tin/a i5 
XQOVOV xal fidkL0ta iv tavtaLg tatg ^(liQaLg, iv 
odg [0tOQOv0LV tiqv M^^SsLav TcaQaysvi^d^aL^ Sv0ci' 
SsLg a^dtdg ovtog yCvs^d^aL , cS0ts firjSiva 7CQO0LivaL. 

CXIX (131). 0s67co^7cog Si g)rj0LV 6 l0toQLO- 
yQdg)og to xaXov(isvov dxovLtov yivs^^aL (isv tcsqI 20 | 
^HQdxXsLav trjv iv t& n6vtci) tatg 6vofia^o(iivaLg 
^AxovaLg , Z^sv xal trig JCQo0rjyoQ(ag tstvx^flxivaL^ 
SvvayiLXov ivaQycig d' ov ovx ivsQystv ovSiv^ av 
TClri tLg TCjjyavov tavtrjv trjv "^(liQav ' (30ts KksdQXOV 
Tov tvQdvvov xoklovg dnoxtsCvavtog ipaQ(idxp xal 26 

4. nomen aactoris excidit. | 6. in margine haec legun* 
tar: ' arifisiov Si* j}v aiziav rivhg rav Aoxpcov o^olai' xa- 
lovvtai^. I 7. iTnSrjfiCov nos cf. ann. Austr. p. 1'2S iTti&v- 
(liag cod. , delet Meursius, STCLSrjfiCag Xylander. | 8. to vdtog 
add. MeursiuB ex Strabone. | 19. in margine baec adnotata 
Bont: 'ai^fisiov oxi x6 nijyavov t^v tl q^ccQfianov.^ \ 24. aya- 
^ce<^;i;ov cod. KXsaQxov ex Athenaeo et Justino emend. Mer- 
cnnalis. 30 ANTIGONI 

nsiQCDfisvov Xavd^dvBLVj dg iyevsto 0v(kg)avsgy rovg 

7Clsi6tOVg 'HQttXksCOtfDV OV TtQOtSQOV il^tSVai 7tQ6 

tov g^aystv Tcvjyavov. yQafpsv dh xal trpf TtQotpa^tv 
xal Ti}i/ aQxrlv il^ '^g ag)di] OtpoSQa (laxQfogy Sio 

^xal 7taQsksi7tO(isv, 

CXX (132). 'O di tovg 2Ja(iLaxovg SQOvg 6vyys- 
yQag)(6g inl t(Sv TtQcitcDV TiXrj^ivtov lAvd^rpcciv [tfSv] 
nsQl ^EQa6i0tQdtLQV tpri^iv %sXiS6va Xsvxr^ q^a^ 
v^vai. 

10 CXXI (133). "iTtTtvg Sh 6 'Priytvog [ptsQl t&v 

Isyofisvcjv tdjtoiv (p%^sCQSiv td ifi7t£jttovta] toiov' 
tov ti yQaipsL, q)rj6lv [iv *^d"ijvaig inl f PaOLlscag 
f 'EjTtaLvitov t 6Xv(i7tLdSog sxtr^g xal f tQLaxo6tijgy 
iv y *^Qvtd(iag Adxcov VLXa atdSLOv"] f^g IkxsUag 

16 iv IlakLxCoLg olxoSofifid"^vaL tOTtoVy sig ov o6tLg 
av slaikd^rjj sl (ilv xataxXLd^sirj , djtod^CxsL^vy^ sl 
Sh xsQLJtatoCrj y ovSsv 7td0%SLV, 

CXXII (134). ^lotoQsltaL Sh xal TtsQl rijv 
Asvxr^v vrj6ov (ii]Shv xmsQaiQSLV Svva^d^ac tc5v 

20 oQvicDv trj nt7]6SL tov tov ^A%LXXici>g va6v. 

CXXni (135). Kai 7toXXa%ov Sh Solxsv t6 ts 
tmv paQdd^Qov xaXovfisvcov xal XaQG^vicav slvai 
yivog^ olov o tB KifiPQog xaXovfisvog 6 nsQl 0qv- 
yiav §6^vogj cjg EvSol^6g fpri<SLv y xal to iv Adt(i& 

25 0Qvy(ia. 

6. Zqoyq cod., emend. W. | 7. iia^ritmv cod., emend« 
Schneidewin. | 8. *EQaoi<fTQdti.ov Menrsins '^ooatQatov cod.» 
ann. Austr, p. 128. | 10. Innvg G. J. Vobs Innoav cod. — 
nsQl — ifinintovta delet C. Miiller, cf. ann. Austr. p. 129. | 
15. naXrimoig cod. IlalUoig Meursius. — ol^ovoyLYiQ^riyai. 
cod. I 16. ano^vria%Bi cod. | 23. KiuSQog] = KififiBQog Pnot. 
p. 166, 23 an = KsQpijoiog Strab. XII. p. 680? HISTOR. MIRAB.- 31 

CXXIV (136). Kal ta r^ asXrjvrj 0vvavi,av6' 
fisvd rs xal (Sviifp^Cvovxa^ olov xa r(ov fivtSv ijjcata * 
kdyetaL yaQ xal 6vyinkriQoviS^ai xal avfig^d-ivsLV 
xal ^vvavl^sad^av t(p fii^vCj Sio xal TtaQct nokkotg \ 
iv jtaQOi(i£ag slQrj^d^aL [isqsl inl t(5v d'avfia0t(3v 5 \ 
tsQatan^' (ivc5v rptata, (137). xal ta tc5v %aXat- I 
tloyv 8\ i%iv^v oja tavto %a0%siv, tdiov dh xal 
t6 ndvtag avtovg i%si,v nivts xai tcov dlk^^kov 
SLS6trix6ta xal tcsqI tr^v nsQiq^iQSiav tov oCtQdKxovy 
xrjxXoVj Scts t0ag tctg ix rov xivtQOv nQoCnlntsiv la 
a^dtfi. 

, CXXV (138). ^aalv Ss xal tcsqI tov tijg 'Ita-- 
Xlag TtOQd^fiov ip^Cvsiv xal nXriQOViS^ai xatd triv 
fAsCco^LV trig aski^vrjg xal av^rjaiv. 

CXXVI (139). 'EkXdvvxog S' 6 Aia^iog iv ®rj- i5 ' 
fiavg taZg AlyvTttCaig CatOQSt aTtrjkaiov iv a0tSLy 
xa%'^ o slvai tdg ^sv tQvaxdSag vi^vsfiCav^ tdg S\ 
aXXag iqiniQag avsfiov. (140). S6^ai S' dvs^ita0t6v 
TL i%SLV xal Sv07taQatrJQi]tov ^ ixloyTjj xad^dxsQ 
6 EvQinog tatg s^So^avg ov 0tQig)StaL^ xai otL oC^ 
livQfirjxsg tatg vov^rivlaLg dvaxavovtaL, . 

CXXVII (141). 01 ^s3iq)oi Sh Xiyov0LV, otv 
iv t^ naQva00& xatd tLvag %Q6vovg ro Kodqvxlov 
tpaCvs0%aL %Qv0osLSig. Slo xai tdv 0lX61^svov ov- 
Ssig av slxovokoystv stnoL Xiyovd'* ovtcog* «5 

1. mg.: arifi>Biov ttiv naQOiaCav fiv^v ^nara itp' ojv 
XiyBtai, I 2. fivav rjta rjnata cod. | 4. tmv vvv si cod. tm 
inpfl MenrsiuB. | 14. xal supra versum, cod. | 15. iXXaviTtog 
cod. I 71. (ihv Tag fihv cod., prius fihv delevit Meursius. | 23. 
naQvaoam cod. | 25. avBi%otoXav,stv cod. a. ras. avsmotoXa- 
Bstv cod. p. ras. av stiiaioXaXstv Glinton av sUovoXoystv 
E5pke avsLnotoXaXsiv Meursius av HOfinoXa%stv Bast. 32 ANTIGONI 

ccvtol yaQ 8id IlaQva^eov . . . 

%QV60Q6(p(OV VV(ltpBCDV stOCD . . . d^aXdfKOV, 

CXXVIII (142). 'Ev 8i totg ^vlXocg Uyetai 
rag Jtol^vag Sca ^ifiTCtrjg fiyiBQag ^oti^BOd^ai. (143). 

5 tovtov 81 teQat(D8e6teQ0v iv Zaxvvd^G). vtco yag 
tovg itfj^Lag %aCvovteg e0t7]xa6iv oC tQayov TtQog 
tov fioQeav .xal tovto TCQattovteg ov TtQoaSiovtai 
vSatog ovSh tcCvovClv, 

CXXIX (144). nejtoifjtaL Si tiva xal 6 KvQti- 

10 vatog KakXiiia%og ixXoyrjv tdiv TtaQaSo^cnv^ 7Jg dva- 
yQdtpofiev o0a Ttote fiiitv i(paCveto elvai dxo^g a|t(r. 
q)7jalv EvSol^ov CatoQetv, oti iv tfj xatd Cbqov oQog 
^aldttri tijg ^Qaxijg iTttTtoXd^eL xatd tivag %q6' 
vovg a6(paXtog^ jj 81 xard XelvSovCag otv inl Tto- 

15 Xvv tOTtov S%eL yXvxeCag Ttrjydg. 

CXXX (145). 0e6q)Qa6tov Sh t^v TteQl tdg 
Al6kov V7]0ovg dva^etv ovtog inl Stjo TtXid^Qov td 
Hrjxogy cSate 'fti) Svvatov elvai Svd tfiv ^BQiiaaCav 
i^PaCvetv elg tavtrjv. 

20 CXXXI (146). ^Ex Sh r^g xatd ^7][i6vri0ov trjv 
Kak%rjSovCc!)v tovg xoXv^^rjtdg dvatpeQeiv elg Svo 
dQyvvdg %aXx6v, i^ ov xal tovg iv ^eve^ tovg 

1 sq. $La IlaQvqaaoio viovxo x.v.—staa dvd d^aXdfimv Heyne 
Sid nagvaaaov ntvxag T^vsfioiaaag- staoD laav &aldfi(ov 
Bergk. | 3. (pvXXoLg cod., sed vXXoig fortasse in rasura, ^vX- 
Xtoig Meursius. | 10. dvaygaq^oiisvog, anots, sed " in rasura, 
cod.; emend. Bast. | 14. x^^^^^^^^S cod., emend. Meursius ex 
Stephano. | 16. yXvnsag cod., defend. B., yXvKsiag Bentley. | 

16. QsoffQaaTog 31 tag ns^ rdg oXovg VT^aovg cod. | 20. Srj- 
Xov v^aov cod., emend. Meursius. | 21. naQxV^ovia^v cod. 
emend. Meursius. — stg Svo oQyvtag] cf. ann. Austr. p. 129 
sv Svo oQyviag cod. — {sig Svo OQyvidg Bast.) | 22. qxxivsm 
cod., corr. Meursius. HISTOR. MIRAB. 33 

iJjrd ^HQttKksovg dvarsd^svras avSQidvraq elQyd- 

CXXXII (147). Msyaa^evriv 8s xov %a 'IvdLxa 
ysyQafpora l0roQStv iv rrj^xard rriv 'Ivdvxiqv 0"«- 
Xdrry dsvdQsa q^vsCd^ai, 6 

CXXXin (148). UsqI 8h rcSv Ttora^cov xal 
XQTivcSv Avxov (idv q)ri0tv Xiyeiv, ort 6 ftei; Kd^ixog 
^aXdrrrjg^sov^fjg <^akiy ^st^ 6 di f Kditatog xal Kql- 
[icadg OTL rd (ihv smjcok^^g rcov vSdrcjv slal ^vxqol^ 
rd Sh xdro d^SQiioiy rov S' 'fyiQav ix iiidg Ttr^y^g lo 
<y;ijtgoftaT;ov t6 ftii/ dXvxov r(ov qsI^^qcdv ixsiv<^ rb 
Sh norLfiov. 

CXXXIV (149). TL(iaLOV Sh rciv sv 'IraU(f 
norafKov [(JroQStv KQad^LV l^avd^i^SLV rdg rQCxag, 

CXXXV (150). IIoXvxQLrov Sh xaraysyQatpivaL i5 
xov fihv iv UdXoLg ov tl^svScSg cjvofid^d^ai ACTtaQLv^ 
dkV ovrcog dnoXLTtaCvsLV cS6rs /it^ TtQooSstod^aL 
dXsCfifiarog y rov Sh iv na[i(pvXCa Mova^LV djto- 
Xl^^ovVj idv rLg i^pdXrj aroL^riv 7} nXCv^ov, 

CXXXVI (151). 'nsQl Sl xfiv rcjv 'AyQL^v^ 
SQax(Sv x^Q^'^ (priolv Jtora^ov TtQO^ayoQSvofisvov 
Ilovrov xara(piQSLV XCd^ovg dvd^QaxciSsLg , rovrovg 
Sh xds^d^aL (liv^ Ttdv Sh rovvavrCov ndox^^'^ '^^^S 
ix rc5v l^vXcDv dvd^QaxsvofiivoLg' vjto fihv yaQ rc5v 
^LTtCSav TtvsvfiarL^oiiivovg opivvved^aL^ rc5 Sh vSari 25 

» 

l. inQoiMXiajg cod. — dvaxi^svxag cod. | 7. xa/ii/dxoff cod., 
emend. Meursius. | 8. (f^ovarig cod. , emend. Jacobs ^aXdcarig 
(Bovarjg fisydlrjg ali Stt 0. Schneider. | 8. nanaiog cod. — 
%QtpLiatog cod., emend. Meursius. | 10. riiiiQav cod. | 14. xpa- 

V 

xBiv ^av^i^o cod., emend. Xylander. | 16. x6 cod. | 19. ifj,- 
pdXij cod. — nXCv^ov 0. Scnneider U^ov cod. | 20. 'Ay^ftmv 
0. Dcbneider 'AyQUmv vel *AyQa((ov Salmasius dyQCoav cod. 

BXBUK HAT. BOaXPT. aB. I. 3 34 '' ANTIGONI 

Qaivo^ivovg ^iXttov xdsGd^cci^ r^v S' d^firjv avxSv 
ovdhv v7t0[iBV6iv eQTcerov. 

CXXXVII (152). Tvv 8' iv Aoveocg x^vriv, 
xa&ditBQ TtaQcc totg Aafitl^axrivotg , ixsLV iv iavv^ 
5 ^vg oyioCovg toZg xatoixiSCoig^ totOQBtv 8h xavta 
BsdytofiJtov. 

CXXXVin (153). EvSol^ov Sh triv iv "Alm 
'Oq)Cov60av tov aX(p6v navBiv. 

CXXXIX (154). Avxov Se tov^Priyivov kiyBiv^ 
10 triv fihv iv tfj UtxaviSv x^^Qa q>BQBiv o%og^ ^itBQ 
inl t(ov iSB6(idtcjv XQ&vtav, fqv Sh iv f KvOttr- 
tQata) olov iXaCfp ^Btv • tovto d' iv tB totg Ijjxvotg 
xdsiJ^at xal SvvaO^ai (pvyLata xal il^dQav la6^aij 
jtQO0ayoQSv6fiBvov KvCtitQatov, nkri6Cov\ Sh slvai 
15 tr^v ditb fihv aQXtovQov (lixQf^ TtXstdSog dvapdlkov- 
0av ovSsvog x^^Q^v tciv aXkov vSdtcoVj dno Sh 
nXstdSog fiixQf' nQog uQXtovQOv tr^g (ihv rniiQag 
xanvov dvatpiQOvaav xal nviovOav d'SQfi6v, iv Sh 
tfi vvxtl (pkoydg nXrjQovfiivr^v. 

20 CXL (155). ^AQi^ov0av Sh trjv iv UvQaxov^atg, 

ScnsQ ol XotnoC (pa6tv xal UCvSaQog^ tf^v nrjyi^v 
ixstv ix Tov xatd fqv ^HX<^syCav ^Al^pstov^ Sto xjoX 
tatg 'OXvfintxatg i^(iiQatg j otav iv rco notafi^ dno- 
nXvvcD6tv t(dv d'V(idtci}v tdg xotkCag^ oi; xa^aQav 

25 slvat triv iv trj SixsXCcc XQtjvrjv^ dXkd QStv ovd^cD, 
(pri6\v Sh xal (ptdkriv not' slg roi/ ^Ak(pBt6v i^ifikrj- 7. "Alcp praefert 0. Scbneider. | 11. TtvGtiTQdttp cod. 
MvTiCTQdtcp Mearsius ex Stephano. | 14. KVGTit(fatov cod. 
MvTiaTQOLTiov Meursius cf. ann. Austr. p. 129. | 17. rag cod. 
T^S B. HISTOR. MIRAB. 35 

^BtOttv iv insCvri g)av^vat, tovro d' [Oroget xal 
Ti^aioQ. 

CXLI (156). ©soTto^Ttov 8i (pri^iv yQaq^aiv rrjg 
fikv iv KiyxQ€oij)[(Dii0\iv rotg ©qu^Iv rov dnoyevad- 
[lavov rekevrdv ev^vg, 6 

CXLII (157). ^Ev 2Jxorov66r] d' elvai xqtivl- 
dvov ov iLOvov dvd^Qcinaov eXxri, dkXd xal fioaxrj- 
[idrcDv vytd^eiv Svvd^evov xav l^vXov 81 0xC0ag iq 
d^QavHag ifi^dlyg 0Vfiq)veLV. 

CXLin (158). 'Ex 8h r^^g JceQl XaovCav^ orav lo 
dq^eilrr^d^ ro v8coq^ akag yCveG^at, 

CXLIV (159). T^v d' iv^AiiybGivi XQrjvcSv Xiyeiv 
^AQi6rorikrij ort riji/ iilv ^HlCov ye vofii^ogiivrjv ft^ 
6a}v fihv vvxrcjv xal ^earj^^QCag yCyveO^ai d^eQfirjv^ 
ecod^ev 8h xal 8eCXrig xad^aneQel XQVOraXlov ^ iq d' i5 
aXXrj dtprc dva^aCvovrog ^hv i^XCov niSvet^ inl 
Svaiiatg 8* l6vrog t0rarat, 

CXLV (160). Krri^Cav 8e ri^v iv AC^^tonCa ro 
[lev v8g)q exetv iQvd^Qdv y cj0avel xtvvdfiaQt^ rovg 
d' dn^ avxrig ntovr ag naQafpQovag ylve0^at, rovro 20 
tf ' [0roQet xal OCXcov 6 rd Aid^tontxd 0vyyQarlfdftevog. 

CXLVI (161). Triv 8' iv rotg 'lv8txotg xQr^.. 
vr^v UCXav ov8h ro xovq)6rarov rc5v pXrid^ivrcov 
iav int^ivetVy dXXd ndvra xa^iXxetv, xal ravra 
dh TtXeCovg eCQijxa0tv xal iicl nXetovmv v8drcov. 25 

3. f^v cod. Tijs W. I 4. TiLyxilfayfJftoaiv cod. | 6. v.QrivC8iov 
. . . dvvayksvov Bentley ex Pseudoaristotelis mirab. ausc. c. 
117. KQTJvTjv ISCav . . . dvvafiivTjv cod. | 16. TiataPaivovz og 
cod. dvapaCvovtog Vosb. — nriyvvsLv cod. niSvsi (nTjSvsi) 

V0S8. I 23. SlXav — iav] 'iXavovSsyonovcpaTaTOvTcavpXr]' 
^ivxmvaiav cod. — ifipXrjd^svTajv W. | 24. inLfisvsiv cod. 
intnXetv Bast. 36 ANTIGONI 

CXLVII (162). EvSol^ov #' latoQstv r^v (^kv 
iv Kal%rid6vL xQOXoSsCXovg iv avr^ Kixsi^vy /tt- 
TCQOvq^ oiiOLOvg totg iv Aiyvjttip, 

CXLVIII (163). nsQi Sh xiiv 'A%^aiLavlav Ibqov 

5 elvai NviKfcSv, iv ^ ri)v xqtjvt^v to ^sv vScjq i^Biv 

a(patov fhg ipvxQOVj o S' av vnsQd"^g avtov d'SQ- 

^aivstv iav Si tig q)Qvfavov ri aXko ti r(5v toi- 

ovtcav ^Qoasvsyxy, ^sta q)Xoy6g xalso^dt. 

CXLIX (164). Kata Sh ti^v ^AQafiCav iv jtdXst 

10 Asvxod^sa 'A^cifiritov (priaiv yQaipsiv tov 7tQay(ia- 

tsvd^svta tov ix Mifig^scjg avdnlovv^ sig vqv xa- 

koviiivr^v "IcfiSog xQrjvriv av tig otvov S7ti%di^ xoti^ 

Aiyi/, Stoti yCyvstai ro Ttotov svxQatov, 

CL (165). IIsqI Ss Xl^vcjv Ktri^lav (isv foro- 
16 Qstv kiysL tcjv iv ^lvSotg h(ivcjv ti^v fisv ta sig 
avtijv a(pii^sva xatcj ov Sixsad^ai, xa^djtSQ rijv 
iv ULXsha xal MrjSoLg, ytXiqv %qv(SIov xal atSrjQov 
xal %akx6v^ xal av tv ifiTtiar] Ttkdyiov, OQd^ov ix- 
^dXXsvVj laG^av Ss trjv xaXov^ivrjv ksvxriv tfl S' 
20 stiQcc xatd tdg svSiaiovoag rnisQag imnoXd^siv 
^Xatov. 

CLI (166). Ssv6(pilov Ss iv fihv tfj jtXrjGiov 
I67t7trjg ov [i6vov imvri^sad^ai ndv pdQog^ dkkd xal 
TtaQd tQitov itog (psQsiv vyQdv a6(paktov' otav Ss 2. %aQxri86vi cod. emend. Holstenius. — yLOQ%o9BlXovq 
cod. — h avx^ cod. — ^xbiv add. Bentley. | 15. IsyBtai 
cod. Xiyei Bentley. — fi^v supra versum, cod. | 16. %axa- 

dsYsad-ai cod., jtara) ov S, 0. Schneider. | 20. i9i,aSov<fag 
cod., emend. Holstenius. | 22. iSlsvotpilov C. Miiller (hiat. Gr. 
fr. IV. p. 530) ^rivocpiXov cod. | 23. lonnrj cod. — inivii- 
Xsad^aL Meursius. imdsxstfd-ai cod. HISTOR. MIRAB. 37 

yCyvritai xovro^ TtaQa totg ivtog tQidxovta (StadCcnv 
oixov0iv iovd&av ;|^aAxG}ftar<r. 

CLII (167). Triv Sh iv totg UaQfidtaLg XCfivriv 
'HQaxlsCdfjv yQdfpBiv^ ort ovSiv tiSv 6qvscdv vjtSQ- 
aCQSiv^ tb ds nQOCsk^^ov v%6 tiig ocJft^g tsXsvtav 6 
o dij Kal jcsqI tYjv ^AoQvttiv Soxst yCyvs^d^at xal 
xatC^xvxsv ij gyfj^fi naQa totg TCksCetoig. (168). 6 
6s TCiiavog tovto filv tl^svSog riysttai slvar td 
nXst0ta yccQ xatatv%stv tdSv si%i0^iv(Dv naQ^ avty 
SiaitdC^ai ' ixstvo ^ivtot Xiysv , SiotL 0vvSivSQ(ov 10 
vomov i7Ct,xsc^iv(DV avtrj xal nokXcSv xXdScov xal 
(pvXXiov Sid td nvsv^ata t(Dv ^ihv xataxkco^iv^ov^ 
t(ov S\ dno^stoiiivcov j ovSiv icttv iSstv in^ avtr^ 
i(ps0tr{x6g^ dkXd StafLivsiv xa^aQav, 

CLIII (169). 'Ex Sl trig iv Zaxvvd^p kC^vrig^ 
fpijalv EvSol^ov [otoQStv^ oti dvatpiQStai nC06a^ 
xaCtov %aQS%ov6rig avtrlg ix^vg' o ti S^ av iyifid- 
^V^ ^^S tavtrjv, inl d'aldttrig (paivs0^ai tsttaQcov 
ovtcnv dvd fii0ov 0taSCcDV. 

CLIV (170). jdvxov Sh nsQl trjv iv MvXacg^ 
trig HixsXlag SivSQa (pvs0^aL^ Sid yii0rig d' avf^g 
dvad^stv vScDQ ro fihv ^vxQ^v^ rd Sh tovvavtCov. 

CLV (171). 0avCav Sh t^v t(5v TvQdxcov 
XCfivrjv otav dval^rjQavd"^ xds^d^ai. 

2. lova^ui Menrsiiis fisLovad^ai cod. | 4. ogvf^ojv cod. 
OQvimv paradoxographas Vaticaiius c. 14, idem coni. Bast. | 
6. mg.: arjfASiOv xnv alziav, Sl' tjv xriv ''Aoqviv Xifivqv ovv 
vniQinxaxcti nxrjvov. — aoQviixiv cod. | 9. Y.fxxd xv%r]^ cod. | 

10. Xsysiv cod. | 17. %ai cod, | 18. xavxrjv] avxriv W., cf. 
anii. Austr. p. 130. | 23. IIvffaKaiv W. et cod. TvQtinaiv nos 
ez Yibio Sequestri. nvQQaimv Meursius ZvQWiaiv Bentley. | 

24. TiaiBa^ai cod. 38 ANTIGONI 

m 

CLVI (172). Kal rriv ^AHKavCav jtotL^ov ov0av 
ro TtQO^BVBx^^lv avT'^ TclvvsLV avBV ^vfifiarogj idv 
ead^y d' iv a^Aty ^lBicn xq6vov, SuntCmBLv aito- 
[latov. 

6 CLVII (173). IIbqI dl fqv iv Ktttlp g)d6xHV 

NixaydQav otv dvviifi&BC^rig in* dXCyov] r^^g yiig 
SkBg BVQtexovtaL. 

CLVIII (174). HbqI Sh t(3v aXXmv vSdtm 
®B6(pQa6t6v g)i]6L to xalov^Bvov Utvydg vScdq Xi- 

10 yBtVy oti i6tlv iv Obvb^, ^td^Bt d' ix rtvos 
nBtQvSCov tovg Si povlofiivovg avtov vSqbvb^^ui 
6%6yyovg TtQdg ^vXovg SBSBfiivoLg Xafipdvstv, Sia- 
x67ttBLV Sh ndvta td dyyBta jtXriv t(3v XBQarCv€9Vy 
tov Si dxoyBv6dfiBvov tBXBvtav. 

16 CLIX (175). 'Ev S\ tfi AsovtCvav tetoQBtv 
Avxov.tovg ovoinaloybivovg (^dBCXXovgy dva^stv (ilv 
(og d^SQfi^tatov tdSv stlfoybivtov ^ tdg Sh jtriydg,S%SLv 
il^vxifdg, t(ov Sh JtXrj<JLai6vtci)v avtotg to fihv t<Sv 
dQvCd^cDV yivog dTtod^vij^xsLv svd^vg^ tovg Sh dvd^Qci- 

«0 novg iLstd tQltriv i^fiiQav. 

CLX (176). '^O^oLov Sh rovrj» xal ro TtSQl tov 
Kdov xvtQLVOv yCvsO^aL' xal yaQ sxstvov dt(i6v 
^hv ixfidXXsLV xal noLstv ifi<pa6Lv tov ^stv, td Sh 
xad^sL^iva xad'^ vitSQ^oXriv ipvx^LV, 

6. xrjs] Tijt/ HemBterhusins. — Kit£(o MeursiuB Hittm 
cod. — qxxiflv cod. q)7i<fi Westermann tpaaxBtv Bentley. | 6. 
ccvstftri^eCaTiscod. |8mg. : arjfisiov negl tov trjgStvyog viatog» 
— TtBffl t&v avrcoi)^ vSdttov cod., corr. Linck. | 9. q>aal cod., 

emend. Bentlej. | 10. q>oivC(o cod., emend. MeurBius. | 16. 
dsUXovg add. MeursiuB. — avaifiv cod. | 17. ^%siv cod., ann. 
Austr. p. 130, slvai, W. | 24. tov istv Bentley, Tojtov. — cod., 
i in erasa £. HISTOR. MIRAB. 39 

CLXI (177). Eh/ac dh naQct toCg Kdovg xal 
aXXo n QBviLdtiov^ o ndvtag rovg 6x£tovg od^sv 
dLaQQBt kid^ovg naitoCrixev, rovro 81 xal Evdol^og 
xal KaXkifiaxog naQaleCitov^iv ^ otv ex tovSe tov 
vdatog ot KcJOL lCd^ovg kato(iij0avteg ^xo86fii]0av 5 
to d^iatQOV • ovtag i0xvQ(og anoXi^ovtai Ttdv yevog, 

CLXII (178). Aeyevv 8e tov EvSo\ov xai neQi 
T<DV iv tfi Ilv^onokev (pQedtav, oti naQa7tXrJ0i6v 
tt rp NeCXfp nd0xov0iv tov (lev yaQ d-eQovg vjthQ 
td x^^^V nXriQov^^^aL ^ tov 8h ^atftcovog ovtcag ix' lo 
XeCTCeLv S0te [n^Sh pdtl^aL qMlov elvaL, 

CLXin (179). Kal TteQl tov xata ti^v KQ^tijv 
vSaiCov^ ov 01 vneQxa^C^ovteg^ otav veTogy, 8La- 
tBkov0LV d^QOXOLj TtaQaSeSo^d^aL Sh totg KQfj^Cvj 
dn^ ixeCvov kov0a0^aL trlv EvQcijtriv dno t^g tov i5 
jdLog ^C^ecog, 

CLXIV (180). 'Ev Sh AvKyyx^/iKpytavg ®e67to^' 
nov q)d0xeLV tL elvaL vScjq o^v^ tovg Sh ex tovtov 
TtCvovtag S0neQ inl t<Dv oivcov dkkoLovod-at ^ xal 
tovd'^ VTto TtleLovcDv fiaQtvQettaL. ao 

CLXV (181). To #' ix tiig nitQag 'AQ^evCcov 
ixTtCTttov Ktri^Cav t0tOQetv ZtL 0V(i§dXkeL ix^g 
liiXavag^ cSv tov d7toyev0d[ievov tekevtav, 

CLXVI (182). neQl Sh nvQog Ktri^Cav (pr]0lv 
[0tOQetv , oti TteQl tr^v tcSv 0a0rjkLtc5v x^iQav ixl 25 
tov trig XvybaCQag OQOvg i0ziv to xakovfievov dd^d- 
vatov TtvQ' tovto Se, idv fihv eig vScjq i(ipdkygj 

8. Ilv^onoXn ^liclas et Bernhardi {i^vQ^onoXBi cod. | 15. 
XovoaaQ^ai B. XovEC^^ai cod. | 17. Xv%ijxaiq cod. J 23. ZaxB cod. 
iv Meursius. | 27. iav iiiv^ tig ifipaXrj Meursius W. sed cf. 
ann. Austr. p. 130. — i(ipdX7ig ^^^* 40 ANTIGONI 

TtaCsG^ai pikvLOVy iav 81 g)OQvtdv BM^akwv nrfyji 
tig apevvv^&ai. 

CLXVn (183). IlaQajckri^iov Sh tovrc} 6Qatai 
ycv6fievov inl (^^AxQayavtivovy alog' iScoQti^ato 

5 yiiQ iq(itv UtxsXog ^ivog toiovtov^ o<S> iv (ihv t^ 
tcvqI it7]X£tOj iv dh rco vdatt ^kXeto, 

CLXVm (184). . . . nsQl dk mcov tbv «v- 
rov rovTOv Xiysiv tov naQct totg BottiaCoig iv 
@Qdxy yivo^svov^ otav 6 n^Xiog 7CQ06fidXXrj, scvq 

10 i^ avtov ixd^vficded^ar ixst d' slvat (jxaiy TtaQSxo- 
(livovg fihv f^v tc5v dvd^Qdxcov XQsCav^ Scafiivovtag 
d' dq^d-dQtovg^ xav afiiaavtsg jcdlvv imxsxscQtjxo^iVy 
r^i/ aiti^v iviQysiav 0vvtsXstv, 

CLXIX (185). IIsqI Sh g^vtnSv tfig dxdvd^ov 

16 slSog */dQL6totiXrjv q)doxstv tcsqI trjv ^Eqv%^v dvsv- 
QC0xs0^ai SiaTCoCxiXov tijv %^dav, i^ ov nXiixtQa 
yCvsiS^av. TC(iov Sh 6 xi^aQtpSog slxsv xal ijcs- 
SsCxvvsv TCoXXotg^ q)d0xcDv avt^ rot/ StSd^xaXov 
AQ<^i0ycoxXriv SsScDQrj^d^aLy slvai S avtav rijv agy^v 

20 iv ty ;cp£ta cfxXrjQdv. 

CLXX (186). IIsqI Sh Ss67CQCi}tovg ix f^g yrjg 
avd^Qaxag dQvtts^d^ac Svvafiivovg xds^&ai @s6noH' 
nov iprj6cv xatayQdcpsvv. 

1. q>OQvtov Salmasius ex Solino et Ctesia. — 't^^ri tig 
cod. nvi^ji tig Bentlej. | 6. o cod. 1* 7. lacunam statumius 1. 
c. p. 131 cf. etiam H. de Bohden, de mundi miraculis p. 31. | 
10. in^vfiidrai cod, — iksi^vog 6' Zvu nagJxVf^ yvovg (ihv 
Tny toav av&QcciKOV ^^o^c^^) Bwikivovzag aqi^aQtovg^ %av 
Gpiaag t{ ndXiv initisxsiQTJKaaiv tijv avfQv ivigysiav avv- 
tsXstv, cod., cf. ann. Austr. p. 131. | 14. wvtmv Bentley, 
tovttov cod. — a%oivQ-ng sldog Bentley dnavd^ov slSog W. 
anLav&siaag cod. | 15. SQv^rivav ^ svoCansa^ai cod., emend. 
0. Scbneider ex Stephano. | 19. of^roxX^y cod., emend. 
Niclas. fflSTOR. MIRAB. 41 

GLXXI (187). OavCccv S\ xard tivag t^Ttovg 
rijg jiic^ov xal TtSQl r(ov JSsavSQiScDV rag fiaiXovg 
^naiy TCQog rag r(Sv oil^ecov nad^rj^SLg yCvsad^ai X9V' 
tfiliag, xal elg vScdq i^ipXri^sC^ag ovra xaraSvvaiv 
ovrs xararijxsod^at,. vsto roiko rb yivog nCTtrov &v 5 
xal iv IlLrdvy TtXCvd^og ij ksyofiivtj imTtXst^vy, 

CLXXII (188). UsqI Sh rciv ^^cov AHxov (ihv 
iv rp ^LO[irjSsCa rfj V7J0G) (prjOlv UsroQstv , rovg 
iQwStovg vjto fihv r(ov ^EXXrjvcov^ orav naQafidXli] 
rtg slg rovg rostovg^ ov ^ovov ilfavoiiivovg vjro- lo 
^ivsiv^ dkkd xal TtQO^stsro^ivovg slg rovg xoknovg 
ivSvvsiv xal OaCvsiv (pvkotpQOVcag . . . kiys^d^at, Si 
rc roLovrov vjto r(Sv iy%cDQCcDv^ (og rmv rov z/to- 
lifjSovg sraCQCDv slg rr^v r(ov OQvicov rovrcav (pv0vv 
lisra^xrjfiari^d^ivrcov. i5 

CLXXin (189). Tovg Sh itSQl roo/ 'ASQCav 
ivoLXOvvrag 'Evsrovg GsoTto^Ttov (pd^xsiv xard rbv 
6n6Q0v xaiQbv rotg xokoiotg ditoOrikksiv S&Qa^ 
ravra d' slvat il^avCrd xal fid^ag, jtQod^ivrag Sh 
rovg ravra xofiC^ovrag djto%G)Qstv , r(dv Sh oQvicov^ 
rb iihv Ttk^^d^og iTtl rotg OQCovg fiivsvv rrjg %ciQag 
^Wfid^QOL^fiivov , Svo S* ^' r^^r^ 7tQO07trdvrag xal 
xaraiiad^ovrag d(pCnra0%^aL vcdkvv xad^ajtSQsC rLvag 
ytQio^SLg rj xara^xoTtovg, idv fihv ovv rb Jtkri * * * 

1. TQonovq cod. | 2. vsccvdgidcov zag PoXovg, ngog zdg 
rdiv o^£oov nad^riyiiasig yCvsa&ai nal XQV^Ciiag cod., na&ij- 
€8ig coni. 0. Scmieider cf. unn. Austr. p. 132. | 6. h Uitdvg 
Menrsins sniTavrji Qod. — ininXsi cod. \ 7. toSv t.] rcav tcticov. 
cod. I 9. ^EXXijvaiv Meursins ujjdcav cod. | 12. de lacuna cf. 
ann. Anstr. p. 132. | 19. (laiag] in mg. : aX(piTa iXaCcp xal otvco 
deSsvfiiva, ansg ins^vfiCovv {ins&vfiCcov corr. Bast) toig 
'^eotg. ipaieta 8h naXsizai dno t^s ilvXov nsQi^tpr^ascng , fid^a 
8h &Qxog, cpVQafia. \ 21. oQCoig//, et i fortasse in rasura, cod. 42 ANTIGONI HISTOR. MIRAB4 

Quae desunt; suppleri possunt ex Aeliani historia 
animalium ^H 16. 

CLXXIV (190). 'j^vriyovos to iv 'leQUTtokBi 
d^SQfiov vSg)q Tcdvra aTCoXid^ovv g^rjOt, xal aiJro dri 

5 TtrjaeeCd^aL xal XC&ov yivead^ai. paradoxographus 
Vaticanus c. 12. 

CLXXV (191). V 8h 'Avrfyovdg q>ri6i td dTikv- 
yovov xal aQQSvoyovov fiordvag elvatj ccTcd dh rov 
ey^psfirixorog rijv iTtcovvfiiav sUrjipivat' tov iisv 

10 yaQ avrbv vcovslv rdg (sic) ^Xvvs^d^at Sh rQi^okov 
iv otvfp dno vcqoX xal ravra iiiv inl rs 0vXXi^sms 
xal xviJ0S(X)g' iicl Sh r^^g sivdrr^g l0%VQO7toi/fi6^ai, 
xal dfpriv vTCO^ivstv ' rfj Si rs00aQaxo0r^ jrQ06Xa(tr- 
fidvsiv ro yska0rtx6v xal aQxs^d^ai intytvci6xstv 

16 ftririQa, Crameri anecd. Paris. I p. 391. cf. c. 111 
(120) et 113 (123). AnOAAiiNIOY 

ILTOPIAI ©ATMA^IAI. 

I. BdXov ^ETtt^svLSijg Kgrlg keystai vjto tov 
nuxQog xccl t(Sv dSskqxov toi) natQog aTCoatalslg 
slg aygov , jCQopatov dyaystv slg tr^v TCokvv , xata- 
Xa^ov6rig avtbv vvxtog naQakldiav f^g tQifiov xal 
xataxov^Tld^vai iti] sictd xal TCsvtijxovta , xad^djcsQ 5 
aXkoits TCokkol siQ7]xa0LV^ iti (SV^ xal ©soTCoiiTCog iv 
tatg tetOQiaig i7CvtQi%G}V td xatd tdnovg d^avfideia, 
STCsita 0vfiPrjvaL iv ta ^sta^v j^pov^j, tovg fihv 
olxsiovg tov ^EnvyLSvCSov dicod^avstv ^ avtov Ss 
sysQd^ivta ix tov vtcvov ^ijtstv itp^ o d7CS0tdkrj 10 
TCQdfiatov, ^^ svQovta Sh TCOQSvsed^av sig tov 
dyQOv (vTCskdfipavsv Ss iyriyiQduv ty ainr^ W^QV 
TjTCSQ SSo^sv xsxovfirl^&aL) ^ xal xatakapdov tov 
dyQov jcsTCQafiivov xal rrjv 0xsvi^v rjkkayiiivr]v 
d^caiQSvv slg f^v TCokvv. xal slfSskd^civ sig trjv oi- 15 
xvav ixst^sv scdvta iyv(o^ iv olg xal td tcsqI tov 
Xq6vov xad^' ov dtpavrjg iysvsto. kiyovcv Ss ol 
KQrjtsg^ (3g q>rj0vv 6 Ssono^iTCog^ itrj PLcSeavta ax- 1. BtoXov 'EnifiBvidTjg W., nec vero Boli filius faitEpi- 
menides, sed Bolus Mendesius scripsit nsol d-aviiaaCmv , e 
qno libro fortasse haec hausta sunt. | 16. ah inserit H. 44 APOLLONII 

tdv ixarov jtsvtrjxovra (xal eura} ccTCo^avstv, ki- 
ysrat Sh tcsqI rov dvdQog rovrov xal aXXa ovk 
6X£ya TcaQaSo^a, 

6 n. ^AQv0riav Sl [eroQBtrai rov IlQOXovvijaiov 
Sv rtvt yva<ps(a} r^g IlQoxovvrjaov rsXsvri^6avra 
iv rrj avrfj 'fi^iQa xal Sqcc iv SvxsXCa vitb TCokXSv 
d^SG^QTi^ijvat yQcifi^ara SiSdCxovra^ Sd^sv jtokXdxig 
avr^ rov roiovrov Ovfifiaivovrog xal 7tSQiq>avovg 

10 yi/yvo[iivov Sid 7tokX(3v inSv xal jtvxvdrsQov iv 
rfi Utxslia q^avra^o^ivov oC UlxsXoI I!sq6v rs 
xad^vSQvOavro avr& xal Sdv0av cig ^QcaV, 

in. IIsqI Sl 'EQfiori^ov rov Kla^oiisvlov ro6- 
avrd riva fivd^oXoystrat, <pa0lv yaQ avrov ti}v 

15 tlwxi^v dno rov ^dfiarog TtXaio^ivrjv dTtoSrjiistv 
iitl TtokXd hrj xal xard rdjtovg ytvo^ivriv TtQO- 
kiysLV rd yiikkovra aTtoprjasGd^aty olov oiipQovg 
(isydXovg xal avofipQiag^ in Sl 0si0fiovg rs xal 
koi[iovg xal TtaQanXij^ia ^ rov 0G)(iariov xsifiivovy 

20 rr^v Sh ilfvxrjv xad^ditSQ slg SkvrQov Std xq6vcov r^- 
vcSv slcsQxofiivrjv SisysCQSiv ro 0(D^a, rovro Sh 
avrov TtoXkdxig notovvrog xal rrjg yvvaixog ivro- 
Xdg V7t* avrov ixovifrjg^ Zrs ^ikXov x^Q^t^^^^h 
firjSiva d^vystv rov 0co(iarCov (ii^rs rivd r(3v Ttokt- 

25 r(Sv firjr aklov av^QCOTtov^ si0sk^6vrsg rivlg sCg 
rrjv oCxCav xal ixkt7taQ7J6avrsg ro yvvatov id^sd- 
Qri^av x^V^^^ xsCfisvov yvfivdv roi/ ^EQii6rtfiov dxC- 
vr^rov, oC Ss nvQ lafi^vrsg xarixav0av avr6vy 

1. xai inra inBerit Wichers , cf. Theopompi fragm. (ed. 

C. Milller) p. 288. | 5. nf^oY.ovqaiov cod. y % ab alt. manu. | 

6. nQonow^aov cod. , i ab alt. manu. | 9. avfiPaCvovTog cod. | 
^4. fiT^di . , . fii]d* , , . ccv^Qdonoiv cod. corr. H. HISTOR. MIBAB. 45 

oloiisvoL rijg ilfvx^s TtccQaysvo^svrjg xal firixstv ix^v- 
0ris ojcov sii5Sv0stai navtskcSg OtSQilosOd^at tov 

fljl/, OTtSQ Xal 0VVS%S0SV. tOV (llv OVV ^EQllOtlfLOV 

KXa^o^ivLOt tt^(30i ^sxQi' tov vvv xal tsQov avtov 
xad^idQvtaty sig o yvvq ovx sifSsQXStat 8ta triV^ 
ytQOStQrjfidvriv aitlav. 

IV. " A^aQtg 8s ii, 'TTtSQpOQiov i^v ^hv xal av- 
rog t&v ^soToyciiVy iyQaq>s 8h xal .j^^i^cyftovg tag 
XfOQag 7tSQtSQx6(isvog y o1 si0tv fiixQf' tov vvv 
vTtaQXovtsg. TtQoiksysv 81 xal ovrog 0st0(iovg xal lo 
Xot(iovg xal ta jtaQa7tXrJ0ta xal td ytyvofisva xat^ 
o^Qavov. Xiystat 8h tovtov sig jiaxs8aifiova TtaQa- 
ysvoiisvov siQfjxivat totg Aax(o0t xcDXvtrJQta d^0at 
xoZg ^sotg^ xal sx tovtov v0tSQOv sv Aaxs8ai[L0vt 
XoLftdg ovx iyivsto. is 

V. Td 81 TtsQl OsQSxv8riv totavtd ttva toto- 
Qsttat. iv Z{x\vQ(j} Ttoth t^ VTjotp 8ti;(Svta v8dttov 
aif^^at TtaQd ttvog t(Sv yvcjQificov^ Tttovta 8h TtQO- 
stTCstv 6st0(idv ioofisvov iv tfj V7]0q) fistd tQitfjv 
^liiQav. tovtov 8h Cv^ifidvzog (isydXrjv 86^av av- 20 
rov aTtsviyxaCd^at. ndXtv 8s sig 2Jd(iov noQSv^- 
ftsvov sig ro trjg "HQag Csqov iSstv nXotov sig tov 
Xtiniva xatayofisvov , xal sinstv totg 0vvs6t£0tVy 
€Sg ovx si0sXsv6stai ivtog tov Xtfiivog. ^rt 8s 
Xiyovtog avtov xataQQay^vat yv6(pov xal tiXog 26 
d(pavt0d^vat t^v vavv. 

VI. Tovtotg 8h intysv6iisvog Uvd^ay^Qag, Mvrj- 
cdQXOv vl6g^ to fihv nQcotov 8tsnovstto nsQl td 

8. raig xmQocig cod. corr. Toup. | 16. roiavTcc Leopardi 
xoaavtd cod. | 17. xov Sh niovza slnstv codd. corr. H. | 21. 
■no(fSv6(i6vog cod. corr. H. 46 APOLLONII 

. liad^fiata xal rovg aQid^^ovgj v6tBQ0V di notB wd 

l tr^g 0sQ6xvSov tSQatOTtoUag ovx &7ti6^ri. xal yctQ 

i iv MBta7Covt((p nkoCov sl0BQXOfiivov fpoQxCov f^ov- 

I tog xal t(Bv naQatvxovtcav svxoiiivcov 0(D6tdv 

i^ xatskd^stv dia tov [(^ogjiov , i0t(5ta tovrov bI- 

■ Tcstv nvBXQOv toCvvv <pavrJ0staL vfitv a(Sfba ayov xh 

Tclotov tovto.a Tcdkiv 9' iv KavX(ovCcc^ (Sg (pr^6iv 

^AQi6totikrig . • • YQd(p(ov jcbqI avtov nokXa \ikv 

xal akka kiysi xaC^ tov iv TvQQr^Ccc^ (prj^Cvj dd- 

10 xvovta d'avd6t(iov o(piv avtog ddxvcav aTcixtBtvBv, 

xal trjv yivo^ivrjv Ss 6td6LV totg IIvd^ayoQ^ByCoig 

TtQOstTCstv, Sto xal slg Mstanovtiov dnyQsv vico 

firjSsvog d^scoQrjd^sCgy xal vno tov K66a notafiov 

SiafiaCvcjv 6vv akkoig rjxov6B (pcovrjv (isydkrjv vnhQ 

16 av^QCDTCov nllvd^ayoQa juar^a.a tovg Si jtaQovtag 

TCSQtSsstg ysvs^d^ai. icpdvri Si nots xal iv KQotmvi 

xal iv MstaTtovtta r^ a^dt^ W^Q9^ '^^ SQa. iv 

d^sdtQp Sh xad"^(iBv6g nots i^avC6tat0j Sg (pri6tv 

'AQt6totikr]g y xal tov tSiov (irjQov 7taQi(prjvB totg 

20 xad^fiivotg [slg] XQv6ovv, kiystai Sh nsQl avtov xal 

akka ttvd TtaQdSo^a, i^fistg Ss ^^ povk6(isvot (ista' 

yQa(pi(ov iQyov notstv avtoi) tov koyov xatanav- 

60(1 sv. 

Vn. 'AQt6totikrig d' iv totg (pv6txotg nQofikij- 3. Iv M.zxanovxim nXoiov slaBQXOfiivov Bose xa nov- 
zCov nXoCm sCasQXOfiivq) cod. xm Msxanovxiov nXoica elasQ- 
XOfisvco Teucher. — ^x^vxi cod. '| 5. naxsXd^etv cod. stvai xai 
sXd^siv Teuclier. | 6. vshqov Mearsins ex lamblicho u.i%qov 
cod. I 13. Koaa] 'Kaxa adpiov cod. corr. Bose. I 18. i^avCaxaxai 
cod. corr. H. | 19. naQitpaivs cod. 7taQiq>rjvs Eose ex Aeliano. | 
20. naQatiad^Tjfiivoig Bose. — slg] aut delendum aut mg scri- 
bendum esse censet Eittershus, delet W. HISTOR. MIRAB. 47 

fAa6cv tovg tcsqI f^v tpvxaCav r^g XQcd^g ytvo- 
lidvovg xl(X)Q6t€Qa ta%8LV xal td ad^Lata fidXkov ^' 
nsQl tov TCVQOv 7iata0%okovyLBvovg, 

VJLLl. 'l^pQcav iv ty S t(Sv TCQog OCXnt%ov 
d^0i(3v' xoQcivT^ iv ty *Attixfj alg f^v AxQdTCokiv 5 
ovSsiiia icjQataL 6l0€Q%oiiivi] , xa^aTCSQ ovdh iv 
ndg)p jcsqI ta d^vQci^ata td trjg ^AtpQodCtrig [ivta 
ifpiTCtaiiivrj. 

IX. ^AQtOtotilfjg Sh iv totg g)V0LXotg TCQofiXrj- 
lia0£ (pri0tv' ol fiovo0ttovvtsg mxQ^tsQa td ijd7j lo 
B%ov0tv iidlXov 7J oC dlg tQO(patg ^Qoiiisvot, 

X. ©soTCOfiJCog Sh kv totg d^av^aeCotgj iv t^ 
dy(3vt tcSv 'OXv^TcCcDv 7CoXl(ov ijctTCoXa^ovtcDV IxtC- 
vcov iv tfj jcavTjyvQst xal Sia6vQtt,6vtcDv td Sta- 
g)SQ6[isva xQsa <^tdy rc5i/ IsQod^vtcov dd^tyij iiivstv, is 

XI. ^AQtiStotikrig Sh iv vofiC^otg fiaQfiaQtxotg' 
^iv Adt^Kp} trig KaQCag axoQTcCot yCvovtat^ oH) tovg 
)ihv J^ivovg icatd^avtsg oi; kCav dStxovot^ tovg Sh 
imxcoQCovg icaQ^ avtd aTCoxtsCvovctv. 

XII. IIsqI BapvXcSva Sh Stafidmt tov Ev^pQd- 20 
rriv jcota^ov ofpCSta yCyvstat, xal tovg [ihv ^ivovg 
xvTCtst, tovg S' ivtonCovg ovx dStxst. 

Xin. ... iv t^ xatd tOTCovg (ivd^txp * iv ^AktxaQ- 
va60^ d^v^Cag ttvog rcJ Atl t& 'A0XQaC(p 6vvtskov- 
lidvTjg dyskrjv aly(Sv ays^d^at tcqo tov Csqov xal 25 
t^rac&at' tc5v Sh xatsv%(5v 0vvtsXs6^st0cjv tcqo- 
fiaCvstv fiCav alya vtco ^rjSsvdg dyofisvi^v xal 7Cqo0- 

4. 'jivd^tmv cod. '^A^Qtov Meineke exercit. critic. in Athen. I. 
p. 36. — ol add. Ideler. | 8. iq>ianafiiv7) cod.. emend. Leo- 

5ardL | 15. xmv tsgod^vzoDV cod. corr. H. | 17. sv Adtfiq) add. 
'endber ex Antigono. | 19. anoTitivovaiv cod. | 23. fort. 
exddit ^vXagxog. 48 APOLLONII 

iQXBCd^av ttS pcD^^^ xov 8h CeQia Xafioiievov av- 
trjg xahsQstv. 

XIV. 0vlaQxog iv rfj fj rcSv l6roQuSv [uid] 

xara rdv ^AQdfiLov q>ri0v xoXnov Jtriyrlv slvac vta- 

5roff, i^ ov st rig roifg TtoSag %Ql6sisVy Ov^fiaiveiv 

svd^iatg ivrstvsad^at iitl Ttokv ro aldotov, xal rwifif 

lihv (iriS' okcog OvfSrikksG^^av ^ rvviov Sh fbsta iksyd- 

krjg xaxoTta^sCag xal ^SQastsiag djtoxad^C^raad^at. 

\ XV. Uxv^vog Si 6 Xtog ti)i/ BQsrravixrp 

\ 10 vrjaov XiysL eraSicov slvai, rsrQaxoaiov ro xsqI- 

l ^srQOv, ylyvs0^ai Sh iv avrfj rd ysvvrjiiara dTtvQrjfva^ 

\ olov rdg ikaiag TtvQfjvag ft^ ix^iv iirjSh ^orQVS 

X yiyaQzov firjSh rd iiitpSQrl rovroig, 

XVI. 0s6q)Qa0rog S' iv ry TtSQl [rcSv] fpxrtm 

15 TtQay^arsia r^qv d^aijfiav Qi^av^ ^ oC larQol xQ(Svraij 

idv rig 0vv XQiaaiv s^T]6rj^ rd TtoXXd Ik/ yiyvs- 

a^av^ Sars ix rov dyysiov iirjxirL Svvaad^ai ij- 

avQsd^vai, 

XVn. Krr^eiag TtaQ^ 'IvSotg ^vkov yivso^al 
20 q^rjaLV^ o xakstrai TtaQrjPov. rovro sq>' savro skTtsi 
Ttdv rb TtQoaxo^iad^hv avrA^ olov ;upv^(Ji/, aQyvQOv, 
xaaairsQov^ Xakxov xal rdkXa ^sralXcTcd %dvra, 
skxsL Sh kal rd avvsyyvg CTtrdfisva OrQOvd^ia' idv 
Sh iist^ov ^ ro ^vkovy xal alyag xal TtQofiara xal 
85 rd ofiijhxa ^^a. 

XVni. QvkaQxog iv (^rfiy x rdv CaroQicav ix rijg 

X 
2. %aXihi^Biv cod. I 3. lc%oqi%Siv cod. | 9. SHVfivog Meur- 

sius anvtivog ood. — xiog cod. | 10. nsgitistQovYiyvea&M 

cod. I 11. yBVTqaaxa cod. | 19. ysvia^aC cod. | 20. noioyPov 

cod., emeDd. W. ex Photio. | 22. xdXla cod. | 23. latafisva 

cod. tntdfisva Leopardi. | 24. ^] i^v W. | 26. tJ inserit H. HISTOR. MIRAB. 49 

^lvSiX^^g q)rj(fiv ivsx^vai Isvxrjv ^i^av, ^V xoTttoV" 
rag fi£^' vdatog xataTCldrtsiv tovg TCodag^ tovg 8h 
TcataTcXa^d^svtag avS^ag f^g 0vvov6Cag Xi^^v t0%SLV 
xal yiyvs^d^ai diioiovg svvovxof^g- ^t^ xal sti dvrl' 
fiayv ovtmv xata%QCov0t xal [isxQt ^avdtov odx 5 
ina(Qov6iv. 

XIX. MsyaxKslSrig di 6 XQitixog iv td5 tcsqI 
rSv iv f^ ^EKXdSv jtdXscav xatd to Ilrjltov oQog 
<pvs6^aC q)ri0LV axavd^av xaQjcoq^OQOv ^ '^g rdv xag- 
Ttov idv tig tQCtljag ^LSt ikaCov xal vSatog XQ^Xl 10 
x6 avtov rl akkov 0(S[ia x^i^l^^^vog ovtog^ ovx iTcav- 
fS^^stai tov ipvxovg. 

XX. KtricCag 8h iv ty Ssxdty IlsQiSixSv xa- 
fbriXovg ti,vdg iv tfj x^Q^ yCyvsc^av^ ag ixs^v tQC- 
%ag ^Qdg Miknaia igia ty iialaxotritCj ix Sh tov- 15 
%(ov tovg IsQstg xal tovg aklovg Svvd6tag tdg 
i6^tag q>iQSiv. 

XXI. T(5v naQatstriQrifiivcDv d' i(Stl to td 
ii%iflka fiova t(Sv ^cicjv slg tovg OTCi^d^Covg noSag 
d6tQaydXovg ix^iv. djcoSiScoxsv tiqv altCav ^AQHSto- 20 
xikrig iv totg q>v6cxotg 7CQopki]^a6iv , StatC iv totg 
6i€i6^Coig^ xal ovx iiniCQO^d^Coig. ovShv ydQ ^dtrjv 

1} q>v6Lg ixoCrj6sv, 

XXTT. UvvmTCtaL S^ iv tcS pCa xal to firiShv 
xAv xsQa6q)6Q(ov ^cicov d7C0ilJ0(pstv' djcoSiScoxsv Sh 2S 
xal tovtcov trjv attCav ^AQi6totikrig iv totg tcqo- 
ftXiJiia6iv. 

1. HontovTsg cod. corr. H. 14. $16] ^iori W. | 7, Me- 
YtinlBCdrig G. Muller 'HQccnXeidrjg cod. — TiQittHog Olearius 

«^Ttxog cod. I 11. inriad^ijastai cod. | 16.|ff^oti$ cod. 

BmVM HAT. SCBXPT. OB. I. ^ / 50 APOLLONII 

XXni. &av[La6r6v 8s xal xov iikiov iniTudBiv 

'^lidg^ to Sl 7CVQ fii;^' okcDSf xal to tov dddiiavta 

ft^ d^BQlutCvaod^av 7cvqov[i,bvov j xal [idyvfjta Xl^ov, 

i^fidQag [lev ovCrjg bXksiv^ vtfxtog 8e i]ttov tj ovii 

boX(og ekxeiv. 

XXIV. EvSo^og 6 'PoSiog steQl r^v KeXtcxfjv . 
elvaC tv i^vog qyqcCv^ S ttj^v viikiQav o^ fiXiTtSij 
Ti}v Sl vvxta OQ^. 

XXV. ^AQiCtotiXrig ev t^ tcbqI fted^g, ^AvSq&v^ 
10 (pri^Cv, 'AQyetog ic&Cav icoXkd xal aXiivQa xal gi^pa 

Sl* okov tov fiCov aSiijog xal anotog SiBtiXe6tv^ 
itv Slg jtOQevd^elg elg '^Afifiava Sid f^g dvvSQOV 
[oSov] akq>Lta %riQd CitovyLBvog ov JCQOCriviyTuxxo 
vyQov. [rovro Sh ijtoCrj^ev Si okov tov ^Cov."] 

15 XXVI. ^AQvCtotikrig S^ iv rc5 ara^l [r^g] pa^g 

xal ^avdtov q)ri6lv rr^v %ekcivriv 6teQUfxoftivi]v r^g 
xaQSCag g^v' ovx itu Se Si(6QL6ev itoCav avrtov [fl 
tr^v %eQ6aCav rj ti^v evvSQOV, 

XXVn. 'AQi6totikris iv totg ^iDtxotg (dtJo ydg 

20 ei6cv avt^ nQay^atetav, ^ fthv xbqI ^afov^ ij Sl 
tcbqI tcSv t^txc5v)j ol ipd^etQeg^ g>ri6Cv, iv rg x«- 
(pak^ iv tatg fiaxQatg (yv (pd^Cvov^iv vo^oig, fLek- 
kovtaov Se tekevtdv t(Sv na6%6vtmv inl td 7tQ06' 
xe(pdkaia evQl^xovtai^ nQokekovitorceg t^v xeq^akrjv. 

25 XXVni. AQi6totikrjg iv totg ^(otxotg, 6 ^jtog^ 
(pri^Cv^ iv totg (ntaQCoig yiyvoiievog^ TCtxQog Sv 
[otav tekevtdv yLikk(o6Lv'\ iv tatg fiaxQatg v66ocg 
ykvxvg yCvetat. tovto Si^ (pr^^Cv, naQateti^Qritac 

7. pXifCiiv . . . 6(fav cod. corr. H. | 11. anoxog Meiirsias 

V 

ajeiog cod. | 23. vid. praef. HISTOR. MIRAB. 51 

iTcl nokkfQV ytyv6ii€vov, anodiScnxBv 81 xal rr^v 
alriav rov yiyvo^evov iv xolg q)v0txotg TtQofilij^a^iv. 

XXIX. ®€6(pQa0tog iv xfi nsQi ipvtcSv TCQay- 
liatsla, iav at fii^tQai^ q)rj6LV , 7tQO7ti6(o0tv ^ dQtato- 
Xo%ia iv vdatc PsPQsy^itn] xatavtksCod^cnfSav jtXsio- 5 
vag ri^iQag. 

XXX. ^AQiCto^svog Sh 6 fiovCixdg <^tovgy tstaQ- 
xat^ovtag tijv iX^ivriv q>riislv fiotdvr^v fistd iXaCov 
XQifioiiivriv xal CvyxQLOfiivriv TtQO trjg XTJjlfsag djtO' 
Xvsiv tov Ttdd^ovg. lo 

XXXI. ®s6q)Qa0tog. iv rco xsqI q^vtaVj td 
stQ^fiata^ q>rj0Cv^ td iv ta n6vta) ro d^Cv^iov 
vsfwiisva ovx i%SL xokriv. 

XXXn. ®s6q>Qa0tog iv rc5 itsQi q)vt(Sv iv 
IvSotg ft^ yCvs6%'aL fii^ts iQi^Lvd^ov firjts q>ax6v i5 
ILTlts xva^ov, 

XXXTTT. "EtL Ss6q>Qa0tog iv tc5 g TtsQL (pvtcSvj 
x^^g BaxtQLavrjg [6Sov'] iv tL6L Koi^aLg nvQov yCyvs- 
6%aL ovtag svysvrjy S6ts TtvQ^^vog ikaCag to ^iys- 

dX}g t6%SLV, 20 

XXXIV. 'O avtog (pLk^^o^pog^^iv 'OAvVO-cj xal 
Ki^Qlvd^p yrl iiLyvv[iivi^ ^ 9>V^^^ ^P 6Ctci) svysvi^ts- 
Qov %OLst (paCvs^d^aL tovtov. 

XXXV. T(ov naQatstriQtiinivcDv i6tlv [Sh'] xal 
rothro, tdg iyxvovg t(ov yvvaLXc5v 6vvs%cSg nkri^La" 25 
t^oij^ag totg dvSQd6Lv svx6nG)g xal dxaxojtad-rjtcog 
xCxxsLv. stQrixsv Sh > tovto xal ^AQL6totiKrig iv ty 

iS X(Sv l6X0QL(3v. 

4. dQicxoXoxlav . . . Ps§Q8y(iivrjv cod. corr. H. | 21. oXvfi- 
ni^ %al iot%vvl^tp drjpLLyvviiivrj cod., emend. Mearsius ex 
Theophrasto. | 24. . ^ativ cod. 52 APOLLONII 

XXXVI. (^Uciytaxog iv rc5 tcbqI ki^fov^ 6 Kccqv- 
6tiog^ q>ricCvy ksyo^svog kC^og inKpvOaig i%£i. iQi- 
ciSscg xal xvociSeig^ i| ov vr^^atai, xal vq>aCvstai 
%eiQSXnaysta. 0tQi(pov6i Ss i^ a^dtov xal ikkv%via^ 

5 xal i6tcv xavoiisva kaiiTtQci xal axatdxavcta, tiav 
Sh ixfiaysCcov tiSv QVTtatvofiivcov rj 7ckv0ig yCyvs- 
tai ov Sl^ vSatog^ dkkd xlriiiatlg xdstai xal t6ts 
to ixfiaystov imtC^stat, xal 6 (ihv ^vitog ditOQQSt, 
avto Sl Xsvxov xal xa^aQov yCvstat vno tov itv- 

10 Qog xal TtdUv slg tdg avtdg iyxQijist %Qslag, ta 
d' ikXvx'^^^ (isvsi tbv djtavta xQOvov dxatdafis0ta 
xat6(isva (ist ikaCov. Soxt^idt^st Sh xal tovg ntcn- 
liati^o(isvovg rj do^fti} tov iXlvxvCov xatofisvov. 
yCyvstat Sh 6 kCd^o^ ovtog xal iv KaQv6ta (UVj 

16 dtp^ ov xal toijvoiia sXafisv^ 7tokv(^gy Sh iv Kv%Qm^ 
[xata§atv6vtG}v'] dno tov FsQavSQOv cjg inX 2j6kiyvg 
7toQsvo(isvotg iv dQt0tSQ^ (tiSvy tov ''Ek^iaCov vnoxdxm 
7tstQ(ov. xai xatd to Ttavaslrivov av^stat xal naktv 
q^d^Cvovtog tov CskrivCov (istovtat xal 6 kC^og. 

20 XXXVII. ^AQiGTOtskrig iv q>v6txotg nQofikr^" 
lia0tv' t<ov xvQtfDV ^aQsta ^ dvanvori Std tov 
0t6(tatog il^iQxstat. dnoSsScDXSv Sh xal tov ytyvo- 
(ih/ov tr^v altCav. 

XXXVni. E/vSoi,og Ss 6 KvCStog iv tp { y^g 

S5 nsQtoSov q)ri6lv inl nkst6tov At^vr^g tt i^vog stvat^ 

1. Tftxoff cod., emend. Meursius e Plinio. — nig.: cti- 
(isiov negl zov KctQvazCov lC&ov huI Xivov, \ 3. %QW&dBiq 
cod.. emend. Leopardi. | 4. ivlvxvCai cod. iv IvxvCq^ Xjlan- 
der IHv jTvta Leopardi. | l.nU^aTlg cod. | 11. aKazctaxivaata 
cod.^ emend. H. | 13. naiousvov , lo in rasura? cod. I 15. 
nolv cod. j 17. BlfiaCoy coa. | 24. ynff] x^ff cod. { 25. BOttv 
inl ndatv tmv iv XiPvy cod. corr. Meursius et H. HISTOR. MIRAB. 53 

o vst6Qdv(o UvQrsciv ta xal KaQxrjdovog TCQog dva- 
ToXdg xsifievov xakettat Fviavtsg' oZttvsg tsxvriv 
i7Citrfisvov6iv td avd"!] Cvkkiyovtsg td iv tolg tovcotg 
fiiAi TCoislv toOovtov xal toiovtov^ S0ts yiyvs^d^ai 
olov to V7td t(5v (iski06c5v yvyvofisvov, 5 

XXXIX. 'AQi6totilrjg iv talg ixXoyatg rcov 
dvatoii(Sv q>ri0vv * ofpvg Sq>^ iv ndfpip vcodag i%(ov 
8vo diioiovg %sQ0aCci xQoxodsCkfp. 

XL. ^AQi6t6^svog 6 ^ovaixog iv rc5 TsXiotov 
fiip fprioiv^ ^icsQ iv 'ItaUa OvvsxvQriCsv^ vno tbv lo 
avtov xaiQOV yiyvsad^ai ycdd^rj^ (Sv^v slvav xal to 
jcsqI tdg yvvatxag ysvo^svov atonov ix6td0svg 
yaQ yiyvsod^ai totavtag^ S0ts ivlots xadi][iivag 
xal dsivcvovOag^ (og xaXovvtog tivog vTcaxovsvv, 
slta ixjcrjdav dxataiS%itovg yivo^ivag xal tQi%stv i» 
ixtog tHg scokscog. fiavtsvo^ivoig dh totg ^oxQOtg 
xal ^Priyivoig tcsqI f^g dTcaXkayrjg tov ndd^ovg slvcstv 
tov d^sovy naidvag aSscv iaQivovg [^(DSsxdtrigl iqiiiQag 
|. od^sv TCokkovg ysviad^ai 7CaiavoyQd(povg iv t^ 'ItaXia. 

Xll. @s6q>Qa6tog iv t^ Iq tcsqI fpvt&v to ^xoq- 20 
niov PotdvLOv (of Sh d^rjXv^p^vov xaXovCtv) intti- 
d^ifisvov totg 0xoQ7cioig J^rjQaivsiv avtovg svd^icsg. 

XLn. TdSv 7CaQatstriQi]iisvcav i6tl to Svexat- 
ovXcata sXxrj yiyvscd^ai tatg ts xvov0aig xal 6ickr^ 
vixotg xal totg xiQ6ovg i%ov6iv xal tatg yvvaiJiiv^ 25 
,o6atg l^iat tcsqI tovg iirjQovg ivsi6iv. 

1. Tc] S% cod. I 2. ^sifisvoi ot %alovvxat cod. corr. H. | 
18. dfodsHaTTig cod.^ delevit G. Muller. | 20. tmv cod. nsgl H. j 
21. ^TjXvipiovov cod. I 26. l^iais cod. — y. 26 in margine cod. : 

g 

Totg naQ* ivCoig Xsyofiivot THQOotg, Toig iv xotg G-niXsoiv^ 
ofMovvfnog Totg iv xotg divdQsaiv, arjiiaCvst xal noav Tivd' 54 APOLLONII 

XLIII. @66q)Qa(ftog sv tm nsQl qyvtfSv neQl 

UoXovg f^g Kiltxiag TCaQa tov Tcotafiov tov Aayd- 

lisvov nCvaQOv^ ov ^ ^it^axfi 'Als^dvdQOv Tcgdg Aa- 

Qslov iydvstOj al ^oat d7tvQ<j]vyoi yfyvovrat' St^ 

5 oAot; di <^iv AlYVTCtfp oC} xoxxoi to oivCtfiv §%ov0iv. 

XLrV. ^AQiatotsXrig iv totg tcsqI ^ciov^ 1} ft£- 
Xt0aay (priaCv^ d7copdlkov0a to xsvtQtov dno^vr^- 
0xst^ al 8h Pa6td^ov6tv ^o tov 6iirjvt(Dvog. 

XLV. T(Sv TCaQatstriQTjfisvcDv iatlv xal ro 

\ 10 totg Isvxototg avd^sciv rj 6ts<pdvotg dtd vvxtog 

■; Xv%vovg TtaQaxaCsGd^at , tva sig trjv stQcstav tavta 

\ ^aQa^svT] d(idQavta. Tcotovat Ss tovto ot atS" 

\ g)avrj7cl6xot. 

XLVI. 0s6(pQa0tog iv tfl s t(ov (pvttxc5v ai- 
15 tt^v (priOtv td xsXvq)(C}a tcSv xvdficav tcsqI tdg QC^ag 
t(Sv SsvSqchv TCSQtttd^sfisva ^rjQaCvstv td (pv^ftsva, 
xal at xatotxCStat Sh oQvt^sg 0vvs%(ag tavta iGd^t- 
ov0at atoxot yCyvovtat. od^sv xal Std tavtr^v fqv 
aitCav^ td%a Sh xal St^ dkkag pC Ilvd^ayoQ^sytoi 
20 dnriyoQSvxaatv ta xvd^(p XQrjcd^at • xal yaQ tcvsv- 
fiatoTCotdv xal Sv07CS7Ctov^ xal tovg ovsCQOvg tsra- 
Qay^Bvovg rjiiCv S(i7C0tst. 

XLVII. Td iiSva fiQovtfSv 6vvsx(Sv ytyvofis- 5^1 xal jrtt/xatT.eo)!' %ccXstTCci. xal sxdQa iarl ti^y aap' 17$ 6 
^og, I 1. in margine cod. ayvoeig nov ot Soloi xat nov 6 

ntvccQog xovaiiog; vgicov yccQ diaGTTjfia dnixsi dn' 

dXlijXoDv. I 4. jotti anvQOt, cod., emend. Xylander. | 5. iv 
Alyvnxm ot aupplevimus ex Theophrasto, cod. nil nisi v/fov 
exhibet. | 9. zo v.al cod. corr. H. | 12. naQafisvsi cod. | 14. 
cpvotn&v cod., emend. Meursius. | 15. niXvtpa cod., TtsXvtpia 
Bast, ii6Xvq>fj W. | 20. tial supra versum cod. HISTOR. MIRAB. 55 

t/CM/ ^xkrjQotSQa yiyvsrav^ xad^ccTteQ ®s6q)Qa0tog iv 
rotg TtSQl q)vx&v s^Qrjxsv. 

XLVJil. ®s6q)Qa0tog sv ta jisqI q)vtc5v qyifi- 
€Cv' ii h^avcDtlg ^otdvri avvtid^Sfisvrj fista tiiatLOv 
7CG}kvsL 0iitag iyyiyvsGd^aL, 5 

XLXIX. "^^ca S' iatlv i7a6ta0SG>g [ta slQri- 
\ii6VCL\ a Ss6q)Qa0tog iv rc5 nsQl svd^ovOiaafKov 
il^stTtsv. qrial yccQ ixstvog trjv fiov0Lxrjv noXka 
Tfijv i%l il)V%riv xal ro 0c5(ia yiyvofisvcav Ttad^av 
latQSvsvv^ xad^djtSQ ItJtod^v^iav ^ q^fiovg xal tagio 
inl ^axQov yLyvo(iivag f^g ScavoCag ixOtdcsig, 
iatav yaQ^ q)ti0lv^ fj xatavXrj0ig xal l0%Ld8a xal iTtv- 
kri^^iav^ xa&ditsQ itQog ^AQL(St6%svov tbv ^ovfSLXov 
iXd^^vta (xQi^iJaad^aL avtov ttp fiavt<^syic) tm f^g 
IIa0Lq>drig fi Adxa^L xal ^dq)vrj ksystaL) . . . tov ftov- i5 
acxdv xata(Strj0aL tov i^L6tdfisvov iv ©r^PaLg vno 
xrjv trjg cdXnLyyog qcavrjv * inl toaovtov yaQ ifiorj- 
fSsv axovfov Scts a0%ri^ovstv* sl 8s itots xal Ttoks- 
(iLXov 6aXvCL0SLi tLg^ Jtokv %stQov vcd0%SLv fiaLv6- 
fLSvov, tovtov ovv xatd ^lxqov tco avl^ 7tQo6- 20 
iiyc^v, xal (og av tig stnoL ix TtQodaycay^g inoiijcsv 
xal trjv trjg odXjtLyyog qcovi^v vjtoiisvsLV, d^SQa- 
TtsvsL 81 ri xatavkriGLg xal idv tL iisQog tov od- 
(latog iv dkyrj(iatL vjtdQ%y xatavkov^isvov tov 
4Jciiiatog xatavktjaLg yLyvi^d^co i^fiiQag s dg ikd- 25 

2. xoiq\ T<a Ideler. | 6. afta 6* iarlv imaTccascDg ab an- 
tecedente capite post Teucherum seinnxit Leopardl, idem 
Ttt eigrifisva delevit et i^stnsv cum Teuchero posuit pro 
codicis i^sinstv, \ 7. ivd-ovaiaauov Meursius. | 14. tov fiav- 
xiov xov cod. I 15. naaiq>ilrjgi daynoti dSsXcprjs cod. Ilaai' 
9>ai2g Meursius ri AaTicoci ^al ^dtpvri C. Miiller; nos lacunam 
statuimus. | 19. fiaLvofisvov Leopardi fiaxofisvov cod. | 20. 
«^O(rayeti^cod.3r()09a7coi/Leopardi. | 25. s oog Meursius, £Q)g cod. 56 APOLLONII HISTOR. MIRAB. 

Xi^otaj xal svd^eog tfi jCQcSty i^iiSQa iXdtta^v 6 x6- 

vog yBvr^6Btai xal t^ Sevtiga, ro S\ yiyvoiisvov 

Sid trjg xatavlij(S£G)g i^ixcDQLaisc xal akXa%'^^ [ui- 

kiOta Sl iv ©TJfiaig [lixQi tcSv vvv ;|r(»di/G>i/. 

5 L. 0£6q)Qa0tog iv t^ jcsqI q>vtmv^ iv rj 

1 i^X^tri t^g jCQayiiatscag^ ^^^g^Aa^, q>ri0Cv, 6 Xlk)g, 

I 6 q^aQiiaxojcdXrjg^ ik^^XysfioQOV TtCvGnv TtXsCovag Tcoasig 

^ ovx ixad^alQsto. xaC nots^ i^Vj ^^ f^^^ Vl^^Q^ 

0vv^ifisvog totg Sfiotixvoig nsQl Svo xal stxo6c 

10 noOsig ikafisv iv ty ayoQa xad^fLsvog xal oinc 

i^aviatri ano tSv 0xsvc5v Kj^ixQi' SsCkrigy. rots S^ 

djc^k^sv kov6a0^ac xal SsL7tvri6aij S67tSQ slcid^sCy 

xal ovx il^ijiis6sv. tovto Sh iTtQal^sv iv 7tokv%QovC& 

6vvrj^sCa ysyovdg, aQ^diisvog dyto okCycav sog ro- 

15 6ovtci)v 7t66scDv. TtdvtcDV Sh tcjv qaQiidxov at 

Svvdiiscg d6^svi6tSQai totg 6vv£L^L6(isvoLgy ivCocg 

Sh xal uTtQaxtoC si6LV, 

LI. "A^LOv Sh inL6tii6aL ytQayfia ^AQcetotikrig 

iv totg q)v6LX0tg XQopkrjfia^LV stQrjxsv rw av^Qa- 

20 yt6v q)rj6LV PsPQCDX^ta xal TtSTtcnxota tov a^&cov 

^tad^iiov aysLV xal ots v^6tr^g VTtrJQXSv. nsLQataL 

Sh xal t-qv aitiav tov yLyvofiivov ditoSLSovai. 

6. Evvofog] Evdriiios Theophrastus. — x^^S cod. J 18. 
a|ioy — ngayaa a pnoribus separavit Leopardi. — ngayii^te^ 
'jQictotilrjg H — nQofiXijfiaciv ^ deleto eCQtjnev Bose. | 22. 
snbscript. in cod. : 

f anoXXmvCov f 
iatogiai $aviiaaiai. PHLEGON TRALLIANVS. 

OkiycDV TQakXcavog, &7Cslev^SQog tov Hspa- 
Cxov KaCOttQog {pt 6^ ^ASQiavov g>cc0Lv), C^TOQixog. 
iyQa^sv ^OlviimdSag iv ^ifiXCotg Ig [icxi S\ iii%Qi 
xiig 67cd' ^OkviiTtidSog xd TtQax^ivxa 7tavxa%ov\ xd 5 
S* avxd iv PipXCoig fj^ iicq)Qa6cv Ucxskiag, n:sQl 
liaxQofiicdv xc^l ^av(ia0icov, TtSQl x(Sv xaQa ^Pcsiiai- 
oig ioQxwv fiipXia y, xsqI xcSv iv 'Pfijfii? xoTtcov 
xal (Sv iMxixkrivxaL ovoiidxov, imxoiirjv ^Olviir- 
xiovvxcSv iv fiifikioig fi xal alka. Suidas s. h. v. ^o ^AErONTOS KAISAPOS AAPIANOT 

AnEAETOEPOT 

nEPI 0ATMA2ISiN KAI MAKPOBIiaN. A. nEPI 0ATMA2ISIN. 

I sig xov l^svdiva 7CQ067COQSvsxav ^s 

xatg ^Qaig, xal xacoiiivov xov kv^vov xad-rjiiivfiv 
^sylSsv xijv avd-QOTtov icaQa rc5 Maxdxri' ovx ixL 

15. 'NarrationiB caput deest. yidetur Bumma liaec eese: 
Philiimium, Demostrati et Charitus fiKam, clam cum hospite 
Machata etiam vita functam consuevisse idque nutricem de- 
prehendisse' Xylander. 58 PHLEGONTIS 

8h xaQteQ7J6a6a nkeCova %q6voV' 8ia to d^aviiadtdv 
v^g q>avtaaCag tQi%eL XQog f^v ^rjteQay xal ^ori0a6a 
lieydkrj tfi qxQvfi ^XaQitoV xal ^^ri^oiStQate^ ©«to 
8etv ava6tdvtag inl tr^v ^vyatiQa avtovg [ler' 

5 avt^g TtOQeveGd^ai * xeq>rivivai yaQ ^c56av^ elvai te 
^etd tov ^ivov 8cd tiva d^eCav fiovXri^LV iv t& 
l^ev(3vv, trjg 81 XaQitovg JtaQd8ol^ov koyov dxov- 
ovCrig Ovvifiri f^v rjjvxriv to ^hv 7CQc5tov exnlay^ 
yevo^ivrjv ixlvd^vac ^cd to [liyed^og f^g dyyeXtag 

10 xal 8Ld tr^v taQa%riv trjg tQoq)OV^ ^etd [iixqov 81 
[ivriGd^etGav tr^g d^vy^ZtQog xXaCeiv^ td 8h e0%ata 
xatayvfovaL trjg nQea^vti8og ^avCav, xeXeveiv te 
dnakXdttea^ai dn^ avf^g ta%icog. dvei^L^ovarig 8e 
trjg tQoq)ov xal keyovarjg [letd naQQrjaCag^ wg 

15 <^avtrjy fihv q>Qovet te xal vycrjg iativ^ ^ 8h 8i 
oxvov ov povkoLto triv l8Cav d^vyatiQa l8etVj fto- 
Xig ii XaQLtd td (ihv ^Laad^etaa vno f^g tQO<poVj 
td Sh el8rjaaL fiovkoiiivri to av^i^e^rixog naQayCve- 
taL nQog tdg d^vQag tov ^ev(3vog • 8id K8hy to yeyo- 

20 vivaL nXelova %q6vov , cJ^ av 8evtiQag <^SQag dno 
''^VSy dyyekCag awte<^teyXea^ivrig ^ otl^i note ^xev 
i} XaQLtd, 8l6 awipacvev ixeCvovg (ihv rjSri dva- 
navead^ac. naQaxv^aaa d' ovv rj [iriti^Q td [ihv Ciid- 
tia xal tov tvnov f^g otl^ecDg iv^^t^ev enLyLvdaxeLV, 

25 trjv 8h dkrjd^eLav i^etdaaL xat^ ov8iva tQ6nov dv- 
va^ivri tfj vKvxtV} riav%Cav Seto 8etv i%eLV' nQCDL 
ydQ TJknL^ev dvaataaa xatalrlil^ead^aL f^v avd^QOh- 
nov idv 8h vateQrjarj^ SLeQCDtijaeLV tov Ma^dtijv 
neQl ndvtCDV ov yaQ av note il^evaaad^aL trikcxav- 

15. sl dl cod. ^ dsMeursius nd^act. Monac. 1 19. Sh add.Leo- 
pardi. { 23. dvaTtvtffaaacod. corr,u. |26.T^i'Cod.T^ yvxTlNanck. MIJEIABILIA. 59 

rijv TtQct^LV 6Q(otci^£vov avtov SiojCBQ 0mnrfiaaa 
anffXd^sv. OQ^QOV di yevofievov Tr}i/ iihv ehs dtd 
^siav fiovXfi0LV ehe xar' a^dtonarc^fidv ka^ov6av ' 
ansk%BZv Gvvi^ri^ triv 81 naQay6V0[idvriv Sidti^v ano- 
Xv0iv Sv0q>OQ£LV rc5 v£avL0XG) xal ndvta i^ aQ- 5 
%iig iiriyri^dfisvov d^Lovv [7t£Ql td yovata n^QLnke- 
ocogiivT^v tov Ma%dtov] tr^v dkiq^SLav £ln£LV fir^dhv 
dnoxQVtl;dii£vov ' 6 Sh v£avL0xog dy(ovLd0ag trjv dQ%riv 
gihv SL£taQdx^fij iiokLg Si not£ to ovo(ia SLS0dq>ri0£v^ 
OTi 0lX£vviov £trf xal trjv aQxrjv SLi]y7J0ato f^g 6i0' lo 
oSov xal triv inLd^viilav avf^g iS7]kc30£v 001], xal otL 
Xd^Qa tav y£vvri0dvt(ov iq>ri naQayiv^^d^aL nQog av- 
xov, td t£ vnoX£X£Lfifiiva vnb r^g dv^Qcinov fiovko- 
fisvog noLri0aL to nQ&yina nL0t6v, dvoCE,ag t6i/ 
^i0xov, i^aiQSt tov ts Saxtvhov tov %QV0oiJv^ 6V i5 
ikafi£v naQ* avf^g, xal trjv 0tri%^oS£0iiiLSa, rjv dno- 
XskoCnsL ty nQotSQOV vvxtL oig Ss £lS£v rj XaQitci 
, triXLxatka 0ri[i£ta, dvafioa, xal ScaQQtl^a^a iavf^g 
td t£ ivSvfiata xal to CiidtLOVy dno t£ trjg x£q)a- 
X^g Qiflfa0a tov X£XQvq)akoVy n£0ov0d t£ £Lg fqv 20 
yiyt/ xal n£QLXv^£t0a totg yvci}QL0fia0Lv , i^ ^QIVS 
inoi£L to nivd^og. d^^coQ^v Sh 6 ^ivog to yLv6fi£vov 
oucl ndvtag ovtag vn£Qna&£tg xal ^Qr^vovvtag, 
(&0av£l vvv iiiklovtag xatOQvtt£Lv trjv dvd^Qconov, 
0ws%£tto xal naQ£xdk£L S£6ii£vog nav^a^d^aL, inccy- 25 
yskkofisvog idv naQayivr^taL S£l^£lv avtrjv. rj Sh 
nsL0%^st0a xal ivtSLka^ivr^ avt^ q^QOvtioai firj 

4 — 11. vide praefat. | 8. oiJtoiiQvipaiiivriv cod. ocTeoyiQVtlxi' 
p,ivov W. Mull. I 12. Xdd-ga edit. | 14. marov avoi^ag tov 
finuov i^atgst, interpung. W. | 22. inoistxo cod. inolsi x6 
niv^OQ M^. I 24. mcdvsl cod.; | 25. xod supra vers. cod. 64 PHLEGONTIS 

%BQalvBiv BTcl rco naQado^Gi yByovoxi q>d(Siiari. ddo- 
[lai 8h vii(3v aTtdvtcoVf xatBVxofiBvog nQog t^$ 
ixdctov (JcatriQiag^ dnodovvai [iol t6 naidlov t6 
i^ iliov yByBvvrifiivov , ojCGjg iiridhv fiiaiov yivrjtai 

B aXko tL fiovkBv0a(iivGiv v(A(ov (irjd' aQX^ nQoy-^ 
lidtcDv dv^XBQcSv xal ^aAfstdi/ dcd trjv nQdg ifLk 
q>iXovBixiav vfitv yivi^tac. od yaQ ivdixBtai (loi 
nBQuSBlv xataxavd^iv to naiSiov v(p^ viidv did 
ti^v t(3v i^ayyBXX6vt(QV vfitv (idvtBCDV anonlriiiav. 

10 6vyyvoifiriv [liv ovv viitv i%(0^ otv toiavtrjv oifLV 
dnQo^ddxrjtov icoQaxotBg dnoQBttB nSg nots rotg 
naQovdi nQdyfiaCtv dQd^oig XQij^B^d^B. bI fihv oiv ifiol 
nBtad^OBCd^B d8B(3g, t(Sv naQ6vtcav (p6fia>v xal xAv 
inBQXOfiivcav xaxcSv i6B0^B dnrjlkayiiivov. bI dh 

ibaXXcog ncog ty yvoiiiy nQonB0Bt6^s, (pofiov(iac nBQl 
vii(DV (n]notB Blg dvrjxi^tovg avfKpoQdg dnBi^ovvtBg 
'^(itv i(ini(SrjtB, iyd (ihv ovv did xijv vnaQxovaav SV' 
voiav ot' i^cav xal vvv dnQoadoxi^xciig naQciv nQOsl- 
Qr^xa xg 6vfL(p6pov viitv. xaOx* ovv v(iag dl^i(3f fLrj 

so nXslG} (is xq6vov naQilxsLV, dXXd povXsvdaiiivovg 6p- 
^(3g xal nBv6%ivxag xolg siQi^iiivoLg vn^ i(iov Sovvai 
(jLOi (isx^ sdq^rifiiag x6 navdiov. ov yaQ ivSixstai 
fLOL nXsiova (irixvvsLV XQ^'^^'^ ^^^ xovg xaxd y^v 
vndQXOvxag dsdn^xag.n xavxa 8h sin&v rfivxi(xv 

25 i^xsv In^ hkiyov^ xaQaSoxAv noiav noxh i%oi6ov($Lv 
avxp yvaSfLfiv nsQl xciv d^LOv^iivGyv. XLvhg fLhv ovv 
^ovxo Sstv dnoSovvaL xo na^Siov xctl d(po6v(66a(S%aL 
x6 XB (pd6(ia xal xov inL6xdvxa SaifLOva, oC Sh 
nXst^xoL dvxiXsyov, inl 6xoX^g Sstv fiovksii6a6^aL 

15. nifoanBifBtc^B ood. oorr. H. | 29. inl cioXiig ood. et 
in mg. fietci dviasmg. MIRABILIA. . 61 

xitaxo XB inl tfjlg xlivrig ifiq>avhg ro 0(5 ^a. x^g dh 
iiriXQog 7C€Qixv^€c0rjg xal tov TcatQog [ptSQl avrijv] 
9cal d^OQvfiov nokXov xal d-Qrjvov xata r^v olxcav 
yevo^ivov Sia ro nd^og, ^g avi^xiatov ysyovotog 
CviiJttcSfiatog ^ a^a te dniotov ^ed^atogy ta%i(X}g s 
iydvsto did nolscog to jCQdy^a nsQifiorfcov xac fiot 
aCQOGfiyyik^&^rj. ri}v ^hv ovv vvxra ixsCvriv diaxat- 
i6%ov iy(o tovg o%kovg d^QOc^o^ivovg inl trjv olxcav, 
svkafiri^slg [irjtcg stri vscotSQL^iidg diadsdo^ivrig toc- 
avtrig q>rjiirig. OQd^Qov dh fiad-iog nXrJQsg ^v ro lo 
d^iatQov. ^d^ivtcav ds ndvtcov tcov xatd [liQog Sdo^sv 
TtQcotov iXd^stv ijcl tov tdq>ov T^fidg xal dvoc^av- 
xag siSrl0aCj notSQov siij to (Sc5(ia inl t^g xXivrjg rj 
xsvov (jovy tdnov svQrJ0oiisv' ovdh ydQ s^dfirivog 
^inysysyovsc raJ ^avdtp trjg dvd^Qcinov. dvoc^d^si- is 
iSfig 6h vq>' '^(i(Sv xqg xafiaQagj slg rjv ndvtsg ol 
oixstoc iistaXkd^avtsg itid^svto^ inl (ihv tcov dXkcov 
xXcvdv i(pdv7i td aciicata xsifisva, tcSv 8h itakai- 
X6QOV tstsXsvtrixotcov td 66ta^ sjcl (lovijg Sh ^g 1} 
Ockivvcov iti%ri xal 6wifiYi tag^rjvac svqo^isv inc- 20 
»si(isvov tov Saxtvhov tov 6cdriQ0vv^ og fpf rov 
^^ov, xvX to %QV(s6xlvarov nottJQcov, Sjcsq iXafis 
xccQa tov Ma%dtov tfj TCQcity tciv '^(iSQciv. d^av- 
(id(Savtsg dh xal ixnXayivtsg sv^icog naQsysv6fis%a 
nQog tov ^ri(i6(StQatov slg tdv ^sv^Sva 6tlf6iisvoc 25 
Tijv vsxQav^ sl xat dXrjd^siav iiKpavijg iatcv. I86v- 

Img.: o xov rlfsvdovg nal rrig ftatatOTfiTog rov (fvyy^foc' 
q>i(»gl I 3. noXlov// cod. — xal ^(frjvov om. MiiUer. | 5. d^sd- 
fACKTO^ . . . avimtmfiatog cod. corr. Nauck. | 10. fiad^ioog cod. 
a&te rasnram ffad^iog p. ras. et edit. | 12. stasX^Biv cod. corr. 
H. I 16. iysyovsi cod. insysyovsi Nauck. | 17. fksxaXXdcoovxsg 
€od. corr. N. et H. I 

1 62 , PHLEGONTIS 

reg 8h %aiiLal xscfiBvriv slg fqv ixxkri0iav i^d^QOt^O' 
[isd^a' td yaQ ysyovota iisydla rs riv xal anusta, 
d^OQvfiov 8s ovrog vsavixov xaxd ri^v ixxkriclav xol 
0%s86v ov8sv6g 8vvaiis'vov xgtvav xd nQayitaxa^ 

5 7CQ(dtog "'lUAog, 6 vo^i^ofisvog itaQ^ rjiitv ov ftoi/ov 
lidvtig aQL^tog^ dkkd xal oicjvo^xoseog xoiiil;6g slvai^ 
td ts dkka 0vvs(OQax(6g iv ty ti%vri nsQvtt^g^ dm- 
atdg ixiksvsv ti^v ^sv av^Qcostov xataxaCsiv ixtog 
oQiiov ov ydQ 0v^<piQSLV itL tavtr^v ivxog OQimv 

10 ts^^vaL sig yrjv, dnotQonidoaCd-ai 8s ^Eqii^^v XW- 
VLOv xal Ei}(isvi8ag, slta ovtcu nsQLxad^aiQsa^ai 
n:dvtag, dyvi0aL 8h xal td CsQd xal 5aa ^solg 
%%^ovLOLg vo^ii^staL noL^aai Cvvitaoasv, ifioi ts 
I8ia sIjcsv nsQv tov fiaaLkicDg xal tcciv ^Qayiidtmv, 

15 dvsLV ts 'EQ(iy^ jdLi ts tSsvic) xal''AQSL^ xal aw- 
tsksLV tavta [i'^ TtaQiQycjg. tavta 8s dn^ofprivojU- 
vov avtov to [ihv 0vvta%%hv rjfistg sxQdtto^sv, 
6 8e ^ivog 6 Ma%dti^g, ^Qog Sv itaQsysvsto to g)d€(iaj 
vn dd^v^iag savtbv i^rjyaysv tov itjv. idv ovv 

20 60L (paivritaL nsQL tovuov yQd(pSLV tj^ ^aGiXst^ 

iTtiatSLkov xdfioi, Xva xal t(dv OG^^dtcov tvvd rmv 

vatOQovvtcov td xatd fisQog ii^ajtoOtsikco 6ol. SqqcdOo. 

n. 'latoQst 8h xal 'Hqcdv 6 ^u^ksl^avSQSvg ^ 

^E(pi6L0g xal iv Aitcokia q)d0[ia ysviC&aL. nokv- 

25 XQLtOg yaQ tLg tCOV StokLtCOV i%SLQOtOV'qd'1] ijto tov 

8rjiiov AitcokdQ%rjg , ijcl tQta itri t^v 7tokLt(Sv av- 
roi/ d^LCo6dvtcov 8Ld tr^v v7tdQ%ov0av ix TtQoyovmv 
xakoxaya^iav. coV 8h iv tfj aQ%y tavty aystaL 

5. 6 voiiti6{/LBvos Bajst ovoiiaiofisvog cod. | 8. nataiiaisLv 
HemBterhuyB HazaHXsistv cod. | 17. tovtov cod. corr. H. | 2^ 
ligmv] "Hqojv Mearsia8. | 26. atftmv cod. MIRABILIA. 63 

ywatxa AoxQiSa^ xal avyxoc^rid^slg rgialv vv^l ry 
tetaQry rbv piov iJ^iXcnev. rj ds avd^QcoTtos siievev 
iv rtj olxCa xrjQSvovaay i^vcxa dh 6 rox^rog iJTCSL- 
yav, rixret JcaidCov aldota ixjov dvo, avSQelov re 
xal yvvaixelov^ xal r^v ^vaiv d^av(iaarcjg dirjkXay- 5 
fidvov ra [ihv av(o rov aCdoCov axkriQd re xal 
dvdQciSri ^t/, rd dh steQl rovg iiriQOvg yvvacxeta 
xal dnaXcireQa. ag?' c5 xarankayivreg ol avyyevetg 
dmjveyxav eCg rrjv dyoQav ro natdCov xal avvaya- 
yovreg ixxkriaCav ifiovkevovro TCeQl avrov^ %vrag re lo 
xa\ reQaroaxoTtovg avyxakiaavreg. rc5v Si ot fiev 
d7ceq>i]vavro SidaraaCv riva rc5v ACrcok^v xal Aoxqc5v 
iaea^au • xexcoQCa&ac yaQ dnd iirirQdg oiiarig AoxQCSog 
xal TtarQog Alrcokov' ot Se Setv ciovro ro naiSCov 
xal rrjv (irireQa dneveyxovrag eCg rrjv vneQOQCav i5 
xaraxavaau. ravra Se avr(ov p6vk<^evyoiiivcav 
il^aC(pvi]g q>aCverat 6 IIokvxQirog 6 itQored^vrix&g iv 
rJ7 ixxkr^aCa nkrjaCov rov rixvov i%G)v iad^rjra [li-^ 
kaivav. rc5i/ Sh Jtokinov xaraTtkayivrov ijtl rfi 
fpavraaCa xai 7tokk(Bv sCg (pvyriv rQanoiiivcov naQe- 20 
xdkeae nwg JtokLrag d^aQQetv xal firj raQazread^ai 
inl rc5 ysyovort (pdafiart, inel Se ikrj^e ro jtkiov 
T(yu d^OQv^ov xal rrig raQax^^g, ig)d^iy^aro kenry 
rfi (p(ovfi rdSe' niyci^ avSQeg noktrai^ rc5 iihv ad- 
(lart rid^vrixa, rfj Sh evvoCa xal ry %dQLri <r^> 25 
TtQog viidg £a5. xal vvv TtdQeifit JtQog v(idg (^TteC- 
aagy rovg xvQievovrag rcSv xard y^v inl rc5 avyL" 
(peQOvrt rcD v^ieriQco. TtaQaxakd roCvvv v(idgy TtokC' 
rag ovrag i(iovj rov (ii^ raQdrrea^at (ir^Sh Sva- 

6. oXoiilTiQd cod. OTiXriQci N. et H. | 26. v/^ag nsCaag Leo; 
pardi vfiag naQaiTTiedfisvog coui. W. 64 PHLEGONTIS 

XSQCCLV6CV sTcl xip naQado^fp yeyovoxi g^aefftari. 8^ 
[lai 81 viiav aTtdvxcoVf xaxBvxofievog ngog t^$ 
ixdcxov acDXfiQiag^ dnoSovvai /xot ro natSiov %o 
i^ iliov ysysvvi]^6V0Vj oytcug ^ijdhv fiiaiov yivrfcai 

6 aXko XI Povk6v0tt(i6vajv viifov ftijd' aQX''! nQOf-^ 
[idxcDV Sv6XBQ(ov xal ;|^aA£3tQi/ did xrjv XQdg ifiik 
q>iXovsixiav v(itv yivrjxaL. ov yaQ ivSixstai im 
7C6QviS6lv xttxaxavd^hv xo TCaiSiov vq>^ vficSv Sid 
xr^v x(Sv i^ayyeXXovxciv vfitv iidvxecDv dnoicXri^ittv, 

10 6vyyvciiiriv (ilv ovv v(itv ix^9 ^^ xowvxriv otffiv 
d%Q06S6xrixov icoQax6x6g dnoQsZxs nAg noxs xotg 
naQov0L 7CQdyiia0iv OQ^iog XQ^i^^^^^' ^i f^^^ o^^ ^fol 
7C6i6^a60^6 dSscjg, xc5v TcaQOvxcav (pofimv xal tav 
insQXO[iivci}v xaxcSv ia^ad^e dnrjkXayiiivov. si Sh 

15 akkcDg nag xy yvci[iy nQon666t6%^s^ q>ofioviiai nsQl 
viiSv (i^qnoxs slg dvrjxi^xovg 6v(iq)0Qdg dnsi^ovvx6g 
'^(itv i(ini6rix6. iyd (i6v ovv Std xijv vndQxov6av av- 
voittv ox' i^cov xal vvv dnQ06Soxijxmg naQciv nQOsl- 
Qrjxa xg 6v(iq)ipov v(itv, xaik^ ovv v(iag dl^iiSf (ir^ 

so nXslcD (16 xq6vov naQiXx6LVj dkXd pQvX6v6a(iivovg Sq- 
^cSg Xttl n^i^d^itnag xotg 6iQi](iivoig vn^ i(iov Sovvai 
(iot /x£t' 6vq>ri(iiag xo natSiov, ov yaQ ivdix6tai 
(lOL nlsiova (irjxvv^iv XQOvov Sid xovg xatd yrjv 
vnaQXOvtag S66n6tagAi xavxa Sh 6in&v rf6vxiav 

S6 i^x^v in^ oXiyov, xaQaSoxAv noiav noxh i^oi6ov6iv 
avxp yvci(irjv nsQl xciv d^iov(iivci)v. xcvhg (ihv ovv 
povxo Sstv dnoSovvav xo naiSiov xal dq>o6C(66a6%at 
xo X6 q>d6(ia xai xov ini6xdvxa Sai(iovay oC Sh 
nk6t6xov dvxiX^yov, inl 6xolrjg S6tv fiovksv6a6^ai 

15. nQOcnfaeta^B ood. corr. H. | 29. inl cxpX^g ood. et 
in mg. fifiTtt dviesoDg. 
MIRABILIA. 65 

g>d0xovr€s^ ^9 ovtog ^Bydlov xov TtQccyiiarog xccl 
n5 f^g rv%ov6rig adtotg aicoQCag, Ovvidmv 6\ av- 
>vg ov nQooixovtag^ akX^ iiinodi^ovtag a^dtov tr^v 
ykri6iv ^ iq)^dy^ato av^ig taSa' y>akV ovv ys, (O 
)6g nokttai , iav vfitv 0viifiaivy ti tcjv Sv^xb- 5 
i^m^ Sid tr^v dfiovXiav^ iirj iiis aitidc^e^ dXkd 
^^^%riv riji/ ovtfog inl t6 %BtQov viidg TCoSriyov-- 
CaVy ^tig ivavtcov^ivrj xd^ol JtaQavo^stv dvayxd- 
^Bi [iB Blg ro tSiov tixvov.« rov Sh o%kov CvvSQa- 
(lovtog xal xbqI trjv <^xddyaQ6iv tov tiQatog i%ov- ^q 
rog, iniXafioiiBvog rot) naiSiov xal tovg jtXBiOtovg 
avt(3v dvsiQ^ag itancitBQOv Sii6%a6i tB avto xal 
TlO&iB. XQavy^g Sh yBvoiiivrjg xal Xid^cDV ijc^ adtov 
ixQcmo(iivcDV vnBXd(ifiavov tQOJC^v avtov TtotTjCa- 
c&ai. 6 Sh aickrixtog (3v vtco t^v kid^cjv to 6(D(ia ^5 
xdv tov naiSiov xatavdkcDaB nXriV f^g XBq^akrjg 
xai avtixa d^pav^g iyivBto. Sva^poQovvtav d' av- 
t(5v inl totg yBvo(iivoig xal iv djcoQitx xa%B6trix6- 
t(DV ov ty tv%ov6ri^ ^ovko(iiv(ov tB dnoOtBtkai Big 
^Bkipovg^ (p^iyyBtat ri xBtpaXri tov natSlov inl ^ 
xov iSd(povg XBt(iivrj xal XiyBt %Qrj6(ip td dnO' 
fifl66(iBva ' 

(S nokvvnLvritov vaiav %%^6va kaog dTtBiQcsv^ 
ftij 6tBt%' ig Ooifiov tifLBvog vaov tB d^vdSrj' 
ov yaQ 60 1 xai^aQal %iQBg al^iatog aid^io* i%ov6tv^ S5 
AXXd (iv6og TtQOTtaQOt^B stoScSv ivto^Q-B xsXBvd^ov. 
(pQaiBO S^ i^ i(ii^Bv, tQiitoSog d' aTtoBtXB xiXBv- 

^ov 

10. Sqciv cod. et in mg. ^qCv, Xvoiv cotii. W., ntdd^aQGiv 
Emperius. | 12. ttaiicoTBQOv cod. | 16. naxavdXtoaBv cod. ante 
rasaiam. 

BnXTX VAT. 80BIPT. OB. I. ^ 66 PHLEGONTIS 

(lavroOvvfig naCav yotQ iq^sz^^^v 6oi xatalil^a, 
rjliatL yag tovta TtsQLtsXloiiivov ivunnov 
SQL6tai jc&aiv d^dvatogj il^vxal dh piovtai 
AoKQfSv AlttokSv t dva[ill^ fiovXriCiv 'Ad^rjvi^g, 
5 ovd^ dvaitavkfiOLg xaxov ia^staLj ovS* ri§ai6v. 
ijdri yaQ il^aTcddsg ^ovLaL xatd XQ&ta xixwtaL, 
vt)S S* iycl ndvta xixsvd^s^ (likag d' imSidQO- 

^sv d%kvg' 
avtixa vv^ d' iQsfiog ndoav xatd yatav OQiOQSVy 

10 XVQ^'' ^' oHxoL ndvtsg in ovSst yvta xXlvovglVj 
ovSi yvvri Ttivd^og notl XsLtl^staL, ovSivvnatSsg 
iv fieyaQOLg yoocsiSL q>CXovg natiQag nsQLq^vvtsg* 
totov yaQ toSs xvfia xatiSQa^is ndOL xat^ axQrig, 
OL aX natQiS^ ifi^^v alel 0tivG) aivd na^ov0av^ 

15 lirjtiQa t* alvoxdtriVy ijv vCtSQOV ixXvifsv aldv, 
vcivv[iv6v ts d^sol yivsCLV ^aov0LV anavrsg 
AoxQcov t AltoXfBv d'' 5 tL nov xal cniQfia 

XinoLto^ 
ovvsx ifi^^v xsq)akr}v kinoL aidv, ovSi vv ndvta 

30 adfiatog ritpdvixev iiiks* axQLta^ kstns S\ yatav, 
dXV dy^ ifiriv xscpak^v ^ifisv r^ot g)aLvoiiivrjg)Lj 
[iriSi d'^ vno ^oq^sQrjv yatav xataxQvnti^sv ivSov • 
avtovg Ss nQokLnovtag sov xcSqov ^stonL^d^sv 
Oteix^LV eig akkov x^Qov xal kaov ^Adrjvrig, 

25 et xivd nov d^avdtoco kv0LV xatd [lotQav skri0%s. 

1. ytt^] xalMenrsius. | 3. ^iovxoti cod.^ corr. E. | 5. ovH* dg* 
avdpiTiaig Schaefer. | 6. tffocyiaisg cod. 'tJfSTidSfs edit. | 7. atQ-qri 
cod. alQ"jqQ ed. ei%Xvg N. | 10. xt^qoi cod. | 11. ovdi vv] oldivy 
cod. I 12. nsQicpvvxsg cod. | 14. alva] al in rasura. i 16. vm- 

vviJLvov, fiv in rasura, cod. | 17. '9'*] v cod. | 21. aXld y' cod., 
corr. N. — ^iiisv Miill. i^siisv cod. — tpaivoiiivfjtpL cod., 
corr, N. MIRABILIA. 67 

Jt}uy6<Savxaq dh oC Alt&Xol tov %qyi6iiov yvvatMxg 
fihv xal ta vi/pcia tsxva tovg ts vniQyriQ&g vits^i- 
%evto ov Sxa6tog idvvatOy avtol dh i^svov xaQa^ 
doxovvtsg td anofiria6iJLSVOv. xal ^vvifirj tp s^rjg 
itiL AltfoXotg xal ^AxaQvaai (Svat^vac Ttdls^iov xai 5 
q)^OQav TtoXk^^v sxatiQfov ysviad^ai. 

ni. ^latOQSt Si xal ^AvtiG^ivrig ^ nsQiTtatri- 
xixog q>LX60oq>og ^AxsCXiov rka^QCtova . xov vnatov 
(ista JtQsaPsvtaiv TLoqxCov Kdrovog xal AovxCov 
OvaXsQCov Oldxxov 7taQata^d[isvov AvtLOXp iv lo 
SsQiioJtvXaLg ysviaCtog ts dycavLad^svov ^Ldaaa^aL 
fVipaL iihv td OTtXa tovg [ist^ ^AvtLo^ov ^ avtov 8h 
ta [isv nQ&ta slg ^EXdtSLav [istd TtsvtaxoaCcsv 
VTtaaxLat^v qvystv, ixst^sv 8h ndXLV slg^Eq)saov 
^ayxdaaL vjtsisXd^stv. 6 Sh ^^xsCXLog Kdtcova ^ihv i5 
slg 'Pdinp/ dniatSLXsv dstayysXovvta trjv vCxrjv, 
a^dtog Sh in^ AitcoXovg xad'^ ^HQdxXsLav iatQdtsv- 
asvy fjv i| sv^iaQovg IXafisv. iv Sh tfj TtaQatd^SL 
ty yjBvo(iivy TtQog ^AvtCo%ov iv @sQ(i07tvXaLg ijCL- 
q>aviatata arifista iyivsto ^Pca^aCoLg, imqavivtog 20 
yaQ 'AvtLOXov xal q>vy6vtog rg ijtLOvarj ri(iiQa 
iyCvovto ol 'PG)(iatoL nsQl dvaCQsOLv tc5v ix f^g 
aq>stiQag Svvdiiscag TtSTttcoxotcDv xal nsQl avXXo- 
yr(V Xaq>vQCi)v ts xal axvXov xal alxiiaXcitcov, 
BovTtXayog Si tLg^ t(Sv dno UvQCdg [mtdgxvs 9 tL-^^ 
IJLciiisvog TtaQa rcJ fiaaLXst ^AvrLOXP^ i^^as xal av- 
Tog ysvvaCcag dycavLad(isvog, dvaLQOV(iivG}v Sh tc5v 
VmiucCcav ndvta td axvXa xal (isaovarjg f^g '^(li- 
Qag dviatrj 6 BovnXayog ix t(ov vsxQfov y ^jj^oi/ 

2. vTtBQYTjgas edit. | 12. Qt^tpai cod. | 13^. 'EKdTSioiv 
HenrBias ItaUav cod. 

6* 70 PHLEGONTIS 

dvstndv dh tovg 6rixovq xovtovg Sq[17i6bv ix t^g 
^xijv^g iv XLtcivi xal djcsq^d^iyysto xcctccXoyddt^v 
tdSs' y>iirivvo(i€v , cJ Svdgeg 6tQatviStai xal noXltaij 
diafidvtag aTcb trjg EvQciTtrjg sig tiji/ ^Aaiav VMrl^ai 

5 vyidg tbv ^aoukia ^Avtioxov vavfiax7J0avtdg te xal 
nam TCaQataiaiiivovg , xvQisvcaL 8h tijg inCtaie 
tov TavQOv x^Q^S ndorjg xal t(3v noXBtov tmv 
ixtiaiiivcov iv avty, ix^akovtag tbv ^Avtioxov slg 
2JvQiaVy tavtrjv 8h naQa8od^^vai xal tdg TCoXstg 

10 totg ^Attdkov vlolg^ Fakdtag rs rovg xatoixovvtag 
iv tfj ^Aeia icaQata\ayLivovg TCQog viidg rj66i^d^ccc, 
t(3v ts yvvacxmv xal tixvcov xal fqg aTCocxsv^g 
nd6rjg xvQisvGai v^dg xal dyaystv sig tiqv EvQci- 
nrjv 5 tovg 8h xatoLXOVvtag iv ty EvQCJTcrj trjv naQ- 

15 akiav @Qaxag f^g ts IlQonovti^og xai ^EkkriOnoV' 
rov dvakvov0iv viitv dnb trig OtQatsiag ini^s6cv 
noLr^6a6^ai nsQi trjv t(Sv Alvidvcov x^oQav xaC ttvag 
8La(p^siQdvtag dq>sXi6%^aL ^iQog ti f^g nQOvofi^^gj 
8La6co^ivtG)v 8s tc5v dXkcov xal xoiicod^ivtcov slg 

2o'PG}(ir]v i6s6^aL 6vv^i]xag nQog fia6Lkia ^AvtCoxov^ 
i(p^ ^ XQti^Ji^c^ta (ilv sl6oi6SL xal x^Q^S tivog dno-- 
6t^6staL.<( dvayoQsv6ag 8h ravra dvaxsxQdysc fiS' 
ydky tfj ^covfj kiycov td8s' »sx f^g ^A6iag 6q(5 
8LafiaLV0v6ag 8vvd^SLg x^^^o6tsQvovg xal Pa6Lksag 

25 inl tb avtb 6vvayofiivovg xal Sdvri navto8and ini 
trjv EvQcinriv^ Xnncov ts xtvjcov 8oQdtcov ts '^dtpov 
xai (povov a[^at6q>vQrov ksrika6iav ts 8eLvrjv ntcicstg 

9 

3. (Afivvtousv cod. I 4. inl cod. ano Leopardi. | 10. t^ 
cod. dl edit. j 12. rs cod. 91 edit. | 17. noir^asad^aL cod. | 19. 
STjXad-ivttov an StiXoid^svtaiv? cod. corr. a. | 22. dviHB' 
THQaysi edit. MIRABILIA. 71 

T« JCVQycov xccl reixcSv xataOxccq^ag iQrjiiLav te x^o- 
vdg d^vd^tov.if. tavta dl sItccov ike^sv av^ig iv 
Sx€Ol tdds' 

rivlxa NiGatoi xQvadinTCvxeg aQyitai Xtctcol 
P(S6iv inl x^^oVa Slav^ irjv TCQoUyeovtsg iq>i6QriVy 6 
ovg sror' iv aiftei tsv^s UvQtjxo^icov 7Cokv6X§c3v 
^aiSakog ^HsticDV, q^ikCriv TCokvr^Qatov av^cDV, 
Satt" inl x^^^^^Vf ^*<^/*ors d' iscl S€6[i6v takksv 
XQv6eov iv d' avtov nd6iv ^TnsQcovog vtov 
fJQ^oCsv dxtCvsOCL xal ofi^a^v ^aQ^aCQOvta' lo 
xal tots CoCj 'Pd^r} , x^^^^' akysa ndvta tsksttai. 
msi, yaQ OtQatog svQvg^ o 0ov x^ova Tcdaav okiaosiy 
XriQciasL S' dyoQag, aOtri Si ts TCVQscoka ^csLj 
al^atL Ss TclTJasL nota^oygj TclrjasL Sh xaVALSrj^^ 
Sovloavvrjv t oixtQTJv^ atvysQTJv^ dtix[iaQtov^ 

iq>iJ0SL, 
oiSh yvvri noiSLv ov y vnoSi^stai ix TCokifiOLO 
vo0tri6avty ^AtSrig Sl xatax^ovLog^ (islavsC(ioVf 
€%si ivl g^d^LfiivoLOLv o/iot) tixva firjtQog dTCOvQag^ 
"AQrjg S' dl^,oSa3Cotg 7CSQLd"iJ6sL SovIlov '^fiaQ. 20 
dnoq^d^sy^d^svog Ss tavta iaLdTCrjiSsVy xal noQsvd^slg 
l|(o rov CtQatojcsSov dviprj initLvaSQvv, Jjcaxo- 
Xovd^i^Oavtog Ss tov ox^ov %QOCsxaXi6ato avtovg 
xal slnsv tdSs * ^i^iol (liv , oJ avSQsg ^PcDiiatoc xal 2. afiv^d^r/Tov cod. dfiv^rjzov Meineke. | 3. TctSs] in mg. 
haec leguntur: fista^v JSovciavijg xal Ban^tyQtavrjg tonog 
iazlv %ata ZtCymva, onsq ^EXXrjvi^atl vi\aov SriXoi, iv- 
TttD^cf tnnoi SidtpoQOt yCyvovtai. slalv dl nacai ^av&aC, 
6 91 EvQinC9rjg JtQog t^ iqvd^Qa d^aXdaafj trjv Nrjaatav 
^rialv elvai. \ 4. vrjaatai cod. \ 7. tpiXlav cod. { 8. taXXsv 
vavasov' cod. taXXf.v, XQvasov edit. | 12. og ov cod. corr. 
Suil. I 13. nvQnoXa cod. | 16. iq>iasi cod. icpiaasL edit., corr. 
Nauck. 72 PHLEGONTIS 

ot XoLTtol 6xQatmxaLy xa^ijxsc teksvTij^avTL vno 
Ivxov 7CVQQ0V sviisyid^ovg xatafiQcod^vai iv tfi iSij- 
^SQOV "^iiiQa, viietg di ta ^ri^ivta vn^ i(iov yi- 
vd^xata avfifiriaoiisva V(itv ndvta, t€X(ifiQLOig XQ^- 
5 ii€vot tfi vvv icofiivri i7CLq>avsCa tov %^Qiov ts xal 
ty ifiy dvaiQiasL, otc dkrjd^ stQrixa sx tcvog d^sCag 
v7CodsLis(og,« toGavta 8h sljtdv ixiksvosv avtovg 
dieo6tfjvaL xal (irjdiva xcolviSai to d^rjQLOV xqo6- 
sXd^stv^ fpdcxcDV^ idv djtotQiipcDOLv , ov owoi6SLV 
10 avrotg. TCOLtjCamog 8h tov xXij^ovg ro TCQOHtax^sv 
ovx slg fiaxQdv naQayCvstaL 6 ^,vxog. iddv dh avtov 
6 UoTCkLog xati^ri dicd tfjg SQVog xal ins^sv vntiog^ 
6 Ss Xvxog dva(SxC<fccg avtov xatsSaCvvto ndvtan/ 
OQcivtcjv. dvakcicag Sh to ccifia avtov nkriv f^g 
16 xs^al^^g itQansto sig to OQog, nQoosk^ovtog S\ 
tov oxkov xai PovXo[iivov dvskio^aL td dnoXsXsL^' 
^iva^ xtSQC6aL ts avtd voiiCiicDg, ^ xstpak'^ xsl- 
[livi^ inl trjg yrjg dvstns tovg 0tCxovg tovtovg* 
[iri ilfav i^fistiQrjg xs<pakrjg' ov ydQ d^i^iLg iotCv^ 
80 oloLv ^AQrivaCri ;^dAot/ ayQLOV iv q>Qsal d^rjxsvj 
antsOd^aL d-sCoLO xaQ7]atog' dkkd ninav6o, 
fiavtoOvvrjv r' indxov6ov dkrfi^ia trjv nsQ iQca 6ol. 
^^£6 ydQ x^ova tijvSs nokvg xal xaQtSQog^^AQrigj 
og kaov fiiv svonkov vno 6x6tov "AvSl niiiil^SL^ 
25 ^rj^SL S' av kLd^Cvovg nvQyovg xal tsCxsa (laxQa, 
okfiov d' riyiitSQOv xal vrpcLa tixv* dkoxovg ta 
[idQ^ag sCg ^A^Cr^v a^SL S^d xvfLa nsQrJ6ag. 

8. Ktolvisai cod. | 9. dnoaxQS^tlKoaLv cod., corr. Meineke. | 
16. vnolsXstnftiva corr. Meineke. | 17. avzov cod. corr. Mei- 
neke. j 22. rinsg igsi aoi cod., corr. Meineke. | 23. riivds cod. 
ut uid. I 24. ivonXov ftlv cod. pr. MIRABILIA. 73 

xavtd 0OV sHqtixbv vrnx^BQtia Ootfiog ^Ajtokkov 
Ilvd^iog^ og iiOL sov xQarsQOv ^SQdnovx* imjtsiiipag 
ijyaysv sig iiaxaQov xs doiiovg xal IIsQasg^ovsLrjg, 
dKOv0avtsg dl tciv inSv tovrcDv ov ^stQccog ita- 
4fdxdi]0aVf CSQvad^svoi ts vaov ^AnoXXovog Av- 5 
7t(jByCov xal PcDiioVy ovTtBQ ixsito ri xsfpaki], iv- 
dfifi^av slg tag vavg xal dninksov sxaatoi inl tdg 
iavtmv natQiSag, xal avvifirj aitavta td vito tov 
IlonXiov Qrjd-ivta ysvia^at. 

IV. ^IOtOQSt dh xal ^HoioSog xal ^cxaiaQxog lo 
xal KkiaQ%og xal Kakki(iaxog xal dkXoi tivlg tcsqX 
TsiQS^iov tdds. TsiQseiav tov Ev^QOvg iv ^AQxa- 
S{(jf \av8Qd\ ovta iv rc5 oqsv rco iv KvkkTJvt] oq>SLg 
liovta 6%svovta^ tQiScai rov stSQOv xal TtaQa XQW^ 
(tctaPakstv trjv iSiav • ysviad^at yaQ i^ dvdQog i5 
yvvatxa xal iLLxd-rjvav dvdQi, rov ds ^AjtoXXcDVog 
a^&tip XQi/]6avtog^ (6g idv trjQtJGag oxsvovxag onoiag 
tQciorj tov sva ictai olog ^v, 7taQa(pvkd^avta tov 
TsLQBOiav 7tOLrj6aL td VTto tov &sov Qr^d-ivta xal 
ovtwg '^dvayxofii^aod^at tr^v dQxalav q)v0iv. /dLog ^ 
dh iQioavtog "Hqcc xal q^afiivov iv tatg 0vvov0iaLg 
nksovBxtstv ri}v yvvatxa tov dvSQog rg t(Sv dtpQO- 
SLiSicDV '^Sovfj xal trjg "HQag (pa6xov6rjg td ivav- 
xia^ So^aL avtotg fisxaTtsfiil^a^ivoLg i^ic^aL tov Tsl- 
QSiSiav SLa ro t(ov tQOTtcov d^KpotiQov nsTCSLQdis^aL. 85 
xSv Sh iQCDxdfisvov dTto^prjvaod^aL , Sloxl fiOLQc5v 
o^CDi/ Sixa xov avSQa xiQTtso^aL xiiv fiiav, xrjv Ss 

• 
3. iiandQOiv] iviQcov Nauck. { 7. STittaTog cod., corr. Mei- 
neke. | 11. %X8£taQxog cod., corr. Miill. | 12. svftccQovg cod., 
corr. MeursiuB | 20. %o(i,Laaabai cod., corr. Nauck. | 22. xrjg , . . 
^Savrig cod. corr. H. | 24. iQsad^ai cod. 76 PHLEGONTIS 

Xovtog *^^rjvri6iv ^ldoovog^ vTCaxBvovxonv iv ^PdiiJi 
MccQxov nia(vyxiov xal AovxCov KavivCov . . . 
'TrPaCov xal MaQxov OovX^Cov Okdxxov Si fjv 
alxCav rj ovyxXrixog ixdlsvOev xovg [eQO^vi^iiovag 
bdvayvfDvat xovg UtPvkkrjg XQrj^fioijg^ xal H^rjyr}- 
Cavxo xovg XQrianLovg. sl6lv d^ ol xQ^^V^ol oiSb' 
Zaoa xiQa xal ocoa na^rjfiaxa xkrj^ovog atarjg 
[0x6g iiLog -vilesi, xdS^ ivl g)QB0lv atxs vorjoyg^ 
'Pciiiri ifj Ttlavvog' xaC xol noxi (prjiiL yvvatxa 
10 dvSQoyvvov xi^sdd^ai ixovxd tcsq aQCsva ndvxa^ 
vrjTtCaxccC '&■' o0a d-rikvxsQat q>aCvov0v yvvatxsg, 
ovx ixi Srj xQvil^o), dvoCag Si xoi il^ayoQSv0G) 
7tQog)Qovici)g ^rfiirjxQi xal ayvy nBQ0Bq)OVBCi], 
tcxo d' avxr] avaoca ^sd^ xd (liv stxs nC^riai^ 
16 osiivoxdxy ^TJfirjxQL xal ayvfj IlsQ^efpovsCri, 

d^rjaavQov ^lv jtQaxa vofiCafiaxog sCg h/ dd^QoC^ag^ 
oxxi ^iXsig dno naii(pvkc3v nSksdv xs xal a^dxcSvj 
(irjxQlKoQrjg^rjfArjxQi f xiksv dvaCav nQoxC^s^d^ai. 
a^&taQ Sriiio0Ca xikofiaC 0b XQlg ivvia xavQOvg 

cpavdg i^vxiQOvg d^vi^sv ksvx6xQi,xccg ^ al xsv 
vfisxiQa yvcifirj xdkksi JtQO(pBQi0xaxai f&0iv. 
TtatSag, o0ag ndQog slna, xiXsv^ dysla^xl xdS* 

SqSblv 
26 dd-avdxrjv pa0Ch00av insvxofiivag dviB00tv 

1. a^rivdGiv cod. | 2. CBizov %ocqhivCov cod. corr. W. | 

3. *Tilfoc£ov MeurBiuB viatov cod. | 5. i^Tjyi^aavxo (iXa supra 
fiyrj) cod. | 7. carmen acrostichum. — tlrjltovog Nauck SaC- 
fiovog cod. I 8. vjcsi Nauck Avaet cod. | 11. vrinCaxai cod. 
vrinia%aC W. — %• supra versum cod. | 14. nC^rica Meursius. | 
23. nilBv a%aXax\ xd9' igdsiv cod. %iXsv^ dysXaaTl xdd' ^qSsiv 
Nauck. I 25. insv%ofiivrjv cod. insv^o^ivag coni. W. MIRABILIA. 75 

ndXei ijKZQfov^ firjdsiitav Sl rov ndd-ovg dvvaiiivov 
alrCav iVQStv^ r^ retdQrrj rc5v rjfiSQav tcsqI rov 
OQ&QOV {uClova rc5v Ttovcav ijiCSoCLV Xa^fiavovrtiv^ 
0VV fisydky oliicoyy dvaxQayov6i]g ^ aq)V(o avrfl 
dgosvLXCt iiOQia TCQoijisiSsv^ xal 1} xoQti dvriQ iys- 6 
vsro. iLsrd dh xqovov slg ^Pci^riv dvrjvsx^TfJ ^Qog 
KXavdiov KaCoaQa^ 6 8h rovrov svsxa rov ^r^fisCov 
iv KaitsrcjlC^ JiX ^j^Xs^Lxdxc) CdQvearo jSoftoV. 

Vil. 'Eyivsro xal iv Mr^ov^^ayvCa , noXsi rilg 
IrakCag^ iv ^j4yQi%7cCvrig rrjg Usfiaar^^g inavXsi dv- 10 
dgoyvvog^ aQ%ovrog ^A^riVYi0iv ^LOvvOoddQov^ vna- 
rsvovr cov iv ^Pcifiy ^Jsx^ov 'lovvCov Uikavov Toq- 
xovdrov xal Kotvrov ^ArsQCov 'AvrcDvCvov. QiXcorlg 
yuQ rtg^ovoiian naQ^svogy H^vQvaCa ro ysvog, coQaCa 
stQog ydfiov • vno rcSv yovscov xarsyysyvri(isvrj dvd^C^ ^^ 
IioqCcov avry JCQoq^avivrcov aQQsvtxcov dvrJQ iyivsro. 

Vin. Kal dXXog di rig dvdQoyvvog xard rovg 
adrovg xQOvovg iyivsro iv 'EmdavQcp , yovicov dno- 
Qcov Tcatg^ og ixakstro nQorsQov Hvp,q)iQov0a^ dv^Q 
Sh ysvofisvog covoiid^sro 2Jvfiq)iQcov ^ xr^novQcov Ss ^ 
rov pCov Sirjysv, 

IX. Kal ig jiaoSCxstav Sh r^^g UvQCag yvvrj, 
ovofiari Airrjrr]j avvoixov6a r^ dvS^l ht iisrifiaks 
rijv iiOQq^rjV xal fisrcovofidad-rj Alrrjrdg dvrJQ ysvo- 
fisvog, aQ%ovrog 'did^rjvrjatv MaxQCvov^ vnarsvovrcov ^^ 
iv ^Pcoiirj AovxCov Ai^vXCov AiXiavov xal . . . Ovi- 
rsQog. rovrov xal avrog i^saodfirjv. 

X. 'EysvvT^d-ri xai inl 'Pcofirig dvSQoyvvog^ aQ- 

11. d%rivriiaiv cod. | 13. doxBqtov cod. corr. Meursins. | 

25. d&ijvjjaiv cod. | 26. AlyivKov AUtavov xal MettrBius 

xal , 
XafiCa aiXiavov cod. 76 PHLEGONTIS 

Xovrog ^A%"jqvri6vv ^ldaovog^ vTcatBvovtav iv ^PfoftTi 
MccQxov nXtt(yytCov xal AovxCov KavivCov . . . 
^TiPaCov xal MaQxov Oovk^Cov Okdxxov di ^v 
aCtCav 71 0vyxki]tog ixdl6v0ev tovg [eQO^vijfiovag 
6 avayvmvav tovg Hi^vXXrig XQV^i^^^^S^ ^cal fjiyyij- 
6avto tovg XQV^l^^ovg. eiolv Sh ol XQ^^^V^ol oZds' 
oa0a tiga xal o<56a na^ijfiata tkijiiovog atorig 
L0t6g iiiog -vr]0€iy tdS^ ivl (pQcalv atxs voij0yg^ 
'Pdiiri ifj 7cl0vvog * xaC tol noti q>rjiiL yvvatxa 
10 dvdQoyvvov ti^sad^av ixovtd nsQ aQ0sva ndtna^ 
vrjTtCaxaC d^^ O0a ^rilvtSQaL q>aCvov0i yvvatxsg. 
ovx iti drj xQvipco^ d^voCag 8i toi il^ayoQSv0cj 
TtQog^Qovicog ArjiirjtQL xal ayvri IIsQ^scpovsCrj, 
i0tG} d' avtrj dva00a d^sd, td fisv stxs iCdijaij 
15 0siLVOtdty Ari^ritQv xal ayvfi IlsQ^efpovsCrj. 

d-rj^avQov fisv 7tQ(ota vo^C0^atog sig hf dd-QoC^agj 
otti d^iXsig djto TtaiKpvXcov ndksciv ts xal a^dt^v^ 
Ix^ritQlKoQrigA^yiritQv f ^i^BV %v0Cav TtQOtCd^s^&ai. 
avtaQ d 1^1100 Ca xilofiaC 0s tQlg ivvia tavQovg 

(pavdg i^vxiQOvg ^vifisv lsvx6tQi,xag , al xsv 
vfistiQa yvcSiiy xdXXsv nQoq)SQi0tatai <d0vv. 
TtatSag, O0ag ndQog sljta^ xiXsv^ dysXa0tl tdS^ 

IqSslv 
25 dd-avdtrjv fia0CXi00av iTtsvxo^iivag dvis00iv 

1. ad^TjvjjCiv cod. I 2. ai^tov tiocqhivCov cod. corr. W. ( 

3. ^TipaCov MeursiuB viotCov cod. | 5. i^rjyi^aavto (iXa supra 
rjyi]) cod. | 7. carmen acrostichum. — tlT^fiovog Nanck (fai- 
fiovog cod. I 8. viiasi Nauck kvasi cod. | 11. vrinCa%ai cod. 
vrimaxaiW, — ^' supra versum cod. | 14. nid-rjoa Meuraiua. | 
23. niXev dxaiotl xdd' igdeiv cod. TiiXsv^ dysXaatl xdd' sq9biv 
Nauck. I 25. insv%ofiivriv cod. insvxoy^ivoii coni. W. MIRABILIA. 77 

€!BfiV(og xal xadtcQc5g * tdrs di} yLsrijiBvxa 8B%ia^(B 
flinsd* d(p^ v^stiQC3V aX6x(oviiQ\ avtaQ in^ avtolg 
C(ftp i(ip niovvoi XaimQov (pdog alds (psQdvtCDV 
66^votdty ^TJiirjtQi, to SevtBQOv avte kafiovOac 
TQlg t60a vjj(paka ndvta nvQog fiaXsQoto tid^ivtcov^ 5 
o(S(Sai i7ti6taiLivog ^vciav yQalav TCQOtid^svtai. 
nQO(pQOviog d' akkav nXovtcDvidc t6(56a ka§ov6ai^ 
o06ai iv i^hxirj vsod-rjkia ^vfiov ixoviSiv 
vr^xiaxoL^ 6S(ivr^v IlkovtGivlda TtavtoSidaxtov 
iv TcdtQcc svxio^cav ^ifivsvv noXiiiov xQatiovtog^ 10 
l^^dijv d' iv atrjd^saat Tcsastv Ttolifiov xal dikffg, 
^ridavQov S^k xoqol xal naQd^ivoi iv^a (psQovtoVj 
[0t& d^siOTtayst xal v^pdciiata noixiXa 0s^vTqVy 
IlXovt(ovi t xo6fistto onog 0x^^^S B^^ xaxot(fL, 
nQO(pQovic3g d' rt xdkkiOtov xal svxtov in^ alav 15 
(Qg d^vrjtotacv iSic^av ininksto^ xal to (piQsed^av 
[6to 6v(i^ixtov dcSQov PaOLlrjidc xovQy 
avtaQ otav jdijfir^tQL xai dyvy nsQ0S(povsiy, 
yaiag vfistiQag dnsQvxifisvav ^vyov alsi^ 
^Aidcavst nXovtovi fioog xvav6tQixog alfia^ 20 

XaiinQOtg sZfiaOc xoiJfirjtov fistd noiiiivog^ o0tLg 
Xi]fiati a nicvvog fioog aQtafiog avtog od' iatav 
o00ot t' akloi o^ov niCvvoi xaxd natQiS^ ia6i' 
fti} yaQ dni,0t6(pilog ^v6iaL6iv dvrJQ naQsniod-cD' 

3. n^dv//voi cod. — qtdog' at 9^ cod. | 4. avTS coni. W. 
avxai cod. avtd X. | 6. ygaai cod. corr. N. | 8. vso&aXsa cod. 
corr. N. | 9. navzo9i9a%zoi cod. | 11. Aif^/}v ilXi^vsaci nsastv 
nolsfog zs xal avzijg cod. corr. E. I 12. 9s %6(fOi E. S' hsgoi 
cod. I 13. vviKpdafiaza cod. corr. E.^| 14. nXovzmvi aoafisizo 
(mag axeal^gai naTtoiai^ cod. axsaig yai X. | 16. 0, zi cod. ozi 
edit. I 20. aidmvTj cod. 'Jidmvst Cobet. | 21. t(idai cod. stfiaat 
Meursius. — %oaiifjzov N. noafirjzovg cod. | 22.^ Xi^fiazi q> N. 
^f/,aziqf cod. — agzsfiog cod. aQzafiog N. — od*] 6 d' cod. 78 PHLEGONTIS 

^lflj d' ^i/d"' dv6iii0rov iTCsnkezo (pcarl rccd^ igdeiVy 
vovTtcaroi TtaraSaixbv i%Biv ^vaCav^ xard S* avrijfv 
oaxLQ av ri(i6riQov %QYi(Syb(ov 1'Sqis ig rod' vxfiraim 
0Biivdv ^otfiov avaxra (lerekd^irfo iv dDiS£ai0i, 

5 7CQ0(pQ0viG}g fi(X)iiotg inl nCova (irjQCa xavaag, 
aiycjv jiaXXsvxov vBari^v' draQ otdars jcdvrsg, 
Xi06ia%r(o Ootfiov nairiova XQara Jtvxacaag 
[xTTJQ 5 ianCTtrovrog ojtaag kvaig yat xaxoto , 
voar-qaag S^ ditd rov ^aCvXriCSa Ttorvcav "Hlpijv 

10 dQyriv fiovv d"V(ov 7tarQCot0v v6(iol0v xar^ alaav^ 
viivstv td xs yivsi %QO(psQi0rsQai co(y' ivl Xaotg^ 
xa\ V7]0(DV vairai rcjv dy%Ldk(ov ot' av slsv 
ov SoXcDy dXXd §C(x, Kv^iatda TtQo^pQOVsg avray, 
vd00G)vrai 0s^vfjg pa^LkrjCSog olg f irC^svrac^ 

15 iv 7tarQCov0i v6(ioig '^HQag ^6av6v rs xar' olxovj 
i^sL d' dv [ivd-oi^LV ifiotg rdSs Ttdvra Tci^ai,^ 
^sfivordrr^v ^a0Cki00av iTtikd-yg iv ^v0CaL0i,v' 
iv jtokk(p %q6v(p av ror' i(p^ v0rsQOv og xsv stc 

avrotg^ 

20 vr^^pakd xsv ^i^ag o0ai rniiQai si!0^ ivi^avrov. 
og xs rdSs QiJ^yy xsCvov XQarog i00srac aisC, 
vri(pakC(iG}v dQV(Bv rs ra^cjv x^ovCocg rdSs ^^ov^ 
rjfiog av rjSr^ s%OLg fAsyakrjri]v ovx f dndvrri 
i,s0roS6rav ^odvri^iv xal rakk^ o<y' iks^a 0d(p* Ca^c 

25 iv nsrdkoL0vv ifiotg vtco xsQxCSog d^(pl xakvnrQag 

1. ^Wa voikiaxov X. — tqdnv W. | 2. Tiaxadaixov cod. | 
6. «ca^Xfvxcoy cod. | 8. yid. praef. — Xvairjg axaxoto cod., oorr. 
E. I 11. atns cod. ar xs X. — ayasvi Xaotg' cod. i 12. vjjaamv 
cod. — xfjv dvxindXatv ox* av atav cod. xmv dy%idXa>v ox* 
av slsv coni. Mdll. | 14. oiasxid^svxai cod. | 16. xi^i]vxat, cod. 
corr. E. | 18. xod'* cod. 1 20. slg iviavxov cod. , corr. Naock. | 
21. $s^si cod., corr. Nauck. j 23. anavxi] cod. | 24. ^saxodoxav 
^oavjjaiv cod. — oa iXs^a aaq>i' cod. MIRABILIA. 79 

ifLSQtog CB pdXsv ylavxijg ikdag TtoXvxccQTCov ^ 
ayXcca q)vkka kafiov6a Xv0iv xaxov rjfiog av S^^j 
v^lii XQ^^^^S (idXa xstvog iv ^ noxs raXXa vsoyvrj . 
TQ(og d^r * ixkv6si 0s xaxc5Vj aiia d' ^EkldSog ix yrjg • 
^cdtuQ 0OV f (istapdoav inotQvvsLg ayoQSv^ai. 6 
XI. 'Ei/ di Ms66rjvi] ov tiqo TCokX^v it^v^ Sg 
ip^Civ ^AjioXXoiviog ^ 6vvi^ri tcl^ov kC^ov nsnoiYi^i- 
vov Qayrjvac %siii(6vg}v ^ia xal vdatog noXXov ijts- 
vsxd^ivtog^ TtQoxvd^^vav di avtov xsq>akrjv tQinkaaCav 
xiig dvd-QoxCvrig' tovg dh odcvtag ix^tv SiOtoCxovg^ lo 
dva^rjtovvtcov dh tCvog stri rj xsq>aXri^ drjk(o0ac tr^v 
iwciyQafprjv »'7d£o« yaQ iyxsxdQaxto, stSQOv ovv 
driiiooCa xata6xsvd0avtsg TcCd-ov ivi^s0av xal dctpa' 
kiotSQOv ix7]Ssv0av roi/ '^QC^a oC Ms60r]vioi, , tovtov 
iSovtsg ovta , tcsqI ov (prj0iv '^O^riQog ' 15 

TdfCD d'^ Sg xdQtv0tog imx^ovCcov yivst* dvSQCJv 
t(5v tots' xaC Qa avaxtog ivavtCov siksto to^ov 
0olpov ^Anokkavog^ xakki0(pvQov sXvsxa vvfKprjg, 
Xn. ^Ev ^ak^atCa ts sv rc5 trjg ^AQti^iSog xa- 
2.(wiiivG} 07CrikaCa) i0tiv ISstv icokkd 0ci(iata^ cJi/20 
ra trjg TcksvQdg 60td VTCSQ^dkksL sxxaLSsxa nijxsLg. 
Xni. ^ATCokkcivLog Sh 6 yQa^fiatLXog [0tOQst inl 
Tv^sqCov JNsQCJvog 0sl0ii6v ysysv^^d^aL^ xal Tcokkdg 
xal 6voiia0tdg TCoksLg f^g ^A^iag aQSrjv d(pavL0d^vaL^ 
£g v0tSQOV 6 TLfiiQLog olxsCa Sandvy TcdkLV dvciQ- 25 
^(Xi0sv. dvd'^ CDV xoko006v ts avta xata0xsvd0av- 
xsg •dvid^s^av naQa t(p tr^g ^A^pQoSCtr^g Csq^^ o i0tLV 

1. r(i£proff CB cod. ^uXbv cod. i 3. vsoyvrj cod. | 4. r^oxr- 
dijTS ^avasi cod., corr. Nauck. | 5. itstocpaaccv cod. | 7. 

XC^^ov cod. XCfm W. 1 12. cdsa) cod. | 15. Iliad. IX. 558 sqq. I 16. 
/^foo^cod. — off cod. 1^21. vTtsQpdXXstv cod. vnsQpdXXsi eait. [ 
24. aqSriv cod. | 27. oa cod. 80 PHLEGONTIS 

iv T37 'Pcafiaiav ttyoga, xal rujif .juMtew -■ 

itpB^fjS dvdffittVTae 'staQiGxriSttv. 

XIV, "Eittt&ov Se xal iijs SnttXitt^ {i*& j 
ettafiov ovx okCytti x6J.iiq xal ra i^^a/ai 

5 daeia&Tj Sh ovx oiiya xal tcSv fv Tlovr^ I 
xRta iJrJ T^s y^s tttg diaffrKfliis iifnivt) olSfU 
iv[iEyi9i}, a ixTtlayivTtg ot ^mxciQtoi xiv^aai fiJt 
axvijattv, defyiiaTog H' evtxsv Saeniiittv elg t^v 
'Pcofiijv oSovTtt Evog, ov noSialov y,6vov, aAA' VTtBQ- 

10 pdXlovra xal rovro rd [leTpov. imSei^avzsg Si Tt- 
pegCa ot xpia^eig etQovto, ti fiovXerai xofua&ijviu 
Tov rjpio npds avTOV. 6 di n:()og TauTa i^ipgovtas 
i^ovXsvattTo , ftijrE rijs yvmaeag toO ^eyiQovg icev- 
Tov awoffrj^MjVag , to re dvoaiov Tijs vex^oavXiae 

15 re«patTij<Ta'fifvos. yftoftsrpjjt' j^af xtva Tmi' oux (Jpo- 
vtov, novXxpov ovoykttTi, Tifitofievov va' a^ov Sia 
rijv Tixvijv, xaXiaag mgoamxov ixiXevOe xXdaai 
XQog ro [liye&og tov iJJoVtds. 6 Si aTttS^fiijadftevog, 
ijXixov av yivoixo to' re 0v(ufav a(S(ia xal ro XQoe- 

somnov avzov zp roi3 oSovtog oyxp, igyKadiievog 
Sttt Tttximv ix6(iias rdi avtox^dTopi. xdxetvog eljtiav 
dqxeUSQai tij &ia tavty, ditoitip,xei xov odovrtt 
ixetae S9ev xal ixofiia^. 

XV. OiJ XP^ ** dntiatstv T^ slQtiftivqi , ijcel 
2i xal r^s .^^ywirrov NiTfitaL elalv ro^iroff, tV alg Sf^xvit- 

Tttt aojffara ovx lAorria rovrrav, ov xsxQvpiiEva y^, 
dXX' efttpavij dipeifieva, ovts Ovyxixvtat oCte avfixs- 
qioQTjtai, dXX' iv td^ei xeCtai, cdg yvaifiaai xgoOeX- ev/i7ti^(fT]Tai MeuraiuB. MIRABILIA. 81 
di xv7]iiav xal &6vta TOvio ^v ymigmv oSza, 
tav aikcyv fieiuv. Sto ov X9V "w^i rotJTotg tfat- 
Hxttv, ivvoovftevovs , o%i xat' oiQXf^S f-^'" ^ (px''ets 
«x^tf^ouffa anavTK iyyvs &fcov ixov(foz(f6<pEi , ncc- 
patvopiivov S^ Tov xQovov <}vfi.(iE(iaQavztti. xal r« ^ 
Iteyi^ Tfiji/ fpvOfav. 

XVJ. Kal ztt iv rjj 'PoSa Se ■xaQBii.^^tpa^iv 
QfSta v^Xixavxa to ^iyEQog^ lag naQK^alKo^ivovs 
Tovs vvv av&Qanovs ■nokii xataSEtatiQovg Etvai. 

XVII. 'O Si ai^TOS ip->iaiv TtXijaLOV 'jI&tjviov vij- io 
iJav Tiva elvai, tavzijv Sh zovg 'A&tivaCovg ^ov- 
Xeo&ui. rtix^Oaf axdjitovras ovv Towg &ffisXiove 
Ttav tEixav avQEtv aoQov ixatov itrixav , iv tj Eivui 
axtXEtov taov T^ ffopta, ty' ^g dmysyQagiQai. rafif 
%i&afi[i' 6 MaxQoaigis iv vi^aa [iixQa, ir^ 

ittl ^iaaas itEvtdxig td ■y^iXia. 

XVin. Evfiaxoe Si iptjatv iv jiEgiriyTJSei. Kaff- 
XtjSoviovg TtEQiratpgEvovtag t^v iSCav inapxCav ev- 
qeIv opiiflffoi/ras Svo axEXEtovg iv aoQots XEi^ivovg, 
cav tov (lEV EixoaitiaeaQas dvai jeiJx*'S t^I' avv- 20 
&£aiv, Tow Si itigov EixoairpEis. 

XIX. ®E6ito[iaog Si tpj/aiv 6 UivtajtEvs iv t^ 
rtspl aEiCftav iv t^ Ki(i[isptxa BoiS7t6Qa aitpvtSCag 
aBtO^ov ysvoiiivov rav Tiag avzotg tiva dvaQQay^vai 
)i,6(pOV xal dvafialftv o«i« i7CEQ[iEyi&i:i , wOte iiJv a.'j 
avv9eai.v zov axEXerov aijxav evQE&^vat sCxoSt- 
TEaaaQav. TKura Si qnjaiv zd offra tovg asQtoixovv- 
Tttff ^aQpKQOvg eCs rijv Maicativ Qtipat kiftvtjv. 

13. T<i/»<ov cod. corr. H. | 14. Tffov W. It. Sicod.S^ edit. I 
intyiyeantai eod. corr. , 
— ■" — r. H. I 16. za aupra r 
Leopardi 1 ' ""^ n cod. [ 21. EfHooi TgtCs cod, | 82 PHLEGONTIS 

XX. TlavdCov nQog Nigcova ixo^Codi] TSZQa- 
7ciq)akoVy avdXoya i%ov xal xct akXa fiiXij , aQXOvtOQ 
A&tjvri0iv &Qa0vXXov, vTcaxevovtfov iv ^Pdiiy IIo- 
nliov nsTQCDvCov TovQicvkiavov xal Kai0Givlov 

5 IlaCxov, 

XXI. Kal stSQOV iysvvr^d^ri iicl tov aQi6tSQ0v 
Sfiov xsq)akiiv ixxsfpvxvtav i%ov» 

XXTT. ^Eyivsto Oriiistov TtaQcido^ov ixl ^Pcifirig^ 
aQXOVtog ^A^vriCiv udsLVOtpCXov^ vTcatsvovtcnv iv 

i^o^Pd^y Kotvtov OvrjQavCov xal Fatov no^jcrjtov 
rdkkov. ^PaixCov yaQ TavQov^ dvSQog ^tQatrjyixov, 
trlg yvvaixog d^SQanatva t(Sv tstt[iri(iivc3v dxsxvrias 
TcCd^rjxov, 

XXTTT. KoQvr^kCov FaXhxavov r^ yvv^ TcatdCov 

15 itsxsv, xsfpaXrjv i%ov ^Avoii^vSog iTcl ^Pdiirjg, aQxov- 
tog ^Ad^vr^ew ^r^fioOtQatov ^ vicatsvovtcDV iv^Pd^ij 
Avlov AixvvvCov NsQOva ZJihavov xal MaQXOV 
OvsatCvov ^Attvxov. 

XXIV. Fvvi^ aTCo Tcdkscog TQvdivtov trjg ^lza- 
20 XCag d7csxriri0sv o(psig i0(paiQCD(iivovgy vnatsvovtcav 

iv ^PcifjLy Aoiistvavov KaCaaQog ro ivatov xal Ilstv- 
kCov 'Povfpov to dsvtSQOVj iv ^Ad^rjvaig dvaQxCag 
ovarjg. 

XXV. 'Ev 'Pcifirj dcxiq>al6v tig d7csxvrj0sv ifi- 
25 Pqvov , 5 vicodi^xaig tdv dvo0x6ov slg tov TCfisQvv 

TCOtafiov ivspXrjdifj, aQ%ovtog 'Ad^vri0LV ^AdQcavov 
tov avtoxQdtoQog ysvo(iivoVy vnatsv6vt(Bv iv 'Pci^iy 

4. tovanaXiuvQv cod. — nBGhvviov nsxov cod. | 10. ovri- 
Qutiov cod., corr.MeursiuB etW. — yvaCov cod.,corr.MearBia8. | 
16. avovpiiog cod. | 17. lov^Tjvviov cod., corr. W. — aiXa- 
viavov cod. 1 18. ovrisaxivov cod. | 26. d^^iivtjaiv cod. MIRABILIA. 83 

a^droxQdroQog TQaVavov ro kxrov xal TCtov Hs^rlov 
^AipQLxavov. 

XXVI. ^dGiQod^Bog 6i q>ri6LV 6 larQog iv vxo- 
livij(ia6LV iv 'Alel^avSQeia rfj xar Myvnrov xCvai' 
8ov nxetVy rd dh fiQiq>og raQLXSvd^hv %dQi>v rov 5 
jcaQad6iov q^vXdrrsOd^av. 

XXVII. *Ev reQfiavCif iv tc5 0rQarp rcSv 'Po- 
fiaCaiVj og ^i/ vicd TCnp KovQrilCip MayxCa, ro 
avrd rovro iyiviro. dovkog yaQ 'crQarvcirov irsxBv^ 
&Q%ovrog ^A^vriOiv Kovcovog, vTcarBvovronv iv ^f^fitj lo 
Kotvrov Ov^oyXov6Cov UaroQvCvov xal IlonXCov 
KoQvriXCov DKvnCeyvog. 

XXVm. Kal "AvrCyovog Sh l6roQst iv 'AXsiav- 
dQsla fiCav yvvatxa iv rirQadtv roxsrotg slxoct 
Tsxstv xal rd nXstiSra rovrcjv ixrQatpiivav. i5 

XXIX. Kal iriQa rtg yvvri xard ti}v a^drriv 
ndktv nivrs iv ivl roxsrp dnsxvrjiSsv natdagj rQstg 
lihv aQQSvag^ Svo Sh difjXslag' oi)g avroxQdrcoQ 
TQatavog ixiksvasv ix r(3v CSCov %Qri(idrci)v rQi- 
fps(S^ai' ndXiv Ss (isr* iviavrov alXa rQCa i} avTi) 20 
ywri irsxsv. 

XXX. ^lnnoerQarog Se (priaiv iv rp nsQl MCvca 
Atyvnrov ix (Lidg ywaixbg EdQVonrjg r^g NsCXov 
nsvr^xovra vtovg ysw^Cai. 

XXXI. Aavaog rs onoCog ix (iidg ywacxog [r^^g ^ 
NsClov E^dQvonrjg^ nsvrrjxovra ^vyariQag io%sv, 

XXXn. KQdrsQog Si (prjiSiVy 6 ^Avriyovov rov 
§a0ikicag dSsktpog^ ytvci0xsiv rcvd avd^QCsnov^ Sv 

10. id"i^vfjaiv cod. J 19. 'JdQiavog Meorsius. | 23. svqvo- 
TtTig cpd., EvQVQfofjg Mflll. conl. Tzetz. chil. VII 871. | 26. 
EvQVOierjg] EvQomfjg Tzetzes chil. VII 371. — d^vycctSQag 
cod. I 27. TiQcttsQog cod. , corr. Miill. _, 84 PHLEGONTIS MIBABILIA. 

sv iTtrd ixB0iv natSa ysvdad^av xal fisvQaxcov xal 
avSQa xal yiQoma xal yijnavra xal naidoycocfi^d'- 
lASVov dno^avstv. 

XXXin. MsyaO^ivTig 8i q)ri6iv xdg ivITa^^vySccia 
5 xarotxov0as yvvatxag i^asrstg ysvo(iivag rixxevv. 

XXXIV. EvQidifj iv Uavvyj rijg "AQafiiag xoXei^ 
innoxivravQog inl oQOvg ^dXa vt[niloVf 8 itSriv 
yifiov q>aQiidxov ^avaoi^ov. xakatrai, dh ro ipdQ- 
(laxov 6^Givv(iov t^ noXst^ o^vrarov dh xal dvvri" 

10 xtirarov r<5v oks^Qitov xad^i^ri^xsv. rov dh ticno- 
xivravQOv 6vlkafidiv 6 fiaeiksvg ^coov dxoTtiyMsi, 
ovv sriQOig dciQocg scQog KaloaQa slg r^qv Afyvnrov. 
rQoqyq 8s 'qv avrov XQia. oi q^iQCOv 8h r^qv [isrcc- 
j3oAi)i/ rov diQog rsXsvrdf xal ovrcog 6 inaQ%og xi^g 

15 AlyvTcrov raQtx£v0ag dniorsiksv slg ^Plofiijv. xal 
TCQcSrov iv rotg ^aOiksiovg in^Ssix^fjj xo ^hv tcqo- 
0CD7COV dyQidxsQOV xov dv&QCDTCivov ixci^Vj xalQag 
Sh xal xovgrovrcov Saxrvkovg xsrQix^l^^^vovg, nksvQa 
8h owaq)ff rotg nQcirovg 6xiks0c xal ry yatfrQi. 

20 dnkal 8h Yjoav avnS Innov orsQsal xal inC^av%ov 
Xatraiy xaCnsQ vnd r^^g raQvxsiag ($v(i(iskaLv6(i£vai 
r^ 8iQ(iarL, (liysd^og 8h ^v oix oloinsQ oi yQatpo- 
(isvocj ovS* av ndkiv (ivxqov, 

XXXV. 'Ev Sh ry nQosvQ7i(iivy noksc Sofdvxi 
25 ikiyovro xal bxsqol slvac tnnoxivravQOt. rov 8h 

ns^iq^&ivra slg ^Pei(iriv si xig dni6xstf Svvaxai i0xo- 
Q^^Oac dnoxscxav yaQ iv xotg 6(jQyQiovg xov avxoxQa- 
xoQog xsxaQvx£V(iivogy <og nQOstnov. 

4. TlavSaCif, Miill. naXui^ cod. | 6. sntaitstKg Arrian. hist. 
Ind. 9, 1.^ — yivofiivag cod. corr. N. | 16. anedBvx^ ^^» corr- 
H. I 27. oqIois cod. xfogCoig H. PHLEGONTIS MACROBII. 85 B. nEPI MAKPOBISIN, I. [IIsqI TfDV ixarov Stri ir^advrcDv.] OC ixa- 
xov itri i7]6avreg 'IraXcSv, (6g i^ avrcSv rcjv aTtO" 
rLin]<J6cov avalYjftrieavreg ov naQigyGDg i^dd^o^ev, 
Aovxiog Kogvijhog, Jovxtov viog^ jeoXeog IlXaxev- 
xCag. Aovxiog FXavmog Ov^Qog, AovtcCov vtog^ 5 
n6XeGig IlkaxevrCag, AovxLog Overov6riog Uexovv- 
dogj AovxCov vfdg, Tcokeog IlXaxevrCag, Aovxcog 
AixCvviog ndXog, AovxCov aTteXevd^eQog , TtoXetog 
niaxevrlag, Aovxiog 'AxCliog MdQxeXXog^ AovxCov 
vC6g, n6Xeaig UkaxevrCag. Aovxiog Ovirriog, MdQ- 10 
xov vtog^ ^TCokeGigy BQt^iXXov. Aovxiog Kov6iSciv- 
viog^ AovxCov vCog^ Ttokeog KoQvrjXCag, Aovxiog 
' FapCviog^ AovxCov vCog^ TCoXecjg BeXeCag, FdVog 
^OQtr^eiog 0Q6vra)Vj ZJi^rov vCog^ TtoXeog Bovca- 
vCag, rdVog Nciviog Md^tfLog^ UoTtkCov vCog^ 7t6- 15 
Xec^g Bgil^ikXov, FdVog ^AiiovQcog TeCQCfVy Fatov 
v[6g^n6leaigKoQVfiXCag. rdVogKd^aiogllovdrjg^ TCrov 
vfdff, n^Xecjg ndQ^rig, Fdtog TCr^cyog K6^iiovvLgy 
Fatov dxelevd^eQogj Tt^lecog IldQ^rig, Fdcog Ovd- 
rcog TiQxcog^ ZnoQCov vCog, TtoXeog IlkaxevrCag, 20 
rdCog 'lovXiog Il6^ogy n6XecDg 'Papivvrjg, FdVog 
OvaliQcog J/prfiog, Kotvrov vCog, 7t6Xeog BeXeCag. 

1, Ttsgl — iriadvt(ov in mg. add. cod. | 5. yXavnyiBiog 
cod. — AovnCov noB, %ogvCov cod., sed in m^. falso ad 
illam vocem nXa%BvzCaq quae pertinet ad L. LiciDnium Pa- • 
lum haec adnotataleguntur: Y.ogvTqXio£ IovkCov vtbg^ noXmg 
nXansvrCag, — Xovmog cod. AovhCov vtog W. | 9. A%CXXiog 
edit. I 11. Kovact&viog Franz. | 13. yanCviog cod. corr. Bergk. | 
14. nogtijaiog cod., corr. Bergk. | 17. yiaaTonovdrjg cod., corr. 
N. I 18—19. rdXog — ndgfirjg om. edit. tCtog cod. 88 PHLEGONTIS 

xoTjQiogj ^AXovxxCov vlosj xoketog AlfiovQO^Levy' 
yri^iag. 

n. OC aTcd sxaTOv [tseadQGni] itc5v ^i^XQ'' ^^" 
Tov dixa ajioYQa^aiiLavov. Fdl^og f AfjlijdLog llQtfLogj 

5 TtoXscDg BovavCag^ Itri Bxaxbv sv. KkonSCa Iloxiataj 
Fatov aTtsXsvd^SQa, ndXscog BovcovCag, iti] sxatbv 
sv. KovomvCa MoiSxdg^ Fatov aTCsXsv^iQaj TCoXsag 
KoQvr^XCag^ itrj sxatov Sv. KsQsmvCa ChisQipcovvSaj 
IlostXCov dxsXsvd^iQa, ycoXscog KoQVfjXCag^ itri ixa" 

10 tov sv» A<(vyovta ^Attixij , IlonXCov dnsXsvd^iQa^ 
TCoXsfog ndQiirigj itri sxatbv sv, BovQCa AvxvaivCg, 
^dXscog ndQ[irig, itrj ixatbv sv. FdVog Ud^g^iog^ 
Fatov vCog^ n6Xsc3g BsXslag, itti sxatbv diio* 
KovCvtog KoQv^Xiog, Kovtvtov vtog^ noXscog ^PrffCoVj 

15 ixri ixatbv Svo, TCtog ^Avtdvtog, TCtov vCog^ no- 
XscDg IIdQ(irjgy itri sxatbv dvo. KoxvavCa MoikStty 
TCoXsmg KoQvrjXCag, itrj ixatbv tQCa.^ ArnLoxQnog 
^A^driQCtrig itrj sxatbv tieeaQa' itsXsvtrjOsv dh 
tQoqy^g dno0%6iLSVog. Ktr^^Cfivog 6 [0tOQCoyQdq>og itri 

^ sxatbv ti60aQa' iv nsQmdtui dh itsXsvtay dg 
AscoXXoScoQog iv.totg xQOVMOtg dsdtjXa^xsv. ^IsQci- 
vv^og 6 0vyyQaq)svg noXXovg fiiv XQ^^^^S ^^ '^^tg 
(StQatsCacg dvanXfjaagy nXsCetocg 8\ tQavfiaaw iv 
TCoXifioig nsQcns6{bv itsXsvtr^tfsv fitd^ag itri sxatbv 

^ tioOaQa , Sg q)rjOiv ^Ayad^aQxCSrjg iv tfj ivvdtij 
tc5v nsQl tijg 'AaCag [6tOQV(Sv. FdCog AaXXCag 
Ticavatog^ AovxCov vCogy noXscog BovcDvCag^ itri 

1. aifovQo§tcvryri<tCci£ cod. | 3. in mg.: «fpl^ x&v dno 
Ixarov xiorl tsocdcQaiv ^rjcdvtmv itmv p>i%Qi ixcctbv Sina, | 
7. novaivCa (loaxog cod. corr. Bergk. | 12. nccQyrig cod. | 22. 
tatc tgatsCaig cod. | 23. dvatl^jaccg cod. corr. ISfauck. | 27. 
Tiavatvoif cod. — BovatvCag coni. W. §tcwCag cod. MACROBll. gg 

ixccTov itdvtt. ndalios Kovt6iinios 'Eipv^iavy 
JJonKiov flJTf Aeji&jpos , nrd^eos Bovaviag, etij ixa- 
rdv nivts, TVVos KotxCvaq Xpv0av9og, Tttov mie- 
lav&tQog, aolECog <I>aoi;evte«s, iti] Exarov xivts. 
MttQXog Tjop(jn:yavios ^fjSijpog, Magxoi' viog, noXiag 5 
Tavvrjtttvtig, hri ixarov nivte. Xi^^etoq Naifiiog, 
£i^atov viog, aokiag yjapftjjg, hij ixazov nivTE. 
viovxtog Alkiog ^ejQoQiog, Aovxiov a,jtB}.ev9s@og, 
ao^eag Bovmviag, itt] ixardv f|. Fixtog flofixov- 
ff»og Mom^ijavog, UonXiov vlog, ^xt} ixatov ixtd. i» 
n6kku ^mvdttt, I^E%ifrov &tjydT^g, xokEag Bova- 
vltts, Strj ixatov dixa. Movvalvltia TlQoxovia^ 
Aovxiov Q^ydTtjQ, n6K6ag'Pi]yiov, irt] ixaxov dixtt. 

ni. OC dao tav ixatov Sdxa itav itixQt ixa- 
rdv tixoai dnoyQtti(id(iEvoi. TiTog IlovQivvtog Tov- i5 
toe, Aovxiov vtog, itokeats KogvtiUag, itjj ixatov 
EvSexa. Aovxtog 'Avriatilx^og I^tjjpixog, Aovxiov 
dnEkEV&SQog , nokBag 'Papivvrjg, Stri ixatov Ssxtt- 
Tffia, AovxLog nitpov, aoXECog KoQvriXiag, etti 
ixazov Sfxatiaattptt. 'lovlta Modfativa , noXeag a> 
KoffaioXav, . . . npiitomXagiov dxEXev&iga, xa&' ^jidg 
iti ovaa, noXsag Bpt^iXXcov, etTi ixatov Etxoai, 

IV. 01 asio (fX izav fiixQt Qfi dxoyQailjd- 
luvoi. .^ovxiog Tepi\vytiog TtoXeag Bovaviag, fnj 
qXe. ^avOtog, Kaieagog dovAos, ix Sa^ivav,^^ 

I. xoviesvxiog ttpVQliov cod. | 3. XtviaiiTOt edit. | 6. 
j-^flioscod.— Ztliosedit. 17. Siitov edit. — reaefcins cod. | II. 
Etltov^ edit. | 14, mg.: oC ojio Hatav Siita ^wiavttq liav 
It^iftt hazbv eCxoet (sixooi cod.). — tiZv om. W. 1 I8._ ftinB 
t^Ia edit. I 90. J/kk zcaaapa edit. | 23. mg. ; aj^l tiiv orco eko- 
«0» TpiaxoPTa iiixgi iitaxov tsatsaeti^ovta iijaavttav Izmv. | 24. 
liovuvias cod. ] 25. pls' editoreB, git cod., item Plin. n. h. VU 
49,163: CXXXV(Bcaiiiiosedidit)EDnDniaeL.TeieQtiuaM.Sliii5. 92 PHLEGONTIS 

(leiivfj^d^ai, ^PwfiatSf xal si (iccka kfj6€t, iavtov^ 
lisiiv^^d^av tdSe Ttdvta^ d^eot^i (ihv d^avdtoi6Lv 
^el^stv iv TtsSip TCaQot 0vPQidog ajckstov vdofQ, 
OTtTcy 6tsiv6tatov , t/v^ r^v^xa yatav insM^ 

5 risXiov xQVi^avtog sov tpdog- iv^a 6v ^i^sw 
LSQa Ttavtoyovoig MoiQaig aQvag ts xal alyag^ 
xvavsag d' i^tl tataS^ ElXst^viag aQioaOd^a^ 
jtaiSotoxovg d^vssaaiv, oxy d^s^itg, avd^i Sh raiy 
^Xfld^ofisvfj xotQog ts xal vg CsQotto [islatva. 

10 Ttdvksvxoi tavQOt Ss /diog naQa fiofiov dyi^d^cov 
T^^ati,, ILfjSs ts vvxtl' d^sot^v yuQ ovQavlSai6Lv 
riliSQtog nskstaL d^vscov tQOTtog^ (Sg Sh xal a^dtotg 
LQSvsiv, Sa^dXrig Sh §odg Ssiiag dykaov "HQrig 
Ss^ddd^a vriog naQa Csv, xal Ootfiog ^AnoXXavj 

15 o6ts xal i^sXLog XLxXrfixstaL ^ l6a SsSsxd^cs 
diJ^ata ArjtotSfig, xal dsLSofisvoi ts AattvoL 
TtaL&vsg xovQOLg xovQy^L ts vf^ov ^jrot^i/ 
dd^avdtcov. x^Q^S ^^ xoQaL %0(>6i/ avtat E%olsv^ 
xal x^Q^S ^aCSaiv aQ6riv (Stdxvg^ dXkd yovi^CDV 

20 Ttdvtsg ^cjovtcjVj totg dfiq^Ld^aXrig ItL q>vtkri, 

aC Ss yd^ov ^svykaL^L SsSybriybsvaL riiiatL xsiva 
yvv^ '^HQfig TtaQa §wii6v doiSLfiov iSQL^coaat 

1. ov tidXa XijoBi iavTOvg Zos., ov adXcc XijtfBaL eevtig 
coni. Mitscnerlich ov (idXa Xijasat avTmv ibekker. | 3. fitstv 
ZoB. I 6. novToyovoig Zos. | 7. S' om. Zos., alyag nvaviag, 

inl vatg d' Mitscherlich. | 9. xmQoig^ otg iigsvoixo ced., recte 
ZosimuB. I 10. idXsv%oi Zos. | 11. fi^rjS' inl v, et ovQavCoici 
Zos. — ycep cod. I \2. avTotgcod,avt(ogZos, I iS, tsQSvsivcod,— 
ddfiaXtg cod., corr. Mitscherlich. | 15. atata dst^m cod. laa ds- 
$sj^&a} Zosim. | 16. xal om. Zosim. | 17. novgaLal Zos. | 18. 
avtal ZoB. avral ayoisv Heyne. | 20. ndvta)v cod., corr. 
Nauck — Totg cod. olg Baat. — d(iq>i^aXijg iati cod. | 21. 
ievyXaig ZoB, — ^fiati cod. | 22. yvv^ cod. MACROBU. 93 

daiiiova XKSOi^d^cuaaVj ana<Si d^sli^giara Sovvat 
CLv8Qd6iv i)di ywai^Cj iidhOta Sh d^fiXvtsQTiOt, 
jtdvtsg d' i^ ofxoio g^eQS^d^mv ooca xoiiC^blv 
ictl d^ifiig &vrjtol0LV aTtaQxofiivoig /StoroeO; 
SaLiio0t iistki%CoL6LV Ckdanata xal ybaxaQsCiSiv 5 
ovQaviotg. ra Sh Ttdvta tsdif^0avQL0^iva xsiC^Gi^ 
oq>Qa ts d^riXvtsQTjCt xal dvdQaiSLV sdQLOG^iSLV 
ivd^sv TCOQ^vvyg (isfivrindvog, ^[laOL d' iotG) 
vv^l r' inaa0vtiQri<SL d^sojtQOJtiovg xatd d^caxovg 
TtaiiTtXr^^rig ayvQLg^ 07tov8ri Sh yikontL ^siilx^o}. lo 
tavtd tOL iv q)QS0l 0fj0LV dsl ^siivrniivog slvaLy 
xai 0OL na0a ^O^coi/ ^ltaXrj xal na0cc Aativmv 
alhv vTto 0xiJ7ttQOL0LV vjtav%ivLOV ivyov s^sl. 
V: Kai ijtavskd^civ (sc. Epimenides) ix* otxov 
(ist^ ov Ttoki) ^st^ijlka^sv, (3g tpri^L ^Xiycjv iv rp 15 
xsqI iiaxQopicov , ^LOvg itri sittd xal Ttsvtijxovta 
xal ixatov, dg Sh KQ^^tsg Xiyov^LVy ivog Siovtog 
tQiax60La, (6g Sh Ssvoq^dvrjg 6 KoXoq)civLog dxrixo- 
ivat q)ri0iy tittaQa itQog totg Ttsvtijxovta xal ixa- 
t6v. Diogenes Laert. I lO^ 111. 20 

1. $s Xviiava cod. &sX'miaTa Sjlburg prob. Bastio.J 2. 
yiivai£2t' cod. — d^rilfniQycL Zos. d^rflvtiQcuat cod. | 6. OvQa- 
vidais Zos. — xads cod. — nsic^ca Zob., nstad^aL cod. | 7. oq>Qa 
cod. — - Q^^riXvTiQnai Zos. X^^id^viiiXfiLai cod. (=T8Xfj d^vfiiXyai^.l 
8. noQavvrjs^ cod. — fjitaai cod. | 9. inaaavviQyai Zos. inaa- 
avvfQaiai cod. — d^soTtQintovg Zos. | 10. nafinXrid^TJg edit. — 
yiXmg ts Sylburg. | 11. tpQsalv fiaiv Zos. | 12. Aativri Zos. ^AErONTOS 

KAISAPOL AAPIANOT AnEAEY0EPOT 
OATMniAAES H XPONIKA. 

^AvByvciod^rj OXfyovrog TQaXltavoVj dxeXsv- 
d^^Qov tov avzoxQdroQOs ^ASQiavoif ^ 6Xv(ixiovcx(Sv 
xal xQOVixAv 6vvay(oy7J. JtQo6g)(ovst ro 0vvtay[ia 
TtQdg ^AXxifiiddriv tivd^ 8g slg rjv tdiv slg rijv yv- 

5 kax^v tstayinivfov tov ^ASQvavov. aQ%stav 81 f^g 
awaycoyrjg &7to tr^g nQ(6trig ^OXviimddog, Stdtv td 
TtgdtSQa^ xad^cag xal oC dXXoi (S%bS6v ti ndvtsg (pa^ 
oivj oix hv%sv vjto tivog &XQi§ovg xal dXrjd^^yDg dva^ 
yQa(prig^ dkkd akXo tv aXkog t(Sv invtv%6vtoiv xal 

20 o^ 0vii(poiv(og lyQatffav, S(fovgxal y^d^av Ttsq^vXoti' 
[lYitav. tiiv (ihv ovv dQ%riv tov 6vyyQd(i(iatogj 
S(f7tsQ i(priiisv, d%6 trjg TtQcitrig 'OkvfiTtvdSog xovst- 
tavj xdtsv(Sv Ssj dg avt6g (pri^Sv^ [''^XQ^ ^<^^ ^AdQva- 

vov %q6vg)v, i(iov dh dvsyv(66%^ l^^^XQ^ ^^S Qoi 
ih^OXvinnvdSog . . . S(Stv Sh tijv (pQd6vv ovts XCav 
%a(iav7tsti^g ovts tdv ^Attvxov ig t6 dxQvfihg Svaed-- 
i(QV %aQaxtriQa. aXXcog ts Sh xal ij TtsQl tdg 'OAvft- 
TtvdSag xal td iv avtatg t(Sv ayci)vv6(idt€ov 3v6- 
(lata xal TtQd^svg xal ^ nsQl tovg XQr^^fiovg axavQog 
20 (pvkonovCa ts xal q)tXotviiia, slg xoqov dndyovoa tdv 

1. q>Xiyovzoa dnBXBvd^iffiS ddgiavov HocCcaQoa nBffl 
—^"^ oXvfinicov cod. OLYMP. PRAGM. 95 

dxQoaf^v xal (iridsv aXXo tfSv iv tjJ Adyoj tzqo- 
TtvnxBiv 0vy%(BQOv6a^ ariSri te tbv Xoyov Sbihvvbv 
xal xaQvtog oddhv ixeiv naQatC&^6v. XQfl<J(iotg Ss 
jcavtoCoig ig vxsq^oXtjv i<Stv xsxQrifiivog, Photius 
bibl. cod. 97. 5 

Ex libro priiuo. 

I. ^oxst [lov XQV'^^'' sinstv tijv altCav^ Sv 
^v td ^Okv^Ttva ts^vav ifvii§i§i]xsv. ictiv Sh fjSs. 
(istd nst6ov xal nilona^ itv Sh ^HQaxXia, tovg 
TCQoitovg, f^v TtavTJyvQvv xal tov dytSva tov 'OXvfi- lo 
xCa6vv iv6tri0aiiivovg , ixXvTeojncav t<ov Ilskoxov- 
vi^6Cg)v tTjv d^Qr^iSxsCav XQ^'^^ tvvC, slg Sv dnb 
^ltpltov 'OXviimdSsg bxtci TtQbg tatg stxoiSv xataQV- 
d^fiovvtav slg Koqov^ov tbv *HXstoVj xal dinsXri^dv- 
tcDV tov dymvog^ 6td6vg \ivi0tr1 xatd trjv Usko- 15 
TtdvvrjOov, AvxovQyog Sh 6 jiaxsSaviiovvog ^ vlbg 
cSv tov UQvtdvsGigy tov EvQV7t(Svtogj tov IjOOVj 
Tov UQOxX^ovg^ Tov ^AQvatoSrjiiov, tov '^Qv^to^dxov, 
tov KXsoSaCov, tov "'PAAov, tov ^HQaxkiovg xal 
drivavsCQag^ xal "Itpvtog 6 At^ovog^ cSg Sh ivvov 20 
HQa^cavCSov ^ svbg t(3v dno ^HQaxkiovg^ ^HXstog^ xal 
KXsoffd^ivr^g 6 KXsovCxov nsv^dtrjg^ §ovl6iisvov sig 
bfiovovav xal siQrjvrjv tb TtX^^d^og avd^vg djtoxata- 
(Strloav^ tifv ts TtavrjyvQvv trjv ^Olv(i7tvxriv iyva- 
<Sav dvdysvv sig td dQxata voiiviia xal dyciva yvybvv- 25. 
xbv iTCvtskitSav, (StikXovtav Sri sig ^sXq)Ovg XQV" 
(Sofisvov Tc5 '9'£c5, st (S(pv(Svv (Swsjtavvst tavta Ttovrj- 
(Sav. 6 Sh d^sbg afisvvov i^pr^ i^Ssad^av Ttovovaw. xal 

11. iTtXeiJtovTcov cod. corr. N. | 17. Ilgvtavimg W. — svqo- 
nov cod., corr. MeursiuB. — adaov cod., corr. Meursius. | 18. 
nQOTilitog cod. | 19. TiXdtoSaiov cod. 96 PHLEGONTIS 

TCQOOdtcc^sv iKB%ai,QCav ayyelkai tatg aoXs^tv tal 
fiovloiijvaig ^ati%Biv tov dycSvog. (Sv neQiayytl 
^ivtmv xata v^v 'Ekidda xal 6 SiCHog iyQd(pri xo 
^EkXavoSCxaigy xa%'^ ov bSel td ^Okv[inta ayeiv, oi 

6 ayav, Sh TtQOOiB^ivmv t6i/ dycSva, dXXd Sv6%BQttiv& 
t(ov t(Sv IlBkonowricCcDv ^ kotfiog iniyBvogiBvog Xi 
^^o^^o; xaQjtcSv ikv^iaCvBto avtovg, oi Sh dnoat^^eCkya 
tBg ndkiv tovg nBQltov AvxovQyov/^tovvto tovkoi\i\ 
navkav xal tadCv tiva, ii Sb Ilvd^Ca xQa tdSe- 

10 co y^g dxQoxoktv nd6rig IlBkoTcritSa xkBtvv^v 
vaCovtBg\ TCQiofiaig ts ^QOtcSv ndvtmv xal aQiOv 

(pQdiB(S%^* i^ i^i^BV XQtia^OV ^BOV, Ottt XBV bI% 

Zsvg v^tv yiriVLv tskst^g i%Bv rjv Sii%Qri0BVy 
ovvBX* dti^d^ovtai, ^OkviiTtia naCidvaxtog 

15 Zip/dg — Toi; ytQ(Stog filv iSQViSato xal d^ito ti^ 
IlBtaog^ xal [iBtd tovSs Ilikofy ots S^fiov ivai 
^EkkdSa^ ^xs d' insit iQotiv xal ixad^ka d 

vovtc 
OCvofidcatf tQCtatog d' ini totg ndtg 'AfL^pctQvcji 

«> 'HQaxkirig itikB06* iQotvv xal dy&v^ iicX ftijr 
TavtakCSr^ HikoTCi (p%i\kivGi — rov Sijtco^bv vfi 
ksCiCBts xal tsksfqv. '^g ^caadiisvog xatd ^v^i 
(Sq0b xaxr^v kcfiov JcaQa totg xal kocfiov, ov s 
TcavCac dvoQ^diSavtag soQtrjv rcS Tcdktv av%ig 6. Tmvie cod. | 13. '^fitv cod. tsX. (*. cod. corr. N. | 
dtifLiiiovtaf cod. corr. Erause. — Xaaiava%tog (aX supra 
cod. naaivavatttos W. | 16. Briykovvaiav cod., corr. Mull., id 
coni. dri fioXsv alav « dri iioX ig alav. \ 17. ^nsita sgotiv ( 
— iffottiv Toup. I 19. nccCg Nauck natg cdU. | 20. itiXea 
EQOtiv cod. — dymva cod. | 21. niXoni tavtaXtdij cod. vfi 
XsCnets Soping. vfieiv XeCneig cod. | 23. xaxi^y cod. re< 
xaftop Westerm, et Mdll. — eg ndXiv N. OLYMP. FRAGM. 97 

taika dxov0ccvtsg anriyyHkttv tolq IleXonovvijiSiotg^ 
oC dh aiti6tYi6avTBg tp XQV^(^0 aici^tBiXav naXiv 
ual avtol d%b xoivov d6y(UCTog imOtQStpiateQov 
iiCBQmtrfiovtag tbv ^eov negl tmv xQijifd^ivtiQv. -^ 
dh IIvHa Xiyev tdde^ 5 

cJ IleXoTCovvil^ov vaitac, xegl ficDiidv Idvteg 
dijete xctl nel^e^d^e td xev [Advtetg iviitGHSiv. 
tovtcDV XQV^^^^'^ ^^ Ilekonovvq^ioi initQe^^ttv 
tolg ^HkeCoig dyc5va ti%ivat t(ov ^OXvfiJticav xal 
ixexeigiav dyyiXXeiv tatg TtoXe^tv, xai ^HXetot Sh lo 
lietd tavta fiovXoiievot ^ori^eZv jiaxedatfwviotgy 
ote "EXog inoXtoQxow ^ Ttipttl^avteg elg ^eX<povg 
ifiavtevovto. xal XQd ij Ilv^ia tdSe* 
^HXeiav JtQOXoXot^ natiQcov v6fiov ttvvovteg^ 
Tiqv avtc5v ^veod^e TtdtQav^ xoXifiov d* anixefS^e, i5 
xotvoSixov g^tXifjg '^yoviievot ^EXXrjveOiStv y 
evt* &v Ttevtaitrig iXd^ q>tX6g)QCi>v ivtavt6g, 
XQf^iSd^ivtcDV Sh tovtcjv tov [ihv xoXe^etv dniiSxovtOy 
tiSv Sh ^OXviinicDV tiqv intftiXeiav inotovvto. xal 
i0ti(peto fthv ovSelg inl itivte ''OXv^ntdSag^ ty Sh^ 
Sxty iSo^ev avtotg fiavtevaaad^at , ei oti^iiata 
neQtd^SiSt totg vtxcStst, xal 7ti(i7tov<st roi/ fiatStXia 
"Igjttov elg d^eov. 6 Sh ^eog itpri tdSe^ 
"Ig^tte^ lirjXetov xaQTtov fiiq d^jg inl vixij, 
dXXd tov ayQtov diaptti^et xaQncSSrj iXatov^ ^' 
og vvv d^q)ixetat Xejttot6t ninXotatv dQaxvrig. 

4. inBQmxnadvtciq cod. | v. 14 in cod. jpost v. 7 positam 
buc branspoD. J^, conl. Grameri anecd. Par. 11 p. 141. | 15. ini- 
Xsed^s Eusebii cod. | 16. q^iXiag cod. EasebiuB. | 17. Tzsvtttstrjs 
cod. ivl ivvoSoig mg. et Euseb. — (pil6(pQ(ov, <ov in ras., cod. j 
18. dvic%ovto 00^,^ corr. W. | 26. iXaimv cod. corr. N. | 26. 
XBmotatv vq^diffiaaiv cod. corr. nos. 

Bxsrir iiAT. script. or. I. ^ 98 PHLEGONTIS 

xaQaysvoiisvog ovv slg xi^v ^Okviuciav^ noXkmv iv 
t^ tsiiivsc xotCvcnv ovtmv, svq(6v sva TtSQiaxoiis- 
vov aQaxvCovg ytsQia>xod6(ifj6sv avtov^ xal totg vtr- 
xw0i,v ix tovtov ido&ij 6 6tiq>avog, ngmtog d' 
f> iats(pav(i%^ /^atxkrig Ms66ijvMgy <^Sgy tfj ipdofifi 
'Okv(i7Cid8i 6td8iov ivixa. 

n, ri(yyig nolig TQoiag . > . rsQyv&ia ij XQV^l^^' 

koyog £i§viXa, r^tig xal itstvneno iv t^ voni* 

6[iati^ tc5v rsQyi^imv avtij ts xal 0q>iyi, (6g QXs- 

10 y&v iv ^OXv(i7CLd8mv d. Steph. Byz. s. y. rsQytg. 

lU. ^vog tsQOv noXixviov 7(oviagy (istal^v 
As^sSov xal Koko(pAvog, to idvixov ^KHSiSQifqq^ 
(6g OXsyGiv^iv d'OXvfixtd8(ov. Steph. Byz. s. h. y. 

IV. OXsyayi/ iv ^OXv[i7tLd8c j8' l/ivti[iaxog ^HXstog 
15 ix ^viSitovtiov 0td8iov, Steph. Byz. s. v. ^vi$- 

jtomiov. 

Ex libris incertis. 

V. 'TfCSQaiSla n6Xig (^Axatagy^ r^g ra i^vixov 
'T7tSQa(fisvg. OXsycnv xy 'OXv(i7tid8L, Steph. Byz. s. v. 

20 ^T7tSQa6la. 

VI. OXiycov . . . iv x^' ^dt7t7tog KQOtmvi- 
dtr^g 7tv^^ . . . ^HXstog ix jdviSKovtiov tid^QiTtnov. 
Steph. Byz. s. v. ^Jv67t6vtLOv. 

VII. 21ivci7tri 7t6Xvg 8va(pavs0tdxri tov n6vtov, 
25 xti6(ia KQr^iivov K(pov , Sg 9>ijtft OXiyoiv. Steph 

Byz. s. h. V. 

Vin. Arjvog x^Q^ ^^^ ni6at^v' 6 noXitrig 
Arivatog. OXsycuv jifj 'OXv(i7ttd8i. Steph. Byz. s. h. v. 

IX. KvQog IlsQ<S(ov ifiaaiXsvsVf c5 itsi 'OXvi/r- 

22. iqXsioDv codd., corr. WeBterm.; ante 'HXBtog ezcidit 
nomen quoddam. OLYMP. FRAGM. 99 

mdg 7Jxd"i] vs, (6g ix rmv §tfiXvod"ijxmv ^i^oSciQOv 
xal tmv ®dkXov xal KdetOQog [0tOQi(Sv, iti 81 
Ilokvfilov xal OXdyovtog i^tvv svQstv, dk^d xal 
itiQiov olg i^iXi]0sv ^Olvfiniddcov, Africanus apud 
Euseb. p. e. X 10 p. 488 C. 5 

£x libro octavo. 

X. AiiyoviStai Tto^^syig iv Kthxi^ xaVltaXla' 
OL nokttat Avyov6tavpC, 0Xiycjv iv *Okv(imdS(ov 
^. Steph. Byz. s. h. v. 

XI. KQifiri Ttokvg Il6vtov. Okiycov oySoo) xqovl- 10 
xciv. Steph. Byz. s. h. v. 

Ex libris incertis. 

Xn. Nifiig x6lvg Alyvjttov. . OXiycDV pft 'OAvft- 
ntdSi. Steph. Byz. s. h. v. 

Xin. BiXitQay noXig ^ltaXiag, ov *Pciiii]g dTCca-' 15 
tiQG)^ (Sg (p7i6L OXiywv 'OXviiXLdSt qoS. Steph. 
Byz. s. h. V. 

XIV. ^E^ol Ss dvsyvci6%ii ^ixQt r^ff qo^ 'OAvft- 
TCidSog^ iv y ivixa 'Exat^^vcog Mtkfjoiog atdSiov 
xai Siavkov xal onkitriv^ tQig, 'TtlfixX^^g Uvxvcivtog 20 
S6Xlxov^ rdVog 'Pofiarog S6Xixov, *AQi0tmvviJbiSag 
Kfpog Ttivta^Xov, ^lffiScoQog u42,s^avSQsvg TtdXi^v, 
antGDtog nsQioSov^ 'Atvdvag ^IjtTtoxQdtovg ^ASQa- 
[ivtiov jtatgnv^y 2Jq)oSQlag Uixvdvtog xayxQdtiov, 
Ucjifiyivfig ^AiSiavog TtaiScov OtdSiov, ^AnoXkotpdvrig 25 
KvTcaQiOiSisvg TtaiScov TtdXi^v, Sci^tiJQcxog ^HXstog 
xaiSa)v Tti}^^ Kdkag ^Hkstog TtaiScov nayxQdtiov, 

13. NietPig Westerm. et MOll. 100 PHLEGONTIS 

^Exatofivcog MiXfjifiog hnlltriv {oitog iv ty avtfi 
ta tgCa i6teg>avcidi] j 6td8iov^ diavXov, ^TeXlttiv), 
^AQi6t6loxog 6 ^HXetog ti^QinnoVy ^Ayijfiovog^Hlsiov 
Kilrig^ ^EXXavixov 'HXsiov 6w(0Qig, tov a^itov xo- 

5 Xixov ti^Qinnov ^ KXr^tia ^HXeCov ntoXvxri 6vvejQlg^ 
KaXXiTtnov ^HXeCov n(X)Xixbg xiXrjg. 

^evxoXXog Sh ^Afit^ov inoXvoQxeLy xal Movqtj- 
vav inl t^g noXiOQxCag xataXvnmv (leta Svotv taygid- 
toiv avt6g (letd tQimv aXXwy nQO^^yev inl KafieC- 

10 QtQv^ onov diexeCfia^e. xal ^AdQiavov inita^e noXe- 
fi^^aai, Mid^Qiddtij' xal noXe(ii^0ag ivCxtiaa. xal 0ei- 
6iiov iv ^Pciiirj yevofiivov noXXd tavti^g 0wine6e, 
xal aXXa 8h nXelata iv tavty ^wtivix^vi ty 'OAv/a- 
nid8v. xal 'Pc^fiaCcav tp tQCtip ccvtrjg itei dnettfni- 
* 15 ^^f^v iivQid8eg ivevfjxoma xal yda. xal Zltva' 
tQovxrjv tbv UdQd^cjv §a0vXia teXevtiJ0avta Sve- 
8i^ato 0Qadtrig 6 incxXri^slg ®e6g. xal 0at8QOv 
tbv ^EnixovQevov 8ve8i^ato HdtQcov. xal OHeQyi'- 
Xiog MaQcov 6 novr^f^g iyevvijdifi tovtov tov ^rovg 

20 ei8otg ^OxtcjfiQCavg. rcS 8h tetaQtp itev TvyQdvr/g xal 
MvQ-QvSdtrig d^QoC^avteg ne^ovg (ihv ti60aQag (iVQvd- 
8ag, tnniag 8htQetg, xaltbv^ltaXvxbv avtoijgtd^avteg 
tQonoVy inoXi(iri0av AevxoXXcf^' xal vvxa AeiJXoXXog^ 
xal nevtaxv0xCXvov [liv tSv (istd TvyQdvovg ins0ovj 

25 nXsCovg 81 toiitcjv rixii^aXoDtCo^ri^av x^^Q^Q '^^'^ aXXov 
0vyxXv8og oxXov. xal tb KanstciXvov iv 'Pcoftg 
KdtXog xad^viQCD^s, xal MitsXXog inl tbv Kqti- 
tvxbv nbXsnLOV OQiirj^ag tQCa tdyybata ix<ov t^X^sv 
slg tfjv vrj0ov xal [Adxy vvxij^ag tbv Aa0^ivri ai;- 

^ toxQdtcaQ dvriyoQsv^ri^ xal tsvxiJQStg xati0tri0e 
tovg KQrjtag. xal ^A^r^vo^coQog nevQatrig i^av^Qa- OLYMP. FRAGM. 101 

7to8i0diisvog /diqXlovg ta rc5v X£yo[iivc:)v ^sSv \6- 
ava Sulv^rjvato • rdVog Sh TQiaQtog td XeXci}§ij(iiva 
T^S TCoXscDg i7tt0xevd6ag iteC%i,CB trjv ^^Xov, Pho- 
tius bibl. cod. 97. 

XV. OXiycav ^OXvfiTttdSt Qua ort naiSCov ix 5 
SovXfig yevofievov Tijf ivdty xal tsiSOaQaxo^ty trjg 
yevioecog tov XQo6ayoQev6avta dvti7tQO0ayoQev6ai, 
iq>* olg tovg (idvtetg itQoayoQev6at oXe^Qov. Steph. 
Byz. s. V. TaQQa%Cv7i. 

£x libro decimo tertio. lo 

XVI. ^XiyoDV (livtot iv tQiOTcatSexdtp ^ tea- 
oaQe0xatSexdtG) ol^at tcSv %Qovtxc5v xal tr^v neQt * 
ttvcav [leXXovtatv TtQoyvaxstv iScoxe tip XQtOt^. 
Origen. c. Cels. 11, 14. 

XVn. ^lri^ovg 6 XQt6tdg 6 vCdg tov d^eov^ 6 i5 
xvQtog i^imSv, xatd tdg xeQl avtov nQOtpriteCag i^l 

to nd^og TtQoyet hovg t&^ f^g TtfieQCov fiadtXeCag, 
xad'' ov xatQ&v xal iv aXXotg [lev ^EXXr^vtxotg vjto- 
^trtjiiaiStv evQoiiev CotOQOVfteva xatd Xi^tv tavta' 
5,6 ijXtog iiiXine' Btd^vvCa iaeCo^r^' Ntxalag r««) 
TtoXXd Ineoev'' a xal avvdSet totg xeQl t6 ytdd^og 
tov ZcatrJQog i^ficSv aviifiefirixoOt, yQdg>et Sh xal 
0XiyG)v 6 tdg ^OXv^iTttdSag (sc. avvayayoav) neQl 
tc5v avtcSv iv t^ tQtOxatSexdtip §ij^a6tv avtotg 

tdSe ' t^ S ixet t^g 0§ 'OXvfiittdSog iyiveto ixXet^tg 25 
riXLov iieyCatr^ tcSv iyvcDQtCfiivcav TtQoteQOv^ xal 
vv^ Sqcc exty trlg riybiQag iyiveto, S6te xal d6ti- 
Qag iv odQavw tpavrjvat' eetc^og te ^iyag xatd 
Btd^vvCav yev6(ievog td noXXd Ntxaiag xateGtQi^to, 
Syncellus p. 324 D. ex Euseb. chron. 11 p. 148 Sch, so 102 PHLEGONTIS 

Ex libro decimo quinlo. 

XVin. NsoxMfJagsLa IIovtMrj nokig. to i&vL- 

xov N6OxaL0aQ€vg, cSg OkdycDV u ^OXviimddmv. 

Steph. Byz. s. h. v. 
5 XIX. SxoQSCexoi xal ZlxtQtLov id^vri Ilcuoviag, 

dg OXiycov iv ^OlvfimdScov Ts. Steph. Byz. s. h. v. 
XX. TsQ^ritCa Ttohg ZixsXCag. ot oroArrat Tsq- 

firittvoij dg Ilkaxsvttvoi ano IlXaxsvtCag. OXiyov 

iv ^OkvfiTtLaScDV is. Steph. Byz. s. h. v. 
10 XXI. OovQvCta 7c6kig Atfiiii^g. ot olxrjtoQsg 

OovQvttavoC, ^Xiypv Ts tcSv 'Okv(i7ttdScDV. Steph. 

Byz. s. h.. V. 

XXn. MaQtvQst Sh xal OXiycov iv *OXv(imd- 

Scav Ls^ ots i^aCvksvsto 6 B607tOQog K6tvV t^ Boo- 
15 noQiav^ paatXst, ^ xal SidSriiia ixiksvas g)OQstv 

6 KattSaQ^ xal tdg 7t6Xsig avt^ xad-vicital^sv ^ iv 

alg (SvvaQid^iiLSt xal avtriv XsQfHSva. Constant. 

Porphyrog. them. 2, 12. 

XXin. ^OXvfiTtLstov t67tog iv ^ijkc), ov xti0av- 
20 tsg ^AdTivatoL %(>i;fta<T^i/ 'ASQtavov Niag ^AQiqvag 

^ASQLavag ixdksaav^ (og OkiycDV iv ^OkvfLTCLdSmv ls. 

Steph. Byz. s. h. v. 

Sedis incertae. 

XXIV. "Ek^ov^Lg 7t6kLg (ista^v AlyvTttov xal 
26 KvQTJvrig. to id^VLXov 'Ekfiov^Ctrig ^ (6g 0kiyc9v. 

Steph. Byz. s. h. v. 

XXV. MaLavSQOv Tt^ktg Mayvr^aCag 7t6kLg^ mg 
^kiycjv iv ^Okvfi7tLd0L. Steph. Byz. s. h. v. 

XXVI. MotLrjv^ %(oqCov 'IfirjQiag. (^Motivri JtokLg OLYMP. FRAGM. 103 

^ltaXiag^y aTtoixog 'PcD(iaiG)v. Jlokv^Log tQittp, Okd- 
yan/ Sh MovtCvriv avtijv g)ij0t. Steph. Byz. s. h. v. 

XXVII. IIiKBVtla noXig TvQgrivCag, OXdycDv 
dh UiTiBvtov ainr^v xaXst, Steph. Byz. s. h. v. 

XZVIII. Tigiva icoXig 'ItaXCag xal mot a^idg^ 
Sfuivviiogj xtC^^a KQOtmvtatav^ (og ^Xiycnv, Steph. 
Byz. s. h. V. 

XXIX. ^Sl6tCa . . . ro iOvixov dvvatai xal 
^£l6tiav6g xal ^Sl^ttdtrig' 6vvri%ifig yaQ 6 tvnog totg 
^ltaXotg, OXiywv 8h ^SlatCovg avtovg xaXst Xiycav lo 
naQikafia 8h f^v 'SlatCcov nokvv, Steph. Byz. s. h. v. 
XXX. El Si tfp 7CBQi67Cov8a0tov tavtag (sc. 
colonias ex Graecia Antiochiam ad Orontem missas) 
slSivat, C^toQritai TtBQiiQycog ZltQd^ciivit&yBoyQdfpGi^ 
OXiyovtC tB xal ^ioSdQfp t(p ix ZliXBlCag x. t, L i5 
Euagrius hist. eccl. I. 20, p.* 275, 21. 

XXXI. ^^vr^yoQBvdifi NCxcav nayxQatiaotrig ^Av- 
%ri86viog. Steph. Byz. s. v. ^Avd^Sdv. 'Sunt for- 
tasse Phlegontis Tralliani verba' Meineke. 

XXXTT. At6g fifjvviia dt' ^Eqiiov, ovaQ 8ia 20 
XQrj^iiov ^AnokXmvog 

^Avtioxp Paaii,rji tdSs XQ^ Ootfiog 'ATcdXXcav, 
xtL^iliBvat ntoXCad^Qov dyaxkBsg, <6g ixiXav^BV 
ZBvg vtlfLfiQBfiitrig, nifitlfag iQiovviov 'Eq(i^v. 

Steph. Byz. s. v. AaoSCxBia. 'Oraoulum hoc35 
ut pleraque quae Stephanus affert e Phlegontis Tral- 
liani Ghronicis petiisse videtur. cf. Photii bibl. p. 84^ 
40' Meineke. 104 PHLEGONTIS 

Ex Bcripto incerto. 

Ac ne quis mihi Aegyptioram irascator et meum. 
esse credat quod in litteras rettuli, Hadriani epi- 
stulam^p^romam ex libris Phlegontis liberti 

5 eius proditam, ex qua penitus A^jrptiorum yita 
detegitur. 
,,Hadrianus Augustus Serriano consuli salutem. 
Aegyptum, quam mihi laudabas, Serviane caris- 
sime, totam didici^levem pendulam et ad omniafa* 

10 mae momenta volitantem. illic qui Serapem colunt 
Christiani sunt et devoti sunt Serapi qui se Christi 
episcopos dicunt. nemo illic archisynagogus ludae- 
orum, nemo Samarites^ nemo Christianorum pres- 
byter non ma^emg|u2PS, non haruspex^ non aliptes. 

16 ipse ille patriarcha cum Aegyptum venerit^ ab aliis 
Serapidem adorare^ ab aliis cogitur Christum. genus 
hominum seditiosissimum vanissimum iniuriosissi- 
mum, civitas opulenta dives fecunda in qua nemo 
viTat otiosus. alii vitrum conflant; aliis charta con- 

ao ficitur; alii linifiones^ omnes certe cuiuscumque artis 
et videntur et habentur. podagrosi quodaganthabent, 
habent caeci quod faciant, ne chiragrici quidem aput 
eos otiosi vivunt. unus iliis deus nummus est. hunc 
Christiani^ hunc ludaei; hunc omnes venerantur et 

25 gentes. et utinam melius esset morata civitaS; digna 
profecto quae pro sui fecunditate, quae pro sui 
magnitudine totius Aegypti teneat principatum. huic 
ego cancta concesai, vetera privilegia reddidi, nova 
sic addidi ut praesenti gratias agerent. denique ut 

^ primum inde discessi^ et in filium meum Yerum multa FRAGM. 105 

dixerunt^ et de Antinoo quae dixerint; comperisse 
te credo. nihil illis opto j nisi ut suis puUis alantuT; 
quos quemadmodum fecundant^ pudet dicere. calices 
tibi allassontes [versicolores] transmisi^ quos mihi 
sacerdostempli obtulit^ tibi et sorori meae specia-5 
liter dedicatos; quos tu velim festis diebus conyiviis 
adhibeas. caveas tamen, ne his Africanus noster 
indulgenter utatur,*' Flayius Vopiscus Satumin. c. 7, 
6—8, 10. 

4. verBicolores glossema est vocis allassontes: utaramque 
vocem nostra lingua interpretamur = schillemd. 


PARADOXOGRAPHVS VATICANVS 

ROHDH. 

I. ^Ayri^la^ 6 MsyaQSvg rdg ysgdvovg q^rjaiv, 
otccv ix tijg @Qaxrig &7caCQeiv iiiXX(06tVj vno (iiSg 
jcsQLQQaivEad^aL xvxXp ndiSag* sW otav /3oif<f]7 
ixslvfi^ tag [ihv i^aiQSiv xad^aitsQsl xsXsv6tov TCaQ- 
h ayyslkavtog^ rijv tf' ayviiSaOav xata(iivstv avtov. 
Ztav 8% to niXayog Si^ansQateivtaij dvo (ilv ixtsC- 
vsiv tag TttiQvyag, f^v Sh ysvoiiivrjv vTtdxoTtov 
iTtl tovtcDV iq)iiov0av dvajtavs^^ai. 

n. jdakiaav tprjalv iv tfj TtQoity t(Sv Ald-iOTtir- 
10 xiSv iv tfi Ai^ionia ^rjQiov yivs6^ai XQ(^oxy6ttav 
xakov^svov toiko iQx6^svov JtQdg tdg ixavXsvg 
xataxovsiv t(ov XaXoviiivcov xal (idXi6ta td 6v6- 
[lata t(Sv 7taidi(ov a^ vvxtog 8h iQx6(isvov XaXettd 
6v6(iata xal iisQx6(isva xd Ttatdla xatafiiPQci^xov- 
16 tai vTt" aitov, 

in. TloXitrig tr^v JtriXaiivda iv rco Il6vtp ix 
nijXov yivsfS^ai tprjCi' 8i6 xal tavtrjg tv^stv r^g 
7tQO(friyoQiaf Xiysi. 

IV. ^AQiOtotiXrjg q^r^iSlv iv totg nsQl iqicDv td 

9. Jsivmv? I 18. ^intercidit triQstv yel iniiavd^ivsiv Tel 
eiusmodi qoid' Bohde. — igxiitsvog cod., corr. B, | 16. 
vjjXagilda cod.| corr. B. PAEADOXOGR. VATIC. ROHDII. 107 

XSQ6ata navta avanvBtv 06a jcvev^ova i%Bt , 6qy^xa 
8e xal ^LBki66av ovx dvajcvBtv. 

V. "0(fa tB xv6ttv i%BLf ndvta xal xoikCav, 
iwx o6a 8i xotXCaVy xal xv6tiv. 

YI. "Avat^La xokkd tiSv ^afov^ 06a nkBCovg no- 5 
Sag i%ov6t tdv ts66dQC()v, 

VII. Oi Cx^vsg ovx ixov6t 6t6^a%ov' 8t6 xal 
Stav SttixTitat ikdttfov im6 ^sC^ovog, ayst trjv xoi- 
lCav V7c6 t6 ^tofia. 

Vin. Ol 0(pBtg TclsvQag i%ov6t tQtdxovta • xal lo 
td o^fiata avtfSv st ttg ixxstrtrj^at , ndXtv yCvstat^ 
xa^d xal td tmv %sXtS6vG}v, 

IX. Tov Xsovtog td 66td oina^g sC^l 6xBQsd^ 
S6ts TCokXdxig xonto^ivcav nvQ ixkd^nstv. 

X. Ilokvxksttog xskdivag yCvs^d^aC q>ri6tv iv 15 
rc5 rdyyrjj cdv ro x^^ciivtov ^sSCfivoxjg x^Q^^v nivts* 
6^/iya^aQxCSrig 81 totg x^^^^^^otg X(fV^^^'' - " ^S 
6Qoq>ci^a6t tcSv xakvfifov. 

XI. 'O Uxd^avSQog l^avd^dg notst tdg tQC^ag' 
S^sv xal tSdvd^og naQ' ^O^ijqcd nQo^riyoQsvd^fi. 20 

XTT. ^AvtCyovog t6 [?i/] iv *lsQan6kst d^SQfi^v 
v8ci)Q ndvta dnoktd^ovv gyijety xal avto Sij mj^- 
6s6^at xal kCd^ov yCvs6%at. 

Xni. ©sono^nog iv Avyxi^6tatg q)ri6tv slvat 
vScDQ ojv, tovg nCvovtag (isd^v^xst. 25 

XIV. 'HQaxksCSrjg g^f^^l riji/ iv 2JavQ0fidtatg 
kCfivriv oiSlv tmv ^Qviov vnsQaCQStv^ t6 8h nQ06- 

1. aq>7Jiiav cod. | 16. cdyysi cod., corr. R. — (lidifiva 
cod., corr. R. | 17. nlsCoig cod., llQaaCovg R. TanQofiavCovg? \ 
22. avtog . . . U&og cod., corr. R. | 24. XvyyiataCg cod., 
corr. R. 108 PARADOXOGB. VATIC. 

iMov vTto xrlg dciLtjg rskixrtav* o Si^ xal X€qI tr^v 
*'AoQVi,v xcttd ri^v IraXtav ioxBt yivB6^ai. 

XV. Kara iiigog ri rov xatd IlQOVCav 'OJlvfi- 
jcov [6roQov6i rr^v ^afpvtfif xaranm66^ai, dtwxo^ 

b iiiSvtiv vno ^AnoXX&vog igmvrogj Ttal Smg tov vvv 
TtitaXa ddg)vrig iv rotg ki&otg dvaiLifityiiiva £16" 
(fidxsrai. 

XVI. "Ev nvLxard rov^OAvfisroi/ . . . SivSQa i<frlv 
Iria kBJCro^vXkip ifiixora , a itaQ^ivovg ysysv^tfd^ai 

10 lCroQOvCiVj sig Sh SivSQa ravrag dnBig)^vai rov 
BoQQ&v (psvyov0ag iQcivra. xal vvv iri et rig d^iyoi 
rAv ffvXXcav rovrcav, xoXov6&ai rov aveiiov ki- 
yovCL xal dpoSQa a^urixa iivBlVy xal iidXtg Sid rQi- 
rrjg navB6%^ai. 

16 XVII. Niarog xora(i6g iv &Q(f^y rdg iioiXBvo- 
liivag ikiyxH^ r6v dvSQdv xori^ovrmv dno tov 
vSarog roiirov xal XByovr&v bI iibv ovx ^fiotxcu- 
^^S^ aQQBv rixoi<^gy, bI S* ovv^ d^Xv. 

XVIII. Kal TtaQd FBQfiavotg 6 'Prjvog iXiyx^t ' 
20 iiifiXi^&hv ydQ rd naiSiov bI i^hv iioix^v^Bi^ijg icrij 

d^vijaxBtj bI d' ovvj iy. 

XIX. UiQtv^og Jtoraiidg iv ©Qaxy^ Sd^Bv xal 
niQvv%og 1} noXtg* ix rovrov bI itiot rigj rd enXdyxva 
i^oyxoikat. ^ d' airla, ort 6ray6vBg ix r^g XBfpa- 

25 Xrig FoQyovog iv rovr^ iQQvrjHav fiaOra^oiiivrig ino 
IlBQCiaig. 

XX. 'Ev KBkaivatg rr^g 0Qvyiag xoraii6g iart 
MaQ6vag' ovrog fjv iisv avXov dxovHyj ^onfiBt iLkya^ 10. tatoQovai// cod. tatoQovai nal B. | 16. (liatog cocL, 
corr, R. } 18. tinot cod., corr. B. | 28. ei cod. nos corr. I * I" ROHDII. 109 

^i/ dh xid^ciQag^ fista 6Lyrjg ^st^ axoTtvtyivrog iv 
avx^ MaQ6vov rov avXtitov. 

XXI. TavQO^iviog Ttoranog i6riv iv SvxskCa 
TCaQo, rtjv ofidvvfiov ndliv ovrog ^Qovr^qg dxovcDV 
q)ofisSrai xal xaraSvsrav slg tijv y^i/, idv Sh 7cav0ri- 5 
rai rj PQdvrrj^ Tcdliv avsi6LV ix r^g yrjg xa^dnsQ 
xriyrj, 

XXII. Ilorafidg WvxQ^g ovofia did r^^g Zlxs- 
lCag ^sv' ovrog rov (ilv ^iQOvg iXrmdsg i%SL vdcjQ, 
rov Sh xsL(iiDvog xakov rs xal Siavyig. lo 

XXIII. ^Ev Avyxri6ralg XQi]vrj icrCv^ dg>' rjg 
idv rig ^Crj^ ^sd^v^xsraL. 

XXIV. Kard rrjv Atyvitrov dvSQLdg L6raraL 
Msfivovog, og dvarskkovrog rov fikCov aSsL olovsi 
%Qo6ayoQsvG)v ai;r6i/. 15 

XXV. Ot KskroC^ orav rl dtpoQCa fi k<^oyLii6g 
ysvrjraL , rdg yvvatxag avrcSv xokd^ov^LV f6g alrCag 
r(ov xaxcav, 

XXVI. IlaQcc rotg *7firiQ6LV id-og icrlv iv soQzy 
rLVir rdg yvvatxag rLyiav SciQOLg^ 06aL av nkstCra^ 
xal xdkkLOra CfidrLa vqf^va6aL rors imSsC^CD0LV. 

XXVII. IlaQd KQofiv^OLg S^og iarl ro iilv 
yswdfisvov fiQig>og ^QrjvstVj roi/ Sh ^avovra sv- 
SaLfiovC^SLV. 

XXVIII. IlaQd NaCafi^ifL rotg iv AlPvjj vofiog 25 
i0tl rriv yd^ovfisvrjv ry JtQciry rnisQa 6vyyCvs6^aL 

8. tj)v%q6q cod., ^vif^q R. | 9. i^Xtcodeff cod., corr. 
Nauck. I 11. XvyLtaxcLig cod., corr. B.^ | 16. fi d(p, rj Xifiog 
yCvTjxai cod., corr. N. et nos. | 21. ndXliata cod., fidXiata 
E. per errorem. 


108 PARADOXOGB. VATIC. 

eXd^ov vxo f^g SaiLi^g tskevtav o di} xal tcbqIx^v 
"jioQViv xatd rijv ItaXtav SoxBt yCvB6&ai. 

XV. Katd (ligog tv tov Tccctd IlQOVCav 'OAvft- 
Ttov l6t0Q0v6v tiqv ^atpvYfif xataTtBJioG^ai. Smwh 

5 ^Bvrjv vno ^ATtoXkmvog iQmvtog^ xal iag tov vvv 
nizaXa dd(pvrig iv totg Xt&ovg dvaiiBiiiy^iva «v- 

Qi0XBtai. 

XVI. ''Ev ttvt xatd tbv "OkvyLTtov . . . SivdQa icxiv 
Itia kBnto(pvkk(p ii>ix6ta, a xaQd^ivovg yByBv^0^(U 

10 t6tOQOV6iv^ Big 81 divSQa tavtag diiBLq)d^vac rov 
BoQQav tpBvyov6ag iQcivta. xal vvv iti Bt tig ^Cyot 
t(DV ipvkkcnv tovtiovy xokov^d^ai tov avBfMV ki- 
yov6i xal 6(p6SQa ainixa nvBtv ^ xal iiokig Std tQi- 
trig 7tavB6^ai. 

15 XVII. Niotog xotafiog iv ®Q^xy tdg fio*%«vo- 
^ivag ikiyxBL^ t(ov dvSQciv xotiiovtcnv dno tov 
vSatog tovtov xal kByovtcav bI fiiv ovx i^ovxBV- 
d^Yjg, aQQBv tixoi<^gy^ bI d' ovv, dijkv. 

XVIII. Kal naQd FsQ^avotg 6 'Pijvog ikiy%ii' 
20 i^fikfi^Bv ydQ To naiSiov bI fuv (lOiXBvd^Bioijg i6ti, 

d^Vfj^XBL, bI d' ovv, g^. 

XIX. niQLvd^og stota^og iv &Qaxyy S&bv xal 
IliQtvd^og ij nokig' ix tovtov bI Ttioi ttg^ td onkdypfd 
il^oyxoikaL. ij S' aitla^ otL 6tay6vBg ix v^g XBq^a- 

25 krjg roQy6vog iv tovtp iQQvrj^av fia^ta^oiiivr^g vxb 
nBQ6BCDg, 

XX. 'Ev KBkaLvatg tr^g OQvyiag xotccii6g i6ti 
MaQ6vag' ovtog rjv fihv avkov dxov6yj fionfiBt ^iyay 10. tcxoQOvctJ/ cod. tctoQovai xa2 B. | 16. fiiatog cod., 
corr. B. | 18. xi%oi cod., corr. B. | 28. sl cod. nos corr. ROHDII. 111 

XXXVn. ^Ev ^leQccxoXsL zono^ iotl XaQciviog 
iByoiisvog^ iv S^ovdhv ^pov naQa^ttivBi' Tcimsi yag 
jcaQavzixa. 

XXXVIII. ZskinvLog Ttota^og qssi Sia tiig ^Aq- 
xadiag, xal i6tt to vSchq avtov iQc^tog q)dQ[iaxov. s 

XXXIX. &s67CO(ijtog xQijvfiv iv &Qaxy kiysi 
slvai^ ii, '^g o[ kovifd^svoi ^staAXdttov6v tov fiiov. 

XL. 'Axvltog 6 'Pcaiiatog [6toQtx6g q>fi0t tYjv 
EiTiskiav %q6 tov xataxXve^ov ^rj v^6ov slvav cog 
G^^fLSQOv^ akV r^nsiQOv ysvi^d^ai evvf^fLfiivfiv tij lo 
v0tsQOv ^ltakia. ix 8s v^g imxkv0scijg t(3v ^sv- 
^dtcjv t(ov ^t^div dnoena^d^st^av rot; ^Aitsvvivov^ 
xatd t6 UxvklaLOv ^aysi^fig ti\g i^TisiQOv, v^0ov 
dnoxataiStfivaL xal Std tovto 'Pfjytov xkfidijvai ro 
TcXsvQov f^g ^ltakiag ixstvo. i5 

XLI. IliQ0av tovg 7CQ06g)SQ0Vtag rci tcvqI pkd- 
fiog f] nota^ip ivovQovvtag fj ivajcoviiofisvovg d^a- 

vdtip ^fJ^lOV0LV. 

XLII. ritag q>a0l tatg tov ^tog fiQovtatg dvti- 
tv^TCavi^scv xal to^svovtag slg t6v dsQa djcstkstv 20 
roj d^scj. 

XLIII. ^Ev Ilavdaioigy Ivdvxa i^vsi^ 6 ^vv- 
stcitatog tmv xaQovtcnv xatdQ%stav tcSv [sq(3v' al- 
tsttav dh naQcc tdv d^SiSv ovdhv akko nkf^v dixaio- 
avvfjg. 25 

XLIV. ^Aksl^avdQog 6 Ovklnjcov <^naQskafisy tijv 
tdv MaxsS6vc3v dQxijv ts66aQS6xaLSsxatog, ivixriCs 

Sl usQOag inl FQavLXip xS' St6 xal tr^v r^iLSQav 

14. %Xri^7ivai B., dno%azuatrivai aperto errore Qpd. | 
20. anoTV(inavii6iv cod., corr. B. | 22. nBdavotg cod., J7a- 
9aioig R. 1 10 PARADOXOGR. VATIC. 

Tcaeif totg naQ0v6t xal naQ* aitiSv dfSga Xaiifidvetv 
xal fLsta tovto tS ytjfiavti, ^ovm ^iyvv6^ai. 

XXIX. AC tcSv UavQo^atfSv yvvatxsg ov JCfo- / 

tSQOv ya^ovtnai^ av fii} SvdQa HtSLVG)6L jcoXifuw, 

5 XXX. IJsQOaL totg oixsLoig xv6l fioQav . . ^ro^ ' 

nlovoCoig xal ivdo^oig tt^iaeLV. 

XXXI. OsQSxvdi]g 6 IJvQLog ano tLvog iv 
EvQ€a tfi vq^fp ^ v6(oq 7Cl(ov ^avtLxcitatog yiyovs xai 
tLva XQ0s^7Jvv6Sy 0SL0^ovg xal aXXa, 

10 XXXII. TsLQS0Lag <6> EviJQOv 8vo dQaftov- 
tag fiLyvv^ivovg d^saod^svog xtsivsi avtovg xal 
avtixa yvtnj yivstaL, fist' ov nokv 8s dvfJQ, x«l 
8Lxa0tflg rj8ov^g yvvaLXog xal av^Qog f^g iv ty fw{«t 
TcaQaXafipdvstaL TCQog dtog xal ^HQag * xal nXsiova 

15 XiysL tiqv trlg yvvaLxog, 

XXXIII. IlaQ^ 'OfiijQc:) IlQ&tsvg sig Tcdvta ft«f- 
s^OQg)Otko^ xa^d 0itLg JcaQa IlLvSdQa) xal NriQev^ 
naQa 2krfiL%6QG) xal Mrj^tQa. 

XXXIV. jiQLOtcav 6 JCSQLJcattitixog iv trj Ki- 
20 XLxia 7Cfiy7]v (prjeLV v8atog slvaL, d^p^ ^g tovg jclov- 

tag dvaLifd^ijtovg yivs6d^aL. 

XXXV. IIsqI 'IvSlxi^v i6tL lliivrj , ritLg ndvta 
8i%staL ickriv %qv6ov xal aQyvQov. 

XXXVI. 'EXldvLXog iv 'IvSotg slvai q>ri6L x^- 
25 vriv UiXlfjv xalovfisvriv y ifp^ f^g xal td ika^pQ&cata 

xatanovtl^staL. 

2. (ista Tovtooy '^iifiavri cod., corr. Nauck. | 0. nXrjaioig 
cod. , corr. N. | 7. 6 aaavoiog dno zivog iv avQ<p cod., icaQti 
xivoq tmv yvonQifjLOiv ApoUonius ^ haastu aquae e puteo prae- 
sensisse ac praedixisse terrae motum Plinius, dno xivoq sc. 
(pQiazog R. | 17. ^aO^a xig cod., %a^d Bstig R. | 18. fiiatQa 
cod.^ emend. R. | 20. imovtag cod., corr. R. ROHDII. 111 

XXXVn. 'Ev ^lBQUJtoXsL zojtog iatl XaQciviog 
leyo^evog^ iv ^' ovdlv i&ov naqa^aCvBi' xijcrsi yag 
xaQavtixa. 

XXXVIII. ZsXiyLviog jtotaiiog Qsai 8va fqg 'Aq- 
xaSCag^ xal i6ti to vScdq avtov iQmtog (pdQ(iaxov. 5 

XXXIX. ®€67Co^7Cog xQ^^vrjv iv ®Q(fxy Xiysi 
elvai^ ii, i^g ol XovedfiBvoL iistaXXdttovdL tov fiCov. 

XL. 'AxvXiog 6 'Pco^atog tctOQixdg g>fi0v trjv 
Ikxsliav XQO tov xataxXvOfiov ^rj v^6ov slvai (6g 
OT^lLBQOv^ dkX' TJitBiQOV yBvia&ai 6vvrnnLivr^ tij lo 
v0tBQOv 'ItaXia. ix Sh tijg ijtLxXv6B(og t(Sv qbv- 
fidtcDv t(ov ^L^^ov dno^Jtacd^Bt^av tov ^Ansvvivov^ 
xatd to UxvkXaLOv QaysiCrig tfjg iqnBiQOv, vrjoov 
dnoxata6tiivaL xal S^d tovto ^PijyLov xktjdijvaL to 
nkBVQov trlg ItaXiag ixBtvo. is 

XLI. IliQCaL tovg nQ06(pBQovtag tp tcvqI fikd- 
pog ri Ttotafi^ ivovQOvvtag ij ivanovLiofiivovg ^d^a- 

vdtG) ^rj^LOVOLV. 

XLII. ritag (pa6l talg tov ZlLog fiQOvtatg dvtL- 
tv^navif^BLv xal to^Bvovtag slg tbv dsQa dnBLkBlv 20 

XLIII. 'Ev TlavSaioLg^ IvSLxa i^vBL, 6 6vv- 
Btcjtatog t(ov naQovtcnv xatdQXBtaL tmv IbqcSv al- 
tsttaL Sh 7taQ€c tdv %bSv ovShv alXo nkrjv SLxaLO- 
ovvrjg, 26 

XLIV. 'Akil^avSQog 6 OLXlnnov (^TCaQskafisy trjv 
tdv MaxsSovov dQxrjv tB66aQB6xaLSsxatog. ivixYj6B 

Sh lTsQ6ag ixl FQavLXip xS' Sl6 xai tr^v riyLSQav 

14. %X7i^rivai B., dno%axoLCXTivai, aperto errore Qpd. | 
20. anotvfinavCisiv cod., corr. B. | 22. nsdavoCg cod., J7a- 
datoig R. 114 PARADOXOGR. VATIC. 

LV. IlaQcc niQ6ccig Sg Sv ijtfot^ xaivr^v ijtc- 
v(y^6rjy dmQa la^fidv€i. 

LVI. naQcc niQ6aig Sg av xatayvcacd^ vjco 

fia^ikicag, nevd^ei diA fiiov xal noxriQCcp nlvav %e- 

hxQiv^, oxav S\ 6 fiaCiXevg &xo%'dv\^^ atpievzai 

x(ov iyxXfi^dxmv ndvxeg xal aQnd%ov6iv a %ikov6t 

xal xaQavo[iov0iv ixl xQetg iifieQag^ eaig av ijcl xag 

fiaCtXeiovg dvQag iXd^ovxeg aix7J(fc3vxai> fia^ikia, 

o0xig avxovg djcaXXdJ^ev x^g dvoiiiag. 

10 LVIL JlaQa niQ^avg idv xiva 7CQ06xdl^ij 6 fia- 

evXevg iLaexiyfSifai, , evxccQiiSxet tig dyad^ov xvxdv. 

LVlll. JlaQa xotg 'Ivdotg 6 xexvixov TCtiQcieas 

XetQa ^ oq^d^akfiovj d^avdxqj ^rifii^ovxai. 

LIX. IlaQ^ Alyvnxioig ^iaQxvQetv dyQa^L^dxfp 
15 oix i^eCxLv. 

LX. 'Aq>dQavxeg Aifiveg X(3v d^vyaxiQC^v aQioxag 
XQivovCt xdq nket6xov XQOi^^v fieiievi^xviag icaQ- 
^ivovg, 

LXI. naQa KaQxriSovioig ovx ilie6xt xotg 
w dcxQa^xevyxoig g>OQetv ivdxLOV x(>^<^ot;i/' o6ag d* 
dv 6XQaxev6ci}vxai ^XQaxeiag^ xo6avxa del cpoQOV0LV 
ivcixta. 

LXII. 1. AaxedaciiovioL xovg yeQovxag al^xv- 
vovxai ovdlv rixxov ij icaxiQag. 
25 2. yvfLvd^ia tf* S^neQ dvdQciv icxLv^ ovxc9 xal 
jcaQ^ivcov. 

3. ^ivoLg cJ' ifLfiiovv ovx U^eCxiv iv UTCaQxri 
oike UjcaQXLdxaLg %evLxeveLV. 

9. dnciXXii^Q B., cod. recte. | 16. utpaQiz^g cod., '^ra- 
^avt^q R. I 20. d^xQaxoiq cod., corr. Naack. | 28. ovzb cod., 
oi9\ Nauck. ROHDII. 115 

4. ovroi ratg ywail^lv naqaHBXsvovxai ix rcjv 
svEideOxtixiov Kvsiv xal d0xcSv xal ^ivcov. 

LXin. K^XBQ TCQmxot ^EkkijvcDv vofiovg i6%ov 
MCvfoog ^sfiivov • TCQOOBTtovetxo Sh 'Mivcog naQa xov 
^vog avxovg fisfiad^xivai , ivvia ixri Btg xt OQog 6 
(pOLXijeag^ jdiog avxQov ikiyaxo, 

LXIV. Ol ^KQtixiSv xatdsg ayskdiovxai (iex* 
akkrikfav exli^QaycayoviiEvot xal xd xoXifLialSidaaxO' 
^EVOv xal ^TJQag SQo^ovg xs dvdvxEig dwnoSExov 
dvvovxEg^ xal rijv ivoTtXiov jcvQQix^v ixnovovvxai^ lo 
ijvxLva 7tQ(3xog evqe IIvQQixog. 

LXV. ACyvEg xovg yovstg^ oxav fii^xixi cj0i 
Sid y^Qag x^^f^lJ^oi^ xaxaxQfifivC^ov^Lv, 6 Sh fia^ir- 
kEvg dito^avovxog (pCXov ^ixqov xl xov cixlov dico- 
XE^VEt^ dvayxatoxEQOV Sh xEXEvxf}6avxog nkstov 15 
dipaiQEt' oxav Sh 6 ndvxcov Evvov6xaxog dno- 
^dvy<^^ x6 okovy. 

LXVI. Uxvd^fov xtvEg xov xEkEvxijeavxa xqeo- 
vofiTJaavxEg xal aXCeavxEg %7iQaCvov0iv iv iqXCp^ ^Exd 
xavxa Sh ivsCQavxEg aQTCESdvt xd xQsa il^dmov6i ao 
rd) iavxfov XQaxiiXcf)^ xal ^axaCQLOV XapovxEg p av 
ivxvx(O0v xcSv (pCXioVj XE^iovxEg XQia SiSoaiSLj xal 
rovro 7COIOV01 [liXQi^S dv %dvxa Sanavr^^cj^LV. 

LXVn. ^Ad^rivatOL xovg XEkEvxi^Oavxag inl xov 
xdcpov ayovxsg xal xdv oOtcqiov initpEQOv^ avfi/Jo- 25 
Xov xilg TcaQ* adxfSv EvQi^Bcog x(3v xaQicmv x(ov 
aTcdvxov. 

9. ^i^Qag cod., recte Nic. Dam. | 9. dvdvxoig cod., recte 
Nic. Dam. | 18. aavd-S^v cod. corr. R. 8» Index nominum et rerum. "ApccQig fiavtig ApoUon. c. 4. 
''Aygavlog Antig. c. 12 (12). 
^Ay QiBig Ggqiyieg Antig. c. 136 

(151). 
'AyQiTtnivri 17 Zsficcarrj Phleg. 

mir. c. 7. 
addiftag Apollon. c. 23. 
adt^og Apollon. c. 25. 
'Adoiccvog Phleg. macr. c. 4. 

OL c. 14. 23. 
'AdQictg Antig. c. 173 (189). 
uBtog Anti^. c. 46 ^62.) 
dridoiv Antig. c. 6 (5). 
'J^ccfiavia Antig. c. 148 (163). 
'A^riva Antig. c. 12 (12). 

'A^r^vri Phleg. mir. o. 2. 3^ 
'A&nvai^v^aognlriaiov avxmv 

Phleg.mir. c. 17. Niai 'A&ri' 

vai 'AdQiavaC Phleg. 01. c. 

23. 
'A&rivatoi Phleg. mir. c. 17. 

an. Vat. c. 67. 
*A^ny6BmQ0g nsiQatijg Phleg. 

01. c. 14. 
AlBovQofiiavyyrjcCa noXtg 

Phleg. macr. c. 1. 
atyi^og Antig. c. 45 (51). 58 

(63). 106 (114). 
alyoU^QOv Antig. c. 17 (20). 
Aiyvntioi an. Vat. c. 59. ci. 

JPhleg. p. 104. 
Afyvntog Antig. c. 19 (23). 97 

(104). 147 (162). Phleg.mir. 

c. 15. 26. 30. 34. an. Vat. c. 

24. 'Aid(ov€vg Phleg. mir. c. 10. 
Al^ionCa Antig. c. 145 (160). 
an. Vat c. 2. 

Al&Corff Antig. c. 112 (122). 
Arfionv Phleg. 01. c. 1. 
Alviavsg Pmeg. mir. c. 3. 
aQ Antig. c. 17 (20). 60 (65). 

103 (111). 107(115), Apollon. 

c. 13. 17. Phleg. mir. c. 10. 

macr. c. 4. 

— dyQCa Antig. c. 30 (36). 
Alolov v^aoi Antig. c. 130 

(145). 
aladlmv Antig. c. 59 (64). 
Altritri et Altrjtog Phleg. mir. 

c. 9. 
AltonXta Phleg. mir. c. 2. 
AltmXoC Phleg. mir. c. 3. 

AltmaCa (?) noXig 'itaXCag 
Phleg. macr. c. 1. 

axat^^«Antig.c.8(8). 58(63). 
169 (185); 

— xai^oqtoQog Apollon. c. 19. 
dxav^Cg Antig. c. 106 (114). 
onaQl Antig. c. 90 (97). 
'AKaQvdvsgrhleg, mir. c. 2. 
'Anovai Antig. c. 119 (131). 
a%6vitov Antig. c. 119 (131). 
dxQonoXig (iq 'AdifivaCa) Antig. 

c. 12 (12). Apollon. c. 8. 

'AXs^dvSQSia Phleg.mir. c.26. 

28. 
'AXi^avSQog 6 ^iXCnnov an. 

Vat. c. 44. Apollon. c. 43. INDEX NOMINVM ET RERVM. 117 ''AXri^ yeVAXrj^ noTafiogAnUg. 

c. 1 (1). 
aXiaisTog Antig. c. 46 (52). 
aXiBvg {Ix^^f^s) Antig. c. 47 

(62). 
*j1Xi}iaffvaaa6g A^ollon. c. 13. 
'AXKfAocv 6 TioirjTrig (cod. AX-k- 

fiaioav 6 tpvaiKog) Antig. c. 

88 (96). 
dX%v€ov Antig. c. 23 (27). 
aXg Antig. c. 143 (168). 157 

(173). 167 (183). 

'AXq>si6g Antig. c. 140 (156). 
aXtpog Antig. c. 138 (153). 
aXoinfj^ Anug. c. 59 (64}. 

— (ix^vg) Antig. c. 49 (54). 
'^AXmg Anti§. c. 138 ri53). 
Zfia^a Antig. x^. 15 (15). 
'AfiiG6g Phleg. 01. c. 14. 
''Afiamv Antig. c. 144 (169). 

Apollon. c. 25. 

afi,v6g Phleg. mir. c. 10. macr. 
c. 4. an. Yat. c. 48. 

'AfitpinoXig Phleg. macr. c. 1. 
'Afi€piTQvo}v Phleg. 01. c. 1. 
dvaifiog Antig. c. 63 (69). an. 
Vat. c. 6. 

dvdQoyvvog Phleg. mir. c. 2. 

4. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 
''AvdQog Antig. c. 18 (21). 
dvAQoq)dyoi an. Vat. c. 49. cf. 

c. 66. 
"AvdQotv 'AQytiog Apollon. c. 

25. 
avsfiog Antig. c. 126 (139). 
dv&Qa^ an. Vat. c. 50. 

— ffoBsilis) Antig. c. 136 (1 51). 
^ 168 (184). 170 (186). 

a vd^Qtonog iv inTa iTsaiv yi- 
QODv ysv6fisvog Phleg. mir. 
c. 32. 

"Avovfii.g Phleg. mir. c. 23. 

'AvTttvdQCa Antig. c. 78 (84). 

'AvTiyovog 6 §aaiXsvg Phleg. 
mir. c. 32. 'AvTivoog cf. Phleg. p. 106. 
*AvTi6xBia ^ nQog Maidv9Q<p 
Phleg. mir. c. 6. 

— 7] noog 'OQOvTy cf. Phleg. 
01. c. 30. 

*AvTioxog Phleg. mir. c. 3. 01. 

c. 32. 
'AvTiaaaia Antig. c. 6 (5). 
dvoavvaov Q^Qiov iv Ty %aX' 

xitiot Xi^oo yiyv6ftsvov An- 
^ tig. c. 84 (90). 
AoQVig vel Aogvitig Xiavrj 

Antig. c. 152 (167). an. Vat. 

c. 14. cf. Antig. c. 122 (134). 
^ 159 (175). an. Vat. c. 37. 
dnsiXsiv tm Jd-sm an. Vat.c.42. 
'AnsiXondQiov n6Xig Phleg. 

macr. c. 1. 
'Ansvvivog an. Vat. c. 40. 
dnoXi&ataig AnUg.clSb (160). 

161 (177). 173(189). cf. an. 

Vat. c. 16. 
An6XXoiv Antig. c. 15 (17). 

Phleg. mir. c. 4. an. Vat. 

c. 15. 

— Av^isiog Phleg. mir. c. 3. 
dnoTifirjaig (census) Phleg. 
^ macr. c. 1. 01. c. 14. 
anoTog Apollon. c. 26. 
dnvQrjva ysvvTJfiaTa iv tiq 

BQSttavi^ri Apollon. c. 15. 
'AQaBia Antig. c. 149 (164). 

Phleg. mir. c. 34. 
'Agdpiog xoXsrogApoUon. C.14. 
aQaxvri Phleg. 01. c. 1 p. 97. 
'AQysiog Apofion. c. 25. 
"AQrig Phleg. mir. c. 1. 3. 
'AQlfiivov n6Xig Phleg. macr. 

c. 1.^ 
'AQiaTsag 6 nQOHovvijaiog 

Apollon. c. 2. 
*AQiaT6drjfiog Phleg. 01. c. 1. 
'AQiaTOtiXrjg {'AQTonXrjg cod.) 

Antig. c. 169 (186). 
dQiaToXo%ia Apollon. c. 29. 
'AQiat6fiLa%og Phleg. 01. c. 1. 118 INDEX NOMINVM ET RERVM. 'Aoiato^Bvos 6 fAovamos Apol- 

lon. c. 49. 
'AqCazoiv ^Priytvos Antig. c. 

1(1). 
'AQ}iad£a Pbleg. mir. c. 4. an. 

Vat. c. 38. 
'AgfiivLot,^ Antig. c. 165 (181). 
aQospoyovog Antig. C. 111 

(120). 
aQQijv Antig. c. 68 (74). 
'AQadfiTjg 6 nigarig Antig. c. 

116(128). 
'AQTSfiidog anijlatov Phleg. 

mir. c. 12. 
'AQvtdfiag Adnfov Antig. c. 

121 (133). 
'AoIti Phleg. mir. c. 3. 
'Aa%avCa (XCfivri) Antig. c. 156 

(172). 
'Aa^QaCog Apollon. c. 13. 
aandXa^ Antig. c. 10 (10). 
danCg Antig. c. 16 (19). .H2 

(38). 
'AaavQioi an. Vat. c. 53. 

dati^Q (o &aXdtttog) Antig. 

c. 82 (88). 
datQayaXog Apollon. c. 21. 
aatQdtsvtog an. Vat. c. 61. 
'AatvndXata Antig. c. 11 (11). 
daq>aXtog Antig. c. 129 (144). 

151 (166). 
'AtdQavtsg vel 'AtpdQavtsg an. 

Vat. c. 60. 
'AttdXov vtoC Phleg. mir. c. 3. 
'AttiHn Antig. c. 6(6). 78(84). 

Apollon. c. 8. 
Avyovata noXig Phleg. 01. c. 

10. 
avXog Apollon. c. 49. an. Vat. 

c. 20. ^ 
avto%Qdt(OQ Phleg. mir. c. 35. 
'AtpaQavtsg vel *AtdQavtsg an. 
^ Vat. c. 60. 

dtpQodCa la Phleg. mir. c. 4. 
'AqfQodCtrj XpoUoJX, C.8. Phleg. 

mir. c. 13. dxccttvfig Antig. c. 29 (35). 70 

^ (76). 

axsQdog Anti^. c. 18 (21). 

'Axt^XXsmg vaog Antig. c. 122 

(134). 
d^iffCvdiov ApoUon. c. 31. 

BafivXmv Apollon. c. 12. 
BaxtQtavri Apollon. c. 33. 
§dQa&QOV Antig. c. 123 (135). 
BaaCXsia noXig Phleg. macr. 

c. 1. 
^dtQaxog Kn\iz, c. 4 (4). 
BiXsia «oXtff Phleg.macr. 1. 2. 
BsXitQa noXig Phleg. OLc.13. 
Bt&vvCa Phleg. macr. c. 1. 01. 

c. 17. 
Bi(ovCa (?) noXig Phleg. macr. 

U. M. 

Bota)T/aAntig.c.6f6). 10(10). 
Bova}vCa noXtg Phleg. macr. 

c. 1. 2. 4. 
BoQQug an. Vat. c. 16. 

BoanoQog Phle^. 01. c. 22. 

— 6 KififiSQinog Phleg. mir. 
c. 19. 

— 6 KififjLSQiog Antig. c. 85 
,(92). 

potQvg Apollon. c. 15. 

Botttaiot (SQansg) Antig. c. 
168 (184). 

BovnXayog tmv dno ZvQCag 
innaQxrjg Phleg. mir. c. 3. 

§ovg Antig. c. 19(23). 69(75). 
75 (81). Phleg. mir. c 10. 
macr. c. 4. 

— ysmQyog an. Vat. c. 51. 

BQSttavi%7j vijaog ApoIIon. 

c. 15. 
fiQiq>og an. Vat. c. 27. 
BqC^sXXoi noXtg Phleg. macr. 

c. 1. 3. 
fiQovtii an. Vat. c. 21. 42. 

rdyy fjg an. Vat. c. 10. mDEX NOMINVM ET REBVM. 119 rocldtai, Phleg. mir. c. 3. an. 

Vat. c. 46. 46. 
yaXsog Antig. c. 21 (26). 
yaXsooTTig Antig. c. 20 (24). 
yaXrj Antig. c. U (11). 
ydfiog an. V at. c. 28. 
yafAtffoavvipsg Antig. c. 99 (108). 

cf. c. 94 (101). 
ysXav Antig. c. 113 (123). 
rsgavdgog Apollon. c. 36. 
yigavog Antig. c. 40 (46). an. 

Vat. c. 1. 
rsQyi&Ca £i§vXXa Phleg. 01. 

c 2 
TsQyi^ioi Phleg. 01. c. 2. 
rsQfjLavia Phleg. mir. c. 27. 
rsQftavoC ODi, y&t, c. 18. 
ysQovrsg an. Vat. c. 02. 66. 
ysQODv iTctd itmv Phleg. mir. 

c. 32. 
Fstai an. Vat. c. 42. 
ysonfistQrig Phleg. mir. c. 14. 
yij Antig. c. 171 (187). ApoUon. 

c. 34. Phleg. macr. c. 4. 
yrJQag xaQaSo^ov Phleg. ma- 

crobii. 
yiyag Phleg. mir. c. 12. 14. 15. 

16. 17. 18. ;9. 
rXapQioav, 'A%sCXiog Phleg. 

mir^ c. 8. 
yXavl Antig. c. 10 (10). 57 

(62). 
yoyyQog Antig. c. 92 (99). 
yovsig an. Vat. c. 66. 
FoQyoiv an. Vat. c. 19. 
FQaviKog au. Vat. c. 44. 
FvaQog Antig. c. 18 (21). 
FvSavtsg ApoUon. c. 38. 
yvfivdaia an. Vat. c. 62. 
yvvn Antig. c. 78 (84). 110 

(119). Apollon. C.36. Phleg. 

mir. c. 28. 29. 33. an.Vat c. 

26. 26. 29. 46. 47. 60. 52. 62. 
yv-V» Antig. c.42 (48). 67 (73). 

JaCSaXog Phleg. mir. c. 3. JaHXrjg Msaoi^viogFhl.eg.0], 

c. 1. 
SdHQva td dno tav SivdQav 

Antig. c. 62 (67). 
daKQVsiv Antig. c. 113 (123). 
jdaXfiatCa Phleg. mir. c. 12. 
JuQdavsig an. vat. c. 48. 
JaQSiog ApoUon. c. 43. 
ddq>v7j et JatpvTi an. Vat.c. 16. 
JsiXXoi Antig. c. 159 (176). 
dsX(pCg Antig. c. 56 (60). 
JsXtpoC Antig. c. 1 (Ij. 127 

ri41). Phleg. mir. c. 2. 3. 

01. c. 1. 
dsQfia trjg %sq>aXi}g (apud nos 

„ScaIp*') an. Vat. c. 49. 
JmdvsiQu Phleg. 01. c. 1. 
JjiXtot Phleg. 01. c. 14. 
JfjXog Antig. c. 11 (11). 66 

(6l). Phleff. 01 c. 14. 28. 
JrjfiT^tTiQ Phleg. mir. c. 10. 
JrifioiiQitog 'ApdriQCtrjg Phleg. 

macr. c. 2. 
JrifiovTiaog Antig. c. 131 (146). 
j7i(i6ati^atog Phleg. mir. c. 1 . 
dmaioavv^q sv 'Ivdotg an. Vat. 

c. 43. 
dC%SQoag Antig. c. 66 (72). 
Jiofiridsia VTJaog Antig. c. 172 

(188). 
JiofAT^dovg staiQoi Antig. c. 

172 (188). 
Jiog tsQOv (noXC%vi.ov)^\AQg, 

01. c. 3. 
dovXog an. Vat. c. 62. 
dQd%aiv Antig. c. 12 (12). an. 

Vat. c. 32. 
dvaoafiCa Antig. c. 117 (129). 

118 (130). 
Jvanovtiov Phleg. 01. c. 4. 6. 

iyrsXvg Antig. c. 80 (86). 
EiXsCd-via Phleg. macr. c. 4. 
'En^dtava Antig. c. 15 (16). 
inXsi^iffig vXCovFbleg, 01. c. 17. 
inataaig Apollon. c. 40. 120 INDEX NOMINVM ET RERVM. iXda oracalum apud Phleg. 

mir. c. 10. 
iXa£a ApoUon. c. 15. 
iXaiov (fOBsile) Antig. c. 139 

(154). 
'EXdxBia Phleg. mir. c. 3. 
iXutpoi Antdg. c. 8 (8). 11 (11). 

20 (24). 29 (85). 70 (76). 
'^X^ov&ig noXig Phleg. 01 c. 

24. 
iXifpaq Antig. c. 54 (58). 
^EXXavodUai Phleg. 01. c. 1. 
"EXXdq Phleg. mir. c. 10. 01. 

c. 1. 
iXXi^oqoq Apollon. c. 50. 
''EXXrivBQ Antig. c. 172 (188). 

Phleg. mir. c. 3. 01. c. 1. 
*EXXiianovxoi Phleg. mir. c.3. 
'EXyLaioq Apollon. c 36. 
iX^CvTi Apollon. e. 30. 
"EXog noXig Phleg. 01. c. 1. 
'Evsto£ Antig. c. 173 (189). 
ivtSQa rmv nqo^dxmv Antig. 

c. 7 (7). 
ivooTiov XQ^^^ovv an. Vat. c. 

61. 
'Enaivsxog fiaatXsvg Antig. c. 

121 ri33). 
inaqiia (^txelcx^ xiitv Kag- 

Xrjdovioav^ Phleg. mir. c. 

inifdXXov ^eoov Antig. c. 85 

(92). 
^nlSavQog Phleg. mir. c. 8. 
iniXrjilf/a ApoUon. c. 49. 
'Enifisvidijg Apolion. c. 1. 
'EgaaiaxQaxtov Antig. c. 120 

ri32). 
iQS§tv&og Apollon. c. 32. 
'EQix^oviog Autig. c. 12 (12). 
*EQaijg Phleg. mir. c. 1. 

— SQiovviog Phleg. 01. c. 32. 

— x^^ovtog Phleg. mir. c. 1. 
*EQfi,6xtfiog ApolTon. c. 3. 
'^Qati Antig. c. 12 (12). 
'Eqv^tj Antig. c, 169 (185). 'EQV^Qaia ZifivXXa Phleg. 

macr. c. 4. 
iQOidiog Antig. c. 172 (1881 
ixrj inaxov -xal nXsov Phleg. 

macr. c. 1 sqq. 
Ev§pia Antig. c. 78 (84). 
EunQTig Phleg. mir. c. 4. an, 

Vat. c. 32. 
Evfisvidsg Phleg. mir. c. 1. 
Evvofiog 6 AoytQog Antig. c. 1 

-^ XCog tpaQftanoncoXfig 

Apollon. C.50. an Evdiifiog? 
svvovxog Antig. c. 109 (117). 

ApoUon. c. 18. 
EvQinog Antig. c 126 (140). 
EvQvonri Phleg. mir. c 30.31. 
EvQvnmv Phleg. 01. c. 1. 
EvQfonri Antig. c. 163 (179). 

Phleg. mir. c. 3. 
EvtpQdxrig ApoIIon. c. 12. 
"Etpsaog Phleg. mir. c. 3. 
i(priu.SQa i/ma Antig. 0.85(92). 
ixtdva Anti^. c. 21 (25). 
ixCvog Q^aXaxxtog Antig. c. 124 

(137). 

ZaKvv^og Antig. c. 128(143). 

153 (169). 
Z«vff Antig. c. 163(l79).Phleg. 

mir. c. 4. macr. c.4. Ol.c.l. 

an. Vat c. 42. 63. 

— 'AXs^Ua%ogFh\eg. mir. c.6. 
— 'AnoxQonaiog Phleg.mir.c.3. 

— 'Aa^QaVog Apolion. c. 13. 

— KQOvidrig Pnleg. mir. c. 3. 

— Sivtog Fhleg. mir. c. 1. 
irjfiia an. Vat.c.51. 52. 56. 57. 

58. 
S^TOxcrr Antig. c. 64 (70). 
IqioxoKog Antig. c. 76 (82). 

'Hsxifov Phleg. mir. c 3. 
rjQ^ri ntitQoxsQa Apollon. c. 9. 
'HXsia Antig. c 13 (13). 140 
(155). INDEX NOfimVM ET RERVM. 121 'HlBioi Phleg. 01. c. 1. 14. 
^HXig Antig. c. 112 (122). 
i^ft^ovog Antig. c. 13 (13). 
Tinara ra tcav fivAv Antig. 

c. 124 (136J. 
^Hnsiqoatjjg Phleg. mir. c. 3. 
'^Hqu ApoUon. c. 5. Phleg.mir. 

c. 4. 10. macr, c. 4. 
^HgaitXBia ^ iv tm n6vt<o 

Antig. c. 119 (131). 

— ^lv EUadtPhleg.mir.c.3. 
'HQaKlrjg Antig. c. 2 (2). 111 

(120). 117 (129). 131 (146). 
^Phleg. Olc. 1. 
TJQOig 'Agiatsag Apollon. c. 2. 

— ^EQfiottfAog ApoUon. c. 3. 

— "Zdiyg Phleg. mir. c. 11. 
^H^paictog Antig. c. 12 (12), 

46 (51). 

^alatta Antig. c. 129 (144). 

132 (147). 
&aip£a iiia ApoUon. c. 16. 
iS^Biov Antig. c. 79 (85). 
QBQikonvXai Phleg. mir. c. 3. 
BscnQoatoi Antig. c. 170(186). 
&itig an. Vat c. 33. 
BsttaXCa Antig. c. 15 (15). 
Bri^ai, Apollon. c. 49. 

— at Alyvntiai Antig. c. 126 
(139). 

^TiXvyovog Antig. c. 111 (120). 
&7lXvg Antig. c. 68 (74). 
eQci%Bg Antig. c. 136 (151). 

l'41 (156). Phleg. mir. c. 3. 
©paxT^ Antig. c. 14 (14). 28 

(§4). 78 (84). 129 (144). 168 

(184). an.Vat.c. 1.17.19.39. 
0QivayiCfj Phleg. mir. c. 3. 
e-Qi^ Antig. c. 64(70). 76(82). 

109 (118). an. Vat. c. 49. 
SvpQig Phleg. macr. c. 4. 

'laacav Antig. c. 118 (130). 
"iprjQsg an. Vat. c. 26. 
''iSfjg Phleg. mir. c. 11. tiQai Antig. c. 28 (34). 99 

(107).- 
'isQanoXig Antig. c. 174 (190). 

an. Vat. c. 12. 37. 
tiQOv moivov tmv ^EXXrjvmv iv 

Navndnttp Phleg. mir. c. 3. 

— OQog trjg GQaytrjg Antig. c, 
129(144). 

^IsQmvvfiog 6 GvyyQatpsvg 

Phleg. macr. c. 2. 
'I^dnri Antig. c. 11 (11). 
l%ttvog Apollon. c. 10. 
HyLtig Antig. c. 108 (116). 
'iXXvQioC Kn^g, c. 66 (72). an. 

Vat. c. 48. 
*IfAiQag notafiog Antig. c, 133 

(148). 
'ivSiTtri an. Vat. c. 35. 
'ivdiTirj ^ofXarxce Antig. c. 132 

(147)- 

— yiQiivrj Antig. c. 146 (161). 

— XCfivrj Antig. c. 150 (165). 

— (C^a Apollon. c. 18. 
'Ivdinov i^vog an. Vat. c. 43. 

— ivXov ApoUon. c. 17. 
'lv9i%og ovog Antig. c. 66(72\ 
'lv9oC ApoUon. c. 32. an. Vat. 

c 36. 58. 
'ivtSQavirjaCa noXig Aovcita- 

vCag Phleg. macr. c. 1. 
l^Ca ApoUon. c. 42. 
'lonnri Antig. c. 151 (166). 
tnnoyt,ivtavQog Phleg. mir. c. 

34. 
Tnnog Antig. c. 20 (24). 64 

(59). Phleg. mir. c. 3. 01. c. 

14. an. Vat. c. 45. 49. 
"laidog yiQTJvri Antig, c. 149 

(164). 
iaxidg Apollon. c. 49. 
'itaXCa ApoUon. c. 40. Phleg. 

mir. c. 3. ot notafiol iv atlT^ 

Antig. 0.134(149). cf.Phleg. 

macr. c. 4. 
'itaXol SKatov itrj ^i^aavtsg 

Phleg. macr. c. 1. 122 JNDEX NOMmVM ET REEVM. Iticc lsnt6g>vXXog an. Vat. c. 

"itpitoi Phleg. 01. c. 1. 
Ix^vg Antag. c. 71 (77). 163 

(169). an. Vat. c. 7. 
— ^vtiaifiag Antig. c. 166 

(181). 
IxvsvpLonv Anbg. c. 32 (38). 

KaPsiQoi Phleg. 01. c. 14. 
Katvlg Phleg. mir. c. 5. 
KataaQ Phleg. mir. c. 34. macr. 

c. 4. 01. c. 22. 
KaXxn^mv Antig c. 147 (162). 

131 (146). 
xdiiriXog Apollon. c. 20. 
Ktxfiiiiog noTocfiogAnUg.ci^S 

(148). ^ 
Kocv^aQoXs^Qog Antig. c. 14 

/14). 
ndv^aQog Antig. c. 14 (14). 
Kanaiog notafiog Antig. c. 

133(148). 
KanstoiXiov Phleg. mir. c. 6. 

01. c. U. 
ndQafiog Antig. c. 92 (99). 
KaQia AnHg. c. 16(18). 56 (60). 

Apollon. c. 11. 
naQTiivog Antig. c. 35 (41). 
KaQvatog Antiff. c. 18 (21). 

84 (90). ApolTon. c. 36. 
KaQxrj^ovtoi Phleg. mir. c.l8. 

an. Vat. c. 61. 
KaQxrjSoav ApoUon. c. 38. 
%ata%QriiLvli<o an. Vat. c. 65. 
%atavXriaig Apollon. c. 49. 
KdtXog Phleg. 01. c. 14. 
Kdtoitv, noQiiiog Phleg. mir. 

c. 3. 
KavXtovla ApoUon. c. 6. 
KsdQlnoXig Antig. c. 28 (34). 
Ks^Qonog natdsg Antig. c. 12 

(12). 
Ks%QOiip Anti^c. 89 (96). 
KsXatval an. vat. c. 20. 
KsXtimj Apollon. c. 24. AcXTot an. Vat. c. 25. 
HsXvq)ta tmvxvdiimvA-poUon, 

c. 46. ^ 
nSQuaq^OQa ^oSa Apollon. c.22. 
KiQmv notaiLog Antig. c. 78 

(84\ 
%6atQsvg Antig. c.^93 (100). 
%S(paXii nuQa ^vatv Phleg.. 

mir. c. 20. 21. 23. 25. 
— q>^syyofLivfi Phleg. mir. c. 

2.3. 
KstpaXXrjvta Antig. c. 3 (3). 
K^nQiv^og Apollon. c. 34. 
KtyxQoo^oDvsg vel KCyxQWtsg 

BQ^Ksg Antig. c. 141 (156). 
Ktd^dQa an. Vat. c. 20. 
KtXt%la ApoUon. c. 43. an. 

Vat. c. 34. 
KCfipQog (po^vpog) Antig. c. 

123 (135). 
KififtsQtTiog Phleg. mir. c. 19. 
KtfififQtog Antig. c. 85 (92). 
nivatSog tCintow Phleg.mir. c. 

26.^ 27. 
VLtQaog ApoUdn. c. 42. 
KCtttov Antig. c. 157 (173). 
%XdSog Bsv9qov an. Vat. c. 4r8. 
KXatpfnsvtog ApoUon. c. 3. 
KXavitog KataaQ Phleg. mir. 

c. 6. 
KXsaQxog (6 tvQavvogy cod. 

^Ayd^aQxog) Antig. c. 119 

(131). 
KXsoSatog Phleg. 01. c. 1. 
KXsovtnog Phleg. 01. c. 1. 
KXsoa^ivTjg Phleg. 01 c. 1. 
%XriQOvo(iCanaQd totg Av%Coig 

an. Vat. c. 52. 
%6yxv Anti^. c. 41 (47). 
%oiXCa Antig. c. 62 (68). an. 

Vat. c. 5. 
%otvtovla tap yvvat%mv an. 

Vat. c. 47. 
%6%%og ApoUon. c. 43. 
%oXot6g Antig. o. 173 (189). 
KoXvnPritaCAjiiaig. c. 131 (146). INDEX NOMINVM ET RERVM. 123 KovifiPQiyrjoia noUg Phleg. 

macr. c. 1. 
KoQvqUtn noUg Phleg. maor. 

c. 1. 2. 3. 
Koifoi^pq Phleg. 01. c. 1. 
KoffoioXoi noXig Phleg. macr. 

c. 3. 
y,0Q<ov7i Apollon. c. 8. 
KoQtxivi%ri Antig. c. 10 (10). 
Koetxg noxapLog ApoUon. c. 6. 
KoTvg BoanoQiavog fiaifiXsvg 

Phleg. 01. c. 22. 
KoxQvvvag noxafiog Antig. c. 

78 (84). 
KQoid^ig notafiog Antig. c. 134 

(149) 
itQavCov] fx %QavCtov nivsiv 

an. Vat. c. 49. 
KQavvoav Antig. c. 16 TlS). 
KQiitTi noXig Phleg. 01. c. 11. 
%Qiiv7j Antig. c. 137 (162) — 

149 (164). an. Vat. c. 23. 36. 

39. 
tiQrjvidinv Antig. c. 142 (157). 
KQTJxsg Apollon. c. 1. Phleg. 

01. c. 14. an. Yat. c. 63. 64. 
KQiixrj Antig. c. 10(10). 30(36). 

163 (179). 
KQTixfvrig K^ogFhleg.Ol. c. 7. 
KQi&ij Apollou. c. 7. 
KQifitcbg noxafjLog Antig. c. 

133 (148). 
KQoPySoi au. Vat. c. 27. 
%QOH6dBiXog Antig. c. 19 (23). 

33 (39). 66 (71). 91 (98). 
TiQoyioxxTjg an. Vat. c. 2. 
KQoxmv ApoUon. c. 6. 
KQOxmviaxai Phleg. 01. c. 28. 
Kxrjaifiiog 6 tcxoQioyQatpog 

Phleg. macr. c. 2. 
KvXXfivrjFhleg. mir. c. 4. 
Kvfiatg Phleg. mir. c. 10. 
nvovaai Apollon. c. 42. 
KvnQog Antig. c. 84 (90). 

ApoUon. c. 36. 
KvQog Phleg. 01. c. 9. %vQxoC ApoUon. c. 37. 
%vaxig Antig. c. 62 (68). 
KvaxixQaiov Antig. c. 139 

(154). 
Hvonv an. Vat. c. 30. 
— x6 aaxQOv Antig. c. 60 (66). 
Kmv<6niov Antig. c. 27 (33). 
K&oi Antig. c. 160 (176). 161 

U77). 
Ka)Qv%iov Antig. c. 127 (141). 

Xaymg Antig. c. H (11). 
AavisdaifjLOViOL an. V at. c. 62. 
Aa%s8alfjLa>v Apollon. c. 4. 
AanoiviKol %vvsg Antig.c. 104 

(112). 
AafiiparLrivol Antig. c. 137 

(152). 
Aaodl%sia xrjg EvQCag Phleg. 

mir. c. 9. 
AanC^at Phleg. mir. c. 5. 
Aaa^svrjg Phleg. 01. c. 14. 
Aaxivoi jPhleg. macr. c. 4. 
AdxfJLog vel Adxfiog Antig. c. 

16 (18). 123 tl35). ApoUon. 

c. 11. 
Asovxtvoi Antig. c. 169 (175). 
Asnsxvfivog (oQog nal TjQOig) 

Antig. c. 15 (17). 
Aiafiog Antig. c. 171 (187). 
Asvnrj v^aog Antig. c. 122 

(134). 
Xsvfirj voaog Antig. c. 150 (166). 
Asvno^ia noXig Antig. c. 149 

(164). 
Xsv%6'iov Apollon. c. 45. 
AsvrLoXXog Phleg. 01. c. 14. 
XicovAntig.c. 21(25). 74(80). 

an. Yat. c. 9. 
ArjfLvog kxitig. C 9(9). 22 (26). 

118 (130). 
Aiivog ixtoQo) Phleg. 01. c. 8. 
Arjxotdrjg Phleg. macr. c. 4. 
Arix(6 Antig. c. 56 (61). Phleg. 

macr. c. 4. 
XipavmxCg ApoUon. c. 48. 126 INDEX NOMINVM ET RERVM. Iladaioi an. Vat. c. 48. 
Teaiavoygdmoi Apollon. c. 40. 
naitfsg an. Vat. c. 64. 
natdia noivd an. Vat. c. 47. 
naiSiov naqdSo^ov Phleg. 01. 

naidCov ov ysXa ngo tstta- 

gditovta -^fisgiov Antig. c. 

113(123). 
Ilaiovia Antig. c. 53 (5S). 66 

(72). Phleg. 01. c. 19. 
naXinoi („jlv IlaXtiiiois^^) 

Antig. c. 121 (133). 
IlaXXds Phleg. mir. c. 3. 
nafiq>vXia Antig. c. 135 (150). 
Uaviaia Phleg. mir. c. 33. 
IlavSaioi an. Yat. c. 43. 
ndvSQoaog Antig. c. 12 (12). 
ndgSaXtg Antig. c. 31 (37). 
ndgrjpov Apollon. c. 17. 
nagbivog an. Vat. c. 53. 60. 
ndg^ot Phleg. 01. c. 14. 
ndgpLa noXtg Phleg. macr. c. 

1.2. 
Uagvaaaog Aniig. c. 127(141). 
IlagotHOnoXtgPhleg.mSLcr, c.l. 
IlagotHonoXitrjg Phleg. macr. 

c. 1. 
naatq>drj Apollon. c. 49. 
IIdq>og Apollon. c. 8. 39. 
nsid itSa Antig. c. 76 (82). 
JTifaoi/ Phleg. 01. c. 1. 
nsXs%dv Anti^. c. 41 (47). 
UeXXTJpri Antig. c. 12 fU). 
nsXonovv7JatotVh\eg, 01. c.l. 
IlsXonovvrjaog Phleg. 01. c. 1. 
niXoip Phle|r. 01. c. 1. 
niv^og nagansgcatg an.Vat. 

c. 56. 
nsgSi^ Antig. c. 6 (6). 9 (9). 

39 (45). 81 (87). 101 (110). 
nigtvd^og noXtg an. Vat. c. 19. 
— novafiog an. Vat. c. 19. 
nsgiatsgd Antig. c. 38 (44). 
nigaat Antig. c. 15 (16). an. 

Vat. c. 30. 41. 54—57. nsgasvgm. Vat. c. 19. 
nsgasq^ovstaFhleg, mir.c.10. 
nsgatni] Antig. c. 105 (113). 
m^yavov Antig. c. 35 (41). 

nriyii Antig. c. 12^(144). 140 
(156). 141 (156). Apollon. 
c. 14. an. Vat. c. 34. 

nriXafjLvg an. Vat. 3. 
nrjXtov ogog ApoUon. c. 19. 
nibrjnog rhleg. mir. c. 22. 
nid^og Phleg.^ mir. c 11. 
ntnsvtov noXtg PhJeg. OL c. 

27. 
nivagog notafkog ApoUon. c. 

43. 
niaaa Antig. c. 153 (169). 
nXaKsvtia Phleg. macr. c. 1. 
nXivd-og Antig. c. 135 (150). 
nXovtonv Phleg. mir. c. 10. 
nXovtoivig Phleg, mir. c. 10. 
noifjuvTi Antig. c. 128 (142). 
noXXrjaia noXtg Phleg. macr. 

c. 1. 
noXvTigitog Phleg. mir. c. 2. 
noXvnovg Antig. c. 21 (25). 

25(29). 50(55). 92(99). 
novtog Apollon. c. 31. Phleg. 

mir. c. 14. macr. c. 1. an. 

Vat. c. 3. 

— notafiog Antig.c. 136 (151). 

nog&fiog 6 trjg 'itaXiag Antig. 

c. 126(138), cf.an. Vat.c. 40. 

noast9(6v Phleg. mir. c. 6. 
notufiog Antig. c. 78 (84). 

138 — 136 (148 — 151). an. 

Vat. c. 17-22. 38. 41. 
novXxgog Phleg, mir. c. 14. 
novg Antig. c. 68 (69). 
ngocLtdgtov naXXavticcvov 

Fhleg. macr. c. 4. 
ngaicnviBrig Phleg. 01. c. 1. 
ngopatov Antig. c. 7 (7). 78 

(84). 103 (111). Apollon. c. 

17. 31.^ 
ngo%Xkvg Phleg. 01. c. 1. INDEX NOMINVM ET RERVM. 127 IlQOiiovvrjcog ApoUon. c. 2. 
HQonovrig Phleg. mir. c. 3. 
IlQOvaa an. Vat. c. 16. 
IlQVzavvg Phleg. 01. c. 1. 
nomtBvg an. Vat. c. 33. 
ilroXeftatog Antig. c. 19 (28). 
nv&ayoQag ftdvtig ApoUon. 
c. 6. 

Ilvd-ayoQSioi Ai)ollon. c. 46. 
IJvd-ia Phleg. mir. c. 3. 01. c. 
1. 

Ilvd^onoUg AnUg, c. 162(178). 
Uv^oi Phleg. mir. c. 3. 
nvQ d^dvatov Antig. c. 166 
(182). 

— naQdniQcatg an. Vat.c.41. 

— To inl t^g eatiag an. Vat. 
c. 50. 

nvQj^v ApoUon. c. 15. 
nvQog ApoUon. c. 7. 33. 
nvQQixv a>n. Vat. c. 64. 
UvQQixog au. Vat. c. 64. *Pdfisvva noXig Phleg. macr. 

c. 1. 3. 
'Prtyiov Antig. c. 1 fl). 2 (2). 

ApoUon. c. 40. Phleg. mir. 

c. 14. an. Vat. c. 40. 
^Pijyiov (Asn£9ov) Phleg. 

macr. c. 1. 2. 
[Pjvsia Antig. c. 11 (11). 
'Prjvog an. Vat. c. 18. 
p/fa XsvTiTJ ApoUon. c. 18. 
*Po9og Phleg. mir. c. 16. 
SoTi Apollon. c,^43. 
Qvnog iv toig mtaQloig 

Apollon. c. 28. 
^Ptoiiatoi Phleg. mir. c. 3. macr. 

c. 4. 
*Pa>fji,a£<ov dyoQd Phleg. mir. 

c^ 13. 

— ttQi^pLog Phleg. 01. c. 14. 

— otQtttog Phleg. mir. c. 27. 
*Pt6firj Phleg. mir. c. 3. 6. 10. 

14. 22. 23. 25. 01. c. 14. Zapivoi Phleg. macr. c. 4. 
aaXafidv9Qa Aniig, c. 84 (91). 
ZaniaKog Antig. c. 120 (132). 
Zdfiog Apollon. c. 5. 
Safftdtai. AnUg. c. 152 (167). 
aawTj j fpaQfianov d^avdetfiov 

Phleg. mir. c. 34. 
Savvrjy T^g 'AQafiCag noXig 

Phleg. mir. c. 34. 35. 
2avQ0fidtai an. Vat. c. 14. 

29. 50. 
asiofiog A]^ollon. c. 4.5.Phleg. 

mir. c. 13. 14. 19. 01. c. 14. 

17. an. Vat, c. 31. 
asHovXdQia Phleg. macr. c. 4. 
HsXffkvtog notafiog an. Vat. 

c. 38. 
asXijvrj • Antig. c. 124 - 1 26 

(136 — 138). 
ZsQanig cf. Phleg. p. 104. 
ZiQtq>og Antig. c. 4 (4). 
ai^g Apollon. c. 48. 
ataymv Antig. o. 65 (71). 
ZiavXXa ri TsQytma Phleg. 

01. c. 2. 
— rj 'EQvd'Qaia Phleg. macr. 

c. 4. 
aidrjQog Antig. c. 18 (21). 
Stnavoi Antig. c. 139 (164). 
ZtnsXia Antig. c. 8 (8). 121 

(133). 140(155). 150(165). 

1.54 (170). Apotton. c. 2. 

Phleg. mir. c. 14. an. Vat. 

c. 40. 
ZtnsXog ^ivog Antig. c. 167 

(183). ^ " 
Z£Xag HQiivrj Antig. c. 146 

(161). 
ZiXXrj rLQi^vrj an. Vai c. 36. 
StvatQovKrjg tiov IldQ^mv 

paatXsvg Phleg. 01. c. 14. 
ZtvoDnsvg Phleg. macr. c. 1. 
Ztvoinri Phleg. 01. c. 7. 
atavfipQtov Ajiti^. c. Ig (23). 
Sndfjkavt^Qog Antig, c. 78 (84). 

an. Vat. c. 11. 128 INDEX NOMINVM ET REBVM. ffxa^og Antig. c. 73 (79). 

CHslstos vnB^iisyi^s Fhleg. 

mir. c. 17—19. 
£%£Qtioi Phleg. 01. c. 19. 
ZnoQ^icnoi. Pmeg. OL c. 19. 
c%OQnCov ifioxttviov) Apollon. 

c. 41. 
cinoQnios Antig. c. 16 (18). 

19 (23). 87(94). Apollon. c. 11. 
2)xotot7ff<fa Antig. c. 142 (157). 
LTiv^ai Antig. c. 13 ( 13). 54 

(59). an, Vat. c. 49. 66. 
Z%vXltiiov an. Vai c. 40. 
e%aiX7i%0BiSii i<5a iv %i6vi 

Antijj.c^84(90). 
cfirivtmv (Sn, sIq,) ApoU. c.44. 
iffi-^vos Ajitig. c. 86 (93). 
ZftvQVttiot Pnleg. mir. c. 7. 
ZoXoi Antig. c. 135 (150). 

Apollon. c. 36. 43. 
Zoos Phleg. OL c. 1. 
COQOS vnsQfiByi^fis Phleg. 

mir. c 17. 18. 
ZnttQxri an. Vat. c. 62. 
ZnttQtittxttt an. Vat. c. 62. 
aniiltttov Antig. c. 126 (139). 

Phleg. mir. c. 12. 
anXrivi%oi Apollon. c. 42. 
anoyyiov Antig. c. 83 (89). 
axttbyLos xov avd^Qoinov Apol- 

lon. c. 51. 
atsq>ttvrinJt6%ot ApoHoii. c. 45. 
axQOv^itt Apollon. c. 17. 
ZtvS Antig. c. 158 (174). cf. 

c. 141 (156). 
£vtiqtiQatv et ZvfitpiQOvatt 

Phleg. mir. c. 8. 
£vQ€e%ovattt Antig. c. 97 (105). 

140 (155). 
2uQfj%6aiot Phleg. mir. c. 3. 
ZvQitt Phleg. mir. c. 3. 9. 
ZvQOs ApoOon. c. 5. an. Vat. 

C.31. 
ZvgTMff Apollon. c. 38. 
«rqpi^f Antig. c. 52 (57). an. Vat. 

c. 4. TttvvrjtttVfj n6Xts Phleg. 

macr. c 2. 
tttQttv9os Antig. c. 25 (31). 
TtiQtts Antig. c. 55 (60). ^ 
TttvQOfkivios noxttftos et ofjtm- 

vvfios noXis dn. Vat. c. 21. 
TttVQOs (o(pos)Phl€^.mir.c.3. 
Tttwiov OQOs Antig. c. 117 

(129). 
tatpos an. Vat. c. 67. 
TsiQsaitts Phleg. mir. c. 4. 

an. Vat. c. 32. 
ti%vtt nsvxjj%ovttt Phleg. mir. 

c. 30. 31.^ 

— dvo%ttl spdofiT^^ovttt Anilg, 
c. 111 (120). 

— tois ts%ovatv ofMitt Antig. 
c. 112 (121). 

TsXiatrjs Apollon. c. 40. 
tSQtttonoiitt Apollon. c. 5. 6. 
TsQ^rititt 3co'XigPhleg. 01. c.20. 
TiQivtt noXis Phleg. 01. c. 28. 

— notttfi6s Phleg. OL c. 28. 
tstQtts an. Vat. c. 44. 
xixxif,^ Antig. c. 1—3 (1 — 3). 
Ttttvos et TtayijPhleg. macr. 

cl. 
TipiQtos NiQOiv Phleg. mir. 

c. 13. 14. 
Ttypaypg Phleg. OL c. 14. 
Tifiatv 6 %t&ttQafd6s Antig. c. 

169 (185). 
tQttyos Antig. c. 22 (26). 128 

(143).^ 
TQttXavos aut 'A^Qittvos ttvto- 

%QtttmQ Phleg. mir. c. 29. 
TQtttQtos, raXos Phleg. 01. 

c. 14. ^ 4 

TQiSsvtov n6Xts Phleg. mir. 

c. 24. 
tQ^xiXos Antig. c. 33 (39). 
tQvytov (17 Q^ttXttttitt) Antig. 

c 18 (22). 
TvQtt%atv Xifivri Antig. c. 155 

(171). 
TvQQrjvitt ApoUon. c. 6. INDEX NOMINVM ET RERVM. 129 vSaTtop Antig. c. 163 (179). 

vdvov ApoUon. c. 47. 

v8(0Q Antig. c. 164 (180). 165 

(181). 174(190). an.Vat. c. 

12. 18. 31 
"TXXoq Phleg. 01. c. 1. 
— (idvtig Phle^. mir. c. 1. 
"Tnavig notapLog Antig. c. 85 

(92). 
'TnsQoca^a noXtg Phleg. 01. c. 

5. 
'T7rBQ§0QScg Antig. c. 56 (61). 

Apollon. c. 4. 
'TneQCmv Phleg. mir. c. 3. 
vnvog nccQccdo^og Apollon. c. 

1. 
vnoXtttg (oQvid-iovyi Antig. c. 

100(109). 
vg Antig. c. 11 (11). 35 (41). 

66 (72). 102 (110). Phleg. 

macr. c. 4. 

0ccidQog 6 'EnLTtovQStogFhleg, 

01. c. 14. 
(pccTiog ApoUon. c. 32. 
cpccXdyytov Antig. c. 87 (94). 
cpdXtttva Antig. c. 22 (26). 
^«(yjyX^Tat Antig. c. 166(182). 
(pdcGfia Apollon. c. 2. Phleg. 

mir. c. 2. 3. 
cpdtta Antig. c. 36 (42). 
^aovsvtCa noXtgFhleg, macr. 

c. 2. 
^stdsvtttt noXtg Phleg. macr. 

c. 1, 
^svsog Antig. c. 131 (146). 

158 f 174). 
^SQSnvSrjg Antig. c. 88 (95). 

Apollon. c. 5. 6. an. Vat. c. 

31. 
cptjvTj Antig. c. 46 (52). 
cp^s^Q Antig. c. 88 (95). 

ApoUon. c. 27. 
(p^ovsQla i(6(ov Tii>(iov Antig. 

c. 20 (24).' 
^tXCvvtov Phleg. mir. c. 1. 
Bekum itat. sc&ipt. gb. I. ^iXtnnot noXtg Phleg. macr. 

c. 1. 
^tXontCg Phleg. mir. c. 7. 
(pXd^og (pQvC^tov) Antig. c. 

100(109). 
^Zorxxoff, AovAtog OvaXiQtog 

Phleg. mir. c. 3. 
^o^pog Phleg. mir. c. 2. 10. 

— 'AnoXXoov Phleg. 01. c. 32. 
macr. c. 4. 

— 'AnoXXoov Tlv^tog Phleg. 
mir. c. 3. 

(poXCg Antig. c. 76 (82). 
^ovQvCta noXtg Phleg. OL c. 

21.^ 
^gadtrjg 6 iniTiXrj^slg &s6g 

Phleg. 01. c. 14. 
(pQSagAniig. c. 162 (1781 
(pQvyavov Antig. c. 148 (l63). 
^Qvysg an. Vat. c. 51. 
^QvyCa Antig. c. 75 (81). 123 

(135). 
^vXXot Antig. c. 128 (142). 
cpvatoyvcofjutTid Antig. c. 114 

(124—126). 
«jpcoxi? Antig.c.20(24). 22 (26). 

XaXHtdstgAnti^, c. 14 (14). 
XaXritdtiii^ Antig. c. 78 (84). 
XaX%Cg Antig. c. 78 (84). 
%aX%ttig XC$og Antig; c. 84 

(90). 
XaX%og Antig. c* 131 (146). 
XttfiatXsciiv Antig. c. 25 (30). 
XaovCaAniig. (^. 143(158). 
XaQttoi Phleg. mir. c. 1. 
XaQOJViov Antig. c. 123 (135). 
XttQ(6vtog tonog an. Vat. c. 37. 
XsXidovtat Antig. c. 129(144\ 
%sXt8(6v Antig. c. 37 (43). 72 

(78). 98 (106). 120 (132). 
%sX(6vri Aniig. c. 34(40).Apol- 

lon. c. 26. an. Vat. c. 10. 
%sX(6vtov an. Vat. c. 10. 
XSQaaia fcoa Antig. c. 61 (67). 
XsQadov noXig Phleg. 01. c. 22. 

9 130 INDEX AVCTORVM. Xlu.ai(m {oqog) Antig. c. 166 %vtQivo£ Antig. c. 160 (176). 

XOiQoq Phleff. macr. c. 4. WvXXoi Antig. c. 16 (19). 

XQiczoi Phleg. 01. c. 16. 17. 3^vjr^off«ortfttoVan.Vat.c.22. 

cf. p. 104. 

%QV6oq Antig. c. 160 (165). cooTOxa Jcoa Antig. c. 76 (82). 

an. Vat. c. 35. 'Slatioi Ptleg. 01. c. 29. Index auctorum. Aeschylus iv tatg To^otiaiv 
Anfig. c. 115 (127). 

Agatharchides an. Vat. 10. 
— iv tji ivvdtfj tmv nsQl t^g 

'AaiagtatoQimvFhleg, macr. 

c. 32. 
Agesias 6 MsyuQevg an. Vat. 

c. 1. 
Alcman Antig. c. 23 (27).- 
Amelesagoras o 'Ad^rjvaiog 6 

triv 'AtQ^Cda cvyysyQaqxog 

Antig. c. 12 (12). 
Amometus o uQayiLatBv&Blg 

Toy i% Msnq>saig avdnXovv 

Callim. ap. Antig. c. 149(164). 
Anacreon Phleg. macr. c. 6. 
Autigonus an. Vat. c. 12. Phleg. 

mir. c. 28. 
Antisthene^ 6 nsQinatritniiig 

tpiXoaocpog Phleg. mir. c. 3. 
Apollodorus iv toig %QOvi%otg 

Phleg. macr. c. 2. 
Apollonius 6 yQafniatmog 

JPhleg. mir. c. 11. 13. 17 et 

fort. 12 et 14. 
Aquilius 6 ^Pojfialog tatoQitiog 

an. Vat. c. 40. 
ArchelauSil^yvTEttog ttg tav iv 

iniyQafjLfiaaiv i^rjyovfisvatv 

tanaQado^a toa TltoXsfiaia} 

Antig. c. 19 (23). 89 (96). 
Aridton 6 nsQtnati^tiiiog an. 

Vat, c, 84. Aristoteles hist. anim. Antig. 
c. 16(18). 22(26j. 27 (33) — 
113 (123). 115 Q27). Apol- 
lon. c. 44._an. Vat. c. 4— 9. 

— iv tfj iS t&v tatOQimv 
Apollon. c. 85. 

— physiogn. Antig. c. 114 
(124—126). 

— phys. problem. Apollon. c. 
7.9.21—23.37.51. 

— iv t<a nsQl fflu^s xal ^a- 
vdtov Apollon. c. 26. 

— iv totg imtnotg ApoUon. c. 
27. 28. 

— iv taig inXoyaig tcov dva- 
tofiav Apollon. c. 39. 

— iv tA nsQl fiid^Tjg ApoUon. 
c. 25. 

— iv voftCfioig §aQpaQLiiotg 
ApoUon. c. 11. 

— [nsQl tmv Uvd^ayoQsCaiv^l 
Apollon. c. 6. 

— fragm. incert. Autig. c. 19 
(23 j. 20 r24). 25 (31). 

— — Callim. ap. Aiitig. c. 
144 (169). 169 (185). 

Aristoxenus 6 fiovatnog Apol- 

lon. c. 30. cf. 49. 
iv Tflfl TsXiatov ptm 

Apollon. c. 40. 
Basuius fiiyag sCg trjv i^a- 

rjfisQov gloss. ad Antig. c. 

42 (48). INDEX AVCTORVM. 131 Bolus [Mendesius] Apollon. 

c. 1. 
Callimachus 6 KvgTjvcciog ns- 

noCfixaC ztvcc inXoyiQv x(ov 

naqado^ayv. inde sumpsit 

Antig. c. 129 (144) —173 

(189). fragm. poeticumap. 

Antig. c. 45 (61). alia ap. 

Phleg. mir. c. 4. 6. 
Clearchus (cod. KXsCtagxog) 

Phleg. mir. c. 4. 
[Clearchus] ,o noirjtTJs^ An- 

tig. c. 25^(29). 
Craterus o Avtiyovov xov (Ja- 

aiXioig a^£X9)o'ffPhleg. mir. 

c. 32. 
Ctesias Antig.c. 15 (16). Apol- 

lon. c. 17. Callim. ap. An- 

tig. c. 145(160). 146(161). 

150 (165). 165 (181). 166 

(182). 

— kv tij Ssytdtrj IIsQaiTimv 
ApoUon. c. 20.' 

Dalion (Dinon?) iv tn nQtotrj 

t^vAl%ionL%(av an. Yat. c. 2. 
Dicaearchus Phleg. mir. c. 4. 

et fort. 5. 
Dorotheus o latQog iv vno- 

fivijliaaiv Phleg. mir. c. 26. 
Eudoxus Antig. c. 123 (135). 

Callim. ap. Antig. c. 129 
> (144). 138 (158). 147 (162). 
•^ 153 (169). 161—163 (177— 

179). ^ _ ^ 

— 6 KvCStog iv to5 f y^g ns- 
QtoSov Apollon.' c. 38. 

Eudoxus 6 *Po'^toff Apollon. c. 

24. 
Eumachus iv nsQiriyijaBt 

Phleg. mir. c. 18. 
Euripides gloss. ad Phleg. 

mir. c. 3. 
Habron (cod. "JvdQOiv) iv tjj 

9 tmv nQog ^CXtnnov d^vatmv 

ApoUon. c. 8. 
Hadriani epistula Phleg.p.l04. Hellanicus 6 AiaBiog Antig. c. 

126 (139). an. Vat. c. 36. 
Heraclides an. Vat. c. 14. Cal- 

lim. ap. Antig. c. 152 (167). 
[Herachdes?] o tovg Safiia- 

noug mQovg avyysyQaqxog 

Antig. c. 120 (132). 
HerodoruB d BQvaa)vog tov 

aog>iatov natiJQ Antig. c. 

42 (48). 
Herodotus [1.163] Phleg. macr. 

c. 4. 

— [ni. 108] Antig. c. 21 (25). 
[Hesiodus opera et dies 524] 

Antig. c. 21 (25). 
Hesiodus iragm. Phleg. mir. 

c. 4 et fort. 5. 
Hiero o ^AXs^avSQSvg rj 'Eq>i' 

aiog Phleg. mir. c. 2. 

Hippostratus ivtco nsQl MCvm 

Phleg. c. 30. 3i; 
Hippys {cod,'^Inna)v) oTrjyi" 

vog Antig. c. 121 (^133). 
HomeruB [U. .IX 558—560] 

Phleg. mir. c. 11. 

— [II. XX 74] an. Vat. c. 11. 

— [Od. IV 410 sqq.] an. Vat. 
c. 33. 

6 noirjf^g [Od.XIV31]Antig. 
c. 24 (28). 

— [hymn. m Mercur. 51] An- 
tig. c. 7 (7\ 

— [falso, est enim Clearchi] 
Antig. c. 24 (28). 

incertus Callim. ap. Antig. c. 
168 (184). 

— 6 CatOQtoyQacpog Antig. c. 
116(128). fort.Theopompu8 
Chius. 

— iv TO) nata tonovg fivd^tn^ 
Apollon. c. 13. 

inscriptiones Phleg. mir. c. 11. 
17. 

Lycus d ^Prjytvog Antig. c. 60 
(66). Callim. ap. Ant c. 133 
(148). 139 (164). 140 (155). 132 INDEX AVCTORVM. 164 (170). 169—161 (176— 

177). 172(188). 
Megaclides 6 nQitmog^ iv t^ 

nsgl tmv iv ty *EXXcidi no- 

Xsmv Apollon. c. 19.^ 
Megasthenes 6 td *Iv8nia 

ysygoKpmg Callim. ap. Antig. 

c. 132 (147). Phleg. mir. c. 

Myrsilus o Aia§iog Antig. c. 

16(17). 117(129). 118(130). 
Nicagoras Callim. ap. Antig. 

c. 157 (173). 
[Nicanor] Stigon gloss. ad. 

Phleg. mir. c. 3. 
oracula Phleg. mir. c. 2. 3. 

(quinquies). 10. macr. c. 4 

(hiB). Olymp. c. 1 (quater). 

cf. Apollon. c. 4. 
Phanias Callim. ap. Antig. c. 

155 (171). 156 (172). 171 

(187). 
Philetas (poeta) Antig. c. 8 

(8). 19 (2.S). 
Pmlon 6 Ttf Al^toni%tt avy- 

yQail}dfi,svog Antig. c. 145 

(160). 
Philoxenus (poeta) Antig. c. 

127 (141). 
Phylarchus iv tfj ri to)v tato- 

Qimv Apollon. c. 14^ 
— iv trj % t&v tatOQimv Apol- 

lon. c. 18. 
Pindarus Callim. ap. Antig. 

aut Antig. ipse c. 140 (155). 

an. Vat. c. 33. 
Polites an. Vat. c. 3. 
Polycletas an. Vat. c. 10. 
Polycritus Callim. ap. Antig. 

c. 135 (150). 
Scymnus 6 XCog Apollon. c. 15. 
SibyllaPhleg.mir. c. 10. macr. 

c. 4 (bis). 
Sotacus (cod. Tccnog) iv ttp 
nsQl Xid^oov Apollon. c. 36. SteBichorns an. Vat. c. 33. 
tabulae censoriae [Vespa- 

siani] , ccnottinjasLg ra}- 

fiaiuij Phleg. macr. c. 1--4. 
Theophrastus Cailim. ap. 

Antig. c. 130 (145) et 131 

(146). 158(174). 

— iv ty nsgl q>vt&v nQay- 
Itatsia Apollon. c. 16. 29. 
31. 32. 43. 48. 

— iv ta i nSQl cpvtatv Apol- 
lon. c. 33. o avtog ipiXoao' 
(pog f ibidem] Apollon. c. 34. 

— ivt(5 fi nSQl q)Vt(ov Apollon. 
c. 41. 

— iv tij iaxdtrj tijg [sc. nsgl 
qfvt&v] nQayiiatslag Apol- 
lon. c. 50. 

— iv toig nsgl qtvtcav (fragm. 
omissum a Wimmero, sed si- 

mile p. 211) Apollon^ c. 47. 

— iv trj i tav q^vtmdtv al- 
tmv Apollon. c. 46. 

— iv ttp nsQl iv^ovaLaafjL(ov 
ApoUbn. c. 49. 

Theopompus [Chius] 6 tatoQio- 
yQccqfog Antig. c. 14 (14). 16 
(15). 119 (131).- Callim. ap. 
Antig. C. 136 (151). 137 
(152). 141—143(156-158). 
164 (180). 170 (186). 173 
(189). ApoUon. c. 1. an. -( 
Vat. c. 13. 39.^ 

— 6 ZivGinsvg iv ttpnsQl asi- 
aiimv Phleg. mir. c. 19. 

Timaeus 6 tdg Zi-nsXindg 
tatoQlag avyysyQatptog An- 
tig. c. 1 (1). Callim. ap. 
Antig. 0.134(149). 140 (155). 
152 (168). 

Xenophilus (cod. Zrivoq>iXog) 
CaUim. ap. Antig. c. 151 
(166). wm